Annons

IoT: ABB och AWS i samarbete kring digitalt integrerad elektrisk drift av gruvfordon

Detta samarbete har kommit till stånd för att påskynda införandet av ny och hållbar teknik inom gruvdrift. De två företagen skapar nu lösningar för digitalt integrerad helelektrisk drift för att hjälpa till att uppfylla branschens mål om netto-nollutsläpp.
Redan vid den första demonstrationen integrerades ABB Ability Operations Management System (OMS) på AWS med det molnbaserade datainsamlingssystem som används av MEDATech, som utvecklar drivlinor för tunga elfordon. Telemetridata, inklusive batteristatus och laddningshastighet, överfördes i realtid från MEDATechs första helt elektriska truck – sammankopplad med ABB:s pilotlösning för snabbladdning, ABB Ability eMine FastCharge – samtidigt som dessa data skyddades med hjälp av AWS IoT-tjänster (Internet of Things). Teamet använde insamlad data för att utföra en produktionsoptimering i realtid för teständamål, vilket demonstrerades vid MINExpo i Las Vegas i september 2021.
Sådan sömlös digital integrering av elektrisk utrustning över industriella verksamheter blir allt viktigare för operativ effektivitet genom optimerad schemaläggning och planering. Batteridrivna elfordon (BEV) och relaterade laddningsinfrastrukturer utgör en utmaning, men också en möjlighet att leva upp till branschambitioner att minska koldioxidutsläppen och minska resurser och energiförbrukning.

ABB, MEDATech och AWS har tillsammans visat en helt integrerad lösning för gruvdrift som kombinerar data från elfordon och driften i syfte att maximera deras effektivitet och bidra till att uppfylla bolagens hållbarhetsmål.

BEVISAD SKALBARHET
ABB och AWS har också visat på lösningens skalbarhet. AWS gör det möjligt för OMS att samla in, lagra, bearbeta och analysera driftsdata från stationär och mobil utrustning och dynamiskt skalas för att möta de operativa kraven. Den nya ABB Ability eMine-metoden bygger på tillförlitligt och standardiserat utbyte av utrustning och processdata för att effektivt integrera elektriska och digitala system från gruva till hamn. ABB förenklar integrationen för sina gruvkunder genom ett samarbetsvilligt och interoperabelt tillvägagångssätt, som utnyttjar AWS, vilket tar bort förvaltnings- och investeringsansvar som normalt är förknippat med lokal infrastruktur från kunden.
– I samband med den digitala transformation och arbetet för att minska koldioxidutsläpp inom industrin söker kunder helhetslösningar för att optimera driften, förklarar Flemming Kongsberg, chef för Global ISV Alliances på AWS, och fortsätter:
– ABB, MEDATech och AWS har tillsammans visat en helt integrerad lösning för gruvdrift som kombinerar data från elfordon och driften i syfte att maximera deras effektivitet och bidra till att uppfylla bolagens hållbarhetsmål. Vi är glada och stolta över detta samarbete för att leverera denna lösning till våra kunder över hela världen, en lösning som är flexibel, skalbar och säker tack vare att den är molnbaserad.

SMIDIG ÖVERGÅNG KRÄVS
MEDATech Engineerings Darren Mueller, försäljnings- och marknadsdirektör pekar i sammanhanget på att OEM-utvecklare av datalösningar och gruvbolag tillsammans behöver se till att övergången till elektrisk drift sker smidigt och framgångsrikt:
– Det fristående telematiksystemet på fordonsnivå som vi har utvecklat har stöd för AWS och ABBs lösningar. Det innebär att gruvbolag har tillgång till de fordonsdata de behöver i realtid för att kunna fatta viktiga beslut. Gruvoperatörerna har full kontroll över informationen, inklusive analysdatabaserad modellering för ökad produktivitet, mer maskintillgänglighet genom prediktivt underhåll och bättre kraftanvändning. Vi har samarbetat med ABB i över fem år med elektrifiering av gruvprocesser och lösning, inklusive högeffektsladdning och elfordonsbaserade simuleringar av gruvdrift. AWS utgör den sista biten i det här pusslet när vi går vidare i vårt samarbete för att minska koldioxidutsläppen.
Från ABBs sida menar man nu att bolaget tillsammans med AWS visat att en framgångsrik övergång till fullständigt digitaliserad, automatiserad och elektrifierad drift bygger på samarbete:
– Vi har visat hur ABB och AWS, i det här fallet tillsammans MEDATech, genom sina respektive förmågor kan förverkliga visionen om nollutsläpp, säger Max Luedtke, ABBs chef för ”Mining för Process Industries”. Tillsammans kan vi åstadkomma praktiska resultat som hjälper gruvbolag att uppfylla bransch- och hållbarhetsåtaganden. Det är av central vikt att få tillgång till och kunna analysera data från elektrisk utrustning via en öppen, standardiserad plattform på ett säkert och tillförlitligt sätt. Genom att laddning blir en del av processen möjliggörs mer exakt planering och schemaläggning, vilket in sin tur underlättar att uppfylla och till och med överträffa produktivitetsmål.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title