Annons

IT för samhällsbyggnad: Köpet som kan ge Addnode världsledande GIS-teknik

S-GROUP Solutions är alltså specialiserat på verksamhetsnära GIS-lösningar för kommuner, VA-organisationer och Lantmäteri. Bolaget har under de senaste 30 åren kontinuerligt utvecklat GEOSECMA, en programvarusvit för samhällsbyggnad, med djup integration gentemot ESRIs ArcGIS.

HELHETSSTÖD FÖR DET KOMMUNALTEKNISKA LANDSKAPET
Förutom att GEOSECMA ger ett helhetsstöd för alla delarna i det kommunaltekniska landskapet ger de olika modulerna var för sig stöd för planering, skötsel och administration för de yrkesroller som arbetar med till exempel kommunens vägnät, fastigheter, trafikfrågor, ledningsnät, detaljplanering, karthantering, fastighetsbildning och parkförvaltning. S-GROUP Solutions är därtill mångårig partner till ESRI på den svenska kommunmarknaden.
– Förvärvet av S-GROUP Solutions innebär att Addnode Groups erbjudande av innovativa IT-lösningar för ett hållbart samhälle blir än starkare. Vi har arbetat sida vid sida på den svenska offentliga marknaden under många år och byggt upp en gemensam respekt för varandras kompetens. Nu när vi samlar krafterna inom samma familj kommer vi som marknadsledare att ha än bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder med smarta digitala lösningar för ett hållbart samhällsbygge, säger Andreas Wikholm, divisionschef för Addnode Group Process Management.

S-GROUP Solutions är alltså specialiserat på verksamhetsnära GIS-lösningar för kommuner, VA-organisationer och Lantmäteri.

VÄRLDSLEDANDE DATADRIVEN GIS-TEKNISKA INSIKTER
Koncernchefen för S-GROUP Solutions, Rickard Zetterberg, är mycket nöjd med att bolaget blir en del av Addnode:
– Som en del av Addnode Group markerar vi starten på ett samarbete där vi tillsammans kan adressera kundernas behov på ett bättre sätt. Tillsammans kan vi öka takten i att ge Sveriges kommuner tillgång till världsledande teknik för datadrivna GIS-baserade insikter och beslut, säger VDn och koncernchef för S-GROUP Holding, som bland annat äger Esri Sverige och Esri Finland.
Betalning av köpeskillingen vid tillträdet sker kontant och genom en apportemission av B aktier`i Addnode Group med stöd av tidigare bemyndigande från Addnode Groups årsstämma.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title