Annons

IT & MILJÖ: Xllnc köper Replace och tar position som nordisk hållbarhetsledare

Dagens annonserade affär kommer inte oväntat. Xllnc har stor ambitioner och man har i och med majoritetsägaren sedan en tid tillbaka, Norvestor VII, L.P., fått de finansiella muskler som behövs för att gå vidare i offensiva tillväxtplaner.

Om Replace ska noteras att de är Europas största specialist på återanvändning av IT-utrustning. Tillsammans kommer de två bolagen att kunna ta en ledande position inom hållbar IT med över 1 000 000 hanterade enheter.
Den beräknade, sammanslagna omsättningen kommer att bli ca 3,2 miljarder kronor under 2019.

– En perfekt matchning, säger Xllnc-chefen Martin Backman om dagens annonserade bolagsköp.

Likheter i företagskulturerna
I ingressen konstaterade Martin Backman att Xllnc och Replaces verksamheter matchar varandra bra. Xllncs levererar i detta ”IT-as-a-Service” och klimatsmart hantering av IT-hårdvara till stora företag och offentlig sektor, medan Replace levererar teknik-återanvändning till stora nordiska och europeiska företag.
Replace kommer att fortsätta existera, men som en del av Xllnc. De två varumärkena kommer att komplettera och förstärka varandra, hävdar Jörgen Berg, VD för Relace:
– Absolut, det här partnerskapet kommer att bli fantastiskt. Vi ser många likheter mellan våra företagskulturer och det finns många synergimöjligheter som kommer att stärka vårt gemensamma bolag.

Xllnc styrelseordförande, Christer Wallberg.

Entusiastisk styrelseorförande
Xllnc styrelseordförande är för PLM&ERP News läsare den välbekante Tactonprofilen, Christer Wallberg, och han är entusiastisk över de möjligheter som förlängningen av den här affären för med sig: 
– Ja, det som nu blir riktigt spännande är att Xllnc kan erbjuda sina kunder IT som en tjänst och sedan ansvarar bolaget också för att allt fungerar och byter hårdvara när det är lämpligt. Kunden kan välja att få en viss del återvunnen IT, d v s Xllnc reparerar datorer och telefoner och cirkulerar tillbaka dem till kunderna. Vi  maximerar därmed användandet av hårdvaran till ett minimum av materialåtgång och på så sätt minimerar kundens kostnad och påverkan på miljön. Vi gör den här typen av omarbetningar på mer än en miljon telefoner/datorer per år och tillväxten i marknaden är kraftig.  

– Vi är verkligen glada över att få med Replace i vår grupp. Replace kommer att stärka vår förmåga att hjälpa företag att bli mer klimatvänliga och driva utvecklingen av cirkulär ekonomi avsevärt, säger Henning Vold, partner på Norvestor. 

Ligger perfekt i miljödebatten
Allmänt ska sägas att Xllnc verksamhet ligger perfekt i tider där klimatfokus och effektivare resurshantering får alltmer uppmärksamhet.
– Klimatförändringar, resurshantering och miljömedvetenhet är av allt större betydelse för alla samhällsaktörer. FN har fastställt ansvarsfull konsumtion och produktion som mål nr 12 på den globala 2030-agendan. Att kunna erbjuda anställda en hållbar arbetsplats är en viktig komponent för att uppnå denna ambition. Med förvärvet av Replace blir Xllnc en livskraftig och tillförlitlig partner när det gäller att erbjuda en arbetsplats som drar full nytta av IT-investeringar, inte bara när det gäller kostnadseffektivitet utan också klimat- och resursoptimering, säger Stefan Nilsson, hållbarhetsdirektör i Xllnc.
– Vi är verkligen glada över att få med Replace i vår grupp. Replace kommer att stärka vår förmåga att hjälpa företag att bli mer klimatvänliga och driva utvecklingen av cirkulär ekonomi avsevärt, säger Henning Vold, partner på Norvestor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title