Annons

IT-prioriteringar för 2022 är utmanande, men CIO:er är detta till trots optimistiska

Coronapandemin har satt stor press på IT-chefer och IT-avdelningar, då de snabbt har behövt anpassa sig till distansarbete och fullständig digitalisering. Snow Softwares senaste rapport visar att IT-chefer har klarat sig bra under denna turbulenta tid. 89 procent av IT-cheferna ansåg att IT-roller var undervärderade före pandemin, men att de idag värderas som viktiga. Hela 90 procent menar att de till och med ses som pålitliga rådgivare inom organisationen. Detta nyfunna förtroende har även bidragit till att insatserna för digital transformation och innovation har ökat. Så många som nio av tio IT-beslutsfattare uppger att takten för digital transformation har ökat dramatiskt i deras organisation under det senaste året, och 94 procent uppger att innovation är ett av de viktigaste områdena att prioritera inom organisationen.
– Vi kommer att se tillbaka på 2020 och 2021 som en period av dramatiska förändringar, säger Alastair Pooley.

– Förändringstakten kommer inte att sakta ner, säger Alastair Pooley.

KÄMPAR MED ATT MODERNISERA
Den ökade accelerationen som skett inom digital transformation och innovation för dock även med sig utmaningar. Samtidigt som fler investeringar görs inom olika teknikområden kämpar IT-chefer för att modernisera, övervaka och hantera bredden av teknik inom sin organisation.
– Förändringstakten kommer inte att sakta ner, vilket gör det ännu viktigare att IT- och företagsledare har en bra överblick över sina tekniska resurser. Det kommer göra att de effektivt kan hantera tekniken, optimera utgifter och minimera risker, vilket i sin tur gör det möjligt att bättre möta framtida globala händelser och förbereda sig för organisatorisk framgång, säger Alastair Pooley.
I takt med att IT planerar för fler teknikimplementationer, mer innovation och utökad personalstyrka blir det viktigare än någonsin med full insyn i sina investeringar, med hjälp av övervakning och bevakning av tekniken, för att hålla uppe innovationstakten, säkerställa avkastning och behålla kontrollen över alla tekniktillgångar.

NÅGRA PUNKTER OM VAD UNDERSÖKNINGEN VISAR
• Att både öka IT-initiativ och hantera det växande teknikområdet kan verka skrämmande
93 procent av IT-beslutsfattarna uppger att takten för den digitala transformationen ökade dramatiskt i deras organisation under 2021. Under den tiden flyttade IT-cheferna sitt fokus från operativ kontinuitet till att leda tillväxtinitiativ, däribland att förbättra kundupplevelsen. Medan 94 procent av cheferna uppger att deras organisation har blivit mer innovativ inom IT- och teknikresurser, upplever de även att de utmanas av att behöva leverera innovativa lösningar och spendera för mycket tid på att hantera problem (71 procent).

• Hybridarbete är här för att stanna och IT-chefer är säkra på sin strategi
Merparten av IT-cheferna (90 procent) uppger att deras organisation kan hantera hybridarbetet på ett effektivt sätt, efter att organisationerna har steppat upp och nu erbjuder fjärråtkomst. Detta förtroende kommer dock inte utan en viss oro. I och med att organisationerna måste säkerställa att de kan anställa och behålla talangfull IT-personal och på ett korrekt sätt hantera den växande distansarbetsplatsen, förutspår 78 procent att hybridarbete kommer att bli en börda för IT-avdelningen.

Organisationer vidtar åtgärder och ökar budgeterna för teknik
När det kommer till hur organisationer spenderade sina pengar de senaste tolv månaderna visades de största utgifterna vara inom två ganska förutsägbara områden, nämligen säkerhet och molntjänster.

IT-prioriteringarna för 2022 är utmanande, men cheferna är optimistiska
De prioriteringar som ligger högst på listan för IT-chefer nästa år är att ta till sig ny teknik för att förbättra den dagliga verksamheten (30 procent), minska IT-kostnaderna (28 procent) och förbättra kundservice och kundnöjdhet (28 procent). Dessa fokusområden kan ofta hamna i konflikt, eller åtminstone konkurrera, med varandra. För att balansera dessa prioriteringar framöver behöver IT-chefer en mer avancerad metod för att hantera sin teknikmiljö. 93 procent säger att IT måste investera i verktyg och teknologier för att extrahera värde från sin data och omvandla den till handlingsbar intelligens.

Det finns en global teknikklyfta
Medan digital transformation är något som alla IT-chefer måste hantera oavsett plats, tenderade Tyskland att avvika från resten av världen. De andra länderna i undersökningen uppger konsekvent att de planerar att spendera mer på olika investeringar, medan Tyskland är det land som mest sannolikt säger att de planerar att spendera mindre på olika teknologier under det kommande året.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title