Annons

Kan vi bli bättre på samverkan i produktutveckling och tillverkning? Delta i vår enkät!

Ingenjörer och tekniker har under många år samverkat med kollegor för att konstruera och tillverka bra produkter. I Sverige har detta många gånger varit en paradgren där man relativt enkelt samlat kompetens från olika discipliner för att få fram en produkt som hållit världsklass. Detta har gjort att vi står starka internationellt i t ex utveckling och tillverkning av bilar, lastbilar, flygplan, el- och telesystem, militära system och många andra högteknologiska system. Vi har gjort detta mycket effektivt och därmed blivit konkurrenskraftiga internationellt.
Idag utvecklas möjligheterna att samverka i en rasande takt och frågan är om Sverige fortsätter också är bland de bästa att använda IT för samverkan. Hur ser vår användning ut?
Genom ditt svar på sex enkla frågor i den enkät PLM&ERP News nu genomför kommer vi och du att få veta. Ge oss ett par minuter och svara svara på sex enkla frågor. Klicka på länken längst ner i artikeln för att delta - vi skänker 5 EUR till Ingenjörer Utan Gränser Sverige för varje svar.

Mycket av dagens produktframtagning bygger på distribuerade modeller. Det betyder att kommunikationsplattformarna man använder för att utbyta data spelar en växande roll. Flygtillverkaren Airbus har exempelvis i presentationer konstaterat att ca 70% av slutprodukten kommer från underleverantörer av system. Det betyder att Airbus egentligen tar en roll som systemintegratör.

Den här bilden är på intet vis unik. Distribuerade lösningar både när det gäller produktutvecklingen och tillverkningen är i växande. Detta skapar i sin tur en komplexitet i kommunikation och frågor kring hur vi effektivt kan utveckla samarbetsmodellerna. Inte minst blir frågan om molnplattformens utveckling och roll central.

Under många år har samverkan med leverantörer skett med dokument, i pappersform eller digitala ritningar och dokument. Om man bortser från de industrier som är mest high-tech och där stora företag dominerar, så känns det som att vi framförallt använder den digitala tekniken för att snabba upp leveranser av information och inte så mycket för att kunna återanvända information skapad tidigare i värdekedjan. Den digitala utvecklingen sker så snabbt idag att det är svårt att hinna med att använda den optimalt. Det är också svårt att veta vad och vilka plattformar som används då tekniken kan finnas, men tillämpningen bromsas av för dålig kunskap, tröghet i  förändringar av processer eller annat.

Vi kan förstås ha fel om hur långt vi kommit, men vi vet inte. Vi behöver din hjälp för att lära oss mer och vi vill dela med oss av det vi lär oss. Vad vi vet är att väldigt många verktyg används såväl inom stora som små företag. Det kan vara email, Dropbox, FTP, SharePoint eller PLM-system. Vad fungerar bäst? Vad används mest? Hur skiljer det sig mellan industrier och med olika storlek på företag?

Vi på Verkstadsforum/PLM&ERP News har tillsammans med Eurostep dragit igång ett projekt för att ta reda på hur det ser ut med kommunikation med partners och underleverantörer. Med hjälp av en enkel enkät och ett antal intervjuer vill vi kartlägga vilka IT-verktyg som används och vad användarna tycker. Vi kommer att publicera resultatet och följa upp det därför hoppas vi att många vill vara med i denna kartläggning.

Vill du delta i vår undersökning? Det är mycket enkelt, klicka på länken nedan och svara på sex enkla frågor, det tar bara några minuter.

KLICKA HÄR FÖR ATT DELTA I VÅR ENKLA ENKÄT

Som tack för hjälpen bidrar du också till att Ingenjörer Utan Gränser i Sverige får 5 EUR för att fortsätta sina viktiga insatser för en bättre värld. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title