Annons

KONSULTERNA: All time high för Prevas efter ett rekordstarkt fjärdekvartal 2021

Johan Strid menar att 2021 och rekorden är historiska och att man nu är väl positionerade för fortsatt utveckling av företaget och har en stabil grund för tillväxt.

OMFATTANDE INTEGRATIONSPROJEKT
Varför gick Q4 så bra? Flera skäl, säger Strid:
– Under kvartalet avslutades det relativt omfattande integrationsprojekt som pågick under hela 2021, vilket gav oss större möjligheter att sätta ytterligare fokus på våra affärsmöjligheter i slutet av året. Detta i kombination med att det fjärde kvartalet brukar vara starkt för konsultbolagen gav utrymme att skörda frukterna av vårt hårda arbete resultatmässigt.
Klart är också, vilket t ex PLM-konsulten TECHNIA’s 4Q-siffror visar, att 2021 års sista kvartal präglades av en stark marknad och efterfrågan.
– Ett riktigt bra bevis på styrkan i det vi erbjuder är att potentiella kunder fortsätter att kontakta oss, både från när och fjärran. Många av Prevas uppdrag och relationer är mycket långsiktiga och att ta hand om våra kunder och välkomna nya bygger för framtiden, konstaterar Previa-chefen och tillägger:
– Rekrytering har varit en prioriterad fråga och under kvartalet har flera chefer och nya konsulter skrivit på med Prevas. Stärkt medarbetarfokus och rekrytering är ett bra sätt att investera i framtiden.

COVID-19 HAR GIVIT VÄRDEFULLA ERFARENHETER
Precis som för andra företag har Coronaviruset och Covid-19 skapat problem. Men man har också fått värdefulla erfarenheter:
– Vi lärt oss att leva med viruset och hantera det i vår dagliga verksamhet, säger Strid. Påverkan på verksamheten har inte varit omfattande under kvartalet och det återstår att se hur det kommer att bli i framtiden. Vi strävar efter att bygga ett företag som är dynamiskt, alert och förberett för olika scenarier och som tar vara på möjligheterna. Under perioden har vi både kunnat skörda frukterna av tidigare insatser och kunnat så nya fröer för framtiden.

Bland framgångsskälen pekar Strid på att bolaget har viktig spetskompetens.
– Ett av de områden där vi har paketerat mervärden är i tekniska beräkningar. Vår starka kompetens tillämpas vid beräkning och analys av till exempel tryckökningar och tryckavlastning i ställverk och transformatorer. En viktig aspekt i distributionen av el är att allt är korrekt konstruerat, vilket är väsentligt i de massiva elektrifieringsprogram som för närvarande pågår.

PROGRAMUTVECKLING OCH INSTRUMENTINVESTERINGAR
Utöver sin spetskompetens har Prevas utvecklat program och beräkningsmetoder och även investerat i instrument. Detta möjliggör en aktiv affärsutveckling samtidigt som det ger spännande uppdrag för medarbetarna och bra värde för kunderna.
– Ett annat område i spetsen för vår expertis är paketering av ett antal tjänster relaterade till förvaltning, drift, underhåll och användning av de system och produkter vi levererar till våra kunder. Målet är att kunna erbjuda våra kunder supportavtal med stor flexibilitet och som möter varje kunds unika behov. Under året har till exempel vårt supportteam hjälpt GKN ePowertrain att minimera stillestånd i sin produktion genom att hantera incidenter och serviceförfrågningar, dygnet runt. Att säkra produktionstillgänglighet är en tjänst och den värderas högt av Prevas kunder och som samtidigt gör det möjligt för Prevas att investera i och utveckla ännu starkare tjänster i framtiden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title