Annons

KONSULTERNA: Cognizant lanserar plattform för utveckling av integrerad mjukvara med funktioner för generativ AI

Storkonsulten Cognizant lanserar idag en generativ AI-aktiverad plattform, Cognizant Flowsource. Syftet är ambitiöst med målet att integrera alla stadier av mjukvaruutvecklingens livscykel och därmed hjälpa utvecklare att leverera högkvalitativ kod snabbare, och med ökad kontroll.
I pressmaterialet skiver man att, ”Cognizant Flowsource är en enhetlig plattform som kopplar samman arbetet med mjukvaruleverans och utveckling. Gen AI-aktiverade verktyg och processorkestrering vävs samman genom hela utvecklarupplevelsen, vilket gör att anställda kan arbeta snabbare och med mer fokus på ett mätbart och kvantifierbart sätt.” Detta menar man får intressanta följder:
- Gen AI skapar möjligheter för organisationer att arbeta snabbare - men snabbare borde inte betyda "fler problem", säger Prasad Sankaran, EVP på Cognizants Software and Platform Engineering. Cognizant Flowsource hjälper organisationer med detta genom att förbättra snabbhet, kvalitet och konsekvens i utvecklingen.
Industrianalytikern IDC har tittt på lösningen och ger positiv respons. Allmänt menar han att företag med Flowsource-lösningen kan få bättre insyn i sitt mjukvarutekniska ekosystem.
- Cognizant Flowsource går längre än produktivitetsökningar och säkerställer högkvalitativ kodleverans genom inbäddade metoder och flera nivåer av kvalitetskontroller, kommenterar Mukesh Dialani, VP på IDC Research, Digital Engineering and Operational Technology Services, och han tillägger: ”Med Cognizant Flowsource kan användare fokusera på det som är viktigt snarare än repetitivt arbete som inte ger mervärde.”
Notabelt i övrigt är att den också fungerar som en utbyggbar plattform som gör det möjligt för företag att lägga till plugins från tredje part för att ytterligare accelerera arbetsprocesser.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title