Annons

KONSULTERNA: Etteplans Eric Tengstrand om en ny tjänst för bättre underhåll av komplexa produkter

De flesta som jobbar med installationer, underhåll, service och liknande uppgifter som kretsar kring komplexa produkter förstår nog vikten av enkel tillgång till information. Det råder nog inte heller någon tvekan om att sådan ordnas med centrala informationssamlingar, i form av databaser, som kan användas för många olika ändamål. I sådana finns teknisk information om produkter som är lättåtkomlig, oberoende av vilken detaljnivå som efterfrågas, och som kan återanvändas.

Det finns undersökningar som visar på stora effektivitetsvinster med lösningar för att hantera information. Service- och installationstekniker lägger ofta ner uppemot 40 procent av arbetstiden på att leta efter information, både om vad som ska göras och hur det ska göras. En halvering av den tiden innebär en tidsbesparing på uppemot 20 procent.

STRUL I PRAKTIKEN
Många branscher, och även specialiserade leverantörer av lösningar för att hantera information för underhåll och liknande uppgifter, har kommit långt med sådana här lösningar. Problemen uppstår oftast i den praktiska användningen. Det ska teknikföretaget Etteplan ändra på med Etteplan Howto, en lösning som kan köras så väl som en publik molntjänst, som en lokalt installerad tjänst eller i en hostingmiljö.

Eric Tengstrand som är globalt ansvarig för tjänsteleverans på Etteplan slår huvudet på spiken när han beskriver ett vanligt problem med lösningar som finns som stöd för service, underhåll och installationer:
– Produkter förändras under sina livslängder. Ta till exempel en truck på ett lager, efter tio år kanske den inte har kvar någon originaldel. Om inte stödsystemen uppdateras i takt med förändringarna förlorar de sitt värde, säger Eric Tengstrand.
Därför är automatiska uppdateringar av information en nyckelfunktion i Etteplan Howto, liksom enkel publicering och användning av informationen i alla tänkbara kanaler. Informationen som hanteras av tjänsten kan användas i tryckta handböcker, applikationer och tjänster, mobilappar, AR- och VR-lösningar, och så vidare. Det blir möjligt tack vare lättanvända funktioner för teknisk integration. Så beskriver Eric Tengstrand det tekniska fundamentet för Etteplan Howto.
I praktisk användning kan det till exempel handla om en installatör som behöver tillgång till information, eller en tekniker som jobbar med felsökning.
– Många företag måste hantera stor personalomsättning och andra problem med bemanning i dag. Då blir det extra viktigt att personalen har smidig tillgång till information, säger Eric Tengstrand.

MÅLET NÄSTAN NÅTT
Etteplan Howto kan i princip användas för att hantera information om allt från enkla konsumentprodukter, till de mest komplicerade anläggningar. Men fokus för Etteplan är tung industri som tillverkar kapitalintensiva produkter med en stor eftermarknadsaffär. Bland andra målgrupper märks till exempel företag som jobbar med IoT-installationer, till exempel stora mängder sensorer.

Slutligen några ord om Etteplan. Företaget har verksamhet över hela världen. Ett blygsamt mål för Etteplan Howto är tio implementationer i Europa under 2021. Man har redan sålt in nio och fler är på gång, bland annat förs långt gångna diskussioner med två svenska kunder. Bland befintliga kunder till Etteplan märks bland annat Sandvik och Axis Communications.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title