Annons

KONSULTERNA: Nytt Prevasköp vässar bolaget ytterligare inom industriell design och interaktion

Om det nu förvärvade Myra, konstaterar Prevas i pressmaterialet att det är ett premiumbolag med anor sedan 1976, har vunnit många internationella designpriser och är kändt som en komplett designleverantör.
”I den tidiga innovationsfasen arbetar Myra med ett användarcentrerat synsätt och designar produkter som förbättrar och underlättar såväl arbetsmiljö som vardag. Med över 300 kunder har Myra ett gott renommé och en imponerande referensportfölj. Med hjälp av en väl definierad designprocess och en stor kreativ höjd bland de sex medarbetarna har många framgångsrika produkter skapats,” skriver man.

– Med detta förvärv skapar Prevas en ny total bredd i värdekedjan kring produktutveckling. Nu kan vi gå in redan i idéstadiet, vilket adderar ytterligare en kapabilitet till de övriga bitarna kring tillverkning och produktframtagning som vi redan har en hög kompetens i, säger Magnus Welén, regionchef Mälardalen och chef för Prevas Industrial Innovation. till PLM&ERP News.

Vidare konstateras att Myra verkar inom vitt skilda områden, från vardagsprodukter och yrkesredskap till medicinteknik och högteknologi, och deras kunder är allt från stora internationella företag till enskilda entreprenörer. 
– Det känns riktigt bra att komma in i ett sammanhang där vi kan få större utväxling på vår spets, säger Jon-Karl Sundh, VD på Myra. Det är så klart en stor fördel att vi redan samarbetat i ett antal produktprojekt tidigare under åren och därmed känner varandras styrkor.

Bred portfölj inom medicinteknik
Framför allt pekar man från Prevas sidan på Myras breda portfölj kopplat till medicinteknisk utrustning, där också flera designpriser vunnits. Förutom estetiskt tilltalande produkter så leder den användarcentrerade designprocessen till lösningar som lyfter användarupplevelsen samt är ergonomiska och effektiva. Den stora erfarenheten innebär också designlösningar som är certifierbara och ekonomiska att tillverka.
– Det ska bli kul att välkomna våra nya kollegor och arbeta tätare ihop, inte minst här i Stockholm. Potentialen är dock större med tanke på att Prevas och Myra har kompletterande kundrelationer, inte minst inom medtech-området, säger Robert Tönhardt, ansvarig för ”Life Science” inom Prevas.

Tillträdet sker per den 2022-11-01 och förvärvet av 100 procent av Myra bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.
Det här är naturligvis av stor vikt i en industrivärld under tungt förändringstryck och där komplexiteten både i det som utvecklas ifråga om estetik, funktion och hur produkterna optimalt ska tillverkas kräver bredd, mjukvarustöd och koordinerad kompetens.
Prevas jobbar på bra i att utveckla sina kapaciteter i detta.  
– Tiden är förbi när vi bara säljer produkter, har styrelsemedlemmen i Prevas, Christer Wallberg, sagt i en tidigare intervju. Vi måste vara hos kunderna, förstå dem och deras utmaningar på djupet och lösa dessa genom att kombinera kompetenser.
I detta har absolut helt rätt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title