Annons

KÖPER GMK: Jernbro stärker upp på maskininstallation och omgörning av produktionlinjer

Han påpekar vidare att tillskottet av kapacitet och kompetens kommer att bidra till Jernbros fortsatta tillväxt mot kunder inom industri och kritisk samhällsinfrastruktur.
– Ett bredare tjänsteutbud tillgängliggörs alltså för såväl Jernbros som GMKs nuvarande kunder. Verksamheterna och kompetenserna kompletterar nämligen varandra på ett bra sätt, förtydligar tillägger Jansson.

– Verksamheterna och kompetenserna kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Jernbro-chefen, Mikael Jansson.

ETT LYFT FÖR GMK
Affären innebär också ett lyft för GMK, menar bolagets nuvarande ägare, Håkan Schramm och mikael Persson.
– Med Jernbro som ny ägare får vi kraft att utvecklas vidare och att fortsätta vår tillväxt mot nya nivåer. GMK blir också ett bra komplement till Jernbro, särskilt i västra Sverige, säger Håkan Schramm.
Både Håkan Schramm och Mikael Persson blir alltså kvar som delägare och är operativt aktiva, från början av juni. I övrigt kan noteras att Jernbro har exklusiv option att förvärva den återstående aktieposten om 30 % inom ett par år.
Förutom maskininstallationer och omlokalisering av produktionslinjer, jobbar GMK också med underhållstjänster och serviceinsatser inom svets och smide. Kunderna återfinns huvudsakligen inom processindustrin, verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin samt energi- och byggsektorn.

ÄGS AV AKSIOM-KONCERNEN
Om Jernbro kan vidare noteras att man har god ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi. Bolaget finns lokalt på ett 30-tal platser Bland kunderna finns allt ifrån små och medelstora lokala företag till stora internationella koncerner med verksamhet inom verkstad, fordon, gruvor, stål, livsmedel, energi, trä, papper och massa samt vatten och avlopp.

Ägare till Jernbro är Aksiom. Bolaget utvecklar och genomför strategier för hög tillväxt inom den europeiska och globala tekniska tjänstesektorn. Koncernbolagen tillhandahåller komplexa tjänster till ägare av industri-, verktygs- och infrastrukturtillgångar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title