Annons

Kraftfulla fördömanden av den ryska invasionen: PTC i täten när PLM-utvecklare stoppar leveranser och affärer i Ryssland

Så här skriver PTC I sitt ställningstagande mot den ryska invasionen av Ukraina:
”PTC står med det ukrainska folket och fördömer den ryska invasionen av Ukraina på starkast möjliga sätt. Som svar på denna oprovocerade invasion, som fortsätter att resultera i onödiga dödsfall och har tvingat så många ukrainare att fly från sina hem och söka säkerhet, kommer PTC att avbryta all affärsverksamhet och försäljning i Ryssland.
I detta kritiska ögonblick måste den mänskliga påverkan av denna tragedi stå i centrum. PTC kommer genom sin stiftelse att donera 1 miljon dollar för att stödja humanitära insatser för det ukrainska folket. PTC ansluter sig till alla människor runt om i världen som kräver fred och ett snabbast möjligt slut på denna konflikt.”

AUTODESK I KRAFTFULLT FÖRDÖMANDE AV INVASIONEN
Även CAD- och PLM-jätten Autodesk tar i kraftfulla ordalag avstånd från det som Ryssland nu ägnar sig åt i Ukraina:
”Liksom stora delar av världen är vi chockade och ledsna över krisen som utspelar sig i Ukraina och fördömer den orättvisa och omänskliga invasionen av Ryssland på det starkaste. Våra hjärtan och tankar är hos det ukrainska folket. Och vår primära oro är för säkerheten och välbefinnandet för våra anställda och det bredare Autodesk-communityt – i Ukraina och i Ryssland – av vilka många går med oss för att motsätta sig denna konflikt och uppmana till fred.”
Autodesk fortsätter att man omedelbart avbryter den ryska verksamheten och fortsätter att fullt ut följa alla sanktioner som för närvarande är på plats.
”Vi kommer att överväga ytterligare begränsningar för vår verksamhet i regionen om sanktionerna utökas och allt eftersom situationen utvecklas.
Mitt i chocken och sorgen över denna kris, får vi en känsla av stolthet och inspiration av att se människor över hela världen samlas för att stödja de drabbade. Detta inkluderar de många Autodesk-anställda som ger sin tid och sina resurser för att hjälpa till på alla sätt de kan – från att donera till humanitära organisationer som hjälper Ukraina, till att höja sina röster i protest mot den ryska invasionen eller att frivilligt söka bostad åt flyktingar som flyr konflikten.”

GER EKONOMISKT STÖD
Likt PTC går Autodesk också in med finansiellt stöd: Under veckan åtog sig Autodesk Foundation ekonomiskt stöd för att ta itu med Ukraina-specifika hjälpinsatser. Medlen kommer att gå till ICRC (Internationella kommittén för Röda Korset) och UNHCR (FN:s flyktingkommission).
Dessutom kommer bolaget att tillhandahålla en 2:1-matchning för varje donation Autodesk-anställda gör under mars månad till en av fem organisationer som fokuserar på den humanitära krisen och flyktingkrisen som utspelar sig i och runt Ukraina:
• ICRC (Internationella Röda Kors-kommittén)
• UNHCR (FNs högkommission för flyktingar)
• UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund)
• International Medical Corps
• Nova Ukraine – som ger humanitärt bistånd till utsatta grupper och individer i Ukraina.
”Autodesk kommer att fortsätta att söka sätt att hjälpa dem som drabbats av denna kris. Men det är vår uppriktiga förhoppning att stabilitet och fred snart kommer att råda,” avslutar bolaget sitt uttalande.

ÄVEN SIEMENS STOPPAR SINA RYSKA AFFÄRER
Även det tyska industrikonglomeratet Siemens AG, där PLM-området finns inom Siemens Digital Industries Software, har reagerat på händelserna. Bolaget har stoppat alla nya affärer och internationella leveranser till Ryssland, och ansluter sig till en rad västerländska företag från oljebolag till biltillverkare som har frusna affärsrelationer med Ryssland.
”Vi stöder till fullo alla sanktioner. För detta ändamål ligger alla nya affärer i och internationella leveranser till Ryssland på is medan vi utvärderar den fulla innebörden av alla sanktioner”, uttalade sig företaget.
Man skriver också att man ”säkrar strikt efterlevnad av sanktioner.”
Både Siemens och Siemens Energy säger att de kommer att donera pengar till Röda Korset i den humanitära ansträngningen att hjälpa Ukraina.

DASSAULT SYSTEMES UTTALANDE
Även från Dassault Systemes sida har en från start lite försiktig ton förstärkts under de gångna veckorna. Man följer förstås regler och sanktioner, men har vartefter omfattningen av den ryska aggressionen klarnat förstärkt sitt fördömande:
”Rysslands invasion av Ukraina är en katastrof i alla avseenden och utlöser oöverträffad turbulens. Många på Dassault Systèmes har personliga, professionella och familjeband med Ukraina. Denna mänskliga tragedi resonerar påverkar hela vårt företag. Dassault Systèmes står starkt för fred. Vi står i solidaritet med folket i Ukraina.” 
Som en konsekvens av detta har Dassault redan tidigare beslutat att stänga ner affärerna i Ryssland och Belarus. Man skriver i sitt nya uttalande:
”Dassault Systèmes har sedan förra veckan genomfört alla åtgärder för att avbryta sin affärsverksamhet i Ryssland. Vi har följt europeiska och internationella uppförande-regler och sanktioner: strikta exportkontroller har tillämpats och många aspekter av vår verksamhet i Ryssland har upphört. Denna plan rullades ut omedelbart efter invasionen. Vi kommer att ge det nödvändiga stödet till våra kollegor i Ryssland.” 
Man noterar vidare i sitt uttalande att sedan invasionen började har bolagets främsta oro varit säkerheten för kollegorna och deras familjer i områden som påverkats av kriget: ”Detta är fortfarande vår absoluta prioritet. Dassault Systèmes har vidtagit åtgärder för att stödja medlemmar i våra team som har familjemedlemmar i Ukraina, som tillfälligt måste flytta, eller som har några problem relaterade till denna kris,” skriver man.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title