Annons

LAGEROPTIMERING: EazyStock går in i partnerskap med Visma.net-partnern Zedcom

Lageroptimering har alltid varit en viktig och konkurrensavgörande fråga för bolag inom handelsområdet. Som utvecklingen ser ut är trenden att den t o m blir viktigare än den varit. Särskilt för små- och medelstora bolag.
Ett särskilt problem i detta är att traditionella affärssystem har vissa svårigheter i att dynamiskt och automatiskt uppdatera lagerparametrar, något som kan leda till sämre service och för stora lager. På sista raden blir det dyrt att binda alltför mycket kapital i lager.
Detta sagt som bakgrund till dagens nyhet att EazyStock och Visma.net-partnern Zedcom har inlett ett partnerskap. Poängen är just att hjälpa små och medelstora (SMB) handelsbolag att optimera lagren och automatisera sina inköpsprocesser. - Zedcom är ett bolag i spets med kunderna i centrum. De förstår vikten av smidiga, välintegrerade system som tillåter användaren att fokusera på det som är viktigt för verksamheten. Detta gör vårt partnerskap som klippt och skuret. Vi ser stora möjligheter för Zedcoms kunder att bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av vad vi har att erbjuda, säger Agneta Linde, ansvarig för global partnerstrategi på EazyStock.

Zedcom är experter på effektivisering av verksamheter med hjälp av Vismas olika affärssystem, Bitlog WMS, Onestop reporting och nu alltså även EazyStock. EazyStock är ett verktyg för små-medelstora verksamheter som behöver optimera sina lager, nå högre servicegrader till lägre lagernivåer och automatisera inköp. Verktyget integrerar enkelt med alla affärssystem och ger snabba, mätbara resultat.

Lageroptimering allt viktigare för små och medelstora företag
Lageroptimering har alltid varit viktigt SMB-företag, men i takt med ökade kundkrav och tuffare konkurrens, blir det allt mer en prioriterad fråga. Zedcoms Daniel Fredholm, verksamhetskonsult, menar i detta att traditionella affärssystem inte klarar av att dynamiskt och automatiskt uppdatera lagerparametrar, vilket leder till dåliga servicegrader och höga lagernivåer.
I kombination med EazyStocks kapabiliteter att ”supporta” inköparna att optimera lagret så att det har rätt produkter på hyllan, kan man, menar han, få till riktigt effektiva lösningar. Och detta utan att bygga upp stora överlager och riskera inkuranta artiklar. EazyStock tar fram optimalt beräknade orderförslag som inköparna hanterar. Det spar mycket tid och minskar risken för handhavandefel.
– I en värld där distribuerande företag befinner sig på en global marknad med hög priskonkurrens ställs stora krav, både på marginaler och säkra leveranser. Att få in EazyStock i vårt utbud kompletterar inte bara befintliga produkter ypperligt, det ökar också värdet för våra kunder markant. Vi tror stenhårt på EazyStocks förmåga att öka marginalerna våra kunder behöver och samtidigt leverera högre servicegrader för att hålla sig i framkant när konkurrensen hårdnar, säger Daniel Fredholm.

Partneravtalet låter Zedcom sälja och implementera EazyStock i Sverige och finns tillgängligt

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title