Annons

LIFE SCIENCES: ABB-mjukvara och -robotar i huvudroll i lösning som tacklar COVID-virus genom automatiserade antikroppstester

Från 15 tester per dag till 1000. Kan robotlösningar effektivisera hälsotester som t ex relaterar till Covid-19? Absolut, hävdas idag från ABB. Bolaget har tillsammans med University of Texas Medical Branch (UTMB) tagit fram ett automatiserat neutraliserande antikropps-testsystem, som visat sig vara det hittills effektivaste sättet att fastställa en enskild individs immunitet mot olika covid-stammar.
Systemet, som utvecklats av Life Sciences and Healthcare-teamet på ABB Robotics, ökar alltså avsevärt antalet neutraliserande antikroppstester som kan utföras, från 15 till över 1 000 per dag. I och med att ett större antal personer kan bedömas med avseende på immunitet mot de olika covidvirusstammarna gör automatiseringen av testerna att UTMB-forskarna får en större förståelse av covid-vaccinens effektivitet.
- Möjligheten att utföra fler tester per dag är nyckeln till att generera mer data om individuella immunitetsprofiler vilket kommer bidra till att vi kan kontrollera ytterligare spridning av viruset, säger dr Michael Laposata, professor och ordförande för patologiavdelningen på UTMB.

Professor Laposata noterar vidare att man, ”genom att öka hastigheten med vilken vi kan utföra tester och att vi slipper utsätta en stor del av laboratoriepersonalen för exponering av viruset med potentiell risk att bli infekterade när de utför manuella tester, ger det automatiserade systemet vi har utvecklat tillsammans med ABB ett exakt, snabbt, flexibelt och säkert sätt att klara våra mål.”

Det nya testhanteringssystemet i arbete.

Nyckel till att generera mer data

De fortsatta mutationerna sedan covidviruset först dök upp i slutet av 2019 har inneburit en stor utmaning för både medicinska forskare och myndigheter, eftersom båda söker metoder att kontrollera och begränsa spridningen. Även om det har tagits fram ett antal olika vaccinationer innebär de snabba mutationerna hos viruset att det är svårt att hitta det effektivaste skyddet mot varje enskild variant. 
– Möjligheten att utföra fler tester per dag är nyckeln till att generera mer data om individuella immunitetsprofiler vilket kommer bidra till att vi kan kontrollera ytterligare spridning av viruset, säger dr Michael Laposata, och fortsätter: ”Genom att öka hastigheten med vilken vi kan utföra tester och att vi slipper utsätta en stor del av laboratoriepersonalen för exponering av viruset med potentiell risk att bli infekterade när de utför manuella tester, ger det automatiserade systemet vi har utvecklat tillsammans med ABB ett exakt, snabbt, flexibelt och säkert sätt att klara våra mål.”

Det automatiserade testet för neutraliserande antikroppar har tagits fram med hjälp av mjukvaran för offline-programmering, RobotStudio.

Gyllene standard för serologisk testning
Syftet med det automatiserade neutraliserande antikroppstestet är att specifikt detektera en SARS-CoV-2-neutraliserande antikropp utan korsreaktion med någon annan infektion, vilket gör denna analys till en gyllene standard för serologisk testning av covid-19. Resultatet kan sedan användas av både den person som testas och av forskare i syfte att bättre förstå graden av immunitet från vaccinationer respektive infektioner. Data kommer också att ligga till grund för lokala beslutsfattare om hur man kan minimera risken för ytterligare infektioner, till exempel undvika områden med hög viruskoncentration.
– Det här projektet är ett tydligt exempel på hur robotar kan öka hastigheten och effektiviteten samtidigt som man får en säkrare arbetsmiljö för involverade forskare, konstaterar Daniel Navarro, VD för Consumer Segments and Service Robotics på ABB. Han tillägger:
– I nära samarbete med UTMB kombinerar vi vår expertis inom biologi, labbprocesser, automatisering och programvara för att utveckla och driftsätta en automatiserad robotlösning som på ett avsevärt påskyndar och ger en bättre grund för hur vi ska bekämpa covid-pandemin.

Offline-programmerings-mjukvara i huvudroll
Det automatiserade testet för neutraliserande antikroppar har tagits fram med hjälp av mjukvaran för offline-programmering, RobotStudio, för att modellera, repetera och testa olika kombinationer av labbutrustning och robotpositioner i syfte att få fram det effektivaste arbetskonceptet. Processen ledde till att ett fungerande system togs fram från idé till drifttagning på bara 18 månader, en avsevärd förkortning av den tid som normalt krävs för ett projekt av den här typen.
– Det vi har lyckades åstadkomma i det här projektet på så kort tid är enastående – det tar många mångmiljondollar-företag åtskilliga år att ta fram lösningar som den vi har utvecklat på bara en bråkdel av tiden, säger Juan Garcia, chef för Laboratory Services på UTMB.
Professor Laposata tillägger att inget av det vi har åstadkommit skulle ha varit möjligt utan ABB eller övriga parter som är involverade i projektet.
– Från framtagning och simulering av ett arbetskoncept i mjukvaran RobotStudio till att leverera de fysiska automatiserade testcellerna som nu är i bruk i vårt laboratorium – detta är det största teamarbete jag har upplevt på 35 år i branschen, säger han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title