Annons

Life Sciences: Prevas lanserar ”Medical Templates” som möter TUFFA MYNDIGHETSKRAV

Life science-området är ett av industrikonsulten Prevas starka sidor. Bra för Prevas då detta är en marknad – vi talar om medicintekniska produkter – som är mycket expansiv och går starkt framåt.
- En av bitarna inom detta handlar om att underlätta för Life Science-företag att få nya medicinska produkter godkända för marknaden genom att lansera ett paket med produktutvecklingsmallar, säger Robert Tönhardt, ansvarig för Life Science hos Prevas. Med våra mallar får kunden en testad och beprövad utgångspunkt.

Tekniskt nytänkande ger hela tiden nya möjligheter för bland annat snabbare diagnosticering, bättre behandlingsmöjligheter och mer exakta undersökningar. Självklart ställs det också höga krav på produkterna – det handlar ju om människoliv och exempelvis en liten bugg i programvaran eller ett batterifel kan få ödesdigra konsekvenser och kosta människor livet.

Tuffa myndighetskrav. Det är ofta eldsjälar med driv och visioner som uppfinner livräddande teknik. De stöter dock på stora utmaningar när de börjar sätta sig in i hur mycket som krävs för att leva upp till myndighetskraven för medicinteknik. Prevas specialister inom Life Science har många års erfarenhet av utvecklings- och godkännandeprocessen av medicintekniska och in-vitro diagnostiska produkter. Man lanserar nu flera paket med mallar som ska underlätta utvecklingen och godkännandeprocessen inför lansering.
– Dessa mallar är utformade för att kunna anpassas till kundens kvalitetssystem och inkluderar till exempel SW-dokumentationsmallar enligt IEC 62304-standarden, samt mallar för mekatronisk produktutveckling, förklarar Robert Tönhardt.

Han pekar också på att bolaget redan har flera kunder som haft nytta av mallarna. Företaget arbetar med många innovativa företag där detta initiativ kan göra skillnad, speciellt för start-up företag och mindre bolag.

Mallpaketen uppfyller kraven i följande standarder: ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, IEC 62366-1, IEC 60601-1 och IEC 61010-1 samt dokumentationskraven i IVDD/IVDR och MDD/MDR.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title