Annons

LOGISTIK: Infor levererar molnlösning till ICA Sverige – ”Siktet inställt på att skapa en ny industristandard”

Affärssystemutvecklaren Infor berättar idag att man tecknar ett långsiktigt avtal med ICA Sverige. Avtalet är intressant av flera skäl, bl a för att ICA i kraft av sin storlek är en dominerande spelare på livsmedels och detalhandelsområdet. Bland annat har man cirka 1 300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent, vilket innebär att ICA Sverige är den ledande dagligvaruaktören i landet.
Avtalet med Infor har siktet är inställt på stödja ICA inom logistikinfrastruktur och är i detta relaterat till den IT-modernisering bolaget satsar hårt på. Samtidigt innebär avtalet att Infor stärker sin position på marknaden för affärssystem inom detaljhandel och distribution.
- ICA Sverige har ett stort leveransansvar gentemot såväl kunder som handlare och vi tar det på stort allvar. Därför har vi varit oerhört noggranna i både urval och utvärdering av den partner som ska hjälpa oss att förflytta våra IT-lösningar till molnet. Med Infor får vi en bra lösning som kan tillgodose merparten av våra behov inom ramen för standard, och vi känner att våra kulturer stämmer väldigt bra överens med varandra, vilket bäddar för ett lyckat samarbete, säger Richard Belec, programägare för ERP-programmet.
Infors SVP och nordenchef, Malte Ekedahl, kommenterade också avtalet:
- Vår förhoppning är att vi tillsammans skapar en ny industristandard för moderna distributionslösningar. Vi ser stora rörelser i den här marknaden just nu och för en diskussion med flera betydande aktörer, säger Malte Ekedahl, SVP och GM på Infor Norden.

Avtalet, som avser Infor CloudSuite Distribution Enterprise, är en del i denna process och innebär att distribution och finans läggs i en molnbaserad multitenantmiljö. Till skillnad från generiska lösningar är Infors lösningar branschspecifika. I ICA Sveriges fall innebär det att så mycket som 70 procent av de specifika behoven uppfylls från start.
– Infor betraktar ICA Sverige som en av landets kronjuveler och vi ser fram emot en enastående resa ihop. Vår förhoppning är att vi tillsammans skapar en ny industristandard för moderna distributionslösningar. Vi ser stora rörelser i den här marknaden just nu och för en diskussion med flera betydande aktörer, säger Malte Ekedahl, SVP och GM på Infor Norden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title