Annons

Lösning från Thales säkrar SAPs applikationer i molnet

Lösningen Thales CipherTrust Tokenization i SAP Data Custodian bygger på ett långsiktigt samarbete mellan de två företagen för kryptering, tokenisering och nyckelhanteringslösningar genom SAPs Co-innovation Lab. Detta garanterar säkerheten för känsliga data på de mest grundläggande nivåerna av applikationen. SAP-kunder kan nu säkra sina privata data i en databas, vid användning och även under utveckling. Som exempel på tokens som används för att säkra data kan nämnas e-legitimation antingen som enhet i en mobiltelefon eller på ett avancerat id-kort.

Efterlevnad av krävande säkerhetsföreskrifter
Företag och organisationer måste säkerställa integriteten och säkerheten för känsliga data, inklusive personlig identifierbar information (PII) och betalkortsinformation (PCI).
Schrems II-beslutet föreskriver att alla europeiska företag gör individuella bedömningar av varje dataöverföring till ett icke-EU-land för att säkerställa efterlevnaden. Det nya partnerskapet mellan Thales och SAP tillåter kunder att definiera säkerhet per fält i applikationen enligt mallarna i användargränssnittet Data Custodian. Säkerhet på detalj-eller fältnivå skyddar privata data innan de flyttas till databaser, förenklar åtkomstkontroller till databaser och säkerställer överensstämmelse med PII- och PCI-regler.
– Moderna företag förstår vikten av en omfattande cybersäkerhetslösning som skyddar känsliga data under hela dess livscykel, inklusive de första införandena, kommenterar Todd Moore, VP för krypterade produkter hos Thales. Han fortsätter:
– Denna nya CipherTrust Tokenization-lösning, som utvecklats tillsammans med våra partners på SAP, kommer att ge användarna tilliten att deras data alltid är säker, även på den mest detaljerade fältnivån. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med företag som SAP för att utveckla högintegrerade lösningar som säkerställer datasäkerhet för alla molnanvändare.

Thales’s CipherTrust Tokenization lösning är nu tillgänglig för att säkra alla SAP applikationer i SAP Data Custodian.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title