Annons

LOW-CODE PLATTFORMAR: Toppositioner för Siemens Mendix och Outsystems i Gartners Magiska Kvadrant

Ett av de områden inom PLM, och för all del också på ERP-sidan, som ökar starkt handlar om lågkod/no code-lösningar. Definitionen av vad en lågkod-plattform är (LCAP, Low-Code Application Platform) varierar, men respekterade analytikern Gartner summerar det med att det är en applikationsplattform som används för att, ”snabbt utveckla och distribuera anpassade applikationer genom att abstrahera och minimera eller ersätta kodningen som behövs i utvecklingen.” En LCAP måste på sin lägsta nivå åtminstone innehålla följande:
• Lågkodsfunktioner (som modelldriven eller grafisk programmering med skript) för att utveckla en komplett applikation
• Stöd för att utveckla applikationer bestående av användargränssnitt, affärslogik, arbetsflöde och datatjänster
• Förenklad applikationstest, distribution och hantering.
Utbudet av plattformar som hävdas vara låg- eller no-kod är växande och bland hugade spekulanter finns flera av aktörerna inom PLM och ERP, som Siemens Digital Industries Software, Aras PLM och på ERP-sidan t ex SAP. Det finns förstås fler, men allt landar i användarnas ökande behov av att flera intressenter ska kunna hantera allt komplexare digitala kedjor med många instanser. Detta kräver enkelhet på ytan, parat med förmåga att hantera komplexiteten därunder. Poängen är att utan jobbig programmering få till anpassade applikationer som kopplar ihop nära nog allt som har med produktframtagning att göra, från kravställning, produktutveckling, tillverkning, inköp av insatsvaror till produktion, relaterad logistik. Applikationer med individuellt anpassade instrumentbrädor som ger översikt ska kort och gott kunna skapas via drag’n’drop, utan kodningsbehov.
Nu vid årsskiftet publicerade Gartner kommentarer till sin senaste Magiska Kvadrant för lågkod-lösningar – ”Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms” (aug 2022). I toppositioneringarna i den s k ledarkvadranten hittar vi Siemens Mendix ifråga om hur komplett vision man har, medan Outsystems toppar i förmåga att göra jobbet (”exekvera). Tredje starkast positionerad är Microsoft. Men vilka är respektive lösnings styrkor och vad är sånt Garnet menar att man ska se upp med?

På enterprise-nivån menar analytikerna från Gartner att plattformens egenskaper inkluderar stöd för hög prestanda, tillgänglighet och skalbarhet av utvecklade applikationer, katastrofåterställning, säkerhet, API-åtkomst till och från företags- och tredjepartsmolntjänster, användningsövervakning, servicenivåavtal (SLA) och tillhandahållande av tekniska tjänster stöd och utbildning från leverantören.

Man konstaterar vidare att ovanstående kapabiliteter och de omnämnda i ingressen s a s är baskrav. Till dessa bitar finns ett antal plausibla avancerade tilläggsfunktioner som ytterligare vässar plattformens förmåga. Dessa kan handla om:

  • Komplex automatisering och hantering av affärsprocesser
  • Händelsedriven arkitektur
  • AI-förstärkta utvecklingstekniker
Gartners senaste Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms.

Den kommersiella tillväxten för lågkod
Gartner konstaterar i sin utvärdering att enterprise LCAP-marknaden är, ”en del av ett övergripande utrymme för utvecklingsteknologier med låg kod, som förväntas nå 29 miljarder dollar i intäkter till 2025, motsvarande drygt 300 miljarder svenska kronor. Specifikt förväntas LCAP-segmentet expandera till 14,38 miljarder dollar 2025, motsvarande 150 miljarder kronor, med en CAGR på 26,4 procent.

Den snabba ökningen av företagsintroduktion och användning av företags-LCAP drivs av tre nyckeltrender:
* Demokratisering: I en Gartner 2021-undersökning om affärsteknologer använder dessa icke-IT-anställda i första hand antingen en metod med lågkod eller ingen kod för att skapa analys- eller teknikmöjligheter, kontra manuell kodning.

Hyperautomation: ”Hyperautomation involverar orkestrerad användning av flera tekniker, verktyg eller plattformar. LCAPer har dykt upp som en nyckelkomponent i framgångsrik hyperautomation, där utvecklingsverktyg med låg kod är bland de tre verktyg som används mest (baserat på frekvens och volym) för att stödja automationsinitiativ.”

Komponerbar verksamhet: LCAPer är en av nyckelteknologierna som driver ett större utnyttjande av applikationstjänster, -funktioner och -kapaciteter.

Ett starkt växande användningsområde för lågkodlösningar är enligt Gartner inom digital tillverknming och ifråga om MES (Manufacturing Execution Systemes). Siemens Digital Industries senaste släpp av OT-plattformen Opcenter 2301 är ett bra exempel på hur man kan använda sig av lågkod för att sprida och demokratisera användningen av appar som kan underlätta jobbet på verkstadsgolvet.

MENDIX – styrkor och några invändningar
Detta sagt ska titta närmare på de programvaror som toppar Gartners Magiska Kvadrant. För PLM-sidan är här förstås Siemens Mendix-plattform högintressant. Mendix köptes av Siemens 2018 och är en av bolagets mest intressanta köp de senaste åren vid sidan av framför allt Mentor Graphics (2017). Mendix håller idag på att bli en motor i Siemens digitala landskap med PLM-portföljen Xcelerator som viktigaste uttryck. Totalt har man i dagsläget drygt 4000 kunder för Mendix-lösningen, vilket betyder att potentialen för tillväxt är stor.
Vad skiljer ut Mendix från konkurrenterna? Här menar Gartners analytiker att differentieringen baseras på lösningens kombinerade stöd för både ”vanliga” användare och professionella utvecklare. Men man pekar också på plattformens bibliotek, med komponerbara möjligheter för olika affärsvertikaler tillgängliga från Mendix Marketplace som apptjänster och lösningar, och specifik inriktning på oberoende mjukvaruleverantörer (ISV).
Allmänt noteras vidare att Mendix stöder multicloud, lokala distributioner och multiupplevelseutveckling.

Innovation: ”Mendix fortsätter att tillhandahålla avancerade lågkodsfunktioner för företag som gynnar nya användningsfall, såsom Internet of Things (IoT) och digitala tvillingar. Dessa inkluderar Mendix Data Hub för data- och evenemangstjänster och MxAssist Performance Bot, som proaktivt upptäcker modellering och arkitektoniska antimönster som kan påverka appens prestanda,” skriver Gartner.

Produkt: Här får Mendix höga poäng inom de flesta nyckelfunktioner, särskilt på UX-design, integrationsstöd och styrning. Dess Gartner Peer Insights-betyg för produktegenskaper bekräftar också detta. Säljarens stöd för fusionsteam via olika redigerare förenklar utvecklingen för ”vanliga” användare och för mer sofistikerade företagsapplikationer.

Drift: Flexibla distributionsalternativ, multimolnstöd och en releasestrategi med bakåtkompatibilitet hjälper till att säkerställa tillförlitlighet och motståndskraft för Mendix-kunder. Mendix investerar i stöd för ytterligare region- och självbetjäningsfunktioner, och det är fortfarande fokuserat på säkerhet och styrning av applikationsutveckling.

Inga tekniska invändningar mot Mendix
Detta sagt om styrkorna, så finns det saker som Gartner menar att man ska se upp med:
Rent tekniskt har man inte mycket att invända mot. Analytikerns tveksamheter gäller istället marknadsstrategier. Man menar att bolagets ”go-to-market-strategi” förlitar sig mer på moderbolaget Siemens och till deras förmåga att skapa tillväxt än till att uppnå detta av egen kraft. Men påpekar Gartner: ”Mendix anstänger sig för att bygga nya marknadsföringspartnerskap med molnleverantörer, ISV:er och ge mer täckning för användningsfall med SAP.”

Möjligen tycker man vidare att Siemens fortfarande ger betydande fördelar för tillverknings- och finansindustrierna. Det senare inte så märkligt kanske, då Mendix har sina rötter på finanssidan. Sammantaget är Gartners invändningar dock rätt milda.

OUTSYSTEMS – styrkor och svagheter
Produkt: Allmänt har OutSystems avancerade lågkods-funktioner som AI-förstärkt utveckling, integrerad och tredjeparts kontinuerlig integration/kontinuerlig leverans (CI/CD), applikationstestning, agil företagsplanering och styrning. Dessa funktioner stöder snabb utveckling av applikationer på enterprise-nivå.

Marknadsföring: ”OutSystems driver engagemangsinitiativ både uppifrån och ner och nerifrån,” skriver Gartneranalytikerna och tillägger att detta inkluderar sånt som som webbseminarier för tankeledarskap, rundabordssamtal för CIO och annat), såväl som utvecklarkanaler med PODcasts, DeCoded, tekniska samtal och demos. ”De breddar plattformens användningsfall och tekniska omfattning, optimerar prissättningen och riktar in sig på globala systemintegratörer (GSI) för att positionera OutSystems som en lösning för alla affärsproblem.”

Kundupplevelse: OutSystems inkluderar ett kundframgångsprogram i varje prenumeration. Detta inkluderar intensiv utbildning i en mängd olika ämnen med utvecklarcertifiering, expertarkitekturvägledning och strategiska partnerskap med stora GSI:er för att leverera en fantastisk kundupplevelse som mäts med allmänt tillgängliga CSAT-betyg.

Saker att se upp med gällande Outsystems
Här menar Gartner att affärsmodellen kan vara ett problem sett till den fortsatta utvecklingen av tekniken. Plattformen i sig är bred och kapabel, men i bredden ligger ockspå vissaa utmaningar i utvecklingsarbetet. Det hela blir lätt komplext i skenet av behoven att möta snabbt föränderliga trender inom IT-branschen och hård konkurrens på LCAP-marknaden., För att klara detta lägger OutSystems en tyngdpunkt mot att lita på att partners hjälper till i utvecklingsarbetet. Detta ger utmaningar ifråga om att, ”upprätthålla tillförlitligheten, kvaliteten och säkerheten för sin plattform inför snabbt växande bidrag från tredje part, dynamiska användningsfall och olika kanaler för kundengagemang.”

När det gäller industrivertikaler har OutSystems inget distinkt fokus på branscher eller affärsvertikaler, med specifika branscher inriktade på partners och oberoende mjukvaruleverantörer. ”Kunder som söker branschspecifik domänexpertis, inbyggda integrationer eller lösningsacceleratorer kan upptäcka att andra LCAP-leverantörer erbjuder mer direkta lösningar.”

MICROSOFT POWER APPS – styrkor och svagheter
Slutligen har så Microsoft som sammanvägt kan positioneras som trea i Gartners senaste Magiska Kvadrant. Bolagets lågkods-plattform är Microsoft Power Apps, inklusive Dataverse-datatjänst, Power Pages (tidigare Power Apps-portaler) och Power Automate – som ingår i Power Apps-licenser.
Generellt riktar Power Apps till ”vanliga” utvecklare, men har också ett brett utbud av kod-först-verktyg för professionella utvecklare: ”Som att publicera ett anpassat API med ett enda klick från Azure APIM, registrera en anpassad kontroll inbyggd i React eller TypeScript med Power Apps-komponenten Framework, eller publicera en anpassad AI-modell till plattformen.”
När det gäller storleken uppskattar Gartner att Microsofts lågkods-plattform faktiskt kan vara den allmänt mest använda. Detta framför allt beroende på att Microsoft Power Apps har den största användarbasen av någon form av LCAP på grund av antalet företagsanvändare av Microsoft 365 och Dynamics.

Affärsmodell: ”Vissa Power Apps-funktioner ingår i de flesta Microsoft 365- och Dynamics 365-företagsplaner. Office 365-användare kan komma åt förbyggda standardanslutningar, använda anpassade anslutningar i Teams och bygga på Dataverse for Teams. Dynamics 365-användare kan använda alla anslutningstyper, bygga på Dataverse och skapa fristående Power Apps i sina licensierade Dynamics 365-miljöer. Open-sourcing Power Fx har gjort de lågkodade Power Apps och Excel-språket tillgängliga för öppet bidrag och användning av det bredare GitHub-communityt,” skriver Gartner.

Produktstrategi: Power Apps inriktar sig på API-driven utveckling med mer än 800 kopplingar för många vanliga företagsapplikationer och har en utvald marknadsplats med godkända integrationer. Externa kontakter kan utvecklas och konsumeras, men endast över REST API:er. Den fullständiga versionen av Microsoft Power Platform ger tillgång till premiumanslutningar och stöd för anpassade API-tjänster och OpenAPI-specifikation. Power Apps Developer Plan är en gratis utvecklingsmiljö som gör det möjligt för användare att ansluta till vilken datakälla som helst med hjälp av anpassade eller färdiga kontakter.

Plattformens utvidgningsbarhet: AppSource är den allmänt tillgängliga app- och komponentbutiken för Microsoft. Den innehåller över 3 600 lösningar, som kan innehålla plattformskomponenter, flöden, process, tabell/schema, logik, bots, kopplingar och rapporter.

Microsoft Power Apps – att se upp för
Gartner rapporterar här positivt att Power Apps ingår utan extra kostnad med varje Office 365-licens, men analytikerns klienter, ”fortsätter att rapportera oro över prissättning och licensieringskomplexitet, särskilt kring den licensierade versionen av Power Apps som krävs för att komma åt företagsdatakällor och applikationer.” Professionella utvecklare som vill utöka till Azure-funktioner som Azure DevOps måste licensiera dessa separat.

Vidare tillhandahåller Power Apps ett responsivt applikationsgränssnitt för canvas, modelldriven och portalutveckling, men kräver en ”wrap”-applikation för att distribuera mobilappar via offentliga appbutiker. Detta använder AD-autentisering, vilket innebär en dålig matchning för B2C-användningsfall.

Ytterligare ett frågetecken handlar om integration och APIer där Gartnerprotokollet poekar på att, ”Power Apps-applikationer genererar inte APIer för andra applikationer att integrera med. Den underliggande Microsoft Dataverse-datatjänsten, om den används, tillhandahåller dock APIer, och Microsoft Power Automate kan användas för att integrera mellan applikationer och kopplingar.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title