Annons

Luleå mötesplats kring 350-miljonersprojekt som ska effektivisera europeisk industri

Hur ska maskiner som ”talar med varandra” bli en del av industrins vardag i Europa? Vilka vinster och effekter har denna teknologi för samhället och industrier?
Det är primära frågeställningar för forskare och industri från hela Europa som just nu samlas på Luleå tekniska universitet för att planera hur ny automationsteknik kan införas i industrin över hela Europa. Men vad är det som skapar det stora intresset? Framför allt är det en lockelse att ny automationsteknik beräknas ge enormt stora miljövinster och kostnadsbesparingar. Två stora projektet som bygger på över 20 års forskningsresultat har som mål att signifikant öka industriproduktiviteten med hjälp av avancerad digitalisering och AI. Industrier som samarbetar är halvledarindustrin liksom bil-, flyg-, grön energi-, bank-, tillverknings- och processindustrin.
– Vi har redan testat teknologierna i ett stort antal branscher och har då sett 30 – 95 procents kostnads- och tidsbesparing. Och det är i branscher som bil- och gruvbranschen, där man brukar vara imponerade av resultat på 0,3 – 0,9 procents effektivisering, säger Jerker Delsing, professor i cyberfysiska system vid Luleå tekniska universitet. AIMS 5.0 och Arrowhead fPVN är två stora EU projekt med en sammanlagd budget på över 100 miljoner euro vilka samlas i Luleå för tre dagar. Projektet finansieras av EU organet Chips-JU, deltagande länder och partners.
– Det är både spännande och ger mycket gott renommé för Luleå tekniska universitet och regionen att ha ledande roller i båda dessa flaggskepps-projekt, summerar Jerker Delsing.
Men vad står Arrowhead fPVN och AIMS 5.0 för?

Platsen för eventet är alltså Luleå tekniska universitet, Alfa-huset och LKAB-salen.
Förutom Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för projektet, finns Thomas Gutt, projektledare för tyska teknologikoncern Infineon Technologies och Per-Erik Martinsson, verksamhetsledare ProcessIT Innnovations vid Luleå tekniska universitet på plats.

Digitaliseringsprojekt med 43 partners i 12 länder
Om Arrowhead fPVN kan noteras att det är ett nytt digitaliseringsprojekt, med 43 partners i tolv länder som ska revolutionera effektiviteten inom europeisk industri med hjälp av automatiserad kommunikation i hela produktionsnätverket. Projektet leds som sagt av Luleå tekniska universitet med en budget på 350 miljoner och bygger på över 20 års framgångsrika forskningsresultat. Slutmålet är en fördubblad produktivitet inom dagens bil-och flygindustri, grön omställning och processindustrin i Europa.
Teknologin som implementeras ska automatisera kommunikationen i hela värdenätverk, alltså inte bara inom en fabrik, utan även mellan dess leverantörer, konsumenter och andra aktörer. Maskiner ska själva förstå vad andra maskiner säger till dem – utan att i förväg känna till vilket ”dataspråk” de använder.
– Jag tror att alla kan känna igen sig i hur man flyttar data mellan ett system och excel. Att automatisera det, utan mänsklig inblandning, är vad vårt projekt Arrowhead fPVN nu kan lösa och då pratar vi om gigantiska effektiviseringsvinster, säger Jerker Delsing.

Bakgrunden till det omfattande projektet Arrowhead fPVN är att digitaliseringen inom industrin inte har fått det enormt stora genomslag som den har reell potential för idag. Inom stora delar av industrin i Europa, har produktiviteten inte ökat på över 20 år. En stor flaskhals är att olika aktörer, system och maskiner inte kommunicerar med varandra automatiskt, utan fortfarande kräver en människa som översätter data mellan dem, trots att automationskapaciteten finns. Skogsindustrikoncernen Stora Enso som är en av samarbetspartnerna från industrin i projektet, lyfter vikten av att införa automatiserad kommunikation inom industrin.

AIMS 5.0: är en förkortning av ”Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability”, alltså ett projekt som syftar till att skapa (europeisk) digital suveränitet inom hållbar tillverkning genom att distribuera AI-verktyg och tekniker över hela den industriella värdekedjan, vilket ytterligare ökar den totala tillverkningseffektiviteten samtidigt som den driver hållbar utveckling.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title