Annons

McKinsey: Digitaliseringen kan frigöra 1400 miljarder i Sverige

Digitaliseringen har en enorm potential att skapa ekonomiska värden för det svenska samhället. Enligt en färsk rapport från konsulten McKinsey kan det handla om så mycket som från 850 till 1400 miljarder per år. Men för att detta ska bli möjlig måste man utnyttja sex viktiga tekniska trender. En grundförutsättning är att starka ekosystem inrättas för att främja den samverkan och det samarbete som krävs för att skapa värdet.

Medan Sverige rankas högt när det gäller digital utveckling, jämfört med andra länder, finns det indikatorer på att andra vinner. För att Sverige ska fortsätta att vara på framkanten av digitaliseringen kommer vi att behöva få igång en bred diskussion om de bästa åtgärderna för att dra full nytta av tekniska framsteg, konstaterar konsulten i sin rapport.

De sex tekniktrenderna. De tekniktrender det handlar om kan delas in i två övergripande grupper:
* Den första är ”Automatisering och avancerad dataanalys”: Detta består av tre teknikområden som tillåter att uppgifter överförs alltmer, både fysiskt och analytiskt, till datorer och maskiner, vilket gör att arbetet sker snabbare, mer effektivt och säkert. Detta område beräknas kunna frigöra mellan 475 och 695 miljarder per år.

– Förvisso är det lite av att sparka in en öppen dörr, men jag vill med kraft slå fast att automatisering och digitalisering är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd, säger Martin Lundqvist, partner på McKinsey i Sverige.

* Den andra gruppen är, ”Anslutning, molntjänster och kommunikation”. Här handlar det om tekniker som möjliggör anslutning av personer och möjligheter till nya affärsmodeller och effektivare användning av befintliga resurser.

För att möta den fulla potentialen och utnyttja de möjligheter som dessa teknologitrender erbjuder, kommer Sverige som sagt också att behöva starka ekosystem för att främja samverkan och samarbete mellan ett brett spektrum av aktörer som skulle arbeta för att utveckla innovativa digitala lösningar. Tillsammans kan de olika parterna utveckla nya affärsmodeller och produkter, locka till sig talang och kapital och öka produktiviteten genom att optimera hela värdekedjorna.

Nettoeffekten är 100 000 nya jobb. Automatiseringen spelar alltså en viktig roll i detta och man räknar med att strax under 50 procent av alla aktiviter som utförs kan automatiseras. Naturligtvis för detta med sig att många jobb försvinner, men det gäller i detta att inte titta enbart på det som försvinner. Historien har visat att teknologiska framsteg alltid skapar nya typer av jobb. Om 800 000 jobb försvinner, vilket McKinsey räknar med, skapas det ändå kanske 900 000 nya jobb. Man ser i alla fall ett nettotillskott som en effekt av utvecklingen här. Produktivitesökningarna beräknar man ska ge 600 000 nya jobb och bara genom teknologierna i sig tillkommer ytterligare 300 000. De senare relaterar till mjukvaror, robotar, molntjänster, big data analytics och nya administrativa tjänster.
För tillverkningsindustrin tror konsulten att potentialen i de pengar som kan frigöras ligger i häradet 160 till 220 miljarder kronor.

Infrastruktur och uppkoppling avgörande. För att bygga livskraftiga ekosystem krävs ett antal grundläggande förutsättningar. Både medborgare och företag måste ha tillgång till digital infrastruktur och uppkoppling, och lagar och regler måste anpassas för att stödja smidiga arbetssätt. Dessa ekosystem behöver också tillgång till skicklig talang och kapital för att möjliggöra utveckling och tillväxt. Dessutom krävs ett utbyte i form av innovation och teknikutveckling samt interaktion mellan spelarna för att nya idéer inom ekosystemet ska kunna realiseras. Sverige har redan den grundläggande digitala grunden, inklusive flera starka ekosystem, men de måste stärkas.

Vi måste få ut mer per skattekrona. I McKinseyrapporten har man också undersökt Sveriges digitala framtid i fem utvalda ekosystem: hälso- och sjukvård, offentlig sektor, transportsystem, tillverkning och ekonomi. Tillsammans står de fem ekosystemen för en majoritet av det totala värde som digitalisering kan skapa i landet. Dessa ekosystem bidrar till mer än hälften av Sveriges BNP, och deras möjligheter och utmaningar ger avslöjade illustrationer för vad som behövs för att driva digital framsteg i hela ekonomin.

Trots att den svenska industrin går på högvarv menar Martin Lundqvist att tillväxten börjat sacka och för att inte tappa mer måste vi titta på vad vi kan få ut i mervärde av varje skattekrona. Med digitaliseringen ligger potentialen här på för sjukvården 140 till 180 miljarder och för offentlig sektor i övrigt på 75 till 110 miljarder.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title