Annons

METAVERSE i fordonsindustrin – om vässad samverkan i produktutveckling, VR- och digital tvilling-teknik

VOLVO TRUCK TECHNOLOGY och ESI GROUP har redan prövat på liknande lösningar. Vad är Metaverse och kan det få någon betydelse av rang för t ex fordonsindustrin? Frågan är ett av flera heta områden som diskuteras inom IT, inte minst då inom fordonsindustrin. Vad Metaverse är på en mer detaljerad nivå är fortfarande svårt att definiera. Det saknas även en samlad bild av vad exakt ett metaverse kommer innehålla, samtidigt som visionerna går isär. Men klart är att ett antal jättar på IT-området presenterat visioner och lösningar kopplat till begreppet: Microsoft, Nvidia, Epic Games och Meta (Facebook), är några exempel. Utifrån detta skulle en allmän beskrivning av begreppet Metaverse så här långt i utvecklingen kunna vara att det handlar om en serie virtuella 3D-världar där man kan skapa och utforska produkter, t ex bilar eller transportfordon, ihop med andra personer som inte befinner sig på samma fysiska plats.
Ett tidigt exempel på detta är i vissa delar vad Volvo Group och deras Truck Technology varit inne på i samband med utvecklingen av den helelektriska Volvo-lastbilen, VNR Electric. Vad bolaget gjorde här var att tillsammans med mjukvaruutvecklaren på simulerings- och analysområdet, ESI Group, skapa en digital skala ett-till-ett-modell i 3D, inkluderat alla fordonets mer än 12 000 delar, som körts i VR för att validera nya design-, monterings- och underhållsprocesser. Granskningar och en 3D-modell som kunde delas i realtid med flera olika avdelningar, på olika fysiska platser, inom bolaget, var viktiga inslag i denna demo.
Även om en hel del alltså är oklart kan man tänka på metaverse som en uppföljare till dagens internet. Här skulle man kunna kliva in i tredimensionella miljöer istället för att som nu delta tvådimensionellt. I dessa sammankopplade 3D-miljöer skulle produktutvecklare, produktionsingenjörer, återförsäljare, kunder och andra intressenter kunna interagera med varandra, samtidigt som identiteter, data, betalningar och digitala modeller skulle kunna flyttas mellan dem.
En som tror på detta och andra relaterade bitar och som funderat över tänkbara upplägg är storkonsulten Cognizants Martin Crisby, verksam på bolagets Stockholmskontor. I dagens krönika skriver han om den digitala utvecklingen av bilindustrin, och då främst utifrån vilken roll Metaverse skulle kunna ha. Bland Cognizants svenska kunder finns f ö Volvo Cars.

”Bilbranschen förändras enormt snabbt sedan en tid tillbaka. Eldrivna fordon, förändrade kundförväntningar och snabba tekniska framsteg överlag definierar marknaden. Parallellt växer Metaverse fram som en stor möjlighet, med en potential som vi ännu inte förstår omfattningen av. I och med Metaverse finns helt nya möjligheter, till exempel genom att fånga kundens intresse med hjälp av virtuella showrooms och virtuella provkörningar. Utvecklingen går fort och sker på flera fronter, vilket också gör den osäker och svårnavigerad. Här handlar det om att ha kunskap och kompetens att kunna prioritera rätt områden. Trots komplexiteten och de utmaningar som finns är jag, som rådgivare i branschen, övertygad om att det är hög tid för biltillverkare att inleda sin satsning på Metaverse.  

Förändrade kundupplevelser tar fordonsbranschen till nya nivåer 
Framväxten av elfordon och förändringar i kundernas förväntningar i förhållande till köp och användarupplevelse har tagit bilbranschen till en ny nivå. Nu kommer ytterligare förändringar i form av teknologier som artificiell intelligens, virtual reality, artificial reality, NFT (Non-Fungible Token) och blockchain – det vill säga Metaverse.

Metaverse erbjuder många möjligheter för bilindustrin, såsom bättre kundupplevelse, transparens över logistikkedjan och samverkan inom produktdesign, men det innebär också stora utmaningar kring infrastruktur, säkerhet, integritet, styrning, ekonomi, med mera.

 När det gäller fördelarna, så handlar de exempelvis om produktdesign, virtuell utbildning och utveckling. VR tillåter biltillverkare att visualisera hur en produkts design skulle se ut utan att behöva bygga en fysisk prototyp. Med hjälp av extended, augmented och virtual reality kan Metaverse göra så att produktdesigners slipper begränsas av geografiska områden. Interna och externa intressenter kommer att kunna få snabb återkoppling på nya produktritningar och dela idéer med tillverkare. Det skapas därigenom möjligheter till förbättrad kommunikation, mer innovativa lösningar, bättre effektivitet, minskade resekostnader och bättre förutsättningar att lösa komplexa problem tillsammans.

 Ökad transparens ger ökat förtroende
Idag efterfrågas ofta mer insyn i olika tillverkningprocesser. Målet för de inblandade är ofta att själva kunna vara transpareta kring miljöeffekterna av de leveranskedjor som de är inblandade i. Moderna tekniker som blockchain kan försäkra konsumenterna om informationens riktighet genom ett säkert och oföränderligt sätt att registrera transaktioner och spåra tillgångar över försörjningskedjan. Dessutom kommer man i 3D kunna se hur produkter tillverkas, levereras och marknadsförs. På så sätt får partners mer insyn i ledtider, fraktkostnader i realtid och förseningar, vilket stärker förtroendet och ökar effektiviteten i logistikkedjan.

Digitala tvillingar ger nya simuleringsmöjligheter
Ytterligare en fördel med den nya tekniken är möjligheten att skapa en digital tvilling, vilket innebär att biltillverkare kan simulera hela sin fabrik. Med virtuellt samarbete online kan företag i realtid utforma och planera fabriker i 3D. Möjligheten att arbeta i en allt bättre simuleringsmiljö revolutionerar planeringen och leder till en mer effektiv produktionslinje. 

Inom bilindustrin kan en Metaverse-baserad utbildning erbjuda fördelar i form av minskade resor och möjlighet att använda unik kompetens oberoende av var i världen den finns. Med ny teknik kan anställda lära sig mycket snabbare än de skulle göra med traditionella inlärningsmetoder. En Metaverse-baserad utbildning sparar också tid och pengar som annars skulle gå till säkerhetsrelaterade processer eller för att hantera eller kostsamma misstag.

 För försäljningsavdelningen erbjuder metaverse förbättrade möjligheter att visa upp fordon virtuellt. Det virtuella utställningsrummet kommer att tillåta kunder att se modeller på nära håll utan att lämna hemmet. Även om en virtuell provkörning inte helt kan ersätta en verklig upplevelse, ökar den bekvämligheten och minskar friktionen under inköpsprocessen. Ofta kan den virtuella provkörningen bana väg för en fysisk provkörning, vilken förstås kan bokas online.

Självservice via Metaverse
Användningen av VR- och AR-teknik kan hjälpa till att utbilda bilägare om hur de bäst servar och underhåller sina bilar.  Det går till exempel att ta del av virtuella animationer kring däckbyte, påfyllnad av olika vätskor och så vidare. Via Metaverse kan ägaren lära sig att själv stå för en hel del underhåll som annars skulle innebära att vänta på att en servicetekniker ska komma och göra jobbet. Och i de fall man trots allt behöver hjälp så finns möjlighet för serviceteknikern att koppla upp sig och utföra jobbet på distans.

 Vilka utmaningar kan man förvänta sig?
Samtidigt som Metaverse har flera positiva effekter, finns en rad utmaningar som behöver hanteras. De omfattar bland annat:
* Infrastruktur: Metaverse baseras på infrastrukturkomponenter som Blockchain, 5G Adoption, och Edge Infrastructure. Varje företag behöver förstå dessa och integrera dem i sin affärsmodell. 
* Cybersäkerhet: Hackning, identitetsstöld och Ransomware-attacker finns det gott om redan nu – och mer kommer det att bli. AR/VR-enheter kommer att användas för nätfiskeattacker för att få tillgång till personlig information och data.
* Immateriella rättigheter: Eftersom Metaverse kommer att förbättra biltillverkarnas möjligheter för samverkan behöver man kunna hantera immateriella rättigheter i linje med det. Europeiska kommissionen måste definiera reglerna för samskapande av immateriella rättigheter till följd av ny teknik.
* Dataintegritet: Metaverse kommer att medföra hantering av mer personlig information kring exempelvis interaktioner, körsätt, rörelser och ansiktsuttryck. Tillsynsmyndigheter måste definiera vem som ska ansvara för databehandlingen i Metaverse, hur samtycke ska ges och vem som är ansvarig för förlorad eller stulna data.
* Blockchain: De kommer att bli vanligare att samköpa en bil. För detta kommer ett juridiskt ramverk att behöva definieras. När man köper en bil som en digital tillgång registrerar blockchain-tekniken all köp- och transaktionsinformation och det väcker frågan om rätten att glömmas bort och att få uppgifter korrigerade online.

Hur börjar man?
Det står klart att virtuella representationer av produkter, fabriker och leveranskedjor genom Metaverse kan hjälpa biltillverkare att förbättra sin effektivitet, kvalitet och kundservice.

För att lyckas navigera möjligheterna och hantera utmaningarna måste företag förbli agila, hålla koll på innovationer och vårda sina kunder. Som första steg måste företag dock utvärdera hur Metaverse kommer att påverka dem och vilka möjligheter de har. Här gäller det att avdramatisera Metaverse och helt enkelt komma igång. Skapa en kort-, medellång- och långsiktig plan baserad på värdet som Metaverse kan tillföra. Möjligheterna är enorma och den rätta tiden är nu!

Av Martin Crisby, Cognizant

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title