Annons

Microsoft slår sig ihop med Tietoevry på lågkod-sidan – ska hjälpa tillverkningsindustrin bygga intelligenta autonoma system

Poängen med Project Bonsai är att med denna AI-utvecklingsplattform som bas göra det möjligt att snabbt och enkelt bygga intelligenta autonoma system. Detta utan att kräva expertis inom kodning och data-science kan ingenjörer bygga automona system med hjälp av AI-stöd speciellt anpassad för tillverkningsindustrin. 

Jaakko Tapanainen, chef för tillverknings- & skogsindustrin på Tietoevry Transform.

–  Vi är oerhört glada över att kunna utöka vårt samarbete med Microsoft. Vi paketerar teknologi med branschkunskap för att hjälpa våra kunder accelerera fördelarna med automatisering, exempelvis genom att förbättra kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Besparingspotentialen för våra kunder är signifikant vid implementation av autonoma system. AI-driven automation kan också bidra till att nå mål inom hållbarhet – till exempel genom att minska utsläpp och optimera energiförbrukning, säger Jaakko Tapanainen, chef för tillverknings- & skogsindustrin på Tietoevry Transform. 

Till saken hör att Microsoft köpte Bonsai, ett företag som fokuserar på maskinlärande (AI), redan 2018. Bonsai kombinerade simuleringsverktyg med olika maskininlärnings-tekniker för att bygga en allmän plattform för inlärning av djup förstärkning, med fokus på industriella styrsystem. 2020 var Microsoft klara med plattformen i sin grundfunktionalitet och den lanserades som ett första byggblock i en mer omfattande lösning.

Har tidigare krävt omfattande investeringar
Traditionellt har införandet av AI krävt omfattande investeringar i datakunskap, vilket ofta skapar trösklar mot att automatisera. Här menar man nu att Project Bonsais lågkod-plattform, ”gör det enkelt för företag att bedöma sin automatiseringspotential och se hur den ska kunna utvecklas.” 
Plattformen sägs vidare stötta industriföretag i att kunna producera produkter mer effektivt och till rätt kvalitet, till exempel inom massa- och energiproduktion. I stället för att manuellt justera produktionsprocesser för att optimera dessa, identifierar Project Bonsais AI förändringspotential och optimerar processen därefter.  
– Vi är glada för möjligheterna som det nya samarbetet erbjuder. Genom att kombinera den unika Project Bonsai AI-utvecklingsplattformen med Tietoevrys leveransförmåga och omfattande data- och molnexpertis, till exempel i Microsoft Azure, kan vi på bästa sätt stötta kunder i sin digitala transformation, säger Microsofts Jannsens.  

Det ska slutligen noteras att det Tietoevry man bildar partnerskap med är en av Nordens största konsultaktörer på IT-sidan med 24 000 anställd globalt specialiserar sig på Cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro, motsvarande drygt 30 miljarder kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title