Annons

Microsofts satsning på ”RISE with SAP” – en modernisering med stora utmaningar

Till bakgrunden hör alltså att SAP och Microsoft har ett mångårigt samarbete kring innovation och utveckling. En konsekvens av det nu annonserade beslutet är hur som helst att Microsoft blir den första leverantören av publika moln som internt använder ”RISE with SAP” för att förändra sina stora SAP-affärssystem. Beslutet bygger på att Microsoft redan använder en stor mängd SAP-lösningar som SAP SuccessFactors, SAP Integrated Business Planning for Supply Chain, SAP Business Technology Platform och andra SAP-lösningar som körs på Microsoft Azure. 

Förenklar kundernas resa till molnet
SAP har också flyttat flera av sina affärskritiska IT-system till Microsoft Azure, som är de senares öppna och flexibla molnbaserade plattform. Som ett led i denna förändring och för att bli ännu mer effektiva kommer SAP att optimera IT-driften för vissa kritiska interna affärssystem enligt samma modell som används för ”RISE with SAP-lösningen” på Microsoft Azure.
– Microsofts övergång till RISE with SAP är ett tecken på engagemanget och styrkan i SAPs och Microsofts fortsatta partnerskap. Tillsammans vill vi förenkla kundernas resa till molnet med hjälp av SAP S/4HANA Cloud på Microsoft Azure. På liknande sätt har SAP optimerat kritiska interna affärssystem som körs på Microsoft Azure så att vi kan dra fördel av ökad säkerhet, flexibilitet och skalbarhet. Vi kommer att ta tillvara dessa lärdomar och dela dem med våra kunder, säger Florian Roth, ”Chief Digital and Information” på SAP. 

Tjänar ett dubbelt syfte för Microsoft
Bland erfarna bedömare, som tidningen CIOs seniora redaktör Peter Sayer, kommenteras saken med att migreringen till S/4HANA kommer att tjäna ett dubbelt syfte för Microsoft: att modernisera sina äldre SAP-system före slutet av mainstream-supporten 2027 och visa för kunderna att det kan vara värd för och köra en av de största och mest komplexa SAP-installationerna i världen inom ramen för RISE.

Vidare skriver Sayer att, ”alla tre stora molnleverantörer är värd för SAP-applikationer för sina kunder, och alla tre kör åtminstone några av sina interna ekonomisystem på SAP. Microsoft har kört SAP internt sedan åtminstone 1995; Amazon.com rapporteras ha vänt sig till SAP för sin ekonomi under 2008, medan Googles moderbolag Alphabet ersatte några av sina Oracle-ekonomisystem med SAP i april 2021. Microsoft är dock först med att använda RISE med SAP-erbjudandet.”

Åratal av anpassningar blir också en utmaning för Microsoft
Peter Sayer menar slutligen att projektet blir en stor utmaning. Inte bara för att storleken på Microsofts SAP-miljö komplicerar, utan också på grund av graden av anpassning som krävs. Liksom de allra flesta stora SAP-kunder har systemet över tid blivit specialanpassat på flera sätt. Man har t ex investerat mycket i automatisering och hög grad av integration med flera andra system internt.
”För att säkerställa att saker och ting inte blir alltför omfattande och därmed osäkra fokuserar Microsoft på att migrera bara tre områden av sin verksamhet för projektets första fas, och arbetar direkt med SAP och utan stöd från en systemintegratör,” noterar CIO-redaktören.

Allmänt förväntar man sig nu att kunna tillkännage resultaten av denna första fas senare under året, och att andra partners kommer att bli involverade efter det, allt eftersom migreringsprocessen skalas upp.
SAPs chef för strategiska ingenjörspartnerskap, Stefan Goebel, menar dock att årtionden av anpassningar förvisso blir en en utmaning för Microsoft, men inte den största.
”Change management kommer definitivt att bli den största utmaningen till att börja med, oavsett om det är SAP eller något annat. Om du har programvara som ursprungligen installerades för 20 år sedan, kommer det bara att bli ett stort arbete.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title