Annons

MILJÖGENOMBROTT för batteritillverkaren NORTHVOLT: Första battericellen tillverkad med 100 % återvunnet material

Northvolts recycling-program, Revolt, har alltså producerat sin första battericell med 100 procent återvunnet nickel, mangan och kobolt.
Man har efter detta gjort en materialvalidering som visar elektrokemisk prestationstestning av celler som produceras med återvunna metaller också har prestanda på samma nivå som celler framställda med färska gruvmetaller.

SKA ÅTERVINNA 125 000 TON BATTERIER PER ÅR
Med Revolt ska Northvolt accelerera batteriåtervinning och dess inverkan på batteriproduktionen. Målsiktet är inställt på att utöka återvinningsanläggnings-kapaciteten för att möjliggöra återvinning av 125 000 ton batterier per år. Detta motsvarar cirka 30 GWh batteriproduktion per år
Helt klart är att det man nu visat inom ramen för Revolt innebär att det går att producera litiumjonbattericeller med en nickel-mangan-kobolt (NMC)-katod, med metaller som återvinns från batterisavfall.
Unikt är att alla återvinnings- och produktionsprocesser slutfördes på en enda plats: på Northvolt Labs i Västerås. Emma Nehrenheim säger att utvecklingen, ”står som ett genombrott för batteriindustrin och en milstolpe för Northvolt i uppdraget att skapa ett hållbart utbud av batterier för att stödja samhällets av-karbonisering.

VATTENBASERAD SEPARATIONSMETOD
Återvunnet nickel, mangan och koboltmetaller, som används i battericellen återhämtades från batteriavfall genom en hydrometalistisk behandling med låg energi, som innefattar användningen av en vattenhaltig lösning för att isolera metallerna och separera dem från föroreningar. Efter att ha bevisat giltigheten och effektiviteten i återvinningsprocessen, fokuserar Northvolt på uppskalning av återvinningskapaciteten för att uppfylla målet på att producera celler med 50 procent återvunnet material per år 2030.
För att säkra detta är sålunda Revolt Ett, företagets första återvinningsanläggning i gigaskala under utveckling intill själva batteriproduktionsanläggningen i Northvolt Ett i Skellefteå. Här kommer man att utöka sina ursprungliga planer för anläggningen för att möjliggöra återvinning av 125 000 ton batterier per år.
Bygget, som börjar under första kvartalet 2022 och beräknas vara i drift 2023, kommer att få sitt inkommande material för återvinning från två källor: Batterier från från elfordon och produktionsskrot från Northvolt ETT.

– I takt med att de elektriska fordonen får upp full fart bör vi vara uppmärksamma på att cirka 250 000 ton batterier kommer att nå ”end-of-life” i Europa före 2030, säöger Emma Nehrenheim.

ENDA STORSKALIGA ANLÄGGNINGEN I EUROPA
Förutom att bli Europas största batteriåtervinningsanläggning kommer Revolt Ett att bli den enda storskaliga anläggningen i Europa som kan återvinna litium förutom nickel, mangan, kobolt och andra metaller. Återvinningsmaterial från Revolt ETT kommer att levereras till det närliggande NorthVolt ETTm, där batteri-cellproduktionen i gigafabriken alltså ska ske med återvunna metaller tillräckliga för 30 GWh batteriproduktion per år (hälften av Northvolt ETTs totala årliga cellutgång).
Vid sidan av direkt leverans av nickel, mangan, kobolt och litiummetaller i Northvolt-batteriproduktions-processer, kommer Revolt ETT att återställa koppar, aluminium och plast från batterierna, material som kommer att cirkuleras tillbaka till tillverkningsflöden genom leveranser till lokala tredjepartsaktörer.
– I takt med att de elektriska fordonen får upp full fart bör vi vara uppmärksamma på att cirka 250 000 ton batterier kommer att nå ”end-of-life” i Europa före 2030. I detta ser vissa utmaningar och hinder, men på Northvolt ser vi tvärtom möjligheter i detta. På samma sätt som vi har hittat nya, hållbara lösningar för hantering av saltbiprodukt i NorthVolt ETT – behandlar den som en värdefull tillgång och inte avfall – på samma sätt är det möjligt att göra massor med uttjänta batterier. I slutänden kommer ett cirkulärt åtagande att inte bara avsevärt minska miljöpåverkan hos batteriindustrin, utan också bidra till vår vision för att ställa in ett nytt riktmärke för hållbarhet i tillverkningen, avslutar Emma Nehrenheim.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title