Annons

Milstolpe i Mission to Zero-programmet: Här är ABB-fabriken som nått målet att bli helt koldioxidneutral

Utan några fossila bränslen alls blir Borgå den senaste ABB-anläggningen i världen som att uppnå koldioxidneutral drift med hjälp av den senaste tekniken från ABB och dess partners, genom det pågående Mission to Zero™-programmet. Mission to Zero är ett koncept för ABB:s väg mot koldioxidneutralitet, både för de egna anläggningarna och för kundernas. Förutom att hjälpa till att uppnå globala utsläppsmål bidrar programmet till att trygga bättre luftkvalitet och biologisk mångfald i samhället.

Digitaliseringen spelar nyckelroll
– Då en femtedel av världens koldioxidutsläpp kommer från tillverknings- och produktionssektorerna, spelar digitaliseringen av byggnader genom uppkopplad teknik och fastighetsautomation en nyckelroll för att hjälpa till att hantera elnätets tillförlitlighet, energiförbrukning och driftskostnader, kommenterar Marko Utriainen, chef för ABBs fabrik i finska Borgå, och fortsätter:
– Korrekt information är avgörande för hållbarhetsprojekten, så vår lösning ”ABB BE Sustainable with Active Energy,” som övervakar anläggningar i realtid och analyserar förbruknings- och utsläppsnivåer, installerades för att hjälpa fastighetschefen att få en överblick av anläggningens koldioxidavtryck och hantera energiförbrukning, utsläpp och kostnader.

Energiförbrukningen ner 21 procent
Anläggningen i Borgå återvinner energi från fabrikstillverkningen med både ett jordvärmesystem och solcellsteknik för att utnyttja värme från luftkompressorer och värmeåtervinning från de fjärrkylsystem som sköter plastbearbetningsmaskinerna.
Detta uppnås genom att man installerat tryckluftskompressor som utvinner den värme som annars skulle förvinna ut i atmosfären. Genom att modernisera anläggningen kunde den totala energiförbrukningen minskas med 21 procent med hjälp av värmeåtervinning från produktionen, säsongsmässig lagring av värmeenergi, en värmepump och fristående solcellsteknik.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title