Annons

Molnbaserad intelligens: Volkswagen lanserar nya mjukvarugenerationen 3.0

Detta sagt har Volkswagen-koncernen högt satta ambitioner och strävan är, liksom Volvo Cars är inne på med sin senaste satsning på en IT-hub, formerat kring en strategi kallad ACCELERATE. Tanken är att Volkswagen i sin omställning till att bli en mjukvaruorienterad mobilitetsleverantör, också ska erbjuda uppdateringar över nätet.
ID.-familjen banar vägen för detta och köpare av nya ID.-bilar kommer omedelbart att kunna dra nytta av den nylanserade generation 3.0-mjukvaran. Med sin ACCELERATE-strategi menar man att märket Volkswagen anpassar sig efter de radikala förändringarna i bilindustrin på ett tidigt stadium och på ett konsekvent sätt.
År 2026 kommer märket att ha investerat cirka 18 miljarder euro, motsvarande mer än 180 miljarder kronor i de viktiga områdena e-mobilitet, hybridisering och digitalisering.
Som en del av sin globala elbilsoffensiv kommer Volkswagen vidare att öka sin andel helelektriska bilar i Europa till över 70 procent år 2030. I USA och Kina siktar märket på en elbilsandel på över 50 procent under samma period. Därför kommer Volkswagen att lansera minst en ny elbilsmodell varje år. Målet är att helt elektrifiera modellutbudet. Volkswagen siktar på att vara klimatneutralt senast år 2050.

Vissa funktioner kan kräva ny hårdvara
Ägare av redan levererade ID.-bilar kommer att få del av dessa uppdateringar utan kostnad via en uppdatering över nätet från och med andra kvartalet 2022.
Vissa av de nya funktionerna kommer dock kräva ny hårdvara från fabrik och kan därför inte erbjudas till redan levererade bilar. Mer information av uppdateringen som sker över nätet presenteras senare. Samtliga ID.5 och ID.5 GTX kommer att levereras med 3.0 som standard.
– Nya ID. Software 3.0 är en uppgradering för hela ID.-familjen. Vi tar våra produkter till en ny nivå av funktionalitet eftersom vi arbetar snabbare, är mer uppkopplade och mer kundorienterade. Återigen lever vi upp till vårt löfte om att erbjuda högkvalitativ teknik och innovationer i alla segment, säger Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för teknisk utveckling.

Intelligenta assistanssystem

”Travel Assist med molndata”* (tillval) håller automatiskt bilen i mitten av sitt körfält. Systemet anpassar sig efter körstilen och kan även köra längre till vänster eller höger i körfältet istället för exakt i mitten. Det kan också hålla avståndet till framförvarande fordon och kan hålla den förinställda hastigheten. I kombination med navigationssystem, som är standard i Sverige, får Travel Assist också förutseende farthållarfunktion. Hastigheten kan då, inom systemets gränser, anpassas till lokala hastighetsbegränsningar och vägavsnitt såsom kurvor och rondeller.

Nyhet för Volkswagen: assisterat filbyte
Med två radarenheter bak och med hjälp av ultraljud kan ”Travel Assist med molndata” hålla ett öga på den omgivande trafiken och, i hastigheter över 90 km/h på motorväg, aktivt stödja filbyten om så önskas. Vid aktivering kan filbytet initieras och utföras genom att blinka. Förutsättningen för detta är att sensorerna inte har identifierat några föremål i omgivningen och att den kapacitiva ratten kan känna av förarens händer. Bilen styr då in sig själv i det önskade körfältet. Föraren kan när som helst ingripa och ta kontroll över manövern.
Om molndata från andra bilar från Volkswagen-koncernen finns tillgängliga kan nya Travel Assist också hjälpa till på vägar där det endast finns en detekterad linjemarkering. Bilen anpassar sig då för att stanna kvar i körfältet på exempelvis en landsväg utan en central körfältsmarkering. Molndata, som alltid är anonyma, ökar därmed tillgängligheten för Travel Assist ytterligare och förbättrar komforten och stödet för kunder.

Park Assist Plus
Den smarta parkeringsassistenten ”Park Assist Plus”** kan söka efter en parkeringsplats efter att den har aktiverats i parkeringsmenyn (upp till en hastighet på 40 km/h för lämpliga parallella parkeringsplatser och upp till 20 km/h för parkeringsfickor) och slutföra den lämpliga parkeringsmanövern.
Om så önskas kan assistenten parkera själv med hjälp av omgivningssensorer och ta full kontroll över bilen, inklusive styrning, acceleration, bromsning och växlingar. Föraren stannar då på den valda parkeringsplatsen, trycker på bromsen och aktiverar parkeringsmanövern via startknappen i parkeringsmenyn. Park Assist Plus kan också hjälpa till att slutföra en redan påbörjad parkeringsmanöver. Den kan även styra ut ur parkeringsfickor längs med vägen.

Park Assist Plus med minnesfunktion
En annan praktisk nyhet är tillvalet ”Park Assist Plus med minnesfunktion”**. Med hjälp av detta innovativa förarassistanssystem kan bilen lära sig upp till fem olika parkeringsmanövrar. Minnesfunktionen kommer ihåg parkeringsmanövrer vid hastigheter under 40 km/h och en körsträcka på upp till 50 meter, till exempel för parkering i carport eller garage. Föraren behöver bara parkera en gång och spara parkeringsmanövern. Bilen kan då automatiskt upprepa den inlärda parkeringsmanövern. Föraren behöver bara övervaka processen.

Uppdatering av infotainmentsystemet
ID. Software 3.0 uppdaterar också displayinformationen och infotainmentsystemets vyer på flera sätt. Tillvalet Head-up-Display med förstärkt verklighet (AR) projicerar ut viktig information rakt på vindrutan i förarens normala synfält och har nu utökats med fler anvisningar. Förutom att visa filbytesassistenten ”Travel Assist” (tillval), visar den också nya symboler som rondeller och information om avståndet till resmålet samt varning för låg laddningsnivå. Körriktningspilarna ser nu också mycket mer integrerade ut i omgivningen.
Nyheter för ID. Cockpit, det vill säga displayen bakom ratten, är att den visar den återstående körsträckan till resmålet och laddningsstaus (SOC) i procent.

Vässad navigation
Den uppdaterade mjukvaran förbättrar också navigationen som är standard i svenska bilar. Den lokaliserar nu bilen exakt i körfältet inom systemets gränser, vilket gör att den kan rekommendera filbyten i god tid vid motorvägskorsningar och avfarter. Motsvarande indikering för filbytesrekommendationen visas också i ID. Light – som är en ljuslist under vindrutan.
Nya funktioner för ID. Light har lagts till och den visar nu även lokala varningar. Denna tjänst är baserad på Volkswagens Car2X-teknik, där bilar kommunicerar direkt och lokalt med varandra via standarden WLANp. På så sätt kan de i realtid informera varandra om kritiska trafiksituationer, allt från havererade bilar till utryckningsfordon i närheten.

Känner igen röstkommandon snabbare

Röststyrningen har också förbättrats. Den känner igen röstkommandon snabbare och mer exakt, vilket ökar både användarvänligheten och körkomforten. Kunden startar röststyrningen genom en knapp på ratten eller genom att säga ”Hej ID.”. Systemet svarar sedan inom några sekunder. Systemets digitala mikrofoner känner också av om föraren eller framsätespassageraren talar och följer dessa anvisningar, till exempel när det gäller klimatanläggningen med flera zoner.
Röststyrningen förstår också allmänna fraser och vanliga frågor och uttryck, ställer frågor där det behövs och låter dig avbryta. Systemet reagerar på två sätt – online från molnet eller offline från den information som finns lagrad i bilen. Online-processen ger en högre igenkänningsgrad och kvalitet på resultaten. Röststyrning finns i alla ID.-modeller på den svenska marknaden, förutsatt att tjänsten We Connect Plus är aktiverad.

Laddar 77 kWh-batteriet med en effekt på upp till 135 kW

ID. Software 3.0 ger också en uppgraderad laddningskapacitet. Bilar med 77 kWh-batteriet kan nu ladda maximalt upp till 135 kWh istället för upp till 125 kWh vid en tillräckligt kraftfull DC-laddningsstation. Förbättringar av högvoltsbatteriets temperaturreglering kan öka räckvidden, speciellt vid kall väderlek. Kunder som vill spara på sitt batteri kan aktivera det nya underhållsläget. Den begränsar den övre laddningsnivån till 80 procent.Laddningsmenyn, som nu har en egen menypunkt på den stora pekskärmen, är strukturerad på ett mer informativt och tydligt sätt. För längre sträckor skapar den nya online-kalkylatorn för färdvägen i navigationssystemet en flerstoppsrutt som tar dig till din destination så snabbt som möjligt. Den tar hänsyn till trafik- och ruttdata samt önskad laddningsnivå vid ankomst till slutdestinationen och mellandestinationen.
Laddningsstoppen utvärderas dynamiskt och baseras på laddningsstationernas effekt. Som ett resultat av detta kan ruttplaneringen föreslå två korta laddningsstopp med hög effekt istället för ett längre stopp med lägre effekt.

Digital kundupplevelse blir kärnkompetens

I takt med att digitaliseringen av bilen ökar växer nya gränssnitt fram mot kunderna både inne i och utanför bilen. Med sin ACCELERATE-strategi har Volkswagen anpassat många processer ännu mer efter kundernas behov – från den tidiga utvecklingsfasen av bilarna till utbudet av digitala tjänster och besök hos servicepartners. Kundernas behov och feedback ska införlivas ännu mer i alla stadier av bil- och tjänsteutvecklingen under hela livscykeln. Integreringen av mjukvara i bilen och den digitala kundupplevelsen blir därmed kärnkompetenser inom Volkswagen.

Slutligen har bolaget ambitionen att accelerera också de andra viktiga framtida områdena: integrering av programvara i bilen och den digitala kundupplevelsen. Volkswagen använder databaserade affärsmodeller för att få tillgång till nya kundgrupper och utnyttja nya intäktskällor. Självkörande bilar kommer att göras tillgängliga för många fram till år 2030. På så sätt stärker Volkswagen sin position som det mest eftertraktade märket för hållbar mobilitet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title