Annons

NEURO AI: Cognizant lanserar en företagsplattform för generativ artificiell Intelligens

AI är hett på alla fronter nu och de som har resurserna att vara med i racet satsar hårt. Klart är att detta dock inte är fråga om några helt nyvunna insikter om värdet av AI, utan oftast handlar det om projekt som pågått i forskningsprojekt under flera år.
Storkonsulten Cognizant är ett exempel på detta och lanserar idag Cognizant Neuro AI. Detta säögs vara en företagsplattform, ”utformad för att ge företag ett heltäckande sätt för att påskynda införandet av generativ AI-teknik på ett säkert, skalbart och ansvarsfullt sätt.”
Plattformen utnyttjar Cognizants konsulting- och leveransmöjligheter för att hjälpa kunder att sömlöst ta till sig möjligheterna med generativ AI. Cognizant är bland de första att lansera en företagsomfattande generativ AI-plattform utformad för att hjälpa kunder att bättre förstå, använda och anpassa AI-modeller som driver affärsresultat.
- Det börjar bli tydligt att företag måste ta till sig AI utan dröjsmål för att förbli konkurrenskraftiga, hävdar Prasad Sankaran, EVP för Cognizants Software and Platform Engineering, och tillägger: ”Detta är ett spännande tid, eftersom Cognizants Neuro AI-plattform syftar till att påskynda införandet av AI-applikationer i stor skala, öka ROI, minimera risker och få bättre affärslösningar, snabbare."

Cognizant Neuro AI-plattformen kommer sålunda att stödja företag på denna resa, från att identifiera företagsspecifika användningsfall, till datateknik och löpande förbättringar. Plattformen gör det möjligt för AI- och mjukvaruteam att bygga flexibla, återanvändbara och säkra lösningar och designa generativa användarupplevelser, bädda in AI-modeller för att skapa appar över flera plattformar och multimoln.

Bygger på år av forskning
Lanseringen av Cognizant Neuro AI bygger på år av AI-forskning, utveckling och kommersiella AI-applikationer på Cognizant. Detta inkluderar djupinlärning, evolutionär AI och implementering av generativa AI-tekniker i branscher som biovetenskap, detaljhandel och hälsovård. Cognizants AI-team har möjliggjort AI inom områden som prisoptimering och prediktiv hälsovårdsanalys.
– Företag behöver skalbara, flexibla, end-to-end-verktyg för att påskynda införande av ansvarsfull AI, säger Anna Elango, EVP för Cognizants Core Technologies and Insights. ”Genom att koppla samman mänsklig expertis med generativ AI, strävar vi efter att hjälpa våra kunder att katalysera välgrundade beslut och tackla komplexa affärsutmaningar för att driva kostnadseffektivitet och affärsintäkter,” tillägger hon.

Återanvändbara AI-modeller
Cognizant Neuro AI inkluderar återanvändbara generativa AI-modeller och agenter, utvecklingsverktyg och kontrollkomponenter inklusive API och åtkomsthantering, versionshantering och revision. Plattformen är utformad för att ge affärsfördelar som:
• Nya innovationsmöjligheter,
• Differentierade kund- och medarbetarupplevelser,
• Förmågan att ombilda och digitalisera affärsprocesser,
• Pålitlig styrning, synlighet, kontroll och efterlevnad,
• Snabbare tillgång till ett holistiskt bibliotek med utvalda lösningar,
• Förbättrad time-to-market

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title