Annons

Northvolts jakt på perfektion får stöttning av AWS’ molntjänster

...SIEMENS-lösningar dominerar på PLM- och automationssidan. Under utvecklarkonferensen AWS re:Invent för en tid sedan var en av gästerna den snabbväxande svenska batteritillverkaren Northvolt. Bolaget gjorde sina första kommersiella leveranser av bilbatterier från fabriken i Skellefteå under våren 2022 och planerar att expandera snabbt, med nya fabriker planerade i Borlänge och Göteborg, samt i Polen och Tyskland.
Expansionen måste ske snabbt för att behovet är stort, berättade Marcus Ulmefors, ansvarig för data- och maskininlärningsplattformar på bolaget, från scenen i Las Vegas:
- År 2021 motsvarade produktionen av litium-jonbatterier 300 gigawattimmar. En gigawattimme räcker till för att bygga 15 000 fordon och köra sex miljoner kilometer när batteriet är fulladdat. Idag beräknar experterna att behovet kommer att tiodubblas till över 4 000 gigawattimmar och många experter nämner siffror uppåt 6 000, sa han.
Klart är också att molnet har en nyckelroll i Northvolts expansionsplaner. Men medan många företag i tillverkningsindustrin genomför en lång och komplex digitaliseringsresa har Northvolt inget icke-digitalt arv att behöva ta hänsyn till, vilket gör att man snabbt kan utveckla och integrera nya tjänster. Och i dagsläget dominerar AWS molntjänster dominerar i produktionsmiljön.
På PLM-området är det Siemens-lösningar som dominerar mjukvaru- och hårdvarulandskapet. Inte minst spelar lösningarna i Siemens Digital Industries Software Xcelerator-portfölj med PLM-lösningar en stor roll, inkluderat applikationer som NX CAD, Teamcenter, MindSphere (IoT-operativsystem) och Tecnomatix (digital tillverkningshantering).

Northvolt driver ur flera synvinklar sina fabriker som om de vore digitala tillgångar med ett starkt fokus på spårbarhet, övervakning av driften och avancerade maskininlärningsmodeller för att maximera produktkvaliteten. Om detta har PLM&ERP News rapporterat i flera artiklar.
Ett exempel: Om ett fel uppstår, exempelvis ett mått som ligger utanför den angivna max- eller mininivån, skapas ett larm i spårbarhetsdokumentet. Om en materialavvikelse uppstår kan man praktiskt taget i realtid fatta beslut om enheten ska tas bort ur produktionsprocessen.
– Data är en strategisk del av Northvolt, och allt börjar med spårbarheten. I princip kan vi spåra exakt vad som händer med varje komponent av en battericell i varje tillverkningsprocess. Data med hög detaljnivå från fabrikerna och laboratorierna utgör en unik tillgång som vi kan använda för att optimera driften och utveckla bättre produkter i varje fabrik, sa Marcus Ulmefors.

Så integrerar Northvolts fabriksanläggningar med AWS-miljön.

Hela processen körs serverlöst på AWS Lambda, Kinesis och DynamoDB.

AUTOMATIONSKONCEPT BYGGT PÅ
SIEMENS’ CLOSED-LOOP MANUFACTURING-UPPLÄGG

När det gäller produktionen och automation använder sig Northvolt primärt av Siemens Closed-Loop Manufacturing-koncept. Vilket är liktydigt med att man sluter cirkeln inom produktframtagning, med den digitala tvillingen som centralt begrepp och där processerna hålls ihop med hjälp av digitala trådar och tajt integrerade, realtidsbaserade PLM/IT- och OT-system (Operativ Teknik).
På sista raden handlar detta om flexibla ”bortom Industri 4.0-lösningar”; från digital produktutveckling till digitalt uppbyggd tillverkningshantering på verkstadsgolvet, som där övergår i de fysiska produktionsprocesserna. I samband med fabrikstillverkning och på maskinnivå betyder ”closed-loop” i princip att man arbetar med ett automatiskt styrsystem där driftstyrningen, processen eller mekanismen regleras av återkoppling av driftdata.

LÄS MER om detta i vår tidigare artikel: ”CLOSED-LOOP MANUFACTURING: Siemens och ABB i nyckelroller i Northvolts batterifabrik” – länk: http://plm-erpnews.se/closed-loop-manufacturing-siemens-och-abb-i-nyckelroller-i-northvolts-bygge-av-varldens-modernaste-batterifabrik/

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title