Annons

NX-lösningen som ger en kickstart för IMMERSIVE ENGINEERING i det industriella METAVERSET

Möt Siemens BEN WIDDOWSON, i en diskussion om nya NX IMMERSIVE DESIGNER-lösningen. En tung poäng med immersiv, “omslutande” design är att teknologin via en huvudmonterad display ger användaren en stark upplevelse av att verkligen befinna sig i den värld, eller kring och i den produkt man tittar på – t ex en digital fabrik eller en 3D-modell av ett fordon. Det som presenteras, och hur man rör sig i den digitala miljön, uppfattas som reellt. I en vass mjukvara kan man sedan i realtid undersöka, träna på relaterade moment och t o m korrigera, en rad detaljer, konstruktioner och funktioner, i modellen. Så ser framtiden ut för immersiv ingenjörskonst, menar Siemens Digital Industries Softwares marknadschef för Immersive Engineering och Industrial Metaverse, Ben Widdowson.
I de nya industriella metavers-koncepten kommer denna typ av teknologier att spela en viktig roll, inte minst i distribuerade miljöer, där delar av utvecklingsteam lokaliserade på olika platser. I en immersiv session kan upplevelserna delas i realtid av deltagare som alla ser samma saker. Oavsett om de är i t ex Göteborg eller Berlin.
Det finns kort sagt mycket som talar för att immersive engineering kommer att bli ett allt viktigare inslag i det dagliga konstruktions- och tillverkningsarbetet, inte minst vartefter metavers-koncepten vinner mark. Men också som en allmän designföreteelse vinner lösningarna mark. Ofta då på OEM-nivå där företag som Volvo Group, Mercedes-Benz och BMW börjat utnyttja teknologin.
För en PLM-utvecklare med ambitioner att skapa de spetsigaste digitala verktygen är detta goda skäl att ta fram sömlöst kopplade och pedagogiskt effektiva lösningar; vilket är precis vad Siemens Digital Industries Software gjort. I och för sig har man inom ramen för PLM-portföljen Xcelerator haft VR, Virtual reality-lösningar, redan sedan tidigare, men det man nyligen lanserade tillsammans med Sony går utanpå det mesta: NX Immersive Designer heter lösningen som ska ge en kickstart till den industriella metaversen.
NX Immersive Designer kombinerar sömlöst Siemens Xcelerator-portföljens industrimjukvaror, som NX CAD, med Sonys nya system för att skapa rumsligt innehåll, med en XR-huvudmonterad display med högkvalitativa 4K OLED-mikroskärmar och kontroller för intuitiv interaktion med 3D-objekt. Genom att göra det möjligt för designers och ingenjörer att skapa och utforska designkoncept på en gränslös omslutande digital arbetsyta, kommer den nya lösningen att utgöra en grundpelare i industriella metaversen.
PLM&ERP News har träffat Ben Widdowson och diskuterat immersiva teknologiers växande betydelse och vilken roll den nya NX Immersive Designer-mjukvaran kommer att spela inom toppmodern produktutveckling.
- Det finns starka skäl att för en renässans för immersive engineering 2024. Framför allt för att teknologin vässats, men också för att de hårdvarubegränsningar som tidigare varit ett hinder reducerats betydligt. Molnet som teknisk plattform spelar en roll i detta, liksom att lösningar som NX Immersive Designer går från att vara designreview-verktyg, där man egentligen bara kunnat titta på modellerna, till betydligt bredare kapaciteter, så att man nu faktiskt också kan redigera designen. Här har vårt gemensamma projekt med Sony varit betydelsefullt, säger Widdowson. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun på PLM&ERP News.

Siemens vision kring den industriella metaversen handlar om en virtuell värld som knappt går att skilja från verkligheten.
– NX Immersive Designer är en milsten på denna resa, säger Ben Widdowson. Den förväntas bli tillgänglig senare under 2024, då som en integrerad lösning som kombinerar Siemens’ NX-mjukvara och Sony XR Head Mounted Display. Genom denna korsbefruktning mellan Sonys avancerade hårdvaruteknologi och Siemens industrimjukvaror inom designteknik, möjliggör vi en mer avancerad immersiv ingenjörskonst – i bemärkelsen omslutande teknologi där man ”kliver in i 3D-produkter”. Vi talar i detta till och med om lösningar med potential att omdefiniera det dagliga arbetsflödet för designers och ingenjörer. Högkvalitativa, realistiska renderingar och den intuitiva interaktionen kommer att ge kreatörer verktyg för att driva en mer kreativ process som ger bränsle till ytterligare innovation i den industriella metaversen.

TÄNJER GRÄNSERNA. Med NX Immersive Designer kan göra meningsfullt ingenjörsarbete och arbeta inom ramen för live CAD-sessioner. På bilden en session kring Red Bull-stallets F1-racer.

Har potential att förändra det dagliga arbetet
En ny roll alltså, där man med immersiv teknologi förändrar det dagliga ingenjörsarbetet. Hur då?
– Titta på de lösningar vi hittills sett i branschen, säger Widdowson. Många av de konkurrenskraftiga verktygen har och kommer att ha VR, Virtual Reality, eller till och med AR, Augmented Reality. Men i allmänhet är de ännu begränsade till att du bara kan se och granska data och modeller. Här har vi jobbat med att tänja gränserna för vad som är möjligt genom att integrera kapaciteterna väldigt tätt i design-programvaran. En tung poäng är att du med Immersive Designer kan göra meningsfullt ingenjörsarbete och arbeta inom ramen för live CAD-sessioner. När NX nu också blir en sömlöst integrerad immersiv ingenjörsapplikation kan du köra komplett live-access och parallellt öppna filer och 3D-modeller antingen på desktopen eller på en stor virtuell bildskärm. Och du kan fortfarande interagera med den på alla sätt som du skulle göra traditionellt. Alla ändringar av tekniska data kommer också att uppdateras i realtid i den immersiva vyn. Sammanfattningsvis kommer detta att tillåta helt nya sätt för ingenjörer att arbeta och samarbeta. De kan välja att arbeta immersivt hela dagen om de vill, eller så kan de använda det när de känner att det är lämpligt eller bara passar bra för samarbetet. Ingenjörskonsten kommer att bli riktigt rolig igen och – inte minst – teknologin kommer att hjälpa till att locka nästa generations ingenjörer in i branschen och till våra kunder.

Att ha flera personer på olika platser och olika kontor, som alla kan titta på och samarbeta kring samma modell samtidigt, är en av pelarna i Metavers-konceptet. Det är denna typ av produktivitetseffektivitet som kommer att bidra till att göra skillnad. Men också när det gäller hållbarhet kan det minska antalet fysiska prototyper.

Partnerskapet med Sony är en milsten
Perspektiven är onekligen intressanta, inte minst relaterat till vad immersiva teknologier kan göra i metaversen, vilket är en av de senaste och hetaste industriella trenderna.  
– Så är det och Siemens har jobbat hårt kring att utveckla verktyg för att underlätta för denna industriella trend i ett par år nu. Vi ser här det nya partnerskapet med Sony som nästa byggsten inom industriella Metavers.
– Men det finns flera fundament där vi redan är igång, som de tekniska plattformar med processorkraft och infrastruktur som behövs för att i realtid kunna hantera de omfattande datavolymer som är involverade. Här har vi redan annonserat partnerskap med AWS (Amazon Web Services) och Microsoft. Båda är viktiga tekniska aktörer inom industriella internet-plattformar och som partners i ekosystemet kommer de att hjälpa till att bygga de tekniska infrastrukturer som behövs för att stödja den immersiva trendens upptag.

Det senare är särskilt viktigt och underbygger de möjligheter som immersiv teknologi ger till Metavers-utvecklingen, konstaterar Widdowson.
– Att ha flera personer på olika platser och olika kontor, som alla kan titta på och samarbeta kring samma modell samtidigt, är en av pelarna i Metavers-konceptet. Det är denna typ av produktivitetseffektivitet som kommer att bidra till att göra skillnad. Men också när det gäller hållbarhet kan det minska antalet fysiska prototyper. Du kan fatta bättre och snabbare ta beslut på immersiva och virtuella grunder innan man kopplat på de fysiska processerna, då alla ändringar och tester av optimerings-alternativ inte bara blir betydligt dyrare, utan också tar mycket längre tid.

Widdowson hävdar också att partnerskapet med Sony är ett påtagligt bevis för att människor faktiskt vill gå vidare och i detta design-samverka via Metavers.
– Precis, när Sony kontaktade oss med detta var det faktiskt deras egna ingenjörsteam som stimulerade processen och diskussionen. Sony har använt Siemens programvaror för att designa alla sina egna produkter i många år och deras egna teknikteam letade nu efter ännu effektivare produktframtagningslösningar. Man ville kunna göra sånt som virtuella prototyper som t ex kunde återvändas relaterat till tillverkningen. Istället för att behöva gå ner till monteringen och monteringsanläggningen var tanken att kunna göra virtuella valideringar vid skrivborden och i parallella immersiva miljöer. Men också för saker som samarbeten med alla intressenter i olika moment.

När NX nu också blir en sömlöst integrerad immersiv ingenjörsapplikation kan du köra komplett live-access och parallellt öppna filer och 3D-modeller antingen på desktopen eller på en stor virtuell bildskärm. Och du kan fortfarande interagera med den på alla sätt som du skulle göra traditionellt.

Ett fördjupat arbete kring 3D-modeller
Vad man i praktiken gör med NX Immersive Designer är ett fördjupande arbete kring 3D-modellerna för att skapa föremål som kan användas i den fysiska världen, oavsett om det handlar om att designa en ny bil, en smartphone eller till och med en ny tillverkningsanläggning. Men detta ska ställas mot hur man traditionellt jobbar i produktframtagningsarbetet.
– Precis, vad vi ser är att människor väldigt mycket vill arbeta med och ta till sig nya teknologier på ett hybridsätt. En av finesserna med NX Immersive Designer är att du fortfarande kan arbeta och agera på det traditionella sättet, oavsett om det är genom mus och tangentbord, eller t o m med headsetet nere och titta på en gigantisk virtuell bildskärm. Vi vill uppmuntra och stödja dessa arbetsflöden, men om människor vill arbeta helt och hållet immersivt, så bygger vi in möjligheten att göra dessa redigeringar av tekniska data med hjälp av kontrollerna.
– Vi kanske vill ställa oss upp och flytta runt eller plocka upp föremålet och göra saker tillsammans. Här försöker vi föreställa oss alla sätt som människor kan vilja arbeta på och acceptera att inte alla vill ha ett par glasögon på sig i 8 timmar om dagen. Så vi har försökt att tillgodose alla traditionella arbetsflöden tillsammans med nya möjligheter att arbeta på ett helt omslutande sätt.

Skulle det vara möjligt att – till exempel om man har en NX CAD 3D-modell av låt säga en fordonsmotor och importerar den till Immersive Designer – köra till exempel en simuleringssession?
– Först och främst behöver du inte exportera någonting. Du kan ladda din modell live genom att helt enkelt öppna upp NX Immersive Designer. Och du har hela den immersiva 3D-modellen av motorn precis framför dig. Men initialt, när vi lanserar, kommer du att kunna göra några saker som synkron modellering för att göra designändringar, men också spela upp mekatronikkoncept och design-animationer, så att du faktiskt kan se hela den mekaniska processen av motorn live framför dig. När det gäller simuleringar så finns detta i planerna för att stödja mer av Siemens-portföljen med tiden.

Fordonsindustrin alltid är långt framme i sånt som immersiv design, särskilt när det kommer till styling, men också i den andra änden av marknaden, där du har typ försäljnings-konfiguratorer.

Vilka är utmaningarna med immersive engineering?
Men som alla förändrande nya teknologier så finns det förstås utmaningar med immersiv ingenjörskonst. Vilka är hindren och vad kan teknologin tillföra?
– Detta är en fråga som vi har funderat mycket på i samarbete med Sony. Dagens typiska designer eller ingenjörer sitter vid skrivbord med en mus och ett tangentbord. Kanske har han eller hon en spacemouse. Man tittar på och jobbar med en eller två bildskärmar och tar hjälp av ett CAD-system. Med Immersive Designer-konceptet ville vi inte lägga för många hinder och hinder för människor att kunna jobba parallellt. Ett par överväganden vi har gjort enbart på hårdvarusidan är: om du vill komma tillbaka till ditt fysiska space så finns möjligheten att skjuta upp visiret och du är omedelbart tillbaka i ditt vanliga rum. Själva kontrollerna, ringen och pekaren är designade så att du fortfarande kan använda din mus och tangentbord.

Vad är sammanfattningsvis som gör NX Immersive Designer så speciell? Det finns många aspekter, säger Widdowson:
– Generellt har vi försökt fokusera på design och tekniska användningsfall. Den mycket täta kopplingen till programvaran är ett värdefullt exempel på detta. Du kan faktiskt göra ändringar i CAD, men även saker som kontrollerna är designade specifikt för tekniska arbetsflöden. Du har ringen, som gör att du effektivt kan dra ut 3D-modellen från din bildskärm och rotera runt den i handen, som om du håller i den, och sedan är den andra kontrollfunktionen en pekare för utföranden av mycket exakta val och manipuleringar av geometrin. Allt detta är specifik designat för teknik och inte som de allmänna hand-enheterna som kommer med andra headset än Sonys, är mer inriktade på gaming och spel och inte på något vis ideala för tekniska arbetsflöden.

Man kan effektivt dra ut 3D-modellen från bildskärmen och rotera runt den i handen, som om man håller i den, och sedan är den andra kontrollfunktionen en pekare för utföranden av mycket exakta val och manipuleringar av geometrin.

Hur ser användarintresset ut?
Hur är det med efterfrågan på den här typen av teknologer i till exempel viktiga Siemens kundsegment som fordon eller flyg?
– Det senaste tillkännagivandet vi gjorde till CES i december visade på ett stort intresse. Jag blev till och med förvånad över hur många av våra kunder från olika branscher som visat starkt intresse. Vi hade ingenjörs- och designanvändare från våra kunder inom flyg, industrimaskiner, fordon, medicin, som alla som kom till montern. Generellt uppfattade våra besökare värdet av nyansen mellan att bara kunna titta på och recensera en modell i VR, i motsats till att faktiskt göra ingenjörskonst.  

Kan du se ett genombrott för den uppslukande tekniken inom designområdet som ett resultat av lanseringen av lösningen?
– Absolut, vi skulle inte göra det här om vi inte trodde att vi skulle ta ett steg framåt. Immersive engineering har varit en spännande, framtida teknik i många år och jag tror att folk har kämpat och brottats med hur man använder den på ett slags regelbundet, hållbart sätt. NX Immersive Designer är ett svar på detta, som kommer att låsa upp den mer naturliga frekventa användningen av fördjupning i människors dagliga arbetsflöden.

Generellt sett, vilka branschsegment är mest mogna i detta sammanhang?
– Jag tror att bilindustrin alltid är långt framme i dessa saker, särskilt när det kommer till styling, men också i den andra änden av marknaden, där du har typ försäljnings-konfiguratorer. Men allmänt tror jag att immersive engineering är särskilt användbar för att arbeta på en 2D-skärm när du har antingen en väldigt stor modell, som ett flygplan, en vindturbin, eller kärnkraftsrelaterade produkter. Så, för situationer som den där man placerar människor i en lite farlig miljö, eller om man ska sätta upp en tillverkningslinje med många robotarmar – då tar man omedelbart bort säkerhetsaspekten från bordet eftersom man utan några säkerhetsproblem kan fatta de flesta tekniska besluten. Jag tror att de har en enorm potential och möjligheter för omslutande, immersiv teknik.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title