Annons

Ny rapport: Tillverkande företag kämpar med att bevisa värdet av sina digitala investeringar

Analytikern IDC har, sponsrade av svenska affärssystem-utvecklaren IFS, tagit fram en intressant s k InfoBrief rubricerad: ”Shaping the Future of Manufacturing”. Undersökningen visar hur långt tillverkningsföretag har kommit när det gäller den digitala transformationen. Resultatet baseras på svar från 160 seniora beslutsfattare på tillverkningsföretag i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien. De har utfrågats om sina planer för framtida investeringar, IT-strategier och utmaningar, för att hitta de områden inom vilka tillverkningsföretag kan maximera sin tillväxt.
Några iakttagelser ur undersökningen är att tillverkningsföretagen fortsätter att fokusera på sina främsta utmaningar, vilka är ökande kostnader för personal (61 procent) och råmaterial (42 procent), samt problem med leveranskedjan (42 procent). Samtidigt har problemen med att tackla dessa utmaningar stått i vägen för tillverkningsföretagen att kunna utveckla sina verksamheter och differentiera sitt erbjudande. Konklusionen man gör av detta är att, ”om inte dessa utmaningar kan lösas inom kort, måste snart företagens affärsmodeller anpassas för att i stället fokusera på områden som ligger utanför deras kärnverksamhet.”
Ann-Kristin Sander, Nordenchef på IFS säger i en kommentar:
– Tillverkningsföretag är allt mer pressade att differentiera sig i ett volatilt affärslandskap, samtidigt som de måste behålla den agilitet som behövs för att bygga operativ motståndskraft, säger. Vi vet att digital mognad påverkar vinsten, men utan transparens och mätbar avkastning kommer det att bli allt svårare för tillverkare att skala upp och kunna leverera positiva resultat från sina investeringar.

Klart är att digital transformation är fortfarande ett stort fokusområde för branschen. Undersökningen visar att mer än hälften (53 procent) av tillverkarna fortsätter att investera i digitala initiativ för att stötta sin kärnverksamhet. De som framgångsrikt har tagit sig bortom pilotstadierna av sin digitala transformationsresa, och aktivt strävar efter digital mognad, upplever redan ökade vinstmarginaler. De respondenter som uppgav en optimerad nivå av digital transformation (40 procent) såg vinsten öka, medan de med en mindre avancerad digital mognad har drabbats av vinsttapp under det senaste räkenskapsåret.
För att lyckas med sina digitala initiativ är det viktigt för tillverkningsföretag att uppnå en god balans mellan investeringar i digital transformation och viktiga affärsmässiga prioriteringar. Undersökningen avslöjar att 62 procent av respondenterna inte vet vilken avkastning de har fått på sina digitala investeringar. Detta kan komma stå i vägen för vidare digital utveckling. Utan tydliga bevis på avkastning, kommer tillverkningsföretagen få det svårt att argumentera för den budget som behövs för att fortsätta transformationsresan. 

För att lyckas med sina digitala initiativ är det viktigt för tillverkningsföretag att uppnå en god balans mellan investeringar i digital transformation och viktiga affärsmässiga prioriteringar.

Digital mognad påverkar företagens vinster
Några positiva indikatorer från undersökningen är att tillverkningsföretagen upplever att den största avkastningen på de digitala investeringarna uppnås genom att skala upp projekten förbi pilotstadiet, och implementera en mogen strategi för digital transformation för att hantera processer och människor.
Rapporten visar också att denna avkastning uppnås eller överträffas genom mogna initiativ för digital transformation, som är inriktade på att utveckla nya affärsmodeller (51 procent) och engagera sig i nya digitala ekosystem (37 procent). 

Ann-Kristin Sander konstaterar i sammanhanget att digital mognad påverkar vinsten, men utan transparens och mätbar avkastning kommer det att bli allt svårare för tillverkare att skala upp och kunna leverera positiva resultat från sina investeringar. Att motivera investeringar i digital transformation är en utmaning som behöver lösas för att säkerställa en vidare digitalisering av tillverkningsbranschen: 
– Ju fler digitala initiativ som ger avkastning desto lättare blir det att motivera ytterligare digitala investeringar, förklarar Ann-Kristin Sander. Dessa måste uppnås genom skalbara, molnbaserade IT-lösningar som kan leverera en långsiktig tillväxt av intäkter och vinster. Vi ser att de tillverkningsföretag som har brutit igenom pilotfaserna av sin digitala transformation och fortsätter att utveckla verksamhetens digitala mognad, redan kan skörda frukterna av sina investeringar, och få ut långsiktigt värde och bibehållen konkurrenskraft, säger IFS Norden-chef, som du f ö möter i en längre intervju som publiceras på PLM&ERP News under nästa vecka.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title