Annons

NY IFS-RAPPORT: AI rankat som den främsta teknologin i skiftet mot produkter som tjänst

Vilka är egentligen de viktigaste grunderna för att skapa affärsvärde i samband med företagsvärldens utveckling mot tjänstefiering, eller som det också brukar kallas, ”servitization”? Frågan är onekligen intressant och några värdefulla aspekter på detta, från 2000 seniora och högre beslutsfattare i företagsvärlden, kommer från en idag i publicerad undersökning från affärssystem-utvecklaren IFS. De responderande företagen är verksamma i Norden, Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannien, USA och Förenade Arabemiraten inom tillverknings-, underhålls-, energi- och telekombranschen samt flyg- och försvarsindustrin.
IFS-rapporten avslöjar att AI, artificiell intelligens (52 procent), automatisering (51 procent) och maskininlärning (49 procent) utgör grunden för att skapa affärsvärde i samband med företags tjänstefiering. Affärs- och underhållssystem samt lösningar för fältservice (FSM) ses som ytterligare katalysatorer för övergången till ”tjänsteekonomiska” upplägg.
– Vi får ofta höra från kunder att digital transformation inte handlar om teknik, säger Ann-Kristin Sander, Nordenchef på IFS, i en kommentar och frortsätter: ”Den här rapporten pekar på att företagsledningar är enade när det kommer till att utveckla verksamheterna och jobba förebyggande. Tjänstefiering handlar i grunden om att vara kunddriven i sin design, tillverkning, leverans och underhåll av produkt och tjänster. Det här har varit en het potatis länge, men det är först nu som tekniken är bra nog för att man ska kunna nyttja den till fullo.”

IFS har alltså släppt de första resultaten från sin rapport om teknologins roll i att förverkliga affärsmål och skapa värde för organisationer som har gått över till en tjänstefieringsmodell.

43 procent av respondenterna i undersökningen angav att den pågående utvecklingen mot en tjänstefierad företagsmodell fortfarande är högprioriterad för företagsledningen. Den främsta orsaken till att vissa organisationer är långsamma i sin övergång är att de inte tydligt definierat den påverkan som tjänstefieringen har på arbetsstyrkan, processerna och tekniklandskapet. 

AI avgörande för att få fart i tjänstefieringen
Inom samtliga branscher har AI visat sig vara avgörande för att sätta fart på tjänstefieringen och förbättra verksamheternas effektivitet (28 procent), hjälpa dem att nå nya kundsegment eller rikta sig till nya marknader (28 procent), öka kundnöjdheten (27 procent), bibehålla kunder (26 procent) och säkra högre vinstmarginaler (25 procent).
Behovet av att implementera AI är mest påtaglig inom tillverknings- och underhållsbranschen (58 procent), följt av flyg- och försvar (51 procent), telekom (50 procent), byggbranschen (48 procent) samt energibranschen (48 procent). Att driva på företagets innovation och kontinuerligt utveckla differentieringen inom respektive marknad anses fortfarande vara grunden för att öka intäkter och lönsamhet.
Företagens finansiella hälsa och affärsstyrka ligger högt upp på agendan för företagsledningar, med VDar (54 procent) och ekonomichefer (49 procent) i spetsen. Att just dessa beslutsfattare stöttar tjänstefiering tyder på ett samband mellan behovet av modernisering genom digital transformation, och de ekonomiska fördelar som ledningar förväntas uppnå genom att prioritera kundupplevelsen i produkt- och tjänsteutvecklingen, men även dess leverans.

AI förbättrar arbetsflöden och processer
Medan företagsledningarna tydligt stödjer företagens utveckling, så visar undersökningen att det är viktigt att få en fullständig och handlingsbar förståelse för den påverkan övergången till tjänstefiering har på människor och processer (22 procent). HR-chefer är medvetna om den potentiella påverkan och anger digital teknik som en grundläggande förutsättning (50 procent) för att hantera förändringen. Den digitala tekniken som efterfrågas är specifikt AI och automatisering för att förbättra arbetsflöden och processer.

Undersökning utförd av Censuswide i juni 2023 bland 2000 höga beslutsfattare inom tillverkning, underhåll, energi, flyg- och försvarsindustrin samt telekomföretag i Norden, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Japan, USA och Förenade Arabemiraten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title