Annons

Nya plattformen för fastighetsprojekt, Property PLM, använder Eurosteps ShareAspace som grund

Svenska utvecklaren av standardsbaserade PLM-lösningar, Eurostep, meddelar att bolagets ShareAspace används som grunden för Property PLM.
Property PLM är en samarbetsplattform för fastighetsprojekt som tar upp hela livscykeln från planering, design, upphandling och konstruktion till kapitalförvaltning. Plattformen är designad för att sortera data baserat på individuella objekt och hantera en länkad livscykel vid uppladdning av hela BIM-modellen, skapad i valfri BIM-programvara.
Bakgrunden är att ShareAspace är en kraftfull motor som har utformats för att tillhandahålla en enda källa till sanning för komplex datadelning och samarbete. Det är en PLM-plattform som har byggts specifikt för att möjliggöra samarbete mellan olika ingenjörsdiscipliner och organisationer under hela produktens livscykel. Allt byggt på standarden PLCS.
- Vi är glada över att se Property PLM använda ShareAspace som grund, kommenterar Sylvain MARIE, AEC&Plant-direktör på Eurostep Group, och fortsätter: "Vår plattform tillhandahåller en kraftfull och flexibel lösning för att hantera komplexa tillgångsdata och säkerställa att rätt information är tillgänglig för rätt personer vid rätt tidpunkt. Med bygg- och fastighetsbranschen som alltmer anammar digitalisering och industrialisering, är Property PLM väl positionerat för att stödja denna transformation och leverera värde till sina kunder.”

Genom att använda moderbolagets, Eurostep Group, ShareAspace som grunden för Property PLM kan plattformen erbjuda riktigt vass objektorienterad datahantering och samarbetsmöjligheter. Detta gör att verifierad data kan tas in i alla processer, vilket säkerställer att Property PLM är ett utmärkt verktyg från planering till design, upphandling och konstruktionsfaser.
– Eurostep Group har åtagit sig att hjälpa organisationer över branscher att förbättra sina samarbets- och datahanteringsprocesser. Med ShareAspace i kärnan av Property PLM är vi stolta över att stödja AEC-branschens digitala transformation genom att tillhandahålla en heltäckande, ISO-kompatibel BIM- och PLM-lösning. Genom att digitalisera och industrialisera en fastighets hela livscykel med objektet som ursprung kan vi uppnå förbättrad kvalitet och hållbarhet, säger Sylvain Marie.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title