Annons

Ny rapport från Boston Consulting Group: ”Leverantörskedjan nyckeln i klimatarbetet”

Man skulle kunna uttrycka det hela som att manegen är krattad för en kraftfull grön omställning. Rapportens utgångspunkt är att pandemin, tillsammans med ambitiösa klimatplaner från aktörer som USA, Kina och EU, skapat en möjlighet för att göra den omställning som krävs. Samtidigt lanserar allt fler företag sina egna planer för att bli klimatneutrala. Genom att adressera utsläpp i hela försörjningskedjan och jobba tillsammans med leverantörer för att skära ner, kan de flesta företag åstadkomma mycket mer än vad som går om man bara tittar på utsläppen i sin egen verksamhet.

”SE TILL ATT ALLA ÄR MED PÅ TÅGET”
– Det finns helt enkelt mycket mer utsläpp att kapa genom att genomlysa hela leverantörskedjan, och se till att alla är med på tåget. Här har svenska företag en stor möjlighet att göra ett positivt globalt avtryck genom att skapa sig en överblick och samarbeta tätt med sina leverantörer runt om i världen, säger Olof Sundström.
BCG och WEF ger i rapporten en guide till hur företag kan se över sin leverantörskedja i nio steg:

  1. Bygg ett rapporteringssystem för utsläpp, och fyll på med data från era leverantörer
  2. Sätt ambitiösa och holistiska mål för att skära ner på utsläppen genom följande steg:
  3. Utvärdera val av produktdesign.
  4. Omvärdera inköpsstrategi (geografiskt)
  5. Sätt ambitiösa regleringar för inköp av varor
  6. Jobba tillsammans med leverantörer för att finansiera sätt att minska utsläpp
  7. Jobba tillsammans med industrikollegor för att hitta gemensamma mål och utjämna spelplanen
  8. Skala upp genom att öka efterfrågan på, och på så sätt minska kostnaden för, gröna lösningar
  9. Slutligen – utveckla inre styrmekanismer som använder utsläppsminskning som styrningsobjekt så att ledningsgrupp och styrelse får ökat incitament för utsläppsminskning.

EN POTENTIELL ”GAME-CHANGER”
Enligt rapporten är den här typen av arbete en potentiell ”game changer” i det globala klimatarbetet.
– Det som för några år sedan kändes långt borta är nu plötsligt inom räckhåll. Nu gäller det att alla jobbar strukturerat och tillsammans. Att inte adressera utsläppen i sin leverantörskedja är sannolikt ett omotiverat stort affärsmässigt risktagande för de flesta företag, och dessutom oförenligt med moderna klimatmålsätningar, säger Olof Sundström.
Vi ska också konstatera att Boston Consulting Group (BCG) är en av de viktiga globala spelarna när det gäller managementkonsulting och rådgivning gällande affärsstrategier. Denna spelares tentakler sträcker sig långt ut i världen och får stor betydelse i de upplägg som nu studeras och så sakteliga också effektueras bland flera av världens större industrier och företag.

Bufabs CEO, Jörgen Rosengren: ”Klimatförändringarna är emellertid en global utmaning som kräver globala lösningar. I linje med några av våra mest ambitiösa kunder är det dags att öka vår ambition ytterligare.”

HANDELSFÖRETAGET BUFAB ÄR ETT BRA EXEMPEL
Bara som ett exempel på hur det nu på allvar börjar hända saker på detta område: Idag meddelade Bufab – ett handelsföretag som jobbar med helhetslösningar som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc) – att man har undertecknat Science Based Targets-initiativet för att ytterligare minska företagets utsläpp av växthusgaser. Koncernen, som omsätter närmare 5 miljarder kronor, har därmed åtagit sig att sätta mål som är anpassade till Parisavtalet och som syftar till att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C.
– Våra interna utsläppsmål är redan ambitiösa. Klimatförändringarna är emellertid en global utmaning som kräver globala lösningar. I linje med några av våra mest ambitiösa kunder är det dags att öka vår ambition ytterligare genom att ansluta oss till Science Based Targets-initiativet. Detta kommer driva oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete och minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan. Vi välkomnar också en utvärdering av målen och uppföljningen av våra framsteg, som utgör en del av ramverket, säger Jörgen Rosengren, VD och koncernchef för Bufab.

Han säger vidare att detta är ett långsiktigt åtagande och att man ser det som en integrerad del av strategin att vara ledande i sin bransch. Och att det dessutom, ”är ett sätt att ytterligare förbättra vår konkurrenskraft med hållbara lösningar, produkter samt även operationellt

Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wildlife Fund (WWF). Företagen svarar genom att åta sig att ställa upp vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål som överensstämmer med att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 °C. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title