Annons

NY SIEMENS/SFS-STUDIE: Antalet offentliga laddstationer för elfordon kan inte försörja den växande elbilsflottan

”OROANDE FÅ OFFENTLIGA LADDNINGSSTATIONER.” Försäljningen av elfordon har växt med 55 % globalt under det senaste året, men den offentliga laddinfrastrukturen har inte hängt med.
Det hävdar Siemens Financial Services (SFS) i ett nytt insiktsdokument som uppskattar den aktuella tätheten för offentliga elfordonsladdare i ett antal länder och regioner. Tätheten beräknas både som en andel av den elektriska ”fordonsflottan” (antal offentliga elfordonsladdare delat med antalet elfordon) och som elfordonsladdare per kilometer huvudled.
Konklusionen är att nästan alla regioner som granskats uppvisar en oroande låg kvot offentligt tillgängliga laddningsfaciliteter i förhållande till antalet elfordon på vägarna eller i jämförelse med själva väginfrastrukturen, skriver bolaget i sin studie. Det är bara Kina som verkar ha gjort seriösa investeringar i offentliga laddningsnätverk för elfordon. Samtidigt når europeiska länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien inte ens upp till hälften av Kinas genomförandegrad.
Dessa rön kommer i kölvattnet av tidigare forskning från SFS som uppskattar att det finns ett ”glapp” på 104 miljarder euro för den globala utvecklingen av laddinfrastruktur för elfordon, bara för perioden 2023–25. Detta ”glapp" utgörs av den infrastruktur för laddning av elfordon som ännu inte har anskaffats med smart finansiering från tredje part – d v s den som fortfarande betalar kapitalet (CAPEX - capital expenditure).
För att lyfta fram den växande ojämlikheten mellan en växande elfordonsmarknad och den aktuella bristen på offentligt tillgänglig infrastruktur som kan försörja den, pekar rapporten på det ökande intresset för nya finansieringsmodeller baserade på användning, prestanda och resultat.

Finansieringsmodeller – som erbjuds av specialiserade finansiärer såsom SFS – sträcker sig från leasingupplägg, som hjälper till att hantera kassaflödet, till mer komplexa tillämpnings-baserade avtal som möjliggör ”X-som-en-tjänst”-metoder för tillgång till e-laddningsteknik. Oavsett struktur har dessa modeller utformats för att göra det prisvärt att investera med hanterbara regelbundna betalningar anpassade till det förväntade kassaflöde som laddningsstationerna genererar, vilket i vissa fall gör investeringen budgetneutral.

Viktigt att länderna snabbt börjar stödja omställningen
– Det är uppmuntrande att se tillväxten i elektriska fordon, och därav vikten av att länderna snabbt agerar för att understödja denna omställning med rätt infrastruktur, säger David Rosing, key account manager på Siemens Financial Services. Han fortsätter:
– I det tempo som omställningen sker för närvarande kan elfordonsladdningen ännu så länge inte hänga med. Men klokt nyttjad finansiering kan hjälpa till att påskynda investeringar och bidra till mer hållbara vägnät över hela världen.

Så här gjordes undersökningen
Laddningsdata från offentliga elfordonsladdare kombinerades med de senaste siffrorna avseende försäljning av elfordon för att få en kvot för varje landsstudie. På liknande sätt räknade man med samma mängd offentliga laddningsstationer för elfordon per kilometer huvudled. 

Källorna inkluderar nationella statistiska institut, The Alternative Fuels Observatory, Motor Intelligence, EV reporter, Economic Times of India, China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Statista, m.fl.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title