Annons

Nya Altair RapidMiner förenar dataanalys och artificiell intelligens till en enda plattform

Altair har annonserat en intressant omprofilering av sin dataanalys- och AI-svit, RapidMiner. Poängen är att man i ett drag slagit ihop och förenat all dataanalysteknik till en plattform.
RapidMiner kan beskrivas som en datavetenskaplig plattform designad för företag som analyserar den samlade effekten av organisationers anställda, expertis och data. Plattformen är avsedd att stödja många analytiska användare över en bred AI-livscykel. En poäng är att den erbjuder full automatisering för icke-kodande domänexperter. Med sitt projektbaserade ramverk hjälper den till att säkerställa att andra kan bygga vidare på sitt arbete med hjälp av visuella arbetsflöden eller automatiserad datavetenskap. Lösningen köptes av Altair Engineering i september 2022.
- Med RapidMiner tar vi nu bort hinder för att effektivt koppla samman tre av en organisations viktigaste tillgångar: data, människor och processer, säger Altairs teknikchef, Sam Mahalingam, och fortsätter. ”Med en oöverträffad och komplett uppsättning verktyg för att transformera organisationer banar vi därmed vägen för en friktionsfri framtid. Plattformen gör det möjligt för användare på alla kompetensnivåer att accelerera projekt från idé till produktion, moderniserar äldre miljöer och tillgodoser företagsbehov med desktop- och molnerbjudanden.
Bakgrunden är Altairs förvärv av RapidMiner och World Programming. Med dessa lösningar i familjen kan man nu erbjuda Altair RapidMiner-plattformens omfattande end-to-end-lösningar, från dataintag och modellering till operationell hantering och visualisering. Det hela blir synnerligen rationellt. Dessutom är plattformen nu tillgänglig via Altair Units, vilket ger användarna en ny generation friktionsfria AI-funktioner.

Det senare har sina fördelar, som Altair påpekar i en pressrelease. Historiskt sett har dataanalyssektorn kretsat kring prissättning för namngivna användare, som driver upp kostnaderna och begränsar åtkomsten. Med Altair Units – vilket är bolagets licenssystem i guldstandard – demokratiserar man tillgången till dataanalyslösningar, samtidigt som det gör det billigare än någonsin att få tillgång till dessa verktyg.
”Möjligheten att komma åt alla Altairs dataanalys- och AI-produkter via Altair Units ger användarna flexibiliteten att köra programvara var som helst, friheten att välja vilka programvaruverktyg de behöver när de behöver dem, och oöverträffat värde som maximerar användningen och minimerar kostnaderna,” skriver Altair i pressmaterialet.

Övervinner många hinder
Altair RapidMiner-plattformen har förstås också en rad kapabiliteter som ger bredd och djup över hela analyslivscykeln med goda möjligheter att övervinna många av de mest utmanande hindren som organisationer möter under sin digitala transformationsresa.

Här är några punkter som sammanfattar vad Altair RapidMiner kan lägga upp på bordet:

  • Man kan skala AI-initiativ utan att det kräver ett stort team av datavetare eller dyra serviceengagemang. Organisationer kan utöka sin arbetsstyrka så att användare, från nybörjare till experter, kan utnyttja de verktyg som behövs för att ge datadrivna insikter.
  • Lösningen ger vidare användare möjlighet att enkelt extrahera och förbereda data från vilken källa som helst och arbeta med rapporter och PDF-filer, som är kärnan i verksamheten.
  • Plattformen lindrar också trycket av att modernisera dyra, äldre miljöer. Team kan skapa, underhålla och köra SAS-språkprogram, modeller och arbetsflöden direkt i en flerspråkig miljö (t ex Python, R, SQL).
  • Man kan få fler modeller i produktion. Team kan gör modeller operationella snabbare och övervaka dem kontinuerligt över en delad MLOps-miljö.
  • Den bearbetar och visar enorma mängder snabbt föränderliga data. Användare kan bygga streaming-, batch- och business intelligence (BI) dataapplikationer under en sekund.
  • Oavsett om en organisation kräver end-to-end-analyser eller komponerbara analyser, gör RapidMiner det möjligt för användare att leverera rätt verktyg vid rätt tidpunkt till sina olika team.
Altair hjälper organisationer att forma sina dataanalysprogram och utbilda sina anställda med Center of Excellence (CoE)-metoden.

Utveckla organisationen
Utöver Altair RapidMiner-plattformen noterar Altair i materialet kring releasen att man hjälper organisationer att forma sina dataanalysprogram och utbilda sina anställda med Center of Excellence (CoE)-metoden. CoE identifierar de högst prioriterade användningsfallen och hjälper till att ta itu med dem först, fostrar affärslinje-teamen så att de själva kan ta itu med dataanalysproblem och utbildar alla – från affärsanalytiker till datavetare – att använda rätt verktyg för problemet.

Utbildning är tillgänglig genom Altair RapidMiner Academy, som tillhandahåller personligt baserad inlärning i egen takt för användare av alla kompetensnivåer och branscher. Dessa program erbjuder ett litet lärande tillsammans med utvalda kurser och vägar, utformade för att matcha roller, kunskapsdomäner och kompetensnivåer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title