Annons

Digitala tvillingar för olje- och gasindustrin: Ola Rollén vässar Hexagons portfölj med nytt köp

Hexagonchefen, Ola Rollén, har varit på ny köprond. Idag meddelar den dynamiske Hexagonbasen att man förvärvar j5 International. Bolaget betecknas allmänt som, ”marknadsledande utvecklare av operativsystem för att säkerställa säker, effektiv och kompatibel verksamhet på flera industriområden.”
Affären är intressant på flera sätt, inte minst för att den bl a tar sikte på att vässa Hexagons HxGN SDx-portfölj, som används för att skapa och hantera digitala tvillingar.
I j5-fallet handlar lösningarna om att förbättra kommunikationen och datainsamlingen för kunder med anläggningar inom olje-, gas-, kraft- och andra industrimarknader som utan effektiv samordning av verksamheten riskerar att utsättas för olyckor, skador och minskad produktivitet.

– Genom att kombinera våra mjukvaruportföljer har kunderna nu möjlighet att i realtid inkludera sannolikhetsbedömningar av den operationella verksamheten i sin digitala tvilling vilket är en nödvändighet för att kontinuerligt förbättra drift och underhåll av komplexa anläggningar, säger Ola Rollén.
Han pekar på att j5s omfattande svit av webbaserade applikationer ersätter den ofta ineffektiva blandningen av papper, kalkylblad, databaser och andra spridda manuella datainsamlingsmetoder.
– Istället får man nu ett strukturerat, konfigurerbart och företagsövergripande digitalt operativsystem för hantering av loggbok, arbetsinstruktioner, inspektionsrundor, skift överlämnande, incidenthantering, säkerhetsprocedurer och mer.

Säkra processer inom exempelvis olje- och gasindustrin kräver ett nära samarbete mellan olika personer och avdelningar. Slutförandet och inlämnandet av blanketter är en viktig del av detta. Många organisationer ersätter i detta idag pappersformat med elektroniska. J5 har här en mjukvara, IndustraForm, som har utvecklat effektiva templates, mallar, för detta så att man enkelt kan omvandla papper, blanketter och kalkylblad till lättillgängliga applikationer som kan nås via en rad olika tekniska plattformar.

Signifikant förbättring av Hexagons HxGN SDx-portfölj. Tekniken med digitala tvillingar har Hexagonchefens fulla uppmärksamhet och han betonar värdet av att nu förse denna teknologi med fler och förbättrade användningsmöjligheter.
– De operativa applikationerna i j5 Internationals lösning förbättrar signifikant värdet av vår HxGN SDx-portfölj. Denna används för att skapa och hantera digitala tvillingar. Både tekniska data och dokumentation skapas i denna och underhålls sedan över hela livscykeln för anläggningen, säger Ola Rollén.

Placeras inom PPM-divisionen. j5 International kommer att fungera inom Hexagons PPM-division. Förvärvet kommer att konsolideras från och med idag och har ingen signifikant inverkan på Hexagons resultat.

PPM-divisionen är i sin tur en del i Hexagons Industrial Enterprise Solutions. Detta affärsområde har tyngts av tyngs av PPM, som alltså har en stor exponering mot olje- och gaskunder, där man bland annat arbetar med positionering av borrfartyg.
PPM krympte en del de första kvartalen under 2017, men trenden var ändå att ”krympningen” minskade. Under 2018 har det också gått bättre och under tredje kvartalet 2018 var den organiska tillväxten plus 6 procent, vilket ändock var en minskning från plus 14 procent under det andra kvartalet.
Rollén menar i detta att man alltid kan diskutera tillväxt och liknande kring denna division, men i grunden spelar PPM en viktig roll när det gäller digitaliseringen.
– I grunden är det en nollekonomi där det egentligen inte finns någon tillväxt. Det är artificiella stimulanser som skapar bubblor som ger tillväxten. Samtidigt har vi ett enormt teknikskifte med digitalisering och det är en  trend vi måste fånga för att säkra framtida tillväxt, säger Ola Rollén.


Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title