Annons

Om en av digitaliseringens tuffaste utmaningar: Att bygga en vass industriell integrations-plattform

ERP CASE STORY/ADDOVATION på BERGENE HOLM: Helt klart är att digitaliseringstrenden gjort breda inslag i de flesta företagsverksamheter. Att de nya digitala verktygen har en enorm potential att effektivisera det mesta ifråga om hantering och administration behöver ingen tvivla över, oavsett bransch. Men det är inget som kommer gratis och bara infinner sig för att man investerat i och implementerat verktygen. Med de nya verktygen kommer utmaningar, ofta framför allt relaterat till integrationer för att stödja digitaliseringsarbetet. Fråga t ex Christoffer Wibe Due, på det norska familjeföretaget Bergene Holm, skicklig totalleverantör av virke till bygghandel och industrier både hemma och utomlands. Wibe Due har varit ansvarig för implementeringen av företagets integrations-plattform.
– Det är en tydlig trend att vi får fler och fler digitala lösningar, säger han i en casestory producerad av TUM och som publicerats på IFS-partnern Addovations sajt. Han fortsätter:
- En ökande andel av dessa lösningar kräver integration med befintliga system. Parallellt med fler integrationer ökar behovet av tydligt definierat processägande och kontroll som gör det möjligt att implementera nya integrationer på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt.
I detta arbete har IFS-partnern Addovation spelat en viktig roll, liksom "Azure Integration Services-plattformen" från Microsoft. Lösningen är en samling molnbaserade tjänster som ger möjlighet att bygga, hantera och övervaka integrationer. Dessa tjänster gör det möjligt att integrera och automatisera affärsprocesser över system och applikationer. Bra förstås, men en vass implementation och funktionalitet kräver expertis och resurser att kunna hantera de utmaningar som kommer under resans gång.
– Addovation har i detta varit vår partner redan från starten av projektet. Med ett skickligt team från Sverige, som hade god kunskap om den plattform vi ville ha och var proaktiva i sitt förhållningssätt till vad en modern integrationsplattform ska klara, säger Wibe Due.

Ett stenkast från E18 utanför Larvik hittar vi det anrika familjeföretaget Bergene Holm AS, skriver TUM i sin casestory. Företaget, som grundades 1946, har en lång historia inom förädling av trä. I över 75 år har verksamheten arbetat hårt för att vara en ledande totalleverantör av virke till den norska bygghandeln och industrikunder hemma och utomlands. en integrationsplattform för att stödja digitaliseringsarbetet.

Vikten av internt ägande och kompetens
En central princip för hela projektet var att ägandet av egna integrationer skulle stärkas och den interna kunskapen ökas. Att integrera system är en komplex uppgift som kräver ett nära samarbete mellan olika team och avdelningar, och det är viktigt att ha en gedigen förståelse för både affärsprocesser och teknik. Bergene Holm ser ett stort värde i att ha denna kompetens inom företaget.
– Att kunskapsöverföringen var så central för Bergene Holm tror jag överraskade teamet från Addovation. Det finns säkert många företag som tar ett mer ”hands-off-sätt” och inte följer upp projekt lika noga. Jag tror att det bara är positivt att ha en engagerad kund som vill förstå vad du gör och varför du gör de val du gör, konstaterar Christoffer Wibe Due.

Han poängterar vidare att detta sätt att tänka inte handlar om att kopiera partnerns arbete, utan om att få ut så mycket värde som möjligt ur de projekt man bestämt sig för att genomföra.
– Jag tror att många glömmer hur mycket affärslogik som faktiskt ingår i både integrationer och arbete med affärssystem. Om vi inte tar ett ordentligt ansvar för dessa lösningar internt riskerar vi att möta oss själva i dörren. Vad vi försöker uppnå är en framtid där integrationer är en dörröppnare för nya innovationer och effektivitet, snarare än en flaskhals och show-stopper varje gång vi måste göra något nytt. Den resan börjar med att ta ett tydligt ägarskap och ha medarbetare med kunskap att utveckla och hantera våra integrationer på ett bra sätt.

Bra förarbete sparade tid
Inför genomförandet genomfördes ett förprojekt i samarbete med Addovation. Under en 6-veckorsperiod skapades en integrationsstrategi som satte riktningen för vidare utveckling. Centralt i denna strategi var konkreta riktlinjer, principer och prioriteringar för hur Bergene Holm ska arbeta med integrationer framöver.
– Arbetet med integrationsstrategin har utan tvekan gett resultat och förenklat vårt arbete under det senaste året. Det har varit många episoder där principerna och prioriteringarna har styrt de val vi har gjort, bekräftar Wibe Due.

Det nya sättet att arbeta med integrationer står i skarp kontrast till hur man har arbetat tidigare.
– Historiskt sett har alla integrationer gjorts som punkt-till-punkt-integrationer med det verktyg som var mest bekvämt för den partner, eller konsulten, som var involverad. För Bergene Holm har detta ofta varit migrerings-modulerna i affärssystemet IFS Applications. Ett sådant tillvägagångssätt fungerade bra när det mesta av datautbytet gick mot IFS, men med dagens systemlandskap och allt fler integrationer blev detta sätt att tänka en begränsande faktor, säger Bergene Holms implementationsansvarige.
Företaget har fortfarande gamla integrationer i IFS, men bekräftar att alla nya integrationer måste gå via plattformen i Azure. Övergången till en integrationsplattform har också fått effekter när det gäller tillgång till resurser och kompetens. På en marknad där
rekrytering av teknisk IT-kompetens kan vara utmanande, det hjälper att ha moderna lösningar för teknologier som är utbredda.
– Det är lättare att hitta personer som har generiska integrationskunskaper som C#-programmering och Azure-komponenter, än någon som kan integrationsmodulerna på gamla IFS-varianter. Det är också mer rationellt och kostnadseffektivt att använda systemens standardiserade gränssnitt för datautbyte och lägga integrationslogik och transformationer av data i ett mellanlager som vi själva kan hantera på ett bra sätt, säger Christoffer Wibe Due.

Nyckelverktyg i företagets största digitaliseringsprojekt
Företagets integrationsplattform har använts flitigt under det senaste året. Lösningen har varit särskilt användbar i företagets största digitaliseringsprojekt, ”Rett Lager”. Projektet innebar bland annat implementering av ett nytt lagerledningssystem för logistiken av virkespaket.

Det nya systemet handlar om att ersätta manuella rutiner och papperslappar med en PC i lastbilen där all nödvändig information finns tillgänglig i realtid. Det ger bättre kontroll och mindre sökande. Samspelet mellan det nya lagerhanteringssystemet och affärssystemet har dock lett till många nya integrationer.
– Vi får den bästa användarupplevelsen om våra lastbilschaufförer och logistikplanerare har samma förståelse för verkligheten. Det innebär att alla lagerrörelser måste återspeglas i både lagerhantering och affärssystem samtidigt. Dessutom har vi sett ett stort värde i att göra omgivningsinformation tillgänglig direkt för lastbilsförarna. Genom att arbeta direkt mot våra inköpsorder, produktionsorder och leveranser i affärssystemet genom ett användarvänligt gränssnitt anpassat efter lastbilen förenklar vi arbetsprocesserna. Detta ökar precisionen och vi får bättre kontroll över varuflödet.

Implementeringen inne i en slutfas
Enligt Christoffer Wibe Due har projektet med implementering av ett nytt lagersystem pågått i ett år och är nu inne i sin slutfas.
– Genom Rett Lager-projektet har integrationsplattformen verkligen visat sitt värde. Den flexibilitet och snabba utveckling det ger, liksom möjligheterna till bra övervakning och felsökning, har varit helt avgörande.

Slutligen trycker Wibe Due på betydelsen av att ha en kompetent samarbetspartner som kan se till att man får en smidig utrullning:
– Absolut, vi är mycket nöjda med den flexibilitet som givits oss längs vägen. Arbetet med integrationer har präglats av perioder med både hög och låg arbetsbelastning, beroende på framstegen i de olika projekten. Att ha en långsiktig kontinuitet i teamet, samt att skala upp och ner förbrukade timmar utifrån behov, var otroligt viktigt både för kvaliteten på leveranserna och användningen av kostnader.
– Implementeringen av integrationsplattformen har varit en viktig bit i arbetet med digitalisering. Det har gett oss den kontroll vi velat ha och samtidigt öppnat en rad nya möjligheter. Att ta ett större ägande av integrationer, ha expertis internt och hitta en bra partner och leverantör har varit väldigt viktigt för oss.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title