Annons

Påtryckargrupp inom Aerospace & Defense lanserar prototyp för ett öppet system kring tjänstesamverkan

Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG) är en intressegrupp inom den globala flyg- och försvarsindustri som har alla de större aktörerna på området som medlemmar. PLM&ERP News har i flera olika artiklar skildrat ämnesområden där gruppen aktiverat sig för att bidra till att hitta effektivare sätt att samarbeta på, både internt och externt inom medlemsbolag på OEM-sidan, som Airbus, Boeing, GE Aviation, Gulfstream, Rolls-Royce, Pratt & Whitney och Safran – och deras underleverantörer.
Under PLM-analytikern CIMdatas nyligen genomförda 2023 PLM Road Map & PDT North America-event presenterades en helt ny mycket intressant applikation, en prototyp, för ett öppet system för samverkan på tjänstesidan, ”open-Service Collaboration Management System.”
Bakgrunden är att detta område identifierats som en synnerligen viktig affärsfråga av AD PAG. Samarbete inom en stor, global, distribuerad leveranskedja av design- och utvecklingspartners har aldrig varit någon enkelt avklarad fråga. Tvärtom menar flera av medlemmarna i AD PAG att det funnits och finns allvarliga hinder relaterat till att förlita sig på traditionella, dokumentbaserade utvecklingsprocesser. Som svar etablerades ett projektteam av domänexperter från AD PAG-medlemsföretagen. Detta Global Collaboration-projektteam har nu också tillgängliggjort en fungerande prototyp-applikation för att förbättra samarbetet mellan OEM-tillverkare och deras leverantörer.
Prototypen för Collaboration Management System (CMS) är en öppen tjänst-applikation utvecklad av Talisen Technologies. Den resulterande mjukvaran innehåller bästa praxis definierad av AD PAG Global Collaboration-projektteamet för informationsutbyte mellan OEM, partners, leverantörer, kunder och akademin.

Vi ska inleda med några ord om Talisen Technologies, som är en välkänd aktör inom Aerospace & Defense och deras lösningar stöder runt 2 000  flygleverantörsföretag. Bolaget grundades 1991 och har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri. Man är specialiserad på Aerospace & Defence och relaterade digitala transformationstjänster och system. Bolagsteamet har vidare lång erfarenhet av teknisk rådgivning och utveckling av mjukvarulösningar som stödjer OEM och deras leverantörs-kopplade affärsprocesser. De system man tagit fram är flexibla och skalbara och integrerar PLM-plattformar för att stödja interoperabilitet och samarbete i leveranskedjan, utbyte av digitala krav, modellbaserad systemutveckling och hantering av köppaket.

Strävan är att uppnå effektivare OEM- och leveranskedje-samarbete genom dubbelriktat utbyte av tekniska datapaket (TDP) via digitala verktyg och modellbaserade processer.

Strävan efter effektivare OEM- och leverantörs-samarbete
Åter till den lanserade prototypen kan noteras att målet som definierats av projektgruppen för det önskade framtida samarbetet är att uppnå effektivare OEM- och leveranskedje-samarbete genom dubbelriktat utbyte av tekniska datapaket (TDP) via digitala verktyg och modellbaserade processer.
I sitt tidigare arbete har projektgruppen definierat modellbaserade processer och protokoll för att etablera och driva en samarbetsmiljö mellan en OEM, partners och leverantörer. I denna aktuella forskning fokuserade teamet på att utveckla en fungerande prototyp-applikation, som bäddar in och underlättar definierade OEM-leverantörssamarbets-processer och protokoll. Den resulterande och fungerande prototyp-applikationen kan användas när som helst under produktens livscykel.

Möter inkonsekvenser och luckor i processer
Robert Gutwein, som är ”Associate Director” för ”PLM Collaboration and Data Exchange” på Pratt & Whitney Canada, som leder projektteamet sa i en kommentar:
– Vår forskning och analys visade att den största möjligheten att på kort sikt uppnå värde med lösningen låg i att ta itu med inkonsekvenser och luckor i processer och protokoll för att etablera och hantera den pågående driften av samarbetsmiljön för OEM-leverantörer.

CIMdatas A&D Practice Director, James Roche.

CIMdatas A&D Practice Director, James Roche tillade att, ”ett verktyg för att underlätta ett konsekvent protokoll för att etablera och hantera pågående samarbetsprocesser mellan OEM och dess designpartners och leverantörer kan avsevärt påverka effektiviteten, tillförlitligheten och kvaliteten på de otaliga interaktionerna som sker under ett produktprogram.

Kostnadsfri dokumentnedladdning
Prototypen stöds av ett 27-sidigt Collaboration Management System (CMS), beskrivningsdokument som ger en översikt över prototypapplikationen med öppen tjänst som förkroppsligar ett samarbetsramverk för flyg- och försvarsindustrin, definierat av AD PAG Global Collaboration-projektgruppen.
Dokumentet är tillgängligt för gratis nedladdning på https://www.cimdata.com/en/aerospace-and-defense/publications/digtaltwin-digitalthread.

De som vill utvärdera applikationen kan göra det online eller genom att ladda ner koden för öppen tjänst via A&D PLM Action Groups webbplats (www.ad-pag.com).
Industriella användare kan delta i ett ”User Experience Engagement”, vars resultat kommer att analyseras av AD PAG Global Collaboration-projektgruppen och införlivas i ett reviderat specifikationsdokument

Bakgrunden till AD PAG
Sedan starten 2014 har AD PAG, som administreras av CIMdata, sponsrat forskning och gemensamt bemannat projekt om en mångfald av prioriterade PLM-relaterade industri- och teknikämnen. Dessa ämnen inkluderar modellbaserad definition, materialförteckning med flera vyer, PLM Technology Inkuranshantering, Global Collaboration, Model-Based Systems Engineering och Digital Twin/Digital Thread. Som ett resultat av dessa investeringar har AD PAG släppt en serie riktningsförklaringar och positionsdokument som är fritt tillgängliga för nedladdning från dess webbplats på http://www.ad-pag.com/. Att göra detta material tillgängligt är förenligt med koncernens uppdrag att proaktivt engagera sig i PLM-ekosystemet och förespråka gemensamma riktningar och ståndpunkter inom flyg- och försvarsindustrin i PLM-relaterade ämnen som är viktiga för medlemmarna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title