Annons

Peter Carlsson fortsätter storsatsa: Investerar 6,6 miljarder i Northvolts nya FoU-campus för BATTERIERS EKOSYSTEM

Det nya ”campuset” kommer att byggas ut från Northvolt Labs befintliga industrialiseringsanläggning för battericeller med angränsande testanläggningar och Revolt – pilotanläggningen för batteriåtervinng, som kommer att mata återvunnet råmaterial direkt till produktion på plats. Totalt ger detta en investering på 6,6 miljarder kronor, som kommer att ge kunderna tillgång till en verktygslåda som spänner över hela spektret av värdekedjeaktiviteter relaterade till litiumjonbatteri-design, utveckling och livscykel – från aktiva material och celldesign till batterisystem och återvinning.
Peter Carlsson säger i en kommentar:
– Det finns idag en oåterkallelig speed i övergången till batterielektriska lösningar. Northvolt Labs utökas för att dra nytta av detta – för att driva övergången med ännu högre hastighet mot säkra, hållbara batterilösningar.

DEN FÖRSTA ANLÄGGNINGEN UNDER UPPBYGGNAD
Den första nya anläggningen är redan under uppbyggnad – ett FoU-center som kommer att möjliggöra utveckling av nya battericellsmaterial och produkter och därmed vidga omfattningen av Northvolts förmåga att möta den ökande efterfrågan på skräddarsydda lösningar, samtidigt som gränsen går för nästa generations cellteknologi .
Parallellt utvecklas ett nytt kontor på 15 000 kvadratmeter för att stödja en ökning av antalet anställda från 400 personer idag till minst 1 000 personer som kommer att arbeta på Northvolt Labs.
Dessutom kommer ett nytt kundcenter att inrättas för att fungera som ett utrymme för partners, nystartade företag, uppskalning och akademi, för att träffas, samarbeta och kollektivt driva fram europeiska branschaktörer som arbetar med batteriteknik och elektrifiering.

VÄRLDSLEDANDE BATTERITEKNIK
Till saken hör här att Northvolts har industriella partners och kunder som ABB, BMW Group, Scania, Siemens, Vattenfall, Vestas, Volkswagen Group och Volvo Cars.

– Att etablera detta campus är det naturliga nästa steget för Northvolt i sitt uppdrag att leverera världsledande batteriteknik. FoU, celldesign och modulutveckling, batteriåtervinning, tillverkningsprocessutveckling – dessa fält kan inte fortsätta isolerat. Genom att sammanföra alla delar av pusslet, på ett enda campus, kommer vi att vara unikt positionerade för att utveckla batterilösningar för den globala batterimarknaden, kommenterar Yasuo Anno, utvecklingschef för Northvolt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title