Annons

PLM: Aras tar grepp om den digitala tråden med ny dynamisk plattform för produktnavigering och 3D-interaktion

Dynamic Product Navigation kommer att finnas tillgänglig med räckvidd över hela bredden av Aras Innovator-applikationssvitens kapabiliteter, såväl som anpassade applikationer.
– Detta utvidgar förmågan att utreda, identifiera och interagera med relaterade PLM-artiklar från produktutveckling till det extenderade företaget och ”digital tråd-interaktion”, säger John Sperling, SVP för ”Product Management” på Aras.

– DPN eliminerar behovet av specialiserad CAD-kunskap, CAD-licenser och manuella konverteringsaktiviteter, hävdar Aras PLMs John Sperling.

Irriterar och skakar om
Få spelare på PLM-området har tagit utvecklingsarbetet på djupare allvar än denna offensiva uppstickare. Visserligen är Aras PLM ännu i termer av intäkter och allmän storlek inte små – man har intäkter som ligger i häradet 10 till 20 procent av vad de stora drar in i direktintäkter – men man har å andra sidan vuxit kraftfullt och med sin cPDm-svit (”collaborative Product Definition management”), faktiskt lyckats både irritera och på vissa ställen t o m skaka om de tre stor PLM-aktörerna, Siemens, Dassault Systemes och PTC, genom inbrytningar med sin Innovator-svit bland en rad större OEM’s och tillverkare som påfallande ofta kompletterat det man har med Aras för kollaborativ och lättillgänglig kommunikation i produktutvecklingsprocesserna.

Övergång från statiska representationer till dynamiska
När det gäller Aras’ idag annonserade dynamiska produktnavigeringsfunktion, DPN, markerar den en viktig övergång från den typiska statiska representationen av CAD-baserad geometri till en interaktiv förmåga, där användare kan skräddarsy sin 3D-vy enligt affärsbehov, också med adderad affärsrelaterad information.
Att selektivt kunna visa 3D-data baserat på PLM-attribut – snarare än enbart CAD-attribut – menar John Sperling, ”är en kraftfull förmåga för alla typer av användare som gör det möjligt att interagera med 3D-data tidigt och i sammanhang.”
Han exemplifierar detta med att tillverkningspersonal exempelvis kan bestämma processteg i produktionen baserade på tillverkningssekvens, medan man med avseende på kvalitet kan visualisera objekt där man har identifierat fel eller korrigeringar enligt CAPAs, förebyggande åtgärdsrapporter. Medan man på underhållsområdet enkelt kan isolera och visa delar/parter med servicebulletiner.

De nya dynamiska kapabiliteterna i DPN gör det möjligt för människor att visuellt se komplexa kombinationer av data.

Alla i hela organisationen kan ställa frågor
Med denna nya kapacitet kan användare över hela organisationen skapa frågor om 3D-data för att återspegla interaktiva strukturrepresentationer baserade på ad-hoc-kriterier. En individ kan se produkten i rätt sammanhang för att snabbt kunna besvara en specifik fråga. Den här typen av dynamiska kapabiliteter gör det möjligt för människor att visuellt se komplexa kombinationer av data, som att markera delar i en pågående ändringsorder, eller att identifiera objekt som har misslyckats i vissa simuleringskriterier, eller visa komponenter från en specifik leverantör eller specifikt ursprungsland.
– DPN eliminerar behovet av specialiserad CAD-kunskap, CAD-licenser och manuella konverteringsaktiviteter, hävdar Sperling.
Den webbläsar-baserade visualiseringen i DPN är intuitiv och enkel för icke-CAD-användare. De mycket exakta, ”lätta” vyerna konverteras automatiskt från de inbyggda CAD-filerna för alla de viktiga verktygen, inklusive CATIA, NX, Creo, SOLIDWORKS och andra.
– Traditionella digital mockup-verktyg förbiser ett kritiskt behov kring att använda 3D-visualisering. Som t ex att helt enkelt hitta affärsinformation relaterat till produktens fysiska design, säger Sperling. Istället för att söka efter artikelnummer eller andra abstrakta egenskaper, ger DPN en lättanvänd 3D-visning, så att du kan navigera igenom din produkt visuellt och hitta relaterad affärsinformation. Med Aras goda förmåga att hantera hela den digitala tråden kan du nu hitta allt om din produkt med en visuell sökning med Dynamic Product Navigation, avslutar Aras’ produktansvarige.

Det ska tilläggas att Aras-användarna får dynamisk produktnavigering utan extra kostnad och kapaciteten är tillgänglig omedelbart.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title