Annons

PLM/CAD-CASE: Hemligheten bakom upplägget som gjort Väderstad till världmästare i design av jordbruksmaskiner

”Make it to last” – tillverka för att hålla – var ett uttryck som myntades av Väderstads grundare Rune Stark. Det var så det började och det är så man fortsatt. Väderstads jordbruksmaskiner är byggda med siktet inställt på det faktum att en perfekt uppkomst är avgörande för att man ska nå stora skördar. I detta är jordbearbetning, såbäddsberedning eller fröplacering bland viktiga nyckelområden.
Med det framför ögonen har Väderstad idag skapat en toppmodern produkt- och systemutveckling och omfattande tester av maskiner och komponenter för att stödja sina ”ideologiska” målsättningar. Med bl a en effektiv plattform för datastyrning och spårbarhet gör Väderstad-medarbetarna det möjligt att sänka kostnaderna, påskynda tiden till marknaden och leverera högsta kvalitet och kapacitet för regelefterlevnad; samtidigt som man bedriver en intressant och lönsam eftermarknad på service- och reservdelssidan.
Företaget har sitt högkvarter i Väderstad med tillverkningsanläggningar i Sverige och Kanada. Man har också fler än 15 olika separata säljorganisationer över hela världen och sysselsätter globalt plus 1 500 personer.

För att säkra upp inför framtiden bygger Väderstad ett helt nytt fabrikscenter, en investering på 125 miljoner kronor, som ska stå klart 2022. De senaste åren har Väderstad slagit nytt rekord år efter år. Mellan 2017 och 2020 har omsättningen ökat med hela 43 procent till ca 3,4 miljarder kronor, och antal anställda har också ökat kraftigt – både i Väderstad men också globalt.

GRUNDEN FÖR DEN DIGITALA TRÅDEN
En av PLM-partnern PDSVISIONs poänger är att ett smart systemlandskap bl a hålls ihop av det som numera kallas ”den digitala tråden”. Därmed är PLM, lösningen för produktlivscykelhantering, central för Väderstad, liksom för egentligen alla tillverkande organisationer. PLM-plattformen gör det möjligt för geografiskt spridda, multidisciplinära team att samarbeta strategiskt och i praktiska detaljer med partners och kunder. Väderstad är i detta inget undantag. Bland fördelarna med detta är:
• Minskad kostnad relaterad till kvalitet.
• Ökad ingenjörsproduktivitet.
• Ökade intäkter stödda av en eftermarknadsplattform som möjliggör ökad försäljning av reservdelar och slitdelar.
• Minskade ledtider inom produktutveckling.
I detta spelar alltså PTCs Windchill-plattform huvudrollen.

HÖGTEKNOLOGISKT UTVECKLINGSARBETE. Enkel och pålitlig justering av såmängden har alltid stått högt på lantbrukarnas önskelistor. Med SeedEye fröräknare monterat på så-rören på såmaskinen kan matningen av frön anpassas till hur många korn som önskas per kvadrat. Funktionen av SeedEye är baserad på sex infraröda fotoceller som upptäcker frön som passerar genom enheten. SeedEye justerar borrmataren för att uppnå önskad borrfrekvens. SeedEye är designad för att fungera med Väderstads E-Control-system, så att borren kan styras och övervakas från en enda skärm.

CADens CENTRALA FUNKTION
En central del av Väderstads PLM-system är användningen av CAD. Med Creo möjliggörs digitala 2D-ritningar och 3D-modeller av jordbruksprodukterna – innan de tillverkas. Detta är en nyckel: att granska, funktionalitetstesta, validera, tillverkningsförbereda och vid behov korrigera 3D-modeller är mycket billigare än att göra det på fysiska modeller. Med 3D CAD kan Väderstad enkelt dela, granska, simulera och modifiera designer, så att de kan förnya och utveckla differentierade produkter.
Men det är också en process uppbyggd kring tanken att i varje led gå vidare med korrekta data. Här har PLM-systemet stor betydelse.
– Vi är väl medvetna om de kostnader som dålig data kan ha. Dåliga data genererar fel som orsakar misstag hos kunder. Det kräver också att kunnig personal måste satsa tid på att rätta till det. Och tid är pengar, säger IT-chefen, Anders Karlsson.
I detta sammanhang använder Väderstad PTCs Windchill, som produktlivscykel- och datahanteringsplattform. Med ett integrerat systemlandskap, där data flödar utan manuella störningar, fortsätter Väderstad att eliminera risker kopplade till kvalitet och varumärke.
Vikten av datakvalitet kan kort sagt inte nog understrykas. Väderstad har tagit flera steg, bland annat att förbättra och integrera systemlandskapet, för att eliminera eventuella
potentiellt dålig data. Anders Karlsson:
– Vi använder förstås inte CAD-modellerna enbart som tillverkningsgrund, utan också för att beräkna och visualisera våra produkter och för noggrann programmering av våra robotar inom till exempel vid svetsning och ytbeläggning, säger Anders Karlsson.
Han tillägger att användningen av 3D-modellerna till och med når ännu längre:
– Absolut, även inom försäljning och marknadsföring har vi stor användning av dessa modeller, säger han.

INTEGRERAD EFTERMARKNADSLÖSNING
Med Signifikant som administrationsverktyg har Väderstad sålunda också införlivat eftermarknaden i systemet. Detta genom att skapa en reservdelskatalog som gör information lättillgänglig för kunderna. Detta möjliggör t ex enkel och effektiv orderhantering.
Kunder, partners, kundsupport och service använder sig alla av detta eftermarknads-system.
Anslutet till eftermarknadssidan använder Väderstad också eBOMen (Engineering Bill of Material) – alltså den BOM som utvecklats inom ramen för PLM-systemet – för att skapa en sBOM (Service Bill of Material).
Tidigare kunde Väderstad bara uppdatera och publicera reservdelsinformation tre gånger om året. Men nu, med stöd av den integrerade plattformen för produktlivscykelhantering, uppdateras informationen en gång i veckan. Det håller reservdelskatalogen aktuell och uppdaterad.
– Vi förenklar nu livet för återförsäljare och slutanvändare när det gäller att skaffa reserv- och slitdelar. Med bara några klick kan de hitta och beställa nödvändiga delar. För oss är det viktigt att säkerställa att tredje parts reserv- och slitdelar inte kommer in i produkten, vilket urholkar både kvalitet och varumärkesrykte, säger Håkan Jonsson, Configuration & Pricing Manager på Väderstad.
Användningen av en effektiv reservdelskatalog, som en del av eftermarknadslösningen, har inte bara bidragit till att säkra kvalitet och varumärke, det har också genererat en ny ström av intäkter som tidigare hamnat hos andra konkurrerande organisationer.

AVANCERAD TILLVERKNING OCKSÅ INOM GRUPPEN. Majoriteten av Väderstads Genuine Parts tillverkas av helägda dotterbolaget Väderstad Components. Tillverkningsprocessen börjar i en av bolagets laserskärande maskiner och fortsätter sedan vidare till presshärdningen, där stålet ges dess form och hårdhet, allt i samma process.  Presshärdning av stål handlar helt om att få den rätta balansen mellan tid och temperatur – i denna teknik är bolagets ingenjörer ledande i världen.

PRODUKTIV, EFFEKTIV OCH SMART
Med ett integrerat system som täcker design, utveckling och eftermarknad kan Väderstad således hantera komplexiteten i produktutvecklingen med smidighet och snabbhet, men också utmanande situationer som uppstår i alla produktframtagnings- och serviceprocesser.
– På detta sätt säkerställer vi att våra kunder förblir produktiva, effektiva och smarta, säger Anders Karlsson.

Summa summarum talar vi sålunda om ett sammanhållet system, vilket alltså bär PDSVISIONs spelar för Väderstad.
– De är som PLM-partner en central del iv pusslet för att säkerställa att vår personal är effektiv och produktiv. Genom att implementera de system PDSVISION tillhandahåller utvecklar vi våra processer, metoder och kunnande, säger Karlsson.
Detta förkortar i sin tur Väderstads ledtider på kundutrustning. Det är en väldigt viktig framgångsfaktor, poängterar konfigurations- och prissättningsansvarige, Håkan Jonsson.
– Det är avgörande för bönder att ha tillgång till den bästa utrustningen när de faktiskt.
Med upplägget med en integrerad CAD-, PLM- och eftermarknadslösning fortsätter Väderstad att leva efter sin grundares motto: ”Make it to last”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title