Annons

PLM CASE: Han ledde tolv fördömda män på Envirotainer – som vågade och vann!

För Envirotainers Dan Mattsson, har de senaste drygt tre åren varit utmanande och spännande. Inte minst för att bolagets containerprodukter spelat en så viktig roll i vaccintransporter.
– Uppmärksamheten för Envirotainer har förstås vuxit i takt med pandemibekämpningens fortskridande. Vi har också blivit enormt uppmärksammade, inte minst av stora globala nyhetsmedia som CNN och andra. Intresset har exploderat.

ÄNNU DOLD UNDER PREMIÄRSKYNKET. På onsdag, den 5 maj, lättar dock Envirotainer på förlåten och visar upp sin nya avancerade kylcontainer. PLM&ERP News har diskuterat kring utmaningar i produktutvecklingsarbetet med bolagets Dan Mattsson, där mjukvara spelar en betydande roll vid sidan av de vanliga högt ställda mekaniska kraven.

TIO ÅR SEDAN SENASTE CONTAINERLÖSNINGEN
Som systemansvarig för bolagets huvudmarknad, containerbaserade flygtransporter på läkemedelsområdet, har Dan Mattsson haft på sin lott att ta fram en ny produktplattform.
Dynamiken i branschen är omfattande. Bara under de senaste åren har såväl marknaden som konkurrensen vuxit; ”antalet skeppningar för vissa produkttyper har fördubblats, liksom att omsättningen mer än fördubblats,” berättar Mattsson. Han tillägger att denna resa också handlat om att utveckla en ny container, vilket också inneburit att man fullt ut tagit steget från mycket mekanik i produktutvecklingsarbetet till digitalisering, mjukvarufokus och en förmåga att möta högt ställda tekniska och regulatoriska krav i de toppreglerade flyg- och läkemedelsbranscherna. Detta har krävt radikala grepp; inte minst i skenet av att det var tio år sedan man tog fram sin senaste nya containerlösning. Utvecklingsresurserna har också tagits till nya högre nivåer, både bemanningsmässigt inom FoU, liksom ifråga om PLM-verktyg.
– Jag räknade efter och kunde notera att vi har 70 personer på R&D-sändlistan idag (FoU), Totalt handlar det om 30-talet anställda och 25 konsulter, plus chefer och administratörer ovanpå det. Totalt ca 70 personer på R&D alltså, säger Mattsson.
Bland konsulterna i utvecklingsarbetet, finns det Siemensanknutna Taipua.com och Tord Ringenhall, som har en specialistkompetens på Siemens ALM-verktyg Polarion – en programvara som används för hantering och integration av mjukvara. ALM står för Application Lifecycle Management.
– Absolut, vi har gått från en brokig programmiljö präglad av enklare lösningar som Word och Excel i huvudroller, tillsammans med PTCs Windchill och Creo och andra CAD-verktyg som primära plattformar till ett helt nytt läge. Det har varit viktigt för oss att bryta upp detta med en traditionell mekanikpipeline. Det som blivit prioriterat för oss har istället varit mjukvarusidan. Vi behöver kunna hantera hård- och mjukvara och allting däremellan.

– Där vi tidigare hade en person som kom två timmar före ilastning och slog på kylan i en container, så vill vi att man istället ska kunna lägga in den temperatur man vill ha redan när man gör en beställning, typ: ”07.00 ska containern vara kall”. Då vill vi att denna kapabilitet, plus en rad andra förstås, ska finnas i ett system och då baserat på en mjukvara som kan hantera detta. O4.30 slås containern på för att vara kall klockan 07.00 och då som en följd av att den digitalt genomförda beställningen. Genom automatik, sensorer och associerade kopplingar ska alla de rätta åtgärderna kunna vidtas, förklarar Envirotainers Dan Mattsson.

MOT AI-PRÄGLADE LÖSNINGAR
Varför är mjukvaruområdet så viktigt?
– Av flera skäl. Vi vill dels integrera våra lösningar i kundernas processer och det gör vi genom att erbjuda digitala tjänster. För att ta ett konkret exempel: där vi tidigare hade en person som kom två timmar före ilastning och slog på kylan i en container, så vill vi att man istället ska kunna lägga in den temperatur man vill ha redan när man gör en beställning, typ: ”07.00 ska containern vara kall”. Då vill vi att denna kapabilitet, plus en rad andra förstås, ska finnas i ett system och då baserat på en mjukvara som kan hantera detta. O4.30 slås containern på för att vara kall klockan 07.00 och då som en följd av att den digitalt genomförda beställningen. Genom automatik, sensorer och associerade kopplingar ska alla de rätta åtgärderna kunna vidtas. Allt med flexibilitet relaterat till hur förutsättningarna ser ut eller förändras. Låt säga att om det varit väldigt varmt under den föregående natten: då ska vi ha en systemlösning som kan ”inse” detta och slå på containern tidigare för att den har rätt kyltemperatur klockan 07.00.
Detta sagt som en bakgrund till den nya container som utvecklats. Komplexiteten har definitivt vuxit med de kapabiliteter som präglat den nya containertypen. Och här har nu inte överraskande mjukvarusidan hamnat i fokus och därmed Siemens ALM-lösning Polarion.

TOLV FÖRDÖMDA MÄN
I augusti 2019 drog man igång en pilot baserat på det föregående kravspecifikationsarbetet. Men det var ingen rakt igenom enkel historia att få till.
– Det blev så att ett mindre team av personer som ”sett ljuset” och som utmanade skepticismen i bolaget tog uppdraget. Vi blev, skulle man kunna säga, ”tolv fördömda män”, som tog fram en strategi för att identifiera och genomföra den första skarpa piloten. Vi valde en central, men begränsad del av containersystemet, och använde Polarion så som vi tänkt och sett det framför oss.

I samband med detta anställdes också Johan Carlén, vars uppdrag var att sjösätta piloten. Han fick också sätta sin egen prägel hur man skulle jobba vidare med krav- och systemarbetet. ”Man ska också minnas att detta var en skarp pilot, från dag 1,” säger Mattsson.
Vilka parametrar skulle vägas in i detta när det gäller mjukvarusidan?
– Kraven på att vi ska kunna bevisa vad vi lovar är synnerligen högt ställda visavi kunder och myndigheter, berättar Envirotainers chef för teknisk produktledning och tillägger:
– Både flyg och farma är ju inblandat i detta och marginalerna är överallt minimala. Ta detta med temperaturen: om den avviker så mycket som en grad så kan en skeppning med varor värda låt säga mellan 10 till 50 miljoner bli förstörda och behöva slängas. Nya läkemedel är känsligare än gamla. Här är kravet att vi i varje läge måste kunna backa upp våra påståenden.

Envirotainers varianter av denna containertyp är i allmänhet gjorda av kompositmaterial eller isolerad plåt. I dessa finns också en kompressor och batterier, vilket är basutförande för aktiva containrar. Bara det faktum att man tar in en produkt som har en maskin igång, inkluderat batterierna, medan planet flyger, är omgärdat med en rad försiktighetsåtgärder. Det har tagit utvecklare som Enterotainer 15 år att komma till dagens acceptans från flygbolagen.

KOMPLEX METODIK KRING REGULATORISKA KRAV
När det gäller Envirotainers specifika förutsättningar i produktutvecklingsarbetet var det att man ville ha verktyg där man kunde blanda lösningar.
– Vi har ett system och en metodik som vi byggt upp för att kunna fullgöra våra åtaganden mot flygregulationssidan. Denna metodik är både svår och dyr att ändra på, så den ville vi behålla, men samtidigt ville vi kunna lägga till saker, mixa och knyta ihop dem.
Därmed fick integrationsmöjligheterna en hög placering på priolistan. Liksom hur det som utvecklades passade in i bolagets generella IT-miljö, med Envirotainers egen domän och ”single sign-on” gentemot Office 365 och Microsofts Azure-moln och annat.
– Det måste vara enkelt att hantera och fungera i ett driftsperspektiv med flera avdelningar inblandade för att knyta resten av verksamheten mot våra system som vi på FoU behövde.

FRÅN EN JÄTTEKRAVSPEC TILL EN STRUKTURERAD LÖSNING
Har alla containrar samma krav, eller måste man kunna variera kapabiliteterna på ett vis som kräver varianthantering i produktutvecklingsarbetet?
– Nja, det här har varit en lärandeprocess för organisationen också. Från början skrev vi egentligen in alla krav i ett enda stort dokument. Sedan satte vi det i händerna på berörda parter och då kom ett antal frågor som: ”hur ska vi verifiera att alla skruvar ska kunna hanteras utan axiell belastning, o s v”. Vårt svar var: ”Gör en bedömning”, vilket kanske inte var optimalt. Vi kom alltså fram till att det var ett dåligt krav. Detta var snarare en designregel. Vi plockade istället ur detta ur kravmassan och la upp det i en designhandbok.
– Sen har vi haft andra ”olater”, där vi kravställt design, typ: ”det är ett krav att det ska se ut så här.” Men det var inte någon bra lösning det heller, då det låser in för mycket. Nu har vi hur som helst lyft ur även denna typ av krav och istället lyft in denna typ av ärenden i en designbeskrivning. Vi har nu därmed egentligen tre källor:

  1. Kravlistan, som vi nu försöker tajta ner till att innehålla enbart relevanta krav
  2. Handböcker, som berättar hur vi designar: ”vilken färg ska loggan ha”, ”försök använda Torx om det går”, ”om något väger mer än 11 kilo ska det finnas lyftöglor,” och liknande
  3. Krav som gäller olika specifika reglerade domäner: Flygrelaterade krav är en sådan, CE-krav en annan, och inte minst – kundens krav.
Via Siemens ALM-mjukvara Polarion, har man sammanfattningsvis på Envirotainer skapat en bra lösning för att möta komplexiteten i samband med utveckling av nya containertyper. Bl a man gick från att försöka få ner allt i ett enda jättedokument, till en uppstrukturering där man delade upp problemet på ett sätt som går ut på att kunna lösa ett problem i taget.

Från början var det alltså ett jättedokument med allt listat, nu, i piloten, är detta uppstrukturerat på ett sätt som förenklar hanteringen och ökar tydligheten. Mattsson och hans medarbetare har också gått på djupet med t ex komponentkrav, delsystemkrav, e t c – men också ”uppåt” där vi jobbar med t ex marknadskrav.
Sammanfattningsvis en bra lösning för att möta komplexiteten i samband med utveckling av ny containertyp, där man gick från att försöka få ner allt i ett enda jättedokument, till en uppstrukturering där man delade upp problemet på ett sätt som går ut på att kunna lösa ett problem i taget.

MÅSTE FÖRKLARA OCH MOTIVERA ALLA FÖRÄNDRINGAR
ULD-containrar är den typ vi talar om och som för gemene man på flygplatser är bekanta genom sitt silvriga utseende. Envirotainers varianter av denna containertyp är i allmänhet gjorda av kompositmaterial eller isolerade plåt. I dessa finns också en kompressor och batterier, vilket är basutförande för aktiva containrar. Bara det faktum att man tar in en produkt som har en maskin igång, inkluderat batterierna, medan planet flyger, är omgärdat med en rad försiktighetsåtgärder.
Det har tagit utvecklare som Enterotainer 15 år att komma till dagens acceptans från flygbolagen. Priset är noggrannhet och förmåga att förklara och leva upp till allt man gör. Liksom att hålla flygbolag och kunder ständigt uppdaterade med ändringar man gör. Får de några konsekvenser? Vilka krav relaterar de till? Behöver man verifiera om? Etc.
– Detta är också det något vi jobbar in i den nya produktplattformen, förklarar Mattsson.
– Piloten körde man fram till årsskiftet, berättar Tord Ringenhall från Siemens-partnern Taipuva Consulting. Efter en tid med finansieringsfrågor och liknande ”committade” sig bolaget till att använda lösningen.
– IT har varit bra med i projektet, summerar Dan Mattsson. Här har f ö Polarion-lösningen visat framfötterna. Den är kapabel, samtidigt som den är enkel att använda, okomplicerad helt enkelt.

TIDSLINJE FÖR PROCESSKONFIGURATION. Med Siemens Polarion-lösning får varje projekt och globala konfigurationer ett eget versionsnummer och lagras i ett versionskontroll-förvar, vilket ger en historik över alla förändringar i en processkonfiguration. Det ger också fullständiga uppgifter kring ansvarighet och synlighet för processkonfiguration, modifieringar och förbättringar över tid.

ATT GÅ FRÅN EXCEL TILL POLARION
Vad har varit den största utmaningen med att implementera och få igång Polarion?
– Att få folk att vilja gå bort från Excel är inte alltid helt lätt. Man vet hur den funkar, är trygg i programmet, medan det nya representerar en utmaning och en nyinlärning som inte alltid känns bekväm. ”Jag vill ha min Excel,” typ. Men samtidigt är man inte helt förtjust i Excel för att den bara blir större och större och i takt med tillväxten också allt segare.
Men man har på Envirotainer valt att göra införande stegvis, vilket förenklat. Idag används systemet av närmare 35 personer.
På sista raden: Har Polarion-invetseringen lyckats att lösa de utmaningar ni hade?
– Ja, det tycker jag, säger Dan Mattsson. De största utmaningarna har varit att ha spårbarhet från de olika nivåerna kring kravställandet. Vi har haft en produktspec som är övergripande, nivån ”ovanför” containers, som inbegriper sånt som leveranssystem, lyftanordningar, IT-systemet för att beställa, o s v – denna har i princip varit identisk med systemkravspecen för containern. Det har varit en liten utmaning att bryta ner och utnyttja det faktum att vi har flera nivåer. Där är vi nu, vi bryter ner olika saker och lägger dem på skilda ställen. Nu ser vi direkt när något ändrats. Ändrar vi på ett ställe syns också konsekvensen på andra ställen.
Tilläggas kan att Polarion rudimentärt kopplats mot bolagets ärendehanteringssystem Jira.
– Här lägger vi in avvikelser, så att de dyker upp som arbetspaket i Jira. Detta i o m att vi har dragit gränsen där. Tanken är att så fort vi lägger in en avvikelse så kan man se att någon behöver behandla den här avvikelsen. Antingen ska vi acceptera den som en avvikelse eller så ska den rättas till, alternativt att kravet styrks.
Det är alltså kopplingen mellan systemdimensionen och projektdimensionen, skulle man kunna säga.

Envirotainer är ett bra exempel på ett komplext transportsystem som definitivt går i ”product-as-a-service-spåret”, alltså: det är inte containers man säljer, det är istället tjänsten ”en obruten kylkedja, integrerad med automatiserade administrativa åtgärder relevanta för högt ställda krav på villkoren runt transporterna.”

ENVIROTAINER VÅGADE … OCH VANN
Sammantaget är det en utmanande resa Dan Mattsson och hans ”tolv fördömda män” anträtt. Att utifrån ett rent mekanikperspektiv utveckla en produkt som en container är inte riktigt samma sak som att ta fram ett komplext transportsystem som definitivt gått i ”product-as-a-service-spåret”, alltså: det är inte containers man säljer, det är istället tjänsten ”en obruten kylkedja, integrerad med automatiserade administrativa åtgärder relevanta för högt ställda krav på villkoren runt transporterna.” Man har i detta tagit fullt ut tagit steget från mycket mekanik i produktutvecklingsarbetet till digitalisering, mjukvarufokus och en förmåga att möta högt ställda tekniska och regulatoriska krav i de toppreglerade flyg- och läkemedelsbranscherna.
Detta har, som konstaterats ovan, krävt radikala grepp; med sånt som att lyfta utvecklingsresurserna till nya högre nivåer, både bemanningsmässigt inom FoU, liksom ifråga om PLM-verktyg. Dessa grepp innehåller helt klart riskmoment och det krävdes ett visst mod att köra igenom satsningen. Dan Mattsson och Envirotainer vågade och vann.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title