Annons

PLM/EKONOMI: Starkt andra kvartal för Dassault Systèmes – 2-siffrig tillväxt för CATIA

Bolaget har även för andra kvartalet publicerat några intressanta kommentarer för hur det under kvartalet sett ut för programvaruintäkter per produktlinje – här är några iakttagelser:

Exempel på en 3D-modell gjord i Dassaults CAD-lösning CATIA – modellen är från svenska monstersportbils-utvecklare, Koenigsegg, som använder denna lösning.

Tvåsiffrig tillväxt för CATIA

 • Industrial Innovation-linjens mjukvaruintäkter ökade med 11 % till 662,2 miljoner euro, vilket motsvarar 53 % av mjukvaruintäkterna.
  – CATIA växte tvåsiffrigt igen detta kvartal med fortsatt styrka inom cybersystem, vilket, ”återspeglar det starka erbjudandet om dess differentierade teknologi.”
  – ENOVIA och DELMIA visade också styrka under detta andra kvartal, med tvåsiffriga ökningar. ”DELMIA gynnades av ökad efterfrågan från kunder som ville förbättra tillverkningseffektiviteten och motståndskraften.”
 • Life Sciences mjukvaruintäkter uppgick till 275,2 miljoner euro, en ökning med 13%, vilket motsvarar 22% av mjukvaruintäkterna.
  – MEDIDATA fortsätter att gå starkt över hela sin produktportfölj, såväl som över slutmarknader. Kontraktsforskningsorganisationer (CROs) visade en uppgång i aktivitet detta kvartal. ”Vårt försäljningsengagemang inom Life Sciences – med vår bredare teknologiportfölj – fortsatte att vinna viktiga referensvinster,” konstaterar man.
 • Mainstream Innovation Softwares intäkter uppgick till 312,7 miljoner euro, en ökning med 8% och representerar 25% av mjukvaruintäkterna.
  – SOLIDWORKS växte mellan ensiffrigt detta kvartal, jämfört med en stark jämförelsebas på 25% förra året. Under kvartalet påverkades SOLIDWORKS negativt av Kinas covid-19-relaterade restriktioner, som har varat längre än väntat. I kombination med en stark intäktstillväxt under första kvartalet är vi fortfarande väl i linje med våra mål för första halvåret.
  – CENTRIC PLM fortsatte att uppleva stark fart och öka diversifieringen inom mat och dryck.

I övrigt noterar bolaget att 3DEXPERIENCE mjukvaruintäkter ökade med 30% (icke-IFRS) under Q2.

Molnprogramvaruintäkterna ökade med 23 % (icke-IFRS)

Dassault Systemes vice styrelseordförande och CEO, Bernard Charles. BILD: Techtalks

Bernard Charles visionär kommentar: ”Den cirkulära ekonomin konvergerar”
I ett separat pressmeddelande kommenterade också Bernard Charles, bolagets CEO, utvecklingen. I sedvanlig ordning var han mer visionär än konkret relaterande till siffrorna:

”Upplevelseekonomin och den cirkulära ekonomin konvergerar: detta kommer att markera de kommande decennierna. När vi ser till vår nästa horisont, 2040, kommer industrier inte längre att utveckla produkter utan hållbara och personliga upplevelser centrerade kring konsumenten, patienten och medborgaren.

Upplevelseekonomin går hand i hand med cirkularitet eftersom den kräver design av hela upplevelsens livscykel uppströms, och integrerar användning med slutet av livet. Circularity handlar om sparsamhet – att bara använda det som är nödvändigt – och att uppskatta allt som skapats av mänskligheten kommer att få ett slut: råvarorna som utgör dem kan återanvändas, återanvändas och återvinnas. Detta kommer att revolutionera designen och öppna upp för betydande nya möjligheter som vi ännu inte kan föreställa oss.

Vetenskapsbaserade virtuella tvillingupplevelser, drivna av 3DEXPERIENCE, är oöverträffade katalysatorer och möjliggörare för denna globala transformation. Baserat på en multi-skala, multi-fysik strategi och inkorporerande verkliga världen bevis, våra virtuella tvillingupplevelser ger kunderna möjlighet att föreställa sig nya metoder, nya material och testa nya lösningar. Genom att tillhandahålla kontinuitet i VAD, HUR och ANVÄNDNING, kan innovatörer förutse återvinning av produkter från deras design och tillverkning för att kvantifiera miljöpåverkan och optimera cirkulariteten.

OM VI använder kraften i den virtuella världen för att förbättra den verkliga världen, kan vi främja vårt syfte – att harmonisera produkt, natur och liv.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title