Annons

PLM: Fördjupad kompetens kring modellbaserad systemutveckling bakom Ansys senaste köp

Förvärvet kommer att utöka tillämpningsområdet för Ansys lösningserbjudande, vilket gör det möjligt för användare att koppla ihop ett antal tekniska verktyg i arbetsflöden med flera verktyg för bred och robust modellbaserad teknik.
– Företag inom en rad branscher drar nytta av processintegration och MBSE genom förbättrad kommunikation, ökad produktkvalitet och ökad produktivitet i sina tekniska team, säger Ansys’ Shane Emswiler, senior VP. Köpet av Phoenix Integration kommer att komplettera vårt förvärv av Dynardo inom processintegrations- och designoptimeringsområdet och utöka våra möjligheter och ge kunderna ett starkt MBE- och MBSE-erbjudande för att främja vår genomgripande teknikstrategi.

Med Phoenix Integrations ModelCenter får Ansys en leverantörsneutral plattform som ger ingenjörer möjlighet att skapa och automatisera arbetsflöden för flera verktyg.

MODELCENTER DEN VIKTIGASTE POÄNGEN I AFFÄREN
Programvarumässigt är det Phoenix Integrations ModelCenter som är en viktig poäng i affären. Det är en leverantörsneutral programvaruplattform som ger ingenjörer möjlighet att skapa och automatisera arbetsflöden för flera verktyg, vilket ger ökad flexibilitet för att lösa utmanande tekniska problem och i slutändan leverera på löftet om MBE.
När det gäller ModelCenter MBSE så överbryggar lösningen klyftan mellan analys- och systemmodellen, vilket säkerställer att produktkraven uppfylls och synkroniseras med den tekniska analysen, som genomförs under hela produktutvecklingsprocessen.

TUNGA KUNDER INOM FLYG- OCH FÖRSVAR
Bolagets mjukvara används av en mängd kunder över flera branscher och är särskilt vanligt inom flyg- och försvarssektorn. Bland de kunder som nämns i pressmaterialet i samband med affären framstår Lockheed Martin, Northrop Grumman, SAIC, Raytheon, NASA, US Air Force och US Navy, som de viktigaste.
Slutligen kan noteras att Phoenix Integration också varit en långvarig partner för Analytical Graphics som Ansys förvärvade 2020 för 700 miljoner dollar.
– Phoenix Integration har sett fördelarna som ingenjörssimulering och MBE har haft när det gäller att omvandla produktutvecklingsprocessen, säger Jane Trenaman, CEO för Phoenix Integration. Tillsammans med Ansys kan vi ge utökad tillgång till fysikbaserad simulering inom deras modellbaserade tekniska arbetsflöden. ModelCenter-plattformen kommer tveklöst att ge stora värden till Ansys-communityn.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title