Annons

PLM: ”Dassault tar nytt grepp om Ericsson- och Jaguar Land Rover-problemen”

Det är en påfallande nöjd chef för Dassault Systemes Euro North, John Kitchingman, som PLM&ERP News möter under Technias PLM Innovation Forum i Stockholm. Kitchingman, är den som ytterst ansvarar för bl a Skandinavien i avvaktan på att en ny chef tillsätts efter att tidigare basen, Mårten Gustafsson, sa upp sig och slutade för en kort tid sedan.
- Affärerna går bra, säger John Kitchingman, som efter 15 år på IBM tillträdde DS-jobbet tidigt under 2018. Han fortsätter: ”Året innan, 2017, gick vi jämnt skägg, medan 2018, med ett nytt försäljningsprogram på plats, innebar en tillväxt på 7,1 procent och 2019 ser hittills mycket bra ut, med sensationellt starka tillväxttal under de inledande två kvartalen.”
Hemligheten heter FIT, en plan som går ut på bl a att i första hand fokusera på att uppnå bra kundleveranser och service, snarare än att bara titta på siffrorna in.
Bra tillväxt är förstås alltid glädjande, men det finns betydligt tuffare affärer som faller under Euro North-basens vingar - både svenska telejätten Ericsson och brittisk-indiska (ägt av Tata) fordonstillverkaren Jaguar Land Rover (JLR). I båda fallen handlar det om stora implementationer av PLM-plattformen 3DEXPERIENCE som lyckats mindre bra, missat deadlines ordentligt och dragit på sig extra kostnader. Som relativt nytillträdd chef är det alltså frågan om affärer som initierats innan Kitchingham tillträdde, men som hamnat i hans knä.
- Men även här ser jag en positiv utveckling, säger Kitchingman. Vi har jobbat på med Ericssons PLM-plattform. Vi har gått igenom en omdefinieringsfas kring strategin, tillsammans lagt upp en ny 5-årig tidsplan där vi också tittat på lösningens arkitektur och vi har tillsatt en person – Claes Lithagen - som ansvarar för att jobbet fungerar och att vi levererar som vi ska. Detta har fallit väl ut och vårt samarbete med Ericsson drivs nu med ett team och med en samverkan som är bland det bästa jag sett.
När det gäller Jaguar Land Rover uppger Kitchingman att bolaget äntligen, drygt tio år efter initieringen av projektet, rullat ut en första lösning som täcker ett helt fordonsprogram: Defendermodellen.

Tveklöst är att just Ericsson och Jaguar Land Rover-affärerna (JLR), där man dragits med tuffa problem att få lösningarna kring 3DEXPERIENCE-plattformen på plats, varit utmanande för Dassaults relativt nye Euro North-bas.

Ericssons PLM-projekt igång igen med en ny strategi
När det gäller JLR har det gått mer än tio år utan att man fått lösningarna på plats, medan Ericsson-fallet dock inte handlar om lika långa förseningar. När den senare affären undertecknades 2016 hade man målsättningen att få det hela på plats inom 15 månader, enligt dåvarande CIOn Johan Torstensson och Dassaults dåvarande nordenchef, Mårten Gustafsson.
Med tanke på att det inte fanns någon fix och färdig telekomanpassad lösning på plats, som bara skulle sjösättas, utan att rörde sig om ett gemensamt utvecklingsprojekt, var det en ovanligt optimistisk tidsplan. Inte minst för att det gäller en gigantisk R&D-organisation inom Ericsson med 25 000 globala medarbetare och ofta synnerligen komplexa produktlösningar.
Projektförseningarna kom också som ett brev på posten. Framför allt är det migrationen av gamla data i telekomjättens tidigare ENOVIA V5- och mainfram-baserade system till den nya 3DEXPERIENCE-plattformen, som skapat problem. Plus det faktum att man satsade på den alltid mer riskfyllda big bang-modellen, med samtidigt införande vid ett eller några få tillfällen för hela organisationen.
Detta uppger Kitchingman att man nu tagit tag i och tidsplanen kring implementationen, har lagts om och tidsramen har expanderats till betydligt mer realistiska fem år. Man har också tillsatt en ny ansvarig ”leveranschef för Ericsson-projektet”, Claes Lithagen, med ansvar för att det man levererar är enligt plan och av rätt kvalitet.
– Men vi har egentligen levererat hela tiden, även om det under resans gång kommit till en omdefiniering av projektinriktningen och tidsramarna. Vi har tittat på detta tillsammans med Ericsson och kommit fram till nya lösningar. Detta har berört strategin för de kommande fem åren och vi har här också tittat på lösningsarkitekturen. Vi har efter detta kommit fram till en gemensam syn och åtaganden och detta har vi börjat leverera på.

Ericssons dåvarande CIO (2016) i samband med en webb-TV-intervju med PLM&ERP News, Verdi Ogewell.

– Vår relation med Ericsson kunde inte vara starkare än den är just nu. Det är sällan jag sett ett så engagerat och framåtsyftande samarbete som det vi ser just nu.
På sista raden har man nu ett nytt exekutivt ledarskap på plats från båda sidor.

Jaguar Land Rover rullar ut första modellen på 3DX
Även Jaguar Land Rover-projektet har avancerat framåt, säger Kitchingman. Mer än tio år efter att projektet initierades. Men nu har man fått ett resultat på plats, den nya Defender-modellen är, enligt Euro Northbasen, den första fordonsmodellen som tagits fram med hjälp av en fullt utrullad 3DEXPERIENCE-lösning. Projektet, som tidigare kallades iPLM har dock döpts om till ”The Engineering Toolset”.
– Detta visades upp i autoshowen i Düsseldorf för en tid sedan och man hade tagit fram denna modell av Defender med 3DEXPERIENCE-plattformen, säger han och noterar att man nu går vidare mot att införa 3DX för andra modellprogram.
PLM&ERP News återkommer med en artikel gällande JLR-satsningens utveckling inom kort.

Jaguar Land Rover i en CATIA-design. IPLM-programmed, som handlade om att etablera 3DEXPERIENCE-plattformen hos den brittisk-indiska fordonstillverkaren, har dragit ut mer än tio år i tiden från sin initiering. Men nu, uppger DS chef för Euro North, John Kitchingman, att bolaget rullat ut sin första modell fullt utvecklad på 3DEXPERIENCE-plattformen. Projektet berör Defender-modellen.

”Sensationellt starkt 2019”
Som Euro North-ansvarig ”chefar” Kitchingman för tolv länder, inkluderat Storbritannien, Irland, Nordenländerna, Benelux och Baltikum.
– Vid mitt tillträde 2018 hade vi vissa utmaningar här, säger Kitchingman. Vi behövde stärka på affärerna och det har vi gjort. Det har också resulterat i förbättrade resultat och för 2019 ser det sensationellt bra ut i de områden jag ansvarar för. Vi kan inte avslöja några resultat ännu men det kommer att framgå av den kommande Q3-rapporten, som släpps om ca två veckor.
Tillväxten sker dels via de kunder vi redan har och dels via ett antal nya kunder man fått, säger Euro North-chefen.
– Vi växer på våra traditionella områden som automotive och aerospace, men också på ”nya” områden som Life Sciences, bygg- och anläggning, vilket innebär att verksamheten tenderar att bli alltmer diversifierad.

Dassault Euro North transformerar sin affärsmodell
John Kitchingman pekar framför allt ut en ”transformerad affärsmodell”, med en förnyad kundapproach, som tungt skäl till att man fått igång tillväxten i Euro North-området igen.
– Vi har tittat på hur man skulle kunna få ihop vår community bättre. Jag har personligen ägnat de 25 senaste åren med att inte bara sälja, utan framför allt leverera lösningar. Poängen i detta är att producera bra, kompetenta och välfungerande leveranser. Vi har i vårt nya förändringsprogram, kallat FIT, tittat på främst vad kunden förväntar sig i form av resultat och hur vi ska kunna säkra leveranserna och supporten kring detta. Vi är i dagsläget ca 100 medarbetare i Dassault som jobbar stenhårt med det här tillsammans med mycket kompetenta externa partners som Technia, Accenture, Capgemini och andra.

35 000 kommersiella SOLIDWORKS-användare
Kitchingham noterar vidare att SOLIDWORKS-sidan, vilken handlar om bolagets mainstream CAD-lösning, går som tåget.
– Vi har ju en mycket stor kundstock här med bortåt 35 000 kommersiella säten av lösningen. Naturligtvis betyder våra partners väldigt mycket för att en så stor community ska kunna stödjas och utvecklas.
Utmaningen på detta område är framför allt att få upp SW-communityn på 3DEXPERIENCE-plattformen. I en tidigare intervju med Dassaults SOLIDWORKS-ansvarige för Norden och Baltikum, Thomas Andersson
(DS SOLIDWORKS Nordenbas: ”SW 2020 kan bli en milstople på väg mot 3DEXPERIENCE”), sade han sig vara trygg med att man med 2020-versionen av SW nu har verktygen som kan säkra migrationen av communityns filbaserade data till 3DX-plattformens aggregerade databaslösning.
– 2020-versionen är en milstolpe på resan mot PLM i molnet, eller on-premise för dem som vill ha lokala installationer på egna servrar. Det är nu den börjar, sa Andersson och han får medhåll av John Kitchingman.
– Absolut, jag har redan sett att förändringen är igång. Jag har i och för sig bara varit i den här miljön under två år, men jag har besökt två SOLIDWORKS World-event (bolagets årliga globala användarmöte med bortåt 5000 deltagare), och när vi nu döpt om eventet till 3DEXPERIENCE World är detta i sig själv ett bevis på att människor nu börjat ta till sig förändringen och möjligheterna som presenterar sig med den rika DS-portföljen av appar som finns på plattformen.

Lösningar som ökar acceptansen
Han tillägger att de köp av tillkommande, adderande lösningar man gjort – t ex ERP-mjukvaran IQMS – visar att satsningen man gör för att underlätta för SW-communityn kommer att betyda mycket för att öka acceptansen för 3DEXPERIENCE.
– Varför skulle inte mainstreamarenans aktörer till ett överkomligt pris ha tillgång till det som alla numera behöver, eller inom kort kommer att behöva – en affärsplattform, som täcker hela spannet av de teknologier man behöver för den alltmer digitaliserade produktframtagningsprocess vi nu ser växa fram, undrar han retoriskt.
Det är inte svårt att hålla med, även om SW-användarna har hittills varit tämligen skeptiska.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title