Annons

DS SOLIDWORKS Nordenbas: ”SW 2020 kan bli en milstople på väg mot 3DEXPERIENCE”

Han är en av CAD- och PLM-branschens mest rutinerade aktörer, Thomas Andersson, ansvarig för SOLIDWORKS inom Dassault Systemes och bolagets nordiska- och baltiska rörelse. PLM&ERP News träffar honom under TECHNIAs PLM Innovation Forum tidigare i veckan för en diskussion kring den klassiska desktop-CAD-lösningens 2020-version, som nu är igång med en bred lansering.
- Just nu, med SOLIDWORKS 2020, befinner vi oss i ett kanske mer spännande och lovande läge än någonsin tidigare, säger han. Det har hänt enormt mycket de senaste åren och när vi nu ska ta SW-communityn till nästa nivå, med 3DEXPERIENCE (3DX) och PLM i molnet, eller fortsatt on-premise (lokalt installerat) för de som vill, är det särskilt roligt att jag med 2020-versionen av SW är trygg med att vi har precis de verktyg som behövs för att få upp kundernas filbaserade strukturer på 3DX-plattformen. Det finns mycket att vinna på detta och lägger man till andra viktiga, förenklande förbättringar i versionen, tror jag att versionen kan bli en milstolpe.
Till saken hör att man inom Dassaults Euro North nio länder - de nordiska och baltiska staterna är en stor del av detta - har över 35 000 kommersiella användare...
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Thomas Andersson har som sagt varit med länge i CAD-branschen. Dels i det som tidigare hette MP Engineering och som numera gått upp i SWs största nordiska partner, PLM Group, och dels som ansvarig för SOLIDWORKS inom Dassault Norden och Baltikum.
– Ja, jag har en lång historia inom SOLIDWORKS och det ger bra perspektiv på utvecklingen. Lika klart som att desktop-CAD för alla var en revolution när vi ”uppfann” detta, lika klart är det att utvecklingen inte står stilla. Det som hänt de senaste åren har kort sagt förändrat en rad förutsättningar och när digitaliseringsresan nu fortsätter med sånt som allt mer av distribuerad produktutveckling och tillverkning, krav på validering via mer avancerad simulering och annat är det viktigt att SW-användarna får de verktyg som behövs för att kunna samverka, eller ”kollaborera”.

Att byta upp sig, men ändå behålla ”sin baby”
Med 2020-versionen av SW, menar Andersson, att ett utmärkt läge infunnit sig att migrera de filbaserade data man har upp i molnet och därmed uppnå de betydligt bättre möjligheter som följer med den aggregerade databasmodellen på 3DX-plattformen.
– Så är det. Nu finns verktygen som behövs för att konvertera till en databas med en förenad produktstruktur (”unified product structure”). Sen är det upp till oss inom DS SW och våra partners att förklara fördelarna och sälja in idéerna med 3DX-plattformen. Men det är viktigt i sammanhanget att betona valfriheten. Ingen ska tvingas upp eller in i något. Det är alltid kunden som styr, driver och bestämmer.
Han tillägger att SW historiskt sett varit bra på att bredda kapabiliteter och tillgängliggöra dem till ett överkomligt pris och menar att inget i detta förändrats i och med de möjligheter som erbjuds i SW 2020.
– Precis, nu kan vi erbjuda det bästa från två världar. Den väg vi går gör att man kan förnya sig, samtidigt som man s a s ”behåller sin baby”. Jag känner mig helt trygg i att lösningarna vi erbjuder nått en nivå som gör att vi kan leverera det nya på ett sätt som fungerar smidigt.

Vad innebär det att jobba på 3DEXPERIENCE-plattformen? Vilka fördelar finns? En hel del. Klart är nämligen att den kapabilitetsmässigt går bortom vad SW-communityn vanligtvis tänker på i termer av design och konstruktionsverktyg. Så här beskrivs saken i SWs egen blog: ”Här finns t ex en projektledningslösning som gör det möjligt för team att dela upp ansvarsområden, med direkta kopplingar mellan uppgifterna och de modeller som skapats under hela projektets liv. Inbyggd molnlagring hjälper team att undvika risken för att missa synkronisering vid modellrevisioner eller monteringskonfigurationer och team-medlemmarna kan i stället fokusera på det verkliga designarbetet. Anpassade gemenskaper kan skapas på plattformen så att användare kan samla in och dela sin feedback och fatta beslut om nästa steg snabbare än tidigare. Man är kanske inte är medveten om att dessa aktiviteter ofta utförs dagligen; i detta är det förstås inte ovanligt att man jobbar med och i andra program som inte riktigt utformats efter de behov man personligen har. Att undvika växlingskostnader, inlärningskurvor och huvudvärk för datamigrering av olika mjukvaruverktyg kan ge möjlighet att öka produktiviteten, vilket har en viss betydelse i dagens konkurrensklimat.

Inte bara marknadsretorik
Det finns som vanligt när SW släpper en ny version en rad efterfrågade nyheter. Thomas Andersson hävdar att inget annat bolag i CAD-världen har tagit lika stor hänsyn till kundernas önskemål som SW; ett uttalande som faktiskt inte bara är en fråga om marknadsföringsretorik, utan har bäring på det som hänt i verkligheten. SWs utvecklare har alltid haft örat mot marken i detta hänseende.
Detta sagt, är det ändå så att migrationen upp på 3DX-plattformen blir en utmaning. SW-communityn har hittills varit tveksam att ta steget, men å andra sidan har de verktyg som hittills erbjudits för att konvertera måhända inte varit de bästa. Men som med allting som har med utveckling att göra så kommer framstegen till slut för den som är ihärdig, vilket är typiskt för SWs utvecklingsavdelning.

Tre tunga skäl för 3DEXPERIENCE
Thomas Andersson pekar ut de här tre faktorerna som tunga skäl till att en migration till 3DX ger bra vinster:
• Den öppnar för tillgången till en rad kapabla och behövliga teknologier i den rika Dassaultvärlden och SW-communityn kan därmed utnyttja teknologier som vinner alltmer mark inom modern produkt- och tillverkningsutveckling.
• Ett växande behov av kapabel och spetsig simulering kommer som ett brev på posten i takt med att vitrtual prototyping blir ett fundament i produktutvecklingsarbetet. Man måste kunna testa och validera sina 3D-modeller i en rad perspektiv innan de släpps. ”Vår portfölj har det spetsigaste av vad denna värld kan erbjuda,” säger Andersson.
• En stor fördel med PLM i molnet är att all infrastruktur finns på plats utan att användarna behöver lägga två strån i kors. ”Infran” finns där och skapar tillgänglighet och flexibilitet, ”och framtidssäkring,” tillägger DS’ SW-bas: ”Dessutom ökar utbudet av verktyg och lösningar kontinuerligt och exponentiellt.”

I NYA 2020-VERSIONEN. Användare kan nu skapa en ”Section View normal” på skärmen. Utanför kommandot uppdateras ”Section View:n” med rotation av modellen, men påverkas inte av zoomningen. Djupet på ”Section View:n” styrs med skrollhjulet på musen och CTRL-tangenten.

Förenklade lösningar för arbetsflödet
Punkterna ovan är sålunda huvudpoängen i 2020-versionen av CAD-klassikern, men det finns flera andra förbättringar. Thomas Andersson pekar bl a på förenklingar av flera bitar i arbetsflödet, som möjliggör kortare tid till marknadslansering, förbättrad produktkvalitet och minskade tillverkningskostnader.

Det här är några av de specifika förbättringarna i arbetsflödet:
• Flexiblare komponenter: Gör komponenten flexibel är en ny funktion som gör att du kan visa samma komponent under olika förhållanden i samma sammanställning. Till exempel finns samma fjäder två gånger i samma sammanställning, men under två olika förhållanden – komprimerad och inte komprimerad. Detta säkerställer att materialspecifikationen är korrekt, vilket gör det enklare att beställa rätt komponenter och sparar konstruktionstid eftersom det inte längre behövs fler versioner av samma komponent.

• Silhuettenheter: Under Skissa gör det nya verktyget Silhuettenheter att det går snabbare och enklare att markera kanter. Och med den nya funktionen Torsionskontinuitetsrelation i skissverktyget kan du uppnå G3-krökning mellan kurvor och på så sätt få en sömlös övergång. Nu kan du styra graden på kurvan när den övergår från en kurva eller yta till en annan.

Simuleringsutvärderaren är en ny funktion som kontrollerar om det förekommer vanliga fel i simuleringsmodellen, till exempel med avseende på resultatplacering, material och rutnätsvolym. Det gör att simuleringsanvändare kan känna sig säkra på att de har rätt konfigurering och resultat för simuleringen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title