Siemens’ EVP Joe Bohman: ”Xcelerator-as-a-Service and SaaS are Tearing Down Barriers With New Cloud...

"A COMPLETE SETUP of DIGITAL SaaS TOOLS." Siemens Digital Industries Software is moving ahead in full steam with its SaaS solutions built on the PLM portfolio Xcelerator. All Siemens cloud-based solutions have the letter X as a suffix. This, in turn, is tantamount to them being Xcelerator-as-a-Service solutions, with the cloud as the technical platform.
As PLM&ERP News previously reported from the company's ongoing user event Realize Live Americas in Las Vegas, the PLM solution Teamcenter will be the first service option in the cloud. But there is more to come. In his keynote in front of 2,000 enthusiastic attendees, the company's Teamcenter chief, EVP of PLM Products, Joe Bohman, said that the expansion of the cloud service portfolio continues with the CAD software NX X, the new and very interesting app for manufacturing and shop floor activities Zel X, MOM and MES software Opcenter X, CAE platform Simcenter X and Teamcenter X Essentials (PDM).
The Xcelerator-as-a-Service portfolio, according to Bohman, with the new upcoming additions, brings together the powerful functions of the company's rich software portfolio through purpose-built technology and service experiences that are, "tailored to the requirements of industries and individual users."
“The cloud market will exceed one trillion dollars in 2026 and every CIO (Chief Information Officer) I speak to is intensely interested in what we are doing with the cloud. The answer is Siemens Xcelerator-as-a-Service. We hereby offer our complete suite of digital tools as SaaS (Software-as-a-Service) solutions designed using our digital thread approach, so that everything is connected. We build SaaS solutions that are secure, personalized and customizable with our low-code software Mendix. With this, we contribute to tearing down barriers. Instead, we create platforms that bring together groups of experts, giving people the opportunity to discuss and work together,” stated Joe Bohman during his speech. He added: “Customers tell us they are 33% faster to market with this approach, achieve this at 60% lower IT costs while they still are 100% up-to-dated. Everything with built-in scalability – everything we do is scalable.”
Above all, Bohman emphasized the need to break down barriers in product development. This is done most efficiently with sharp digital tools and it’s clear that the cloud as a technical distribution platform facilitates this type of interconnected process flows.
”Xcelerator-as-a-Service connects all tasks and processes on one platform, giving everyone in the entire value chain the opportunity to work together anywhere, at the same time, with the tools and data they need in one place. These flexible, modular solutions then run on the industry's most robust interoperable data backbone, fully integrating workflows from concept to manufacturing,” Bohman concluded.
Click on the headline to read more on PLM&ERP News.

Siemens Joe Bohman: ”Xcelerator-as-a-Service och SaaS river barriärer och nu kommer nya molntjänster för...

"En komplett uppsättning av digitala verktyg som SaaS-lösningar." Siemens Digital Industries Software ångar på med sin SaaS-lösningar byggda på PLM-portföljen Xcelerator. Alla Siemens molnbaserade lösningar har bokstaven X som suffix. Detta är i sin tur liktydigt med att de är Xcelerator-as-a-Service-lösningar, med molnet som teknisk plattform.
Som PLM&ERP News tidigare rapporterat från bolagets pågående användarevent Realize Live Americas i Las Vegas blir PLM-lösningen Teamcenter först ut som tjänstealternativ i molnet. Men det kommer mera. I sin keynote inför 2 000 entusiastiska deltagare berättade bolagets Teamcenter-ansvarige, EVPn för PLM Products, Joe Bohman, att expansionen av molntjänst-portföljen fortsätter med CAD-mjukvaran NX X, den nya och mycket intressanta appen för tillverkning och verkstadsgolv Zel X, MOM och MES-mjukvaran Opcenter X, CAE-plattformen Simcenter X och Teamcenter X Essentials (PDM).
Xcelerator-as-a-Service-portföljen betyder enligt Joe Bohman att man nu sammanför de kraftfulla funktionerna i bolagets rika mjukvaruportfölj genom specialbyggd teknologi och serviceupplevelser som är, ”skräddarsydda för industriernas och enskilda användares krav.”
- Molnmarknaden kommer att överstiga en biljon dollar 2026 och varje CIO (Chief Information Officer) jag pratar med är intensivt intresserad av vad vi gör med molnet. Svaret är Siemens Xcelerator-as-a-Service. Vi erbjuder med denna vår kompletta uppsättning av digitala verktyg som SaaS-lösningar (Software-as-a -Service) designade med hjälp av vår digitala tråd-metod, så att allt hänger ihop. Vi bygger SaaS-lösningar som är säkra, personliga och anpassningsbara till vår lågkod-mjukvara Mendix. Med detta bidrar vi till att riva ner barriärer. Istället skapar vi plattformar som sammanför expertgrupper, vilket ger människor möjligheten att diskutera och arbeta tillsammans,” konstaterade Joe Bohman under sitt anförande. Han tillade: - Kunderna säger till oss att de är 33 % snabbare ut på marknaden med detta tillvägagångssätt, når detta till 60 % lägre IT-kostnader och är 100 % uppdaterade. Allt med inbyggd skalbarhet – allt vi gör är skalbart.”
Framför allt tryckte Bohman på behovet av att riva barriärer i produktframtagningsarbetet. Detta görs effektivast med vassa digitala verktyg och klart är att molnet som teknisk distributions-plattform underlättar denna typ av ihop-kopplade processflöden.
- Xcelerator-as-a-Service kopplar samman alla uppgifter och processer på en plattform, vilket ger alla i hela värdekedjan möjlighet att arbeta tillsammans var som helst, samtidigt, med de verktyg och data de behöver på ett och samma ställe. Dessa flexibla, modulära lösningar körs sedan på branschens mest robusta interoperabla dataryggrad, och integrerar helt arbetsflöden från idé till tillverkning, summerade Bohman.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Realize Live 2024: Vässade lösningar för PLM och AI när Siemens Teamcenter X kliver...

…och om HUR SONY FÖRBÄTTRADE PRODUKTIVITETEN med 25% med NX CAD.
Siemens igår (13 maj) drog igång sitt stora användarevent, Realize Live America, så var det en spegling av en PLM-spelare i toppform, både tekniskt och kommersiellt. Bolaget fortsätter sin marsch mot att steg för steg stärka upp utbudet av digitala teknologier med framför allt Xcelerator-konceptet som den tunga bäraren av integrerade, och i bemärkelsen kompatibilitetsmässigt, öppna lösningar.
Under eventet i Las Vegas har man en rad prominenta talare på huvudscenen, bl a CEOn Tony Hemmelgarn, och chefen för PLM-plattformen Teamcenter, Joe Bohman. Ovanpå detta arrangeras mer än 200 specifika teknik- och case-sessioner som täcker alla tänkbara industrisegment. Det är kort sagt full fart fram,åt som gäller, framför allt mot molnet och mot AI som ett allt tyngre vägande inslag i den digitala verktygsarsenalen.
Med uppmärksamheten på topp passar Siemens Digital Industries Software förstås också på att lansera en rad dagliga nyheter, inte minst intressanta för PLM- och automationsområdena. Gårdagen var inget undantag. Den första stora nyheten i ett PLM-perspektiv var att Siemens Xcelerator-as-a-Service-portfölj blir tillgänglig på Microsofts Azures moln- och AI-plattform, med PLM-portföljen Teamcenter X som det stora numret.
- Detta som ett svar på växande kundefterfrågan, konstaterade Tony Hemmelgarn. Våra kunder har helt enkelt bett om att vi ska ta med vår branschledande industriella mjukvara till Azure, sa Siemens PLM-chef och tillade: "Siemens och Microsoft har varit partners i mer än 35 år, och vi är glada över att utöka detta partnerskap så att vi på bästa sätt kan göra det möjligt för våra kunder att digitalt transformera genom våra gemensamma lösningar. Integrationen av Teamcenter-programvara med Microsoft Azure OpenAI Service och Copilot för Microsoft 365 för att öka produktiviteten och hjälpa organisationer att få ut produkter på marknaden snabbare.”
Initialt kommer Siemens Xcelerator-as-a-Service-portföljen alltså att bli tillgänglig på Microsoft Azure, med början i Siemens Teamcenter X-programvara för Product Lifecycle Management (PLM).
Men även på designområdet kom en intressant nyhet: Här handlade det om Sony och Siemens som fortsätter sin gemensamma satsning på möjliggöra immersivt, omslutande ingenjörsarbete. Nu med ett nytt system för att skapa rumsligt innehåll designat med och för Siemens Xcelerator, baserat på CAD-flaggskeppet NX och den relaterade NX Immersive Designer-mjukvaran. Partnerskapet inkluderar Sonys XR head-mounted display (”huvudmonterad display”, HDM), SRH-S1, som kommer ut på marknaden senare i år. PLM&ERP News tidigare utförligt rapporterat om detta samarbete. Längst ned i brödtexten finns en länk till artikeln, ”Spännande Siemensnyheter på CES 2024: NX som immersiv design-lösning med Sony-display och AI för industrial metaverse.”
Till saken hör när det gäller detta att Sony självt vässade designproduktiviteten med 25 % genom implementering av Siemens NX.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

”Vissa ERP-leverantörer pressar hårt på för migrering till SaaS, men man behöver absolut inte...

Rimini Streets globala VP Emanuelle Hose om SMARTA ERP-alternativ för SMARTA FABRIKER.
Som ledare inom tillverkningsindustrin står man inför ständiga utmaningar med att effektivisera verksamheten, öka produktiviteten och främja innovation för en framtid med smarta fabriker. Enligt en studie av Deloitte tror 86% av tillverkningscheferna att smarta fabrikslösningar kommer att vara avgörande för konkurrenskraften under de närmaste fem åren.
I detta spelar smarta fabriker en avgörande roll i Industri 4.0-upplägg.
”Dessa högt digitaliserade anläggningar, med automatiserad och självoptimerande utrustning, lovar effektiv produktion och processer med fördelar även för utveckling, logistik och planering. Hur väl de lyckas är dock beroende av Enterprise Resource Planning (ERP), som spelar en nyckelroll för att optimera processer, maximera produktivitet och bana väg för välgrundade beslut,” skriver Emmanuelle Hose, global VP för industrilösningar på Rimini Street. Bolaget är känt som en global leverantör av end-to-end programvarusupport för företag, produkter och tjänster. Och är dessutom den ledande tredjeparts-leverantören av support för Oracle- och SAP-mjukvara, och partner till Salesforce- och AWS-partner.
”Med tiden har framgångsrika tillverkare anpassat sina ERP-system för att möta unika affärsbehov och för att smidigt samarbeta med andra företagsapplikationer. Men även om din resa mot en smart fabrik endast kan nås genom modernisering och automatisering, ska du inte behöva kasta ut ditt ERP-system och dess beprövade anpassningar och integrationer.
”Tyvärr verkar vissa ERP-leverantörer vilja pressa sina kunder att migrera till SaaS, vilket gör att anpassningar och integrationer som är avgörande för verksamheten sätts på spel. Till exempel driver SAP en försäljningskampanj för att locka kunder från SAP ECC till molnbaserade S/4HANA. Trots incitamenten uppskattade Gartner i 2Q23 att 67% (cirka 18 000) ännu inte hade köpt S/4HANA-licenser.”
Klicka på rubriken för att läsa hela Emanuelle Hose krönika.

Därför har svensk-nordiska PDSVISION blivit PTCs globalt största PLM VAR-partner

RAPPORT från PDSVISION Forum 2024 – möt bolagets Nordenbas, ALEKSANDER PATZ CHOLAKOV. Svenskt och nordiskt PLM-kunnande och -hantering är världsledande. Bland de fyra stora PLM-utvecklarna, Dassault, Siemens, PTC och Autodesk, har tre av dem svensk-nordiskt baserade VAR-partners (Value Added Resellers) som var och en är respektive utvecklares största globala partner.
En av de snabbast växande VAR-spelarna i denna kontext är PTC-partnern PDSVISION. Förra veckan genomförde bolaget sitt användarevent PDSVISION Forum på Gothia Towers i Göteborg och sällan har väl den gamla Nalen-devisen, ”festligt, folkligt och fullsatt”, varit en bättre beskrivning: Åhörarsalen var fullpackad med mer än 200 deltagare. Här fanns tung representation från PTC med Creo CAD- respektive PLM-cheferna Brian Thompson och Mark Lobo. Bland de publikdragande presentationerna var flera keynotes från välkända användarföretag, som vindkraftutvecklaren Vestas, internationella frysspecialisten inom livsmedel, JBT, och globala specialisten på lösningar inom vattencykeln, XYLEM, m fl. Andra framstående talare var internationellt välbekante influencern och PLM-coachen Jos Voskuil och Chalmers-professorn inom digitaliseringshantering, Robin Teigeland.
För PDSVISION blev detta 2024 års Forum ytterligare en bekräftelse på att bolaget har en av de viktigaste rollerna i PLM-värdekedjan. Deras PLM-kunnande och kompetens är ofta avgörande faktorer för framgångsrik implementering och smidig drift av PLM-plattformar och sub-PLM-element. Framför allt då PTCs PLM-svit Windchill, CAD-mjukvaran CREO, IoT-lösningarna på ThingWorx-plattformen och det snabbt växande AR-områdets Vuforia (Augmented Reality). Vid sidan av detta har man också utvecklat en stark simulerings- och analys-verksamhet baserad på PTC-partnern Ansys lösningar. En tung poäng i sammanhanget är också att PDSVISION har en djupt praktisk industriell kompetens relaterat till både sina globala och lokala kunder, stora som små.
I detta kan man ana något av det recept som placerat PDSVISION, huvudägt av finska CAP MAN-fonden, i absolut världstopp på PTCs VAR-partnersida. Bolaget har med avseende på 2023 nått en tvåsiffrig tillväxt jämfört med 2022 och intäkterna ligger på runt 125 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Man har vidare kontor som geografiskt täcker Norden, Central- och Sydeuropa, Amerika, Indien, Sydafrika och UK.
PLM&ERP News fick en pratstund med nordenbasen Aleksander Patz Cholakov: Vad är det som är så attraktivt med PTC-miljön, PDSVISIONs erbjudande och detta event?
- I takt med att kundernas produkter blir allt komplexare krävs kraftfulla lösningar som kan sy ihop kundens utmaningar och värdekedjor. I detta vill vi vara ”spindeln i nätet” och ge våra kunder guidning, expertis och rekommendationer på att på ett så kostnadseffektivt som möjligt nå sina uppsatta mål. Målbilden för eventet är att vi ska berätta om hur användarna löser sina utmaningar, hur vi kan stödja dem i detta och hur viktiga trender ser ut när det gäller utvecklingen för industriell IT, inte minst AI. Det handlar inte om att sälja in oss själva eller nya mjukvaror. Våra fallstudier från scenen är konkreta och handlar om erfarenhetsdelning, säger Aleksander Patz Cholakov bl a.
Vi ska i en kommande artikel också tittat lite närmare på hur spelare som Vestas, JBT, XYLEM och andra PDSVISION-kunder och PTC-användare tar sig an PLM-upplägget.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Why FAW-Volkswagen and ESI Group Bet on Developing New Intelligent Simulation Technology in Automotive

CURRENTLY on PLM&ERP News: "Paving the way for a cleaner, safer and more productive future." One of the most interesting business deals in the area of simulation and analysis in recent weeks is that ESI Group and FAW-Volkswagen TE entered into a strategic partnership to develop intelligent simulation technology for vehicles. FAW Volkswagen is a large-scale joint venture between China Faw Group Corp, German Volkswagen AG, Audi AG and Volkswagen (China) Investment Co.
What the companies have done more precisely is to sign a memorandum of understanding, MoU, where ESI Group and FAW-Volkswagen defined a partnership aiming at developing intelligent simulation technology in the automotive industry. Among other things, they intend to tackle the challenges posed by China's car safety regulations and, on top of this, also generally push for innovation within the industry. In the press material it is noted that the aim in this is set on “intelligent simulation and establishing a local material database for the automotive industry.” When this local effort has resulted in useful models and relevant factual backgrounds, the intention is to spread this with intelligent simulation technology across the entire industry. All to pave the way for a cleaner, safer and more productive future. Under the MoU, a joint material testing and intelligent simulation laboratory has been established, marking a significant step forward in intelligent simulation, innovation and research in the automotive sector.
ESI Group is widely known for sharp solutions in virtual prototyping for industries, above all in advanced and technology-heavy industries such as automotive, aerospace & defense, energy and industrial equipment. In other words, generally complex areas where the point of the development work is to, under a sustainability focus in terms of materials, product properties and production processes, drive product performance above future technology thresholds for things like vehicle and aircraft design, self-driving passenger cars, e-mobility and a world where electrification and hydrogen operation will radically change the energy solutions. ESI's flagship Virtual Reality software IC.IDO for human-centered process validation and product integration: facilitating agile design processes, robust manufacturing and safe maintenance operations. Other solutions in the portfolio are the VA ONE vibro-acoustics program for aircraft interiors and electric aircraft as eVTOL concepts.
The background also includes that ESI Group and Volkswagen Group have been working together for a long time, 40 years, while the VW-FAW collaboration started later, in 2007.
It is also clear that commercially ESI does not belong to the industry's biggest CAE players, but it is in any case on the top ten list, according to analyst CIMdata's 2023 reports. The revenue level in 2022 was around $145 million. The list was then of course topped by the now Synopsys-owned Ansys at just over $2 billion before MathWorks's $1.25 billion. In 2023, ESI was bought by Keysight Technologies.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

FAW-Volkswagen och ESI Group ska utveckla ny intelligent simulerings- och analysteknik inom AUTOMOTIVE

”Ska bana väg för en renare, säkrare och mer produktiv framtid.” En av de senaste veckormas mest intressanta affärsdeal på simulerings- och analysområdet är att ESI Group och FAW-Volkswagen TE ingått ett strategiskt partnerskap för att utveckla intelligent simuleringsteknik för fordon. FAW Volkswagen är ett storskaligt samriskföretag mellan China Faw Group Corp, tyska Volkswagen AG, Audi AG och Volkswagen (Kina) Investment Co.
Vad bolagen mer exakt gjort är att signera ett samförståndsavtal, MoU (Memorandum of Understanding) där ESI Group och FAW-Volkswagen definierat att partnerskapet syftar till att utveckla intelligent simuleringsteknik inom bilindustrin. Bland annat tänker man sig ta itu med de utmaningar som Kinas bilsäkerhets-föreskrifter innebär och ovanpå detta också allmänt driva på innovation inom industrin. I pressmaterialet noteras att siktet i detta är inställt på intelligent simulering och att etablera en lokal materialdatabas för fordonsindustrin. När denna lokala satsning resulterat i användbara modeller och relevanta faktabakgrunder tänker man sig att sprida detta med intelligent simuleringsteknik över hela branschen. Allt för att bana väg för en renare, säkrare och mer produktiv framtid. Under samförståndsavtalet har ett gemensamt laboratorium för materialtestning och intelligent simulering etablerats, vilket markerar ett betydande steg framåt inom intelligent simulering, innovation och forskning inom fordonssektorn.
ESI Group är allmänt känt för vassa lösningar inom virtual prototyping för industrier, framför allt inom avancerade och tekniktunga branscher som automotive, aerospace & defense, energi och industriutrustning. Alltså allmänt komplexa områden där poängen i utvecklingsarbetet handlar om att under hållbarhetsfokus ifråga om material, produktegenskaper och framtagnings-processer driva produktprestanda över framtidens teknologitrösklar för i sånt som fordons- och flygplansdesign, självkörande personbilar, e-mobilitet och en värld där elektrifiering och vätgasdrift radikalt kommer att förändra energilösningarna. ESI’s flaggskepp, Virtual Reality-mjukvaran IC.IDO, för människocentrerad processvalidering och produktintegration: underlättar agila designprocesser, robust tillverkning och säker underhållsverksamhet. Andra lösningar i portföljen är vibro-akustikprogrammet VA ONE för flygplansinredning och elektriska flygplan som eVTOL-koncept.
Till bakgrunden hör också att ESI Group och Volkswagen Group samarbetet sedan lång tid, 40 år, medan VW-FAW-samarbetet kom igång senare, 2007.
Klart är vidare att ESI kommersiellt inte tillhör branschens största spelare, men man färgar i alla fall precis in på tio-i-topp-listan, enligt analytikern CIMdata’s 2023-rapporter. Intäktsnivån låg 2022 på runt 145 miljoner dollar. Listan toppades då förstås av numera Synopsys-ägda Ansys på drygt 2 miljarder dollar före MathWorks 1.25 miljarder dollar. 2023 köptes f ö ESI av Keysight Technologies.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

Concerns in the Automotive Industry About Rising Energy Expenses in Europe and Labor Costs...

NEW RESEARCH FROM ABB Robotics and Automotive Manufacturing Solutions. A growing concern about increased energy and labor costs paired with great uncertainty about deadlines for the production of electric vehicles, which in turn can be linked to the lack of trained labor. These are the most important conclusions in a recent survey among the world's automotive companies. The "Automotive Manufacturing Outlook Survey", as the mapping is titled, has been commissioned by ABB Robotics and the industry specialist Automotive Manufacturing Solutions (AMS).
This second annual barometer of the automotive industry's challenges shows that more than half (53 percent) of all respondents in Europe cite rising energy costs as one of the top three issues, compared to just 38 percent in Asia. In North America, 63 percent say rising labor costs are the single most important issue, possibly reinforced by recent union negotiations that secured double-digit wage increases for their members.
”Rising labor and energy costs were prominent in our second annual survey,” says Joerg Reger, Head of ABB Robotics Automotive Business Line. He continues: “There are already solutions to reduce energy consumption at the point of manufacture. With new generations of intelligent automation and robot controllers such as ABB's OmniCore, power consumption is significantly reduced – by up to 20 percent – thanks to the use of leading software, lighter materials and regenerative systems.”
Additionally, however, it can be pointed out here that PLM-related solutions can achieve impressive results regarding energy efficiency in production environments. PLM&ERP News has, for example, in an earlier article showcased how the German car manufacturer BMW cut around three million kWh in the group's largest engine factory, in Steyr, Austria. This was primarily done through simulations in Siemens Digital Industries Software's Tecnomatix portfolio. In the simulation model, modifications to the existing programmable logic controllers (PLC) for production line machines were predicted to provide energy savings of 1.66 million kWh of electricity on the workshop floor; which was also achieved in physical reality after the maintenance technicians reprogrammed the PLCs. Since an idling machine does not need to be supplied with cooling lubricant, an additional 1.4 million kWh of electricity was saved by shutting down some of the high-pressure pumps at the media supply facilities.
Returning to the ABB/AMS survey, it also highlights how supply chain disruptions caused by global instability remain a major problem for the industry, often leading to component shortages and production delays.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Kan privat 5G låsa upp potentialen i industriell AI? Red Hat och Intel har...

Hur ser potentialen ut för privat 5G för att driva på industriell artificiell intelligens (AI)? Riktigt bra, hävdar Red Hats Kelly Switt, Global Head of Intelligent Edge, i dagens gästkrönika. Hon menar att privata 5G-system kan öka operationell effektivitet och produktivitet inom hela det industriella ekosystemet. Med virtualiserade och molnbaserade nätverksfunktioner kan privat 5G ge låg latens, hög data-genomströmning och förbättrad tillförlitlighet.
Tillsammans med Intel har Red Hat utvecklat en lösning som möjliggör införlivande av AI i fabriksapplikationer, vilket Smitt illustrerar med exempel på praktiska tillämpningar inom vindkraftverks-säkerhet, logistikhantering med inomhusdrönare och hantering av oljeutsläpp. Vad företagen gjort är att skapa en referenslösning som kombinerar Red Hats OpenShift-plattform och Intels FlexRAN-mjukvara för att köra edge/cloud computing-arbetsbelastningar på privata 5G-nätverk. Lösningen kan också stödja appar från tredje part och ge förbättrad säkerhet för industriella användningsfall.
Bakgrunden är att det industriella ekosystemet utvecklas i en otrolig takt just nu – parallellt erbjuder den snabba teknikutvecklingen och adoptionscyklerna mycket goda möjligheter för ökad operationell effektivitet och produktivitet.
”Men för att lyckas med detta behöver tillverkare den typ av avancerad anslutning som varken lokal kabeldragning eller ethernet kan erbjuda. Här kommer privat 5G in i bilden,” noterar Kelly Switt, och fortsätter: ”Privata 5G-system erbjuder enhetliga nätverksfunktioner och applikationsanslutning närmare slutanvändarna, tack vare virtualiserade och molnbaserade radioaccessnätverk (RAN) och 5G-core (5GC)-implementeringar sammankopplade av öppna standardbaserade gränssnitt. Privat 5G kan leverera den låga latens, höga data-genomströmning, utökade täckning, förbättrade tillförlitlighet, integritet och säkerhet som tillverkare behöver. När det levereras med hjälp av en utbyggbar molnbaserad applikationsplattform, kan artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML) införlivas i applikationer och verksamheter. Detta kommer att förändra varje del av ett företag.”
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

DALE TUTT, VP Siemens Digital Industries Software: ”The industrial metaverse is much more than...

Currently on PLM-ERPnews.se: How the digital transformation journey can provide a stronger position. We live in a technologically explosive era of development. "Across all industries, companies are navigating a period of increased pressure, a mix of uncertainty and opportunity. The presence of smart and connected products in many industries has continued to grow as companies seek to improve functionality and user experience through software and electronics, and an increased interest in sustainable solutions. At the same time, challenges related to supply chain management, workforce dynamics and sustainable innovation create some uncertainty, but also opportunities for companies to gain competitive advantage through creative solutions. These pressures, challenges and the opportunities they create drive companies to innovate themselves both in how they work and what they offer the market,” states today’s guest columnist on PLM-ERPnews.se, Siemens Digital Industries VP of Industry Strategy, Dale Tutt.
There is undeniably an interesting scope in the background to today's development that Dale Tutt paints. But his conclusion is that whoever navigates wisely in the landscape that is now taking shape has every opportunity to become uniquely strong:
“To thrive in the future, it is critical for businesses to become more resilient, agile and adaptable to dynamic conditions. This is possible through a digital transformation strategy that leverages key technologies including the comprehensive digital twin, software and systems engineering, information and operational technology (IT/OT) convergence, and artificial intelligence (AI) and the industrial metaverse – each of which constitutes a aspect of digital transformation.”
Mastering and synthesizing these technologies will enable companies to advance on their digital journeys, achieve higher levels of digital transformation maturity and enable powerful capabilities such as AI-driven generative design and closed-loop optimization, he believes.
In today's article, Tutt dives deeper into the industrial metaverse and how it may prove to be the most transformative in how companies conduct business. “The industrial metaverse continues to show potential to reinvent how products are designed, manufactured and maintained. It combines the physical foundation of the comprehensive digital twin with the impressive visualizations of the metaverse to create a shared and immersive environment where learning is faster and more intuitive, design concepts are easier to understand, and where new ideas can be explored quickly and thoroughly to drive innovation for the future,” Tutt notes.
In short, the industrial metaverse is much more than CAD in VR.
Click on the title to read Dale Tutt's entire guest column on PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title