SEUS: Tysk PLM-uppstickare och sju partners storsatsar i digitalt Industri 5.0-projekt för att stärka...

…MEN BRANSCHLEDANDE SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES & DASSAULT BLIR TUFFA ATT TAS MED. Tyska PLM- och IoT-utvecklaren CONTACT berättar idag om ett intressant initiativ med målsättningen att stärka europeiska varv i den globala konkurrensen. Detta handlar om åtta partners som baserat på CONTACT Elements ska utveckla en ny plattform som digitaliserar varvsbyggandet från början och gör det mer effektivt. EU finansierar forskningsprojektet genom sitt innovationsprogram Horizon Europe.
I projektet Smart European Shipbuilding (SEUS) samlar varv, universitet och mjukvarutillverkare sin expertis för att höja varvsindustrin i Europa till en ny effektivitetsnivå. Deras ambitiösa mål är att minska utvecklings- och monteringstider med 30 och 20 procent genom en samarbetsplattform.
Men lita på att det blir en satsning som kommer att stöta på tufft motstånd på PLM-sidan. I dagsläget kan noteras att när det gäller varvsverksamheter och PLM att de stora europeiska PLM-aktörerna, framför allt marknadsledande Siemens Digital Industries, som för inte så länge sedan köpte spanska varvsspecialisten Foran, och franska Dassault Systemes är de ledande aktörerna. Men här tycks nu CONTACT och deras projektpartners, bl a Cadmatic, norska Ulstein-varvet, spanska Gondan-varvet, simuleringsspecialisten SARC, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), nederländska NHL Stenden University of Applied Sciences och Åbo Universitet mena att det finns en hel del att göra som kan vässa de europeiska varvens konkurrenskraft genom en mer total digitalisering. Och greppet man tar är stort:
- För att uppnå detta utvecklar vi ett Industry 5.0-koncept som tar hänsyn till alla kärnuppgifter inom varvsindustrin ända fram till service, säger dr Elisabeth Brandenburg från CONTACT Research.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUGMENTED REALITY: PTC vässar Vuforia-plattformen med AI-stödd modul för visuell inspektion

Frågan är om något PLM-bolag har industriellt sett bättre lösningar för AR, Augmented Reality, än vad som finns i PTCs Vuforia-plattform.
En del av hemligheten bakom de imponerande kapabiliteter som kommer med Vuforia går tillbaka ett drygt decennium. Det var vid åren efter 2010 som PTC-chefen, Jim Heppelmann med ett brett grepp drog igång bolagets satsningar på vad denne visionär menade hade framtiden för sig inom produktframtagning och service.
Ett av de första dragen i detta var satsningen på en IoT- och IIoT-plattform, vilket materialiserades i och med köpet av ThingWorx. Idag har denna från start inte alltför avancerade plattform byggts ut till att bli ett verktyg med mycket goda industriella kapabiliteter.
I slutet av 2015 kom ytterligare ett större drag – köpet av Qualcomms AR-plattform, Vuforia. Därmed hade man flera spännande möjligheter på plats, något som senare accelererades genom det djupa partnerskapet med Rockwell på fabriksautomation-sidan. Med bl a de här verktygen – plus sånt som Creo CAD och annat - kunde man nu knyta ihop produktlivcykelns olika moment. Via PLM-/PDM-lösningen Windchill, och genom att koppla ThingWorx- och Vuforia-plattformarna till denna, har man fått på plats vad som ser ut att vara en helhet som täcker det mesta; från de första kravspecarna, produktutvecklings-processen, tillverkningen och kopplade produkter i slutanvändarnas händer.
AR-bitarna fyller en viktig funktion i detta, på flera sätt än att bara användas i produktframtagningen. Som upplägget ser ut kan data från produktens användning på fältet inte bara återföras till PLM-systemet för korrigeringar, utveckling och innovation av funktionaliteterna relaterat till hur de verkligen används, utan också, som sagt, användas för sånt som service av produkterna när exempelvis en reservdel ska sättas på rätt plats.
Idag kommer fler nyheter på Vuforiafronten: I samband med PTCs stora globala användarevent, LiveWorx 2023, som startar på måndag, passar bolagets Vuforia-team på att annonsera sin senaste, AI-förbättrade visuella inspektionslösning: Step Check. Denna lösning fokuserar på ett av de viktigaste stegen i tillverkningsprocessen: visuell inspektion för kvalitetskontroll. Idag görs dessa inspektioner oftast genom granskarens öga och pappersdokumentation, men med Step Check kommer man att kunna skapa bättre effektivitet och minska risken för misstag genom att kombinera AR, Augmented Reality och AI. Step Check blir en del av Vuforia Expert Capture.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Aras kliver upp på Microsofts Azure-plattform med sin molnbaserade PLM-lösning Innovator

I den nyligen presenterade Forresters Wave-analysen kunde man notera att Aras PLM gjort comeback som en av de ledande PLM-utvecklarna på marknaden med sin lågkod-plattform Innovator. Man är därmed i fint sällskap i denna PLM-områdets ledarvåg, toppad i sin senaste upplaga, 1Q 2023, av Siemens PLM-lösning Teamcenter, marginellt före PTC’s Windchill, med lite större avstånd till Dassault Systemes 3DEXPERIENCE och så tillbaka i ”elitcirkeln” Aras Innovator PLM på en positioneringsmässig fjärdeplats.
Ett gott helhetsbetyg alltså till Innovator-plattformen, med höga betyg i grönt PLM-stöd, den digitala tråden och utökad BOM (Bill of Material) som toppar.
Allmänt ska sägas att Innovator idag är en fullvärdig brett kababel plattform med applikationer för att designa, bygga och driva komplexa produkter; en position som man inte tänker släppa. Snarare tvärtom, idag tillkännagav bolaget att Aras Enterprise SaaS nu är tillgängligt på Microsoft Azure Marketplace, en onlinebutik som tillhandahåller applikationer och tjänster för användning på Azure.
- Genom vår Microsoft-relation levererar vi utökade distributionsalternativ för våra kunder och gör det möjligt för dem att dra mer nytta av sina befintliga Microsoft Azure-avtal för att använda vårt SaaS-baserade erbjudande. Aras Enterprise SaaS har kraften att möta organisationers mest komplexa affärskrav, summerade Aras-chefen, Roque Martin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Bra andrakvartal för PTC: ”…inte minst SaaS-tillväxten ser riktigt bra ut,” summerade CEO, Jim...

Marknadstrean i PLM-branschen, PTC, gjorde precis som den kommersiella branschledaren Dassault Systemes under årets första kvartal: Ett plus på intäktssidan på 7 procent. Siffror som alltså tuffa PLM-konkurrenten PTC kunde matcha när bolaget nyligen rapporterade sitt fiskala andra kvartal för 2023: En 7-procentig intäktstillväxt för kvartalet (liktydigt med årets första kvartal då bolaget har brutet räkenskapsår). Därmed landade PTC på en dryg halvmiljard dollar i intäkter, 542 miljoner närmare bestämt, motsvarande drygt 5,5 miljarder svenska kronor, när de bokförda totalintäkterna för kvartalet summerades.
En klart anständig siffra, inte minst givet den begynnande konjunkturnedgången. Men nu finns det, enligt PTC-chefen, Jim Heppelmann, betydligt intressantare sätt att betrakta verksamhetens väl och ve. Framför allt pekar han numera alltid i sina kommentarer på den post som förkortas ARR, Annual Recurring Revenue. Det är ett slags mått på hur kommersiellt väl man lyckas i sina SaaS-ambitioner (Software-as-a-Service) och därmed tveklöst en bärande pelare i den hållbara framtidsstruktur Heppelmann håller på att bygga upp kring PTCs olika PLM-, IIoT, automations- och SLM-mjukvaror (Service Lifecycle Management). Med ARR visas enkelt uttryckt hur mycket pengar som kommer in varje år under SaaS-prenumerationernas, eller SaaS-kontraktens livstid. Därmed är ARR en central siffra också som ett mått på PTCs framtida styrka. Ju högre ARR, desto kraftfullare och långsiktigt hållbart blir PTC. Jim Heppelmann:
- Så är det, och under vårt andra fiskala kvartal 2023 levererade vi återigen starka ARR-resultat, som översteg de intervall vi tidigare angivit i våra guidelines, sa PTC-chefen. Vi rapporterade en ARR-tillväxt på 23 procent, varav en organisk ARR-tillväxt på 11 procent och en valutajusterad organisk ARR-tillväxt på 13 procent.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PDSVISIONs nya klipp i USA: Amerikanska dotterbolagets köp av Boston Engineerings PTC-relaterade affärsenhet

PTC-dedicerade PLM-konsulten, svenska PDSVISION, fortsätter att växa. Man var redan sedan tidigare Europas största PTC VAR, men denna gång gäller det en affär i USA med PTC-återförsäljaren Boston Engineering. Det är PDSVISIONs amerikanska bolag, PDSVISION US, som övertagit den PTC-relaterade försäljningen av licenser, underhåll och SaaS-bitarna (”prenumerationsförsäljning) från Boston Engineering.
Dotterbolaget PDSVISION US är en platina-certifierad återförsäljare av PTCs CAD-, PLM-, AR- och IoT-programvara, tjänster och utbildning. I och med partnerskaps- och förvärvs-avtalet med Boston Engineering tar PDSVISION mer precist över hela Boston Engineerings hantering av PTC-licenser, underhåll och prenumerationsförsäljning (SaaS). Men det stannar inte där, man tar också över deras implementerings-arbete av PTCs lösningar och sammanhängande konsulttjänster. Detta emedan Boston Engineering framöver istället ska fokusera på resterande kärnverksamhet, som blir kvar i bolaget, vilket allmänt handlar om produktutveckling och ingenjörskonsult-tjänster.
Klart är att detta än en gång visar på den höga kvalitet som det svenskägda PDSVISION utvecklat och demonstrerat i PTC-sfären i samband med PTCs PLM-produkter, typ Creo (CAD), Windchill (cPDm), ThingWorx (IIoT). I pressmaterialet noteras vidare att Boston Engineering med PDSVISION som partner kommer att få tillgång till de senares omfattande produktutvecklings-lösningar. Detta i sin tur innebär att Boston Engineerings PTC-kunder nu kommer att få stöd av PDSVISIONs globala team, som bl a erbjuder kompletta simuleringspaket som kombinerar branschledande mjukvarulösningar från PTC, Ansys och andra; men även sånt som teknisk support och utbildning ingår.
Bakgrunden är att koncernen, PDSVISION Group, har haft en snabb tillväxt och kan idag anses vara Europas ledande PTC VAR - t o m världens ledande, som styrelsemedlemmen i PDSVISION, Christer Wallberg, påpekar i ett mejl till redaktionen. Men tempot är fortsatt högt och CAP Man-fonden, ägarbolagets, PDSVISION Holdings Johan Pålsson och den operativa ledningen med Johan Klingvall i spetsen, stoppar inte expansionen där...vilket inte minst den senaste dealen kring Boston Engineering visar. Hur då?
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Hur har flyg- och försvarsindustrin lyckats i användningen av digitala tvilling- och trådkoncept?

En av de branscher som alltid stuckit ut med tidig användning av nya teknologier är Aerospace- & Defense-området (flyg och försvar, A&D). En intressant aspekt på detta handlar om hur man använder och utvecklar de senaste årens stora hajp kring digitala tvillingar och trådar. Att konceptet fått ordentligt fotfäste inom A&D, liksom automotive-sektorn, behöver man inte tvivla över, men i vilken omfattning och hur ser man på teknikernas framtid?
PLM-analytikern CIMdata har tittat på saken i en studie och en allmän konklusion är att flyg- och försvarsindustrin - till skillnad från många andra segment, som bara implementerat mindre och då oftast isolerade testförsök - använder digitala tvilling- och trådkoncept i större omfattning än andra; från design och tillverkning till drift och underhåll. Men det finns en hel del mer att hämta, enligt CIMdata.
Analytikerns James Roche har i ett par bloggposter skrivit om det industriella perspektivet gällande framför allt den digitala tråden. Roche är CIMdatas expert på PLM-praktik inom Aerospace & Defense-segmentet och en välkänd profil inom området. Vidare är han också medlem i CIMdatas Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG)-initiativ. Denna grupp, som i ett PLM-perspektiv har som målsättning att påverka utvecklingen inom IT-stödet för flygindustrin, består bl a av storheter som Airbus, Boeing, GE Aerospace, Gulfstream, Pratt & Whitney, Rolls-Royce och Safran.
I den undersökning som CIMdata gjort, med en rad intervjuer av representanter från lösningsleverantörer, nyckelkunder till dessa och AD PAG-medlemmar, framkommer mycket av intresse. Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar, som också har analyserats. ”Undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen,” skriver Roche. Två av de mest intressanta konklusionerna från svaren var att, ”digitala tråd-investeringar inom ekosystemet för industriella användare är redo för snabb tillväxt.” Samtidigt var dock ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin mycket omogen”. Hur förklarar man detta med bristen på konceptuell förståelse av digital tråd-begreppet? Jag frågade CIMdatas James Roche:
- Följande information från forskningen bidrog till formuleringen: I intervjuer med 10 branschledare bad vi om deras definition av digital tråd och fick 10 olika definitioner. Endast en angav en extern auktoritet som källan till sin definition. Vidare, av de 90 svaren på vår online-enkät framgår att nästan hälften inte har en gemensamt överenskommen definition inom sitt företag. Dessutom refererade mindre än en fjärdedel till en publicerad definition.
- Däremot, summerar Roche, visar studien forskningen att specialister inom dessa företag har en förvånansvärt konsekvent syn på vad den digitala tråden är och gör.
Den som vill veta mer om denna intressanta studie, kan ta del av James Roches presentation om saken och high-lights från den eBook, som är resultatet av CIMdatas undersökning. Klicka på länken nedan, under ingressen, för anmälan till presentationen som äger rum den 9 maj. Länk till webinarie-anmälan finns längst ner i artikeln nedan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIEMENS och IBM tar JÄTTEGREPP om hållbar hantering av produktlivscykeln med ny gemensam systemlösning

Idag annonserar de två jättarna inom produktframtagning och produktlivscykel- och servicehantering, Siemens och IBM, ett samarbete som kan skaka om marknaden ordentligt. De två företagen ska ta fram en ny kombinerad mjukvarulösning för systemteknik och tillgångsförvaltning för att stödja spårbarhet och hållbar produktutveckling; en lösning som kopplar samman en rad domäner: Mekanik, elektronik, el och mjukvaru-teknik. Syftet med detta jättegrepp är att skapa en kombinerad mjukvarulösning som integrerar respektive bolags erbjudanden för systemutveckling, servicelivscykel- och tillgångshantering.
Man kan lugnt säga att dagens utveckling kring miljö och hållbarhet påverkat näringslivet ordentligt. Hållbar produktutveckling och drift är idag hetare än någonsin och till skillnad mot många tidigare rörelser mot detta håll har både stora och små bolag, merparten av världens politiker och människor i allmänhet tagit till sig hotbilderna om vad som kan hända om man inte agerar nu. Ökat konkurrenstryck, ”trånga” arbetsmarknader med växande kompetensbehov och ökande miljö- och klimatmål kräver helt enkelt att organisationer utvecklar mer holistiska synsätt och förvaltningar som kan relatera till dessa trender. Det kan kort sagt vara en överlevnadsfråga och det gäller att se till helheten, som sträcker sig över produkternas och tillgångarnas livscyklar.
Detta är något som alla måste förhålla sig till och det ställer nya krav på det IT-, PLM-, EAM- eller ERP-stöd som supporterar verksamheter över tid.
Med de här bitarna framför ögonen har Siemens och IBM valt att tillsammans titta på lösningar. Det ska inom parentes sägas att Siemens även tidigare varit beredda att skapa oheliga allianser för att klara ambitiöst satt mål – minns bara avtalet med affärssystem-giganten SAP, för ett par år sedan.
Som framgår av detta är det inga småsaker vi talar om. Den nya kombinerade SysML v1-standardbaserade sviten av integrerad ingenjörsprogramvara ska stödja spårbarhet och hållbar produktframtagning, servicehantering och liknande med hjälp av en digital tråd. Denna tråd är tänkt att länka samman mekanik, elektronik, elektroteknik och mjukvarudesign och -implementering. Den är avsedd att spänna över produktens livscykel, från tidig design och tillverkning till drift, underhåll, uppdatering och hantering av livslängden.
Men hur är det mer konkret tänkt att lösa dessa ambitiösa målsättningar? Klart är att en kombination av de båda företagens lösningar har potential att ruska om mjukvaruvärlden ordentligt. Siemens som är världsledande på PLM och Automation; IBM som är en ledande leverantör av globala hybridmoln och AI, och konsultexpertis. Båda bolagen dessutom med kunder i närmare 175-185 länder globalt.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens och Microsoft: Lösningar för generativ AI som på djupet kommer att förändra det...

Att AI, Artificiell intelligens, i ökande omfattning blivit allt mer kapabelt ifråga om stöd för mer rationell produktframtagning har blivit allt tydligare, inte minst sett till de generativa designaspekterna. Definitionen av generativ design är att det handlar om en iterativ designprocess där mjukvaran s a s skapar designen med hjälp av parametrar som designen matat in, begränsningar, avsedda utdata, krav, material och tillverkningsmetoder, såsom 3d-printing, o s v. Ett förväntat resultat kan vara att man får fram innovativa strukturer som är perfekt optimerade efter designerns krav. Att detta förändrar arbetsmetodiken behöver ingen tvivla över. Det är t o m så att initierade bedömare idag talar om att integrationen av AI på djupet kommer att förändra vårt sätt att arbeta. Gott så, men hur långt har man kommit?
Det varierar förstås, men en för PLM-området mycket intressant aspekt på detta är det samarbete som Siemens och Microsoft dragit igång kring utnyttjandet av kraften hos generativ artificiell intelligens (AI) för att hjälpa industriföretag att tvärfunktionellt driva innovation och effektivitet över produkternas design, ingenjörskonst, tillverkning och driftlivscykel. Man har, för att förbättra denna typ av tvärfunktionellt samarbete, integrerat Siemens PLM-mjukvara Teamcenter med Microsofts samarbetsplattform Teams, språkmodellerna i Azure OpenAI Service och andra Azure AI-funktioner.
På Hannover Messe, som startar idag och körs denna vecka ut (17 till 21 april), kommer de två teknikledarna att visa hur generativ AI kan förbättra fabriksautomation och drift genom AI-driven mjukvaruutveckling, problemrapportering och visuell kvalitetsinspektion. - Integrationen av AI i tekniska plattformar kommer på djupet att förändra hur vi arbetar och hur alla företag fungerar, säger Scott Guthrie, VP för Cloud + AI på Microsoft. Han fortsätter: "Med Siemens ger vi kraften i AI till fler industriella organisationer, vilket gör det möjligt för dem att förenkla arbetsflöden, övervinna silos och samarbeta på mer inkluderande sätt för att påskynda kundcentrerad innovation."
Siemens CEO för Digital Industries-bitarna, Cedrik Neike, håller med:
- Kraftfull, avancerad artificiell intelligens växer fram som en av de viktigaste teknologierna för digital transformation, säger han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

100 miljoner IoT-enheter kopplas ihop: Klart med Aeris köp av Ericssons IoT Accelerator och...

Som PLM&ERP News tidigare rapporterat har amerikanska IoT-leverantören Aeris annonserat sitt köp av Ericssons IoT Accelerator (IoT-A)- och Connected Vehicle Cloud (CVC)-verksamheter och relaterade tillgångar. Under förra veckan meddelade bolaget att köpet är klart i alla delar och att arbetet med att integrera lösningarna i Aeris befintliga relaterade lösningar nu står högst på agendan. Klart är också att Ericsson kommer att äga en mindre andel i det nya, expanderade Aeris.
Den nya Aeris betjänar tusentals kunder inom ett brett spektrum av branscher – framför allt inom transport-, verktygs- och bilindustri, liksom hälsovårdssektorn – och kopplar säkert samman tiotals miljoner IoT-enheter och tillhandahåller intelligenta lösningar som gör att IoT-program kan skalas och bli framgångsrika, överallt.
För Ericsson blir affären i alla fall en finansiell lättnad. IoT-divisionen varit en förlustbringande enhet för den svenska leverantören; när annonserades i december ifjol förväntades försäljningen minska kvartalsförlusterna med 24 miljoner dollar – drygt 250 miljoner kronor - för företaget. Detta intressanta avtal får hur som helst omfattande konsekvenser. Kombinationen Aeris och Ericssons IoT-plattformar kommer att koppla ihop över 100 miljoner IoT-enheter över hela världen, vi talar i detta om 190 länder. 
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Currently on ENGINEERING.com: Siemens Teamcenter And PTC Windchill Top Forrester’s New PLM Evaluation

Which PLM systems are leading the market in terms of discrete manufacturing?
As aways, this question is as topical as it is controversial—but that doesn’t stop industry analysts from trying to position these developers against each other. One of the more prominent and ambitious analyses is the Forrester's Wave report, which has now published its 2023 Q1 report examining the current PLM players in the context of their capabilities in discrete manufacturing; that is, the production of distinctive objects such as cars, furniture, smartphones, airplanes and other products. This contrasts with process-industrial manufacturing, which is about combining supplies, ingredients or raw materials using a formula or recipe.
A main aspect of the Forrester’s Wave report is a graphic representation illustrating how the analyst positions the PLM companies in different layers, and how they compare in relation to each other. This goes from the "Leader wave" and the one closest below it called "Strong performers," to the third wave with the players characterized as only "Contenders" followed by the lowest wave called “Challengers.”
The report is based on a 22-point evaluation of the most prominent PLM players. Clear leaders in the positioning illustration are two actors: Siemens Digital Industries Software with the Teamcenter/Xcelerator portfolio, and PTC with the Windchill PLM platform.
What is it that puts Teamcenter and Windchill in the leading positions? Click on the headline under the picture to be directed to the full article around Forresters views and PLM&ERP News', Verdi Ogewell's, comments on this topic on ENGINEERING.com.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title