Växande intresse för metaverse bland svenska industriföretag

Metaverse tillhör den nya typen av begrepp som på allvar börjar etableras som en följd av digitaliserings-utvecklingen. Enkelt uttryckt sammanförs i metaverse den fysiska världen med den digitala, bland annat med hjälp av virtuell och förstärkt verklighet (VR, Virtual reality och AR, Augmented Reality). Detta handlar alltså om att utnyttja immersiva tredimensionella modeller och även omgivningar, som i realtid kan delas med många användare. Exempelvis för att studera och diskutera produktionsupplägget kring en ellastbil, fast de som deltar i konferensen befinner sig på olika ställen i världen. PLM&ERP News har berättat om detta i en fallstudie kring en Volvo ellastbil.
Globala jättekonsulten Arthur D Little definierar det industriella metaverset så här: "En uppkopplad digital tvilling i hela systemet med funktioner för att interagera med det verkliga systemet i dess miljö, vilket gör att beslutsfattare bättre kan förstå det förflutna och förutsäga framtiden." Kapabiliteterna är på sin ideala nivå tänkta att spänna över olika digitala plattformar – exempelvis på simuleringsområdet i produktutveckling eller vid en produktionslina i tillverkningen. I det industriella perspektivet kan man exempelvis demonstrera hur en ny produktmodell ser ut, visa hur man monterar den, hur den fungerar i sin tänkta brukarmiljö, hur man servar den o s v.
Intresset är också ökande inom industriell verksamhet. Enligt Grandview Research uppskattades den globala industriella metaversemarknadens storlek till 18,36 miljarder dollar, drygt 190 miljarder svenska kronor 2022. Den årliga tillväxttakt uppskattades ligga på 33,6 % från 2023 till 2030.
Idag kommer också nya siffror i en färsk studie med intressanta siffror för den svenska industrin. Det är digitaliserings- och AI-företaget Nagarro, som tillsammans med Visual Sweden tagit fram rapporten ”Reimagining Metaverse for Industrial Enterprises”. Rapporten bygger dels på en studie av läget för metaverse, dels på en kombination av enkäter, djupintervjuer, rundabordssamtal och workshops med 52 deltagare från 37 svenska industriföretag.
– Intresset för metaverse är stort och ökande. 30 procent av deltagarna har redan kommit i gång med att utveckla lösningar för metaverse eller att undersöka användningsområden i produktion och praktik, säger Frederik Sahlin, försäljningschef på Nagarro i Sverige.
- Det går redan att göra mycket och utvecklingen går snabbt framåt även om såväl utrustning som programvara behöver utvecklas något varv till innan vi får se en bred och kontinuerlig breddanvändning, tillägger Felicia Lai Jakobsson på Visual Sweden. 
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Industriell AI: Copilot från Siemens kan korta simuleringstider och ge smart felsökning i komplex...

FÖRSTA STEGET I ETT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED MICROSOFT. En av effekterna av AI-boomen är att flera stora spelare gemensamt tittar på lösningar. Det är något av en utvecklingsbild som präglar faktumet att ensam inte är stark. Dagens system, och kanske framför allt morgondagens, hänger ihop med varandra på ett sätt som gör att effektiva verksamheter måste gå att koppla ihop.
Det under förra veckan annonserade samarbetet mellan Microsoft och Siemens är ett utmärkt exempel. Bolagen fördjupar sitt partnerskap genom att föra ut fördelarna med generativ AI till industrier över hela världen.
Som ett första steg introducerar företagen Siemens Industrial Copilot, en AI-driven gemensamt utvecklad assistent som syftar till att förbättra samarbetet mellan människa och maskin i tillverkningen. Dessutom kommer lanseringen av integrationen mellan Siemens PLM-plattform Teamcenter och Microsoft Teams att ytterligare bana väg för att möjliggöra det som många förutspår kommer att växa kraftfullt - det industriella metaverset. På sista raden, menar dessa storaktörer, kommer de lösningar man nu tar fram att, ”förenkla virtuellt samarbete mellan designingenjörer, frontlinjearbetare och andra team över affärsfunktioner.”
Microsoftbasen, Satya Nadella, menar i en kommentar att man med denna nästa generation av AI skapar en unik möjlighet att påskynda innovation inom hela industrisektorn:
- Precis, vi bygger vidare på vårt mångåriga samarbete med Siemens och sammanför AI-framsteg över Microsoft Cloud med Siemens industriella domänexpertis för att ge både frontlinje- och kunskapsarbetare nya, AI-drivna verktyg, till att börja med Siemens Industrial Copilot, summerar han saken.
Siemens AGs CEO, Roland Busch, är inte mindre entusiastisk:
- Vår gemensamma vision kring generativ AI har absolut en potential att revolutionera hur företag designar, utvecklar, tillverkar och driver sina affärer. Genom att göra samarbete mellan människa och maskin mer tillgängligt kan ingenjörer påskynda kodutvecklingen, öka innovationen och ta itu med bristen på kvalificerad arbetskraft.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Hexagons nya Nexus Connected Worker kopplar ihop processer på verkstadsgolvet med realtidsinformation

Hexagons Manufacturing Intelligence-division har släppt en uppsättning mjukvarulösningar för tillverkning som kopplar arbetare till realtidsdata för insikter och rapportering om drift, underhåll, kvalitet och revisioner: Nexus Connected Worker.
Det handlar om en uppsättning SaaS-applikationer som drivs av Hexagons Nexus-mjukvara, bolagets plattform för digital verklighet i samband med verkstadsproduktion. Sviten förenklar samarbete mellan avdelningar och har lösningar för systemintegration över hela företaget. Hexagon beskriver den som, ”en central plats för digitala representationer av tillgångar, processer och produktionsanläggningar för att stödja beslutsfattande i realtid.”
Parth Joshi, CPTO, chief product and technology officer, på Hexagon, menar i en kommentar att de nya Nexus Connected Worker-lösningarna kommer att ge värdefulla bidrag till digitaliseringen av kundernas processer på verkstadsgolvet:
- Helt klart och vi är glada över att kunna göra fler insikter tillgängliga för anställda i frontlinjen när vi utnyttjar data från ofta silofierade funktioner genom Nexus-plattformen. Nexus Connected Worker är det senaste tillskottet efter lanseringen av Nexus i mars, och en viktig milstolpe när vi fortsätter att berika de lösningar som är tillgängliga för våra användare och ge deras team möjlighet att fatta smartare tillverkningsbeslut.
Lösningarna inkluderar mjukvaror för tillverkningsdrift, underhåll och kvalitetsaktiviteter, och för utförande av revisioner.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

LÅGKOD/ANALYS: Siemens Mendix-plattform i topp i analytikern Gartner’s senaste ”Magiska Kvadrant”

En spännande trend när det gäller lågkod är att denna typ av plattformar blir alltmer attraktiva även på industrisidan, och då kopplat till PLM, automation och tillverkning. Ofta har dessa lösningar haft sin användning i, och ursprung från, sånt som fintech, bank och finans, men nu breddas intresset och inom industriella verksamheter börjar det bli alltmer tydligt vilken nyttan kan vara. Ett bra exempel rapporterade PLM&ERP News om nyligen: Volkswagen Autoeuropas anläggning i portugisiska Palmela, som fick "Automotive Lean Production Award" i OEM-kategorin.
Så, vad kan lågkod göra inom produkt- och produktionsutveckling på industrisidan, som t ex AUTOMOTIVE och inom AEROSPACE & DEFENSE? Och vilken av marknadens lösningar lever bäst upp till de kapabiliteter man kan begära av en modern lågkod-plattform? Ett intressant svar kommer från respekterade PLM- och ERP-analytikern Gartner i deras senaste s k ”Magiska Kvadrant”: Siemens Digital Industries Software och deras för några år sedan inköpta Mendix-mjukvara är marknadens bäst positionerade lösning med avseende på exekveringskapacitet och vision.
Finessen med denna plattformstyp landar principiellt i ett ökande behov av att flera intressenter ska kunna hantera de allt komplexare digitala kedjorna. För effektivitet på alla platser i hela kedjan krävs enkelhet på ytan, parat med förmåga att hantera komplexiteten därunder. Poängen är att utan jobbig programmering få till anpassade applikationer som kopplar ihop nära nog allt som har med produktframtagning att göra, från kravställning, produktutveckling, simulering, inköp av insatsvaror till produktion och relaterad logistik. I Siemens Mendix kan man skapa applikationer med instrumentbrädor som ger en total översikt via drag’n’drop.
I Gartners senaste utvärdering, ”Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms,” toppar Siemens Mendix klart före Outsystems (Developer Cloud och 011) och Microsofts Power Apps (med AI Builder, Datavberse och Power Automate). I ledarkvadranten finns också ServiceNow, Salesforce och Appian. Men inget av systemen har kommit lika långt som Mendix, vare sig avseende exekveringsförmåga eller vision.
Det ser onekligen ut som mer än en tillfällighet att den prisbelönta Volkswagen-fabriken i Portugal byggde sitt system på just Mendix-plattformn.
Men hur ser detaljerna i de analytiska specialisternas, på Gartner, bedömning ut? Läs mer om deras senaste magiska kvadrant på PLM&ERP News.

AUTOMOTIVE: Generativ AI och simulering i fokus när Mercedes-Benz tar fram nästa generations digitala...

Simulering växer i betydelse inom alla typer av verkstadsproduktion. Inte minst inom traditionellt utvecklingsmässiga spetssegment som automotive. Fordonsindustrin har alltid legat långt framme och denna utveckling fortsätter. Ett bra exempel etableringen av digitala tvillingkoncept, vilka i stor utsträckning bygger på att man kan, och ska, simulera alla delar av produktframtagningen för att optimera processerna. Detta från de tidiga looparna i produktutvecklingen, med en digital tvilling av själva produkten, till en motsvarande digital tvilling av produktionsanläggningen och tillverkningslinan i fabriken.
En spännande utvecklingslinje i detta är Mercedes-Benz nya nästa generations portfölj av produktionstekniker, som nu utvecklas i rask takt och orkestreras i bolagets tillverkningsanläggningar i Rastatt, Tyskland; Kecskemét, Ungern; och Beijing, Kina. De digitala tvillingarna sammanställs i företagets produktutvecklingssystem, som sedan 2015-2016 bygger på Siemens Digital Industries Softwares lösningar i det som idag är Siemens Xcelerator-portföljen – till exempel med Siemens ”high fidelity Simulation-portfölj” och flaggskeppet NX CAD för att producera avancerade och fullt fungerande 3D-modeller etc. för accelererad utveckling och produktion genom att ge användaren all nödvändig information om systemet.
Dessa digitala tvillingar utnyttjas sedan i Mercedes-Benz nya tillverkningsupplägg för produktion med hjälp av NVIDIA Omniverse. Det senare en plattform för att utveckla applikationer för Universal Scene Description (OpenUSD) för att designa, samarbeta, planera och driva tillverknings- och monteringsanläggningar.
Denna "Digital First"-strategi förbättrar effektiviteten, skriver NVIDIA i en pressrelease, ”undviker defekter och sparar tid, vilket markerar en stegvis förändring i flexibiliteten, motståndskraften och intelligensen hos Mercedes-Benz MO360 produktionssystem.”
- Vi inleder med detta en ny era av biltillverkning tack vare integrationen av artificiell intelligens, MB.OS (MBs nya operativsystem), och den digitala tvillingen baserad på NVIDIA Omniverse i MO360-ekosystemet, säger Jörg Burzer, styrelseledamot för Mercedes-Benz Groups division för Produktion, Kvalitet och Supply Chain Management. Han fortsätter: "Med vår nya 'Digital First'-metod låser vi upp effektivitetspotential redan innan lanseringen av våra MMA-modeller i vårt globala produktionsnätverk och kan accelerera uppgången avsevärt."
MMA står i detta för Mercedes-Benz Modular Architecture och är en ”electric first-plattform” konstruerad för en familj på fyra fordon som täcker en rad olika karosser. Den kommer att spela en viktig roll för att accelerera uppskalningen av Mercedes-Benz elfordons-flotta. Medan MO360-plattformen är utvecklingen av Mercedes-Benz digitala produktionsekosystem som gör det möjligt för team att identifiera potentiella flaskhalsar i leveranskedjan snabbare och möjliggöra en dynamisk prioritering av produktionsresurser mot el- och toppfordon.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Varför sålde ROCKWELL AUTOMATION hela sin andel i PLM-utvecklaren PTC?

PTC-CHEFEN JIM HEPPELMANN KOMMENTERAR. Frågan i rubriken har många i branschen ställt sig sedan det i juli blev klart att det amerikansk automationsföretaget Rockwell Automation sålde av hela sitt 9-procentiga innehav av aktier i PTC (som är noterat på Wall Streets NASDAQ-börs). Bolagens partnerskap vid det överraskande avtalet per 2017 sågs då som en kraftfull lösning för att stärka PTCs kapabiliteter när det gäller PLM-kopplingarna direkt in på verkstadsgolven. Med PTC på PLM-sidan och Rockwell på fabriksautomation skulle de två spelarna vässa sin potential att bilda starka helhetslösningar på produktframtagnings-området. Genom att skapa sömlösa integrationer mellan bolagens portföljer skulle man dels plocka in på det tekniska försprång branschledande PLM- och automationsutvecklaren Siemens Digital Industries hade med sin starka PLM-portfölj Xcelerator och sina lösningar på automationssidan. Men även när det gällde den tredje av ”the BIG THREE”, Dassault Systemes, skulle man också kunna tillskansa sig en klar konkurrensfördel, i det att DS inte har någon fast partner på automationssidan, efter att det tilltänkta partnerskapet med ABB aldrig nådde någon djupare manifestation, utan tycks ha runnit ut i sanden.
Med sommarens besked från Rockwell är alltså en fråga om detta är slutet på partnerskapet med PTC? PLM&ERP News har talat med PTC-chefen, Jim Heppelmann:
- Nej, det är inte frågan om ett avslut på partnerskapet, säger han och förklarar varför: ”När PTC ingick partnerskapet med Rockwell redan 2018 skapade företagen två separata relationer. Den första relationen var en affärsrelation där Rockwell blev återförsäljare av PTC-teknologier. Det andra förhållandet var att Rockwell blev en aktieägare där Rockwell investerade 1 miljard dollar i PTC-aktier i handeln för en ~9% ägarposition i PTC och en plats i styrelsen. Aktieägarförhållandet var parallellt, men distinkt och skilt från affärsrelationen. Det var utformat för att ge Rockwells styrelse insikt i PTC-verksamheten och för att tillåta Rockwell att delta i aktiekursökningen till PTC-aktier som partnerskapet förväntades skapa. Eftersom Rockwell har blivit en viktig PTC-återförsäljare förlängdes affärspartnerskapet 2020 och igen i juni 2023 med flera år till. Sedan i augusti 2023 beslutade Rockwell att avsluta aktieägarrelationen samtidigt som affärsrelationen bibehölls genom att sälja sina återstående PTC-aktier med en attraktiv vinst på ~50 %. Aktieägarrelationen levererade vad Rockwell ville, och under tiden kommer affärsrelationen att fortsätta opåverkad.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens Digital Industries och hur succékonceptet Closed-Loop Manufacturing är uppbyggt

DIGITALA TVILLINGAR OCH SIMULERING I HUVUDROLLER. I samband med batteritillverkaren Northvolts nya jättesatsning på en gigafabrik i Kanada, har vi diskuterat mycket kring vad som är en odiskutabel styrka i Siemens Digital Industries PLM- och automationsupplägg – Closed-Loop Manufacturing vilket Northvolt satsat på som baslösning i sitt produktframtagnings-upplägg – ”tillverkning i en sluten cirkel" alltså. Men vad är detta egentligen? Hur ser upplägget ut; vi har tittat på saken i dagens artikel.
Detta med ”closed-loop manufacturing” (CLM) kan låta superspetsigt och komplext, och är det på sitt sätt också. Men å andra sidan är tankegångarna redan omsatta i reala lösningar i Siemensvärlden. Poängen är att skapa hanterbarhet och med, så långt det är möjligt, en enkelhet på ytan, men komplex kapacitet på djupet, där det mesta är styrt av automatiserade, sammankopplade - ofta molnbaserade - systemlösningar och där AI (Artificiell Intelligens) spelar en huvudroll. Den allmäna definitionen av begreppet lyder så här: "CLM gör det möjligt för företag att synkronisera och optimera produktionen över produktdesign, produktionsplanering, tillverkningsutförande, automatisering och återmatad intelligens från konsumentanvändning i fält."
Ett av huvudsyftena i detta är att få ihop IT och OT – det senare handlar om Operativ Teknik där data och drift från och av maskinerna på verkstadsgolvet hanteras. Receptet här är integration på ett sätt som kombinerar de virtuella och fysiska världarna, fram och tillbaka i sammanhållna loopar: konstruera, simulera, optimera, gå till tillverkning, simulera igen, optimera igen, och tillverka felfritt. Detta är tanken i Siemens CLM-upplägg. Men hur går det hela egentligen till?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln på PLM&ERP News.

NY EDGE-PLATTFORM: En intressant lösning för industriell automation med öppen källkod

Smarta eller mjukvarudefinierade fabriker, kommer med stor säkerhet att spela en avgörande roll för att öka tillverkares innovationstakt. En rapport från McKinsey visar att ”smart tillverkning har potential att skapa ett värde på upp till 3,7 miljarder dollar till år 2025, vilket driver tillväxt, innovation och konkurrenskraft över sektorer." Genom att riva ner murarna mellan IT och OT kan tillverkare anamma samarbeten med ny funktionalitet och dessutom proaktivt stärka och påskynda verksamheten, menar konsulten och pekar på flexibiliteten och intelligensen i nya lösningar kapabla att skala upp baserat på efterfrågan.
En sådan plattform skulle Red Hats och Intels i dagarna lanserade industriella edge-lösning kunna vara. Red Hat är en ledande leverantör av lösningar med öppen källkod och har i samarbete med Intel designat en sådan plattform. Tanken bakom lanseringen är att tillhandahålla, ”ett modernt tillvägagångssätt för att bygga och hantera industriella styrsystem.” Till saken hör också att branschledare som ABB, Schneider Electric och Codesys redan arbetar med upplägg för att kunna implementera den nya industriella edge-plattformen.
Saken är dock komplex och kräver en förändrad approach jämfört hur man ofta arbetar idag. Men genom att förändra hur tillverkningsföretag arbetar, skalar och innoverar kommer plattformen att göra det möjligt för leverantörer av industriella kontrollsystem (ICS), systemintegratörer (SIer) och tillverkare att automatisera flera industriella automationsuppgifter. Företrädesvis gäller detta sånt som tidigare krävt manuell hantering.
- I flera år har Intel och Red Hat arbetat tillsammans för att transformera och stödja en rad olika industrier. Genom att sammanföra Red Hats expertis inom leverans av cloud-to-edge-applikationsplattformar och Intels styrka kring edge-to-cloud-plattformar, inklusive industriell hårdvara och mjukvara, kommer det att kunna levereras mjukvarudefinierade möjligheter och transformation för att möta de motståndskraftiga, flexibla och pålitliga kraven i dagens tillverkning, summerar Christine Boles, VP för nätverks- och edge-gruppen i Intel, och dessutom GM för bolagets industrilösningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Produktionen upp med 100% när ABB vässade sin tillverkning med automotive-teknologi från Porsche

INDUSTRIELL KORSBEFRUKTNING är något man börjar se alltmer av i en tid när pressen är stor på att utveckla digitala plattformar som är snabbare, kvalitativt vassare och ändå bidrar till lönsammare produktion. Vi har sett fler exempel på detta, med exempelvis samarbetet mellan Volvo Cars-systern Polestar och elbåtstillverkaren Candela kring batteriteknologi. Att som i detta fall söka efter vassa arbetsmodeller för industriell produkt- och teknologiframtagning inom automotive-branschen är sällan någon dålig idé. Detta har nu ABB och Porsche Consulting tagit sikte på för att utnyttja bästa praxis från bilindustrin för en ny tillverkningslinje för ABBs process- och laboratorie-analysatorer i Kanada. Resultaten är kort sagt mycket uppmuntrande.
Produktionslinjen, med konfigurativt blandade modeller, beräknas enligt en första utvärdering ha ökat produktionen med 100 procent och minskat ledtiderna med mer än 30 procent. Siffrorna är mycket intressanta för vilken industriell verksamhet som helst, som tar fram produkter på tillverkningslinjer som ska klara sofistikerade variationer. ABB och Porsche Consulting menar i dagens annonserade nyhetsmaterial att, ”samarbetet sätter nya standarder för innovation inom det analytiska området och befäster ABBs position i framkanten av analysatormarknaden.”
Porsche Consulting är, som precis som namnet antyder, ett dotterbolag till den ikoniska tyska sportbilstillverkaren. Målsättningen har varit att ta ett djupt grepp för att omforma landskapet för analysator-tillverkning och har landat i utbyggnaden av en produktionslinje med blandade modeller för ABBs process- och laboratorieanalysatorer tillverkade i Kanada.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AUTOMATION: ABBs svar på hur man kan frigöra den fulla potentialen i den explosiva...

Efterfrågan på automationslösningar ökar som en effekt av digitaliseringen. Skälen är flera, men viktiga faktorer är strävan mot mer hållbar tillverkning som ett svar på den globala klimatkrisen, liksom reflexer av pandemin. Ett mått på denna utveckling är att antalet sålda robotar i världen nästan tredubblats det senaste decenniet, enligt International Federation of Robotics (IFR). Det är knappast överraskande att denna ökning av automationslösningar också har lett till allt komplexare produktionsmiljöer. Än mer intressant är vad detta för med sig i form av efterfrågan på verktyg som kan hantera de explosiva ökningar av data som kommer i digitaliseringens spår. En nyckel här handlar på en övergripande nivå om hur anläggningschefer kan samla in och dra nytta av insamlade data som en biprodukt av automationen. På detta menar sig ABB Robotics ha ett svar i form av lanseringen av sin nya modulära mjukvaruplattform OptiFact.
Lösningen sägs effektivisera datainsamling, visualisering och analys i automatiserade produktionsanläggningar. Med plattformen kan användarna samla in, hantera och analysera data från hundratals fabriksenheter, inklusive ABB-robotar, för att fastställa viktiga prestandaindikatorer inklusive cykeltid och total utrustningseffektivitet (OEE). Genom att påskynda diagnostik och beslutsfattande ökar OptiFact driftskontinuiteten i produktionslinjen med mindre tekniska insatser och säkerställer att produktionen kan hålla jämna steg med kundernas efterfrågan.
- I alla branscher ser vi en dramatisk ökning av digitaliseringen av tillverkningen när företag försöker öka flexibiliteten, effektiviteten och hållbarheten i sin verksamhet mot bakgrund av förändrade konsumentbeteenden och långsiktig global brist på kvalificerad arbetskraft, säger Marc Segura, chef för ABB Robotics, och tillägger: ”På ABB Robotics möjliggör vi detta skifte med mjukvaruprodukter som företagen behöver för att påskynda sin tillväxt på dagens snabbt föränderliga marknad.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title