CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Elbilsutveckling i Volvosfären: Verifieringsprototyp av Polestar 1 utvärderas i testprogram

PRODUKTUTVECKLING. I mitten av 2019 drar Volvo Cars-sfären igång produktionen av elbilar under Polestarmärket, vilket är liktydigt med den svensk-kinesiska fordonsutvecklarens varumärke för eldrivna prestandabilar. Idag rapporterar Volvo Cars att testnings- och utvärderingsprogrammet för Polestar 1 VP (Verifiering Prototyp) fortsätter inför den planerade produktionsstarten. Förutom krocktester, aerodynamiska utvärderingar och testning på väg är avgörande bedömningsområden chassidynamik och förarupplevelse.

Systemsimulering: Ny framgång för Modelon när Siemens PLM satsar på MODELICA-motorn

Svenska Modelon är ett av företagen som idag positionerat sig som en leverantör av spetslösningar inom systemsimulering. Det lundabaserade bolaget är dedicerat till ”model-based systems engineering” (MBSE); eller som Modelonchefen, Magnus Gäfvert, uttrycker saken: ”modellbaserad systemsimulering”. Nu har bolaget inhöstat en fin framgång: Siemens PLM kommer att använda Modelons OPTIMICA Compiler Toolkit som sin Modelica-motor i den kommande Simcenter Amesim 17-utgåvan.

AUTOMOTIVE: Köpet som vässar Siemens PLM på elsystemteknik

Fordonsbranschen genomgår sin kanske viktigaste utvecklingsfas hittills med elektrifiering, autonom drift och de till dessa faktorer kopplade förändringarna i produktutvecklings- och produktionsmetodik. Redan idag står elsystemdesign och lösningar för elledningsdragning för bortåt en tredjedel av totalkostnaden för det färdiga fordonet. Det säger något om vikten av att hitta effektiva lösningar när elektrifieringen av bilar nu tagit rejäl fart. Det är också bakgrunden till dagens annonserade affär där Siemens PLM köper tyska COMSA Computer und Software, ett Münchenbaserat företag som utvecklar programvara för elsystemdesign och teknik för dragning av elledningar. Det nya bolaget kommer att placeras i Siemens Mentorenhet. Men vad betyder affären för Siemens kapabiliteter på elsystemdesign-, ledningsdragnings- och elektroniksidan?

Volvo Cars och Luminar tar LiDAR-tekniken till framkant

En viktig roll i utvecklingsarbetet kring självkörande bilar spelas av LiDAR-tekniken. I denna används pulserande lasersignaler för att upptäcka föremål. Säkra självkörande fordon är kort sagt beroende av denna teknik, som gör att bilarna kan navigera säkert i komplexa trafikmiljöer och i högre hastigheter genom att ge bilar förmåga att på ett tillförlitligt sätt läsa av omgivningen på stora avstånd. Vid årets ”Automobility LA-mässa” i Los Angeles visar Volvo Cars tillsammans med samarbetspartnern Luminar upp vad man åstadkommit på området. Det handlar om den kanske mest avancerade LiDAR-sensorn och detekteringskapaciteten hittills...

SIMULERING SUPERHETT: Addnode bygger på PLM-divisionen med två bolagsköp

Simulering och analys (S&A) är hett – det behöver ingen tveka om. De senaste åren har fört med sig rena boomen för investeringar i simuleringslösningar. Därför kommer det inte som någon större överraskning att svenska Addnode Group, som med dotterbolaget TechniaTranscat är världens ledande ”value solution-partner” till PLM-ledaren Dassault Systemes, idag meddelar att att man köper simuleringsspecialisten SSA och dess systerbolag Simuleon. Prislappen avslöjas inte, men bolagen omsätter cirka 55 miljoner kronor.

Ravemas ägare köper Nordens största SOLIDWORKS-återförsäljare, PLM Group

Teknikhandelskoncernen, LMT Group, köper Dassault SOLIDWORKS största nordiska återförsäljare PLM Group. Det är dagens stora nyhet inom PLM. LMT äger Ravemabolagen - med verksamhet i Sverige, Norge och Finland - och Din Maskin med verksamhet i Sverige och Norge. Koncernen har ca 185 anställda och omsätter ca 900 miljoner. "Förvärvet är i linje med vår strategi att satsa på handel mot industrin där teknikfrågor och tillhörande kompetens är kärnan, det ger oss också möjlighet till nya produkt- och marknadsområden," säger Jörgen Fredsson, CEO på LMT Group.

Digitala tvillingar banar väg för innovationer inom vattenrening

IVL Svenska Miljöinstitutet drar igång ett Vinnovaprojekt där digitaliseringens möjligheter ska användas för att möta behov kring vattenrening. I projektet ska man utforska hur öppna data i digitala tvillingar för vattenreningsverk kan bidra till innovationer i form av nya produkter och tjänster för effektiv och hållbar vattenrening.

Därför satsar Goldman Sachs 650 miljoner kronor i Aras PLM

Idag kan PLM&ERP News avslöja en storsatsning av signifikant betydelse på PLM-marknaden: Invetseringsbanken Goldman Sachs skjuter in 70 miljoner dollar, ca 650 mijloner kronor i Aras PLM mot en ägarandel som är ”klart mindre än 20 procent”, för att uttrycka det som Araschefen, Peter Schroer, gör i dagens exklusiva intervju. Vad är det som får denna renommerade finansaktör att lätta på plånboken?

Simulering: EDRMedeso i partnerskap med PTC kring DIGITALA TVILLINGAR

Samarbetet mellan PLM-utvecklaren PTC och ANSYS på simuleringssidan har redan börjat göra avtryck. När det gäller Norden, Storbritannien och Baltikum annonseras idag ett sådant mellan PTC ledande ANSYS-återförsäljaren och CAE-konsulten EDRMedeso. Bolagen ska tillsammans sjösätta lösningar kring IoT och digitala tvillingar, ett område där PTC bland analytikerna betraktas som en spetsspelare när det gäller plattformar som CAD (Creo) och IoT (ThingWorx), medan EDRMedeso, som mångårig ANSYS-partner, på motsvarande vis är ledande specialister på IoT och digitala tvillingar utifrån ett simulerings- och analysperspektiv.

SIMULERING: Altair fortsätter tillväxtboomen – köper Datawatch

Altair har inte dragit ner på inköpstempot efter det nyligen genomförda förvärvet av SIMSOLID. En bit in i november blev det klart att bolaget köper Datawatch. Altairgrundaren, James Scapa, konstaterade i samband med detta, att man tillsammans med Datawatch, ”kan skapa ett kraftfullt erbjudande som överensstämmer med visionen om att omvandla produktdesign och beslutsfattande genom att tillämpa simulering, datavetenskap och optimering under produktlivscyklerna.” Hur då?

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing