CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Kanonstart för TECHNIAs digitala premiärevent PLM Innovation Forum 2020 – plus 2000 deltagare

Det var kanske inte så överraskande att Dassaultchefen, Bernard Charles, uppehöll sig vid hälsofrågorna och Life Sciences i sitt öppningsanförande i premiären av TECHNIAs digtala event, PLM Innovation Forum 2020.
- Mer än någonsin har (Corona)krisen tydliggjort att innovation är hjärtat i vad vi måste göra för att klara framtiden. Å andra sidan har detta stått klart under lång tid när vi placerat PLM i centrum för uthållig innovation för att hjälpa våra användare i strävan att harmonisera produkter, naturen och livet genom att använda en samarbetsplattform som hjälper oss att blottlägga det osynliga, planera och imaginera framtiden. Det är själva kärnan, sa den karismatiske DS-ledaren.
Det är så där han alltid uttrycker sig; med vackra ord och övergripande beskrivningar och med blicken visionärt mot horisonten. Detaljarbetet kring PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, överlåter han till de egna utvecklarna, implementatörer, partners som TECHNIA och kunderna/användarna. Och man behöver inte titta särskilt länge på det rikhaltiga innehållet i årets digitala upplaga av PLMIF för att inse att hans idé om en plattform som täcker det mesta när det gäller produktframtagning blivit en näringsrik mylla för innovation.
PLMIF-eventet blivit en succé, som tycks ha nått betydligt fler deltagare än den tidigare fysiska varianten.

Elektronisk styrning av mobila maskiner: IQANdesign med Simulink-integrering ökar speeden i utvecklingsarbetet

”Förmågan att innovera och skapa nya konkurrenskraftiga lösningar är det som skiljer dom som leder utvecklingen från dom som jagar efter.”
Detta är enligt Parker Hannifin – världsledande inom rörelse- och styrteknik – det övergripande skälet till att bolaget slagit sig ihop med MathWorks, mest känt som företaget bakom Simulink och MATLAB. Den senare lösningen, MATLAB, är i detta en programmeringsmiljö för algoritmutveckling, dataanalys, visualisering och numerisk beräkning. Medan Simulink kan beskrivas som en ”miljö” för grafisk simulering och modellbaserad design av multidisciplinära- och inbäddade ingenjörssystem.
Tillsammans har nu Parker Hannifin och MathWorks tagit fram den senaste IQANdesign 6-programvaran (namnet ska läsas som, ”I can”). I den nya IQAN-mjukvara, med Simulink-integrering, har man tagit fasta på att snabba upp innovationer inom elektronisk styrning för mobila maskiner.
- Pressen på företag att komma med innovationer ökar hela tiden. Vårt samarbete med MathWorks kommer att ta bort tids- och resursmässiga hinder för FoU-team, säger Johan Lidén, produktmanager på Parker Hannifin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING/AUTOMOTIVE: Nya VI-grade-simulatorn ett lyft för Geelys & CEVTs produktutveckling

CEVT, som är ett dotterbolag inom Volvoägaren Geely Group, har slagit till och satsat på simuleringslösningen VI-grade från Spectris. Det handlar om en körsimulator som CEVT (China Euro Vehicle Technology) köpt till utvecklingscentret i Göteborg för att förbättra produktutvecklingsarbetet.
DYNAMIC Driving Simulator (Driver-in-Motion) heter simulatorn vars användning tar sikte på att förbättra CEVTs forsknings- och utvecklingsfunktioner.
- För oss är denna investering en avgörande del för att stärka vår verktygslåda för utveckling av framtidens mobilitetslösningar. Detta visar på den position CEVT har, dels som en ledande aktör inom Geelykoncernen och dels som ett av de ledande fordonsbolagen i Nordens bilhuvudstad, Göteborg, säger Mats Fägerhag VD på CEVT.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

”En förbannat bra digital tvilling” har huvudrollen när Northvolt och Volkswagen drar igång bygget...

Volkswagen-koncernens battericellfabrik i Salzgitter, som byggs tillsammans med Peter Carlssons Northvolt, tar nu fart. De båda bolagens samriskföretag ska uppföra anläggning och infrastruktur för fabriken, som kallas Northvolt Zwei.
Det är inga småpengar Volkswagen satsar i Salzgitter. Battericellfabriken handlar bara i sitt första initiala skede om en investering på cirka 450 miljoner euro, motsvarande ca 4,8 miljarder kronor.
Tanken är samriskföretaget kommer att hyra fabriksanläggningen och när produktionen av battericeller enligt plan startar i början av 2024 blir den initiala produktionskapacitet 16 gigawattimmar. Fabriken blir en kopia på Northvolts batterifabrik i Skellefteå, som byggs just nu, Northvolt Ett. Digitala tvillingar spelar en nyckelroll i detta.
– Produktion av battericeller i Salzgitter är ett viktigt steg för omvandlingen till e-mobilitet. Genom att samla expertis med både produktionskapacitet och vårt ”Center of Excellence for Battery Cells” på Salzgitter-anläggningen, kan vi driva battericellsutvecklingen framåt, utveckla nya standarder och överföra dem direkt till tillverkningsprocessen, säger Thomas Schmall, VD för Volkswagen Group Components.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Vässad AI-kapacitet och flera nyheter för fordonsindustrin i MATLAB och Simulink 2020a

När MathWorks nu lanserar sin nya årliga a-version av MATLAB- och Simulinksviten är det utökad AI-kapacitet för djupinlärning som ligger i fokus. Neurala nätverk kan nu tränas i den uppdaterade appen ”Deep Network Designer”, flera djupinlärningsexperiment kan hanteras i den nya appen ”Experiment Manager” och det går att välja mellan fler nätverksalternativ för att generera djupinlärningskod.
R2020a introducerar vidare nya funktioner speciellt avsedda för ingenjörer inom fordonsindustrin och det trådlösa området. Den innehåller dessutom hundratals nya och uppdaterade funktioner för alla användare av MATLAB och Simulink.
Sammantaget talar vi om en version som inte bara innehåller flera nya produkter, utan både präglas av större uppdateringar och hundratals nya funktioner.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

EM-STÖRNINGAR: Samsung ökar hastigheten vid validering av SoCs och integrerade kretsar med ANSYS’ Raptorlösning

Elektronikjätten Samsung har certifierat Ansys’ RaptorH-lösning för elektromagnetisk simulering. Denna används vid utveckling av avancerade chipssystem (SoC, System on a Chip) och vissa integrerade kretsar (2.5D/3D-IC).
Certifieringen innebär att Ansys kan hjälpa Samsungs utvecklare och kunder att bättre analysera och minska risken för oönskade elektromagnetiska störningar (EM-effekter) vid användningen av Samsungs nya godkännandeprocess.
- Högre datahastigheter, mer integration i de elektroniska systemen och tätare kretsar gör att vi behöver nya sätt att analysera EM-möjligheter och risker på en nivå vi aldrig tidigare sett, säger dr Jaehong Park, VP med ansvar för ”Foundry Design Platform Development”, på Samsung Electronics.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Bättre skärverktyg på kortare tid med avancerad simulering på Sandvik Coromant

Sandvik Coromant håller världsklass inom design och tillverkning av verktyg för fordons-, flyg-, maskinindustri och andra branscher som producerar komponenter i metall med höga precisionskrav.
Det här är krävande miljöer med en rad utmaningar. En sådan är att man i dagens produktionsanläggningar ofta tillverkar flera olika produkter i mindre serier och i olika material. För att klara snabba omställningar i automatiserad produktion måste processerna därför vara rakt igenom pålitliga och störningsfria. I detta arbete spelar forskning en viktig roll. Därför samarbetar man med akademiska institutioner för att kontinuerligt vässa sin produktframtagningsteknik.
En av dem som jobbat med detta inom Sandvik Coromant är industridoktoranden Ashwin Devotta, som har vidareutvecklat en simuleringsteknik, vilken i förlängningen gör det möjligt att fullt ut digitalisera den här typen av tillverkning. Han presenterade nyligen sin avhandling på Högskolan Väst.
– Simuleringen gör att vi kan förutse exakt vad som händer när verktyget skär i metall. Det innebär att våra kunder får snabbare och mer tillförlitliga tillverkningsprocesser, säger Ashwin.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simuleringar i ANSYS: Så sprids COVID-19 via droppar i luften

Normalt förknippar väl de flesta simuleringsutvecklaren ANSYS med sånt som CAE-arbete i allmänhet, multifysik-, flödes- och andra typer av simuleringar inom fordons-, flyg- och annan hightechindustri. Men självklart kan tekniken bolaget utvecklat användas inom en rad andra discipliner, inte minst då inom medicinområdet, där teknologin kan användas för att exempelvis simulera droppars rörelse när man nyser eller hostar, lufttryck i ett rum eller desinficering av ytor.
ANSYS har nu också visat detta mer handgripligen genom att publicera ett antal simuleringar relaterat till COVID-19.
Man gör det för att stödja kampen mot detta ”ondskefulla” virus. CAE-ledaren delar med dessa simuleringar med sig av nyckelinsikter från dels sina egna analyser och dels från relaterat material framtaget av kunder och partners.
”Genom att förstå fysiken i hur COVID-19 sprids via luftburna droppar kan vi alla bli en del av lösningen,” skriver bolaget.
Klicka på rubriken för att läsa mer och länkas till simuleringarna.

CAD: Vass realtidssimulering och Frustums generativa design toppar i PTCs nya Creo 7.0

När PLM-utvecklaren PTC nu lanserar den nya versionen Creo 7.0 av detta CAD-flaggskepp framstår det som ännu en spik i kistan hos dom som trodde att CAD skulle utvecklas mot att bli en stapelvara. Fundera bara på de senaste årens teknikutveckling: AI, generativ design, 3D-printing, IoT, simuleringsdriven design, AR/VR, elektromekanisk integration och CAD som browserbaserad SaaS (Software-as-a-Service-mjukvara) i molnet för att nämna några av de mest uppenbara. Stapelvara? Absolut inte.
Istället har teknologiutvecklingen visat en tendens att säga emot dom som förutspår framtiden. Det finns en dynamik med flera faktorer X, som ingen hade kunnat föreställa sig för att man utgått ifrån och viktat in för mycket av det existerande som bedömningsgrund. Men utväxlingen på den nya tidens verktyg överträffar med råge vad man bara för några år sedan kunde tänka sig.
- Creo 7.0 är en av våra mest innovationsrika versioner hittills, vilket gör det möjligt för användare att utnyttja Frustums fantastiska generativa designteknik och en förbättrad ANSYS-driven Creo Simulation Live med realtids fluidflödesanalys, säger denne divisionschef och GM för CAD inom PTC och fortsätter: "Creo 7.0 gör ny teknik till en del av våra kunders vardagliga designarbete, vilket hjälper till att förändra deras digitala produktutvecklingsprocesser."
Klicka på rubriken för att läsa mer om nya Creo 7.0.

”Digitalt power house att räkna med” när tre nordiska spelare bildar Europas största Siemens-PLM...

Vad händer på PLM- och fabriksautomationsområdet framåt 2025? Vad ska vi göra då? Hur ska vi se ut 2030? Hur ser kundernas planer och behov ut? Vad behövs för att förverkliga Industri 4.0-lösningarna som är på väg att få fotfäste inom industrin?
Svaren på de här frågorna är några av de viktigaste skälen till att PLM-världen fått se Europas största Siemens-partner på kanalsidan födas, nya IDEAL GRP. Utvecklingen drar iväg snabbt nu och detta kräver resurser som kan hantera de utmaningar vägen framåt ser ut att bjuda på. Coronakrisen har snarare än att stjälpa den digitala huvudlinjen i utvecklingen stärkt vikten av att bygga ut användningen av de digitala verktygen. Sånt som PLM, produktinnovations-plattformar som integrerar produktutveckling med tillverkning och industriell IoT-teknologi som grund i smarta fabriker, är mer aktuellt än någonsin.
Där utvecklingsaxlarna möter varandra kommer IDEAL GRP in i spelet. Bolaget bygger på en sammanslagning av de nordiska PLM-bolagen Summ Systems, IDEAL PLM och Pro-STEP. Tillsammans omsatte de tre företagen under det senaste året ca 200 miljoner kronor. Man blir nu tillsammans 120 anställda och som Dick Nyström - IDEAL GRPs marknadsdirektör, grundare av Summ Systems och rutinerad CAD- och PLM-man - uttrycker saken: ”Ett digitalt power house att räkna med.” PLM&ERP News har träffat honom.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing