CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

A Phased Roll Out with BIG BANG Elements: Opportunities and challenges in SCANIA’s...

REAL LIFE PLM. There are a lot of discussions in the engineering community about PLM and PLM's theoretical possibilities to make life easier for people in product development and realization. But what does it look like in real life in connection with a major change of PLM system in an OEM environment? It is about this Verdi Ogewell, PLM editor at engineering.com, has written an article: what is happening at the truck manufacturer Scania, which is now in the concept phase for the introduction of Dassault Systemes' 3DEXPERIENCE platform (3DX).
We have listened to Volkswagen-owned Scania's PLM manager, Anders Malmberg, who talks about how to attack the problem of rolling out this solution (CATIA V6/ENOVIA) - The Starling Project - and make it work together with the older CATIA V5 version and their proprietary configuration and rules data platform OAS, etc. A challenge of large dimensions given that there are 16,000 employees and partners in the development work involved. How do they get this together at Scania after the 2017 decision to invest in Dassault's 3DX/V6? It’s a challenging journey well worth to take a closer look at.
Don't miss to reed the full article at engineering.com - click on headline below.

CAx och PCB-design: Vart är Autodesk på väg med Fusion 360-plattformen?

Det är framför allt på CAD-området som Autodesk är världens största spelare och leverantör av lösningar. Och givetvis händer det kontinuerligt saker på teknologisidan. På det nyligen avhållna Autodesk University 2019 framkom bl a att man förbättrat Fusion 360-plattformen när det gäller elektronikdesign, bl a när det gäller kretskortsdesign (”Printed Circuit Boards, PCB), editering av elscheman, SPICE-simulering och bibliotekshantering.
Fusion 360 kan allmänt beskrivas som Autodesks molnbaserade CAx-plattform. Den är ur CAD-, CAE-, simulerings-, CAM- och 3D-printingperspektiven också en attraktiv lösning för den som vill kliva in i en modern och välkopplad produktframtagningsvärld.
Framför allt tre saker står ut: Fusion 360 har en vass affärsmodell, den är molnbaserad och har med tiden utvecklat en rikedom på bra funktionaliteter.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAE/ANSYS: Maximal energieffektivitet i sikte när Porsche simulerar racer på systemnivå

Man kan inte säga annat än att det är full fart framåt som gäller för simulerings- och CAE-aktören ANSYS. Aktivitetsnivån, både när det gäller egen programutveckling och diverse partnerskap för att sprida dessa framsteg i användarledet, har varit extremt hög de senaste åren. Inte minst då på automotive och eldriftsidan.
Det är i ljuset av detta intressant att notera att bolaget idag meddelar att man gått in i ett samarbete med Porsche och bolagets Formula E-team på racearenan. Den här typen av partnerskap, byggt på produkter som utsätts för högt uppdrivna prestandaförhållanden har stor betydelse som ett slags tekniskt avant garde. Man tar fram spetslösningar, som i nästra steg utvecklas till breddfunktionaliteter och integreras i mainstreamfordon.
Vad man tagit sikte på nu handlar om Porsches elektriska tävlingsbil, som ska vässas på systemnivå med hjälp av ANSYS simuleringslösningar. Porsche 99X Electrics avancerade drivsystem ska sammanfattningsvis drivas mot att leverera extrem energieffektivitet.

Ola Rollén på ny köprond – förvärvar tung aktör inom industriell skiktröntgen

Få spelare på PLM-, CAM- och mätteknikmarknaden är lika offensiva som Hexagonchefen, Ola Rollén. Framför allt genom diverse förvärv har han byggt upp ett av världens ledande bolag när det allmänt gäller IT-stöd för intelligent tillverkning och i synnerhet för CAM- och mätteknik. På PLM-området och sub-segmentet CAM är hans Hexagon klart störst av alla, medan MSC är en betydande aktör på simuleringsområdet (CAE), om än inte lika dominerande som när det gäller bolagets position inom CNC- och bearbetningslösningar.
Detta är en bakgrund till dagens besked från Hexagon att man köper tyska mjukvaruutvecklaren Volume Graphics, som kommer att ingå i Manufacturing Intelligence-divisionen.
- Industriell skiktröntgen blir i allt större utsträckning en essentiell tillgång för tillverkare i takt med att allt fler branscher använder sig av additivt och 3D-printing, säger Hexagons koncernchef i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING: Autodesk Fusion 360 och ANSYS i nytt samarbete för SNABBARE FLÖDEN

Det händer förstås väldigt mycket under det pågående jätteeventet Autodesk University i Las Vegas. Man sveper kort sagt över hela fältet av digitala lösningar. Ett av de mer spännande områdena handlar om simulering och på scen igår möttes Autodesks CEO Andrew Anagnost och ANSYS CEO Ajei Gopal för att diskutera sin syn på framtiden inom industrin.
Bakgrunden till samtalet är att de båda företagen har initierat ett nytt samarbete med målet att vässa simuleringstekniker på plattformar för design och tillverkning. Genom ett sammankopplat arbetsflöde kommer man på Autodesks Fusion 360-plattform, tillsammans med ANSYS Mechanical, att kunna accelerera tiden det tar att gå från idé till produktion.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

ANSYS utökar Microsoft Azure Digital Twins med fysikbaserade simuleringar

Simulerings- och analysledaren ANSYS och Microsoft ska utöka samarbetet kring Microsoft Azure Digital Twins med ANSYS Twin Builder. Samarbetet sägs förenkla för gemensamma kunder och innebär att Microsofts företagskunder, på ett mer exakt sätt, kan förutse tillgångars framtida prestanda och minska kostnaderna för oplanerade driftstopp. Poängen blir att användarna därmed radikalt kan minska sina underhållskostnader för maskiner och utrustning.
– Industriföretag kräver stora mängder driftdata, men de behöver även insikter från datan, som kan användas som beslutsunderlag för att ytterligare optimera utrustningen i drift. För att hitta bra affärslösningar krävs dessutom att alla partners i ekosystemet samarbetar, säger Eric Bantegnie, VP och chef för ANSYS.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING: Siemens köper ny molnbaserad mjukvara för optimering inom 3D-printing

En sak är glasklar när det gäller Siemens Digital Industries, där PLM-divisionen ingår: Bolagets satsningar på att utveckla programportföljen är marknadens mest omfattande och intensiva just nu.
PLM-basen, Tony Hemmelgarn, har förvisso kört på hårt med en rad förvärv, framförallt på simuleringssidan, men också när det gäller annat, som el-, PCB-, IC-design och systemutveckling. Andra bitar handlar om det senaste stora förvärvet, köpet av lågkodplattformen Mendix, som kommer att få en stor betydelse som inom ramen för den s k Xelerator-portföljen, som blir en nyckel i Siemens utveckling av lösningar för digitala trådar. Men produktutvecklings- och tillverkningsvärlden är inne i ett enormt dynamiskt skede just nu, så det stannar absolut inte där.
Idag meddelar Siemens - apropå Mendix-plattformen och Xeleratorportföljen - sålunda att man köper Atlas 3D, ett amerikansk 3D-printingbolag. Detta bolag har utvecklat simuleringsmjukvara för DMLS-skrivare (Direct Metal Laser-Sintring). Därmed kan den tyska verkstadsjätten förse Xelerator-sviten med lösningar för optimering av additiv metallpulverprintning. Med Atlas 3Ds molnbaserade mjukvara Sunata, kan man automatiskt optimera utskriftsorientering och ge maximalt strukturstöd i realtid i samband med 3D-printning av metalldelar. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dassaultchefen om Toyotas nya PLM-beslut: ”Power’By-lösningen ger 3DEXPERIENCE mer än 40 000 användare”

När PLM-utvecklaren Dassault Systemes släppte sin senaste rapport, som täckte årets första nio månader, framgick att man allmänt har en hög tillväxttakt. Totalintäkterna landade valutajusterat på plus 12 procent, med en försäljning på drygt 2,8 miljarder euro, motsvarande ca 30 miljarder kronor. Den stora intäktsposten var förstås mjukvarusidan, där man drog in 2,5 miljarder euro, nära 27 miljarder kronor; en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2018.
Under en telefonkonferens med analytiker konstaterade DS-chefen, Bernard Charles, att bolaget går bra med kraftfulla ökningar inom ett par specifika industrisegment, framför allt inom aerospace & defense, plus 25 procent i intäkter.
Han pekade framför allt ut två stora beställningar man plockat hem inom detta segment och ett annat inom Automotive: Dels Toyota Motors som, enligt Charles, ”beslutat att satsa på 3DEXPERIENCE-plattformen via Dassaults ’Power’By-lösningar’, dels Lockheed Martin, som när det gäller nya projekt kommer att standardisera arbetet på 3DEXPERIENCE-plattformen.

CAE: Altair köper DEM Solutions och vässar med kraftfull simulering av bulkmaterial

Aktiviteten är hög när det gäller utvecklingen på CAE-området. Detta i sin tur är tveklöst en spegling av den ökande betydelse simuleringen fått inom produktutveckling och tillverkning i samband med att digitala verktyg och metoder alltmer tagit över. Det är en av digitaliseringstrendens viktigaste effekter i samband med produktframtagning.
En bakomliggande effekt är att de simuleringslösningar som PLM-marknadsaktörerna förser produktutvecklarna med måste utrustas med fler kapabiliteter. Ett sätt att expandera mjukvarukompetens är förstås att utveckla tangerande funktionaliteter och nya lösningar i en programvara man redan har för att på så vis bredda användningsområdena. Men det är en ofta tung väg att gå med långa utvecklingstider på en marknad som behöver vässade och förenklande lösningar nu. Av detta följer att konsolidering och utveckling av simuleringslösningar ofta sker via köp. Det man inte har men behöver kan köpas integreras och paketeras. På detta vis vinner man inte bara egen utvecklingstid, utan kan också förse kunderna med bredare lösningar som också gör breda testloopar betydligt enklare att hantera.
Se där en bakgrund till dagens besked från amerikanska Altair att man köper DEM Solutions, skapare av EDEM, en av de marknadsledande programvarorna för diskreta elementmetoden (Discrete Element Method – DEM) för simulering av hantering av bulkmaterial.

CASESTUDY/ANALYS: Digitala tvillingar, simulering och ”en lösning som går utanpå det mesta”

Under 2018 gick digitala tvillingar upp i topp på analytikern Gartner’s Hype Cycle. Denna grafiska uppställning är en slags värdemätare på dels vilka nya teknologier som är ”uppblåsta” med störst förväntningar, och dels hur långt de har kvar innan de beräknas bli vanligt förekommande i industriella tillämpningar. I detta fall bedömdes digitala tvillingar (DT) ligga inom latituden fem till tio år.
Detta hindrar nu inte att man på olika ställen i PLM- och CAD-världen kommit olika långt på DT-resan. Simuleringsutvecklaren Mevea, är ett av företagen som avancerat en bra bit på skalan; så långt att analytikern CIMdatas Frank Popielas menar att, "de lösningar man tagit fram går utanpå det mesta."
Här är det kort sagt inte längre frågan om teoretiska kapabiliteter, utan praktiska lösningar, som nått en allt bredare kommersiell användning, framför allt i kopplingen mellan digitala tvillingar och utveckling av intelligenta maskiner.
- Ja, intelligenta maskiner är den viktigaste affärsmässiga drivkraften och målet för våra marknadssatsningar. De här maskinerna kan utnyttja Meveas digitala tvillinglösning inom primärt tre huvudområden: Produktutveckling och innovation, träning i simulatorer och inom FoU, säger bolagets Raimo Nikkilä; för PLM&ERP News läsare välbekant som tidigare toppchef från PLM- och CAD-områdena inom IBM och Dassault Systemes.
Vi har tittat närmare på bolagets lösningar och träffat österrikiska kranjättens, Liebherrs Christian Schneider, som jobbat med Meveas simuleringsupplägg för digitala tvillingar och vässat produktiviteten rejält.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing