CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Simulering i ANSYS nya Discovery: ”Farväl till (de gamla komplexa) vapnen”

När simulerings- och CAE-ledaren ANSYS, släppte sin Discovery Live-version för några år sedan var det många bedömare som talade om ”en revolution på CAE-området”. I ett slag blev det möjligt att i realtid och i tidiga skeden av utvecklingsarbetet simulera produkter. Lösningen är kort sagt ett GPU-baserat realtidssimuleringspaket, som kombinerar simuleringsmiljöer för CAD-modellering och bildar en mycket responsiv arbetsmiljö där användare direkt kan se hur förändringar i konstruktionerna påverkar simuleringar. Stiliserat uttryckt var det slut på detta med meshning och borta var postprocessproblematiken.
Det var som ANSYS Mark Hindsbo, VP och general manager, sa i samband med lanseringen; ”ett genombrott i hastighet och användarvänlighet av simulering och lägger möjligheterna för digital prospektering i händerna på varje ingenjör.”
Men inget är hugget i sten i den dynamiska mjukvarutvecklingsvärlden på simuleringsområdet: Idag har ANSYS gått vidare och lanserade nyligen Discovery, som är en ny applikation som förenar tre av bolagets produkter: Discovery Live, Discovery AIM och SpaceClaim.
”Bland annat finns nu realtidssimuleringen som kom med ANSYS Discovery Live i AIM. Nu finns verktygen som gör att vi kan säga farväl till de gamla komplexa lösningarna som bara kunde hanteras av experter,” säger Roopinder Tara, innehållsansvarig på PLM&ERP News’ amerikanska systersajt, engineering.com, som har tittat på den nya lösningen och gjort en översiktspresentation.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING: Altair vässar polyuretansimulering med proaktivt köp

Sommarperioden brukar innehålla en rad olika företagsförvärv på PLM och ERP-området och detta år har ine varit något undantag. I veckan meddelade amerikanska simuleringsspecialisten Altair att man köper sydkorenska S & WISE.
Bolaget är en Korea-baserad leverantör av simuleringslösningar kring polyuretan och skumning av detta ofta använda ämne. Enligt Altairs pressmeddelande, "simulerar bolagets lösningar injektions-, skumnings- och gelningsprocesser och redogör för de viktiga effekterna av kemiska reaktioner under processen".
Klicka på rubriken för att läsa mer.

ETT LYFT FÖR ARAS PLM: Enkelhet i fokus när bolaget lanserar ny applikation för...

Det är full fart framåt som gäller för Aras PLM. Efter den senaste lanseringen för ett par veckor sedan av en ny lösning för visualisering, navigering och hantering av den digitala tråden, Digital Product Navigation (DPN), kommer idag en uppföljning med en ny applikation för digitala tvillingar, Digital Twin Core.
Den nya digitala tvillingapplikation är viktig i sammanhanget så till vida att den kompletterar funktionen för den digitala tråden, där den senare – end-to-end - håller ihop och skapar spårbarhet kring tvillingens status. Med Aras Digital Twin Core-lösning får man därmed en ny kraftfull funktionalitet för att definiera den digitala tvillingkonfigurationen - den virtuella representationen av en specifik fysisk tillgång eller en unik produktinstans.
- Eftersom en real fysisk tillgång upprätthålls, uppdateras och eftermonteras behöver man förmågan att enkelt återspegla den exakta statusen i den digitala tvillingkonfigurationen, säger grundaren av och Araschefen, Peter Schroer. Utan en exakt konfigurationstvilling riskerar företag att hamna fel i analysen och riskerar att göra tolkningar som leder till felaktiga åtgärder, säkerhets- och ansvarsproblematik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Aras tar grepp om den digitala tråden med ny dynamisk plattform för produktnavigering...

Mycket idag inom PLM-utveckling handlar på en övergripande nivå om den kontinuerliga kampen att riva barriärer mellan avdelningar och discipliner, koppla ihop och skapa sökbarhet på alla data och processer involverade i produktlivcyklarna och att utveckla enkelhet och vassa användarupplevelser i implementering och hantering av alla de här bitarna genom bl a pedagogiska och lättanvända gränssnitt.
Allt det här gör man på lite olika sätt och utifrån varierande utgångspunkter, där de tre stora i bokstavlig mening har allt från CAD, simuleringslösningar och PDM till digitala tillverkningsverktyg och t o m plattformar för återkoppling från produkterna på fältet i slutanvändarnas händer via IoT. I detta är Aras en utpräglad cPDm-spelare, men här jobbar man definitivt i framkant.
Idag kommer också en större nyhet i Aras sortimentet: Dynamic Product Navigation (DPN), som en plattformstjänst vilken gör det möjligt för användare att bläddra, söka och borra sig djupt ned 3D-monteringsdata inom ramen för den övergripande produktstrukturen. Plattformen ligger alltså i spåret för den digitala tråden, som kommit att bli ett dominerande inslag i verktygsarsenalen hos alla PLM-utvecklare med spetsambitioner.

SIMULERING: Med verktyget från ANSYS lyckades CEVT korta utvecklingstiden för fordonsbelysning med nära 80...

Volvoägaren Geelys produktutvecklingsbolag för fordonsplattformar, CEVT, har många strängar på sin lyra. De spelar en nyckelroll i utvecklingen av nya bilmodeller. Bland annat har de tagit fram den välkända CMA-plattform. CEVT är en förkortning för China European Vehicle Technology och bolaget är kort sagt ett innovationscentrum, fokuserat på att utveckla smarta plattformar där mycket av grundarbetet är gjort när man ska utveckla nya modeller. Volvo Cars och CMA-arkitekturen är ett bra exempel. Det är i princip bottenplattan till de nya bilar som tas fram. Man gör det genom ett upplägg som bygger på ett modulärt koncept baserat på en långt driven digitalisering, där PLM-systemet i allmänhet – CEVT använder Siemens PLMs Teamcenter - och produktkonfigurationen i synnerhet är bärande pelare i utvecklingsarbetet. Men fordonsutveckling innehåller en rad spännande moment som kräver en bredd av effektiva digitala verktyg och CEVTs fall finns det förstås en rad adderande lösningar.
En sån bit handlar om att utveckla koncept för belysning och här spelar avancerade simuleringsverktyg en viktig roll. Vi har i denna artikel tittat på ett case där CEVT-ingenjören Joel Hake berättar om hur han använt ANSYS lösning SPEOS (Optical System Design Software), en simuleringslösning för optisk simulering, för att tänja på gränserna för ett nytt konceptuellt bromsljus.
Resultatet blev ett betydligt mer slimmat bromsljus, bara 8 mm högt och 32 mm djupt, med en ljusöppning som är 5 mm hög. Simuleringen kan dessutom användas för att utveckla andra belysningar som t ex blinkers och därmed kapa utvecklingstiden med hela 80 procent.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAE: Altair’s Monarch firar 30-årsjubileum med ny mer intuitiv lösning för datapreparering

Simuleringsutvecklaren Altair har hög aktivitetsnivå. PLM&ERP News rapporterade i början på juni om bolagets mest betydelsefulla uppdatering av programvaran generellt i företagets historia. Alla Altairs programvaruprodukter har uppdaterats med framsteg som gjorts ifråga om användarupplevelser och otaliga nya funktioner, inklusive intuitiva arbetsflöden som ger användarna möjlighet att effektivisera produktutvecklingen så att kunderna kan komma ut snabbare på marknaden. Vi talar i detta om produkter som HyperWorks, SimLab, Radioss, ultraFluidX, Inspire, SimSolid, Panopticon, Flux etc, etc.
Men det stannar inte där. Idag lanserar Altair en ny version av sin kraftfulla och intuitiva dataprepareringslösning Monarch. Med 30-årsjubileumet för Monarchs ursprungliga lansering stärker den nya versionen användarnas kapacitet att extrahera och konvertera data automatiskt från källor, inkluderat Excel-kalkylark, PDF-filer och textbaserade filer. Dessa kan nu förberedas snabbare och exakt för effektiv dataanalys och maskininlärning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE: Altair lanserar den mest betydande uppdateringen någonsin av sin programportfölj

Amerikanska CAE-utvecklaren, simulerings- och HPC-specialisten Altair berättar idag att man genomfört den mest betydelsefulla uppdateringen av programvaran i företagets historia.
Alla Altairs programvaruprodukter har uppdaterats med framsteg som gjorts ifråga om användarupplevelser och otaliga nya funktioner, inklusive intuitiva arbetsflöden som ger användarna möjlighet att effektivisera produktutvecklingen så att kunderna kan komma ut snabbare på marknaden. Vi talar i detta om produkter som HyperWorks, SimLab, Radioss, ultraFluidX, Inspire, SimSolid, Panopticon, Flux etc, etc.
- Våra team drivs alltid av att utveckla och ge tillgång till en rad olika tekniker som gör det möjligt för våra kunder att komma till rätta med komplexa problem och utforska och upptäcka på sina egna villkor. Programuppdateringen vi nu lanserar utgör vår största samling av program för design, simulering och dataanalys, säger James Scapa, ordförande, grundare och CEO för Altair.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

”MASSIVA PROBLEM MED mjukvaran” men VWs nya elbil är industriellt och ifråga om PLM...

”Massiva problem med mjukvaruarkitekturen”. Ungefär så löd en rubrik i tysk press i samband med att Volkswagen producerat de första 10 000 bilarna av nya ID.3-modellen på sin nya MEB-plattform. Enligt senare rapporter från källor inom VW i slutet av mars i år var orsaken till mjukvaruproblemen att programvarans grundarkitektur hade utvecklats "för snabbt", vilket resulterade i att delar av systemet inte samarbetade effektivt och på sista raden till funktionsbortfall.
Som när det gäller det mesta här i världen är nya lösningar ofta behäftade med barnsjukdomar. VW’s MEB-plattform för design av elfordon inom mainstreamsegmentet är inget undantag. Men den nattsvarta starten med ID.3 till trots är den resa bolaget inlett i samband med elektrifieringen av sitt fordonsutbud spännande och på sista raden industriellt sett absolut riktig.
Men hur ser bakgrunden till industrialiseringsfasen av VW’s elprogram och MEB-plattformen ut? Vilka PLM-mjukvaror använder man? Vad innebär VW’s banbrytande tankar och lösningar kring ”Industrial Cloud-konceptet”? Vilken roll spelar AWS? Och varför betyder elektrifieringen ett radikalt skifte ifråga om kompetensbehov, integrationstänkande och utvecklings- och produktionsmetodik?
Vi ska titta på några aspekter kring de här bitarna i dagens artikel, som också innehåller ett intressant simuleringscase kring strömlinjeformad utveckling av elmotorer på VW’s Kasselanläggning, där svenska programutvecklaren COMSOL är involverat. Klicka på rubriken för att läsa.

”UTVECKLINGEN ÄR FÖR LÅNGSAM”: Så ska Ansys, Microsoft och Dell få fart på införandet...

Hur ska man få fart på införandet och användningen av fysikbaserad teknologi för digitala tvillingar? Utvecklingen går enligt vissa marknadsspelare för långsamt vilket är skälet till att simuleringsutvecklaren Ansys tillsammans med Microsoft, Dell och Lendlease går in i styrkommittén för konsortiet Digital Twin Consortium. Syftet? Att accelerera anvädningen av teknologier relaterat till digitala tvillingar.
Digital Twin Konsortiet representerar ett internationellt ekosystem av teknologipionjärer, som jobbar för utveckling och användning av digitala tvillingar samt hitta gemensamma standarder. Att skapa allmänna standarder för digitala tvillingar vad gäller kravställning och utveckling för att hitta och sprida bra användarexempel är en nyckel för att man ska få fart på användningen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kanonstart för TECHNIAs digitala premiärevent PLM Innovation Forum 2020 – plus 2000 deltagare

Det var kanske inte så överraskande att Dassaultchefen, Bernard Charles, uppehöll sig vid hälsofrågorna och Life Sciences i sitt öppningsanförande i premiären av TECHNIAs digtala event, PLM Innovation Forum 2020.
- Mer än någonsin har (Corona)krisen tydliggjort att innovation är hjärtat i vad vi måste göra för att klara framtiden. Å andra sidan har detta stått klart under lång tid när vi placerat PLM i centrum för uthållig innovation för att hjälpa våra användare i strävan att harmonisera produkter, naturen och livet genom att använda en samarbetsplattform som hjälper oss att blottlägga det osynliga, planera och imaginera framtiden. Det är själva kärnan, sa den karismatiske DS-ledaren.
Det är så där han alltid uttrycker sig; med vackra ord och övergripande beskrivningar och med blicken visionärt mot horisonten. Detaljarbetet kring PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, överlåter han till de egna utvecklarna, implementatörer, partners som TECHNIA och kunderna/användarna. Och man behöver inte titta särskilt länge på det rikhaltiga innehållet i årets digitala upplaga av PLMIF för att inse att hans idé om en plattform som täcker det mesta när det gäller produktframtagning blivit en näringsrik mylla för innovation.
PLMIF-eventet blivit en succé, som tycks ha nått betydligt fler deltagare än den tidigare fysiska varianten.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing