CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Nya plattformen 3DEXPERIENCE WORKS: En ”gamechanger” för SOLIDWORKS-communityn

Har Dassault SOLIDWORKS äntligen fått fram de ultimata digitala verktygen som kan få användar-communityn att flytta upp på 3DEXPERIENCE-plattformen (3DX) och ta molnet i besittning?
Det är kärnfrågan efter bolagets stora användarkonferens i Nashville, USA, under förra veckan. Man har de senaste åren försökt att skapa broar för att locka användarna in i de toppmoderna utvecklingsmiljöerna på denna plattform. Dock med tveksam framgång. Men i Nashville, presenterade man något som i ett slag kan få ekvationen att gå ihop: 3DEXPERIENCE WORKS (3DX WORKS). I ett slag förändras nu förutsättningarna.
Inför de 6000 användarna på plats anslog SOLIDWORKS-chefen, Gian Paolo Bassi, en passionerad ton på scenen i Music City Hall i detta countrymusiken Mecca. Han talade om ”the Platform”, den nya 3DEXPERIENCE WORKS, och påpekade:
- Det här är en fantastisk portfölj av verktyg med vår klassiska CAD-lösning SOLIDWORKS (SW) i kärnan. Till denna har vi plockat ut de mest kraftfulla kapabiliteterna från SIMULIA (simulering och analys), från CATIA (high end CAD), och ENOVIA (PDM). Allt är sömlöst integrerat, lättanvänt och kostar snarare mindre än mer, jämfört med SOLIDWORKS idag. 3DX Works är en ”gamechanger”.
De användare och analytiker som PLM&ERP News utsände talade med under eventet var också eniga om att aldrig tidigare har förutsättningarna varit bättre för att migrationen till 3DX ska lyckas.
Klicka på rubriken för att läsa mer om den nya plattformen.

CAE: EDRMedeso nominerade till fint pris på Guldstänkgalan i Västerås

Svenska simulerings- och analysföretaget, EDRMedeso, har blivit nominerade i kategorin ”exportföretag” i årets upplaga av Guldstänk-galan i Västerås.
Inget dumt val av Guldstänk-juryn i tider när CAE- och simuleringsområdet växer i betydelse för varje dag som går och där den typ av lösningar och kompetens som denna ANSYS-partner erbjuder är ett tungt inslag i många företags innovations- och utvecklingsarbete.
EDRMedeso har sedan 1986 försett marknaden med teknologi för digitalt utvecklingsarbete och har under de senaste åren tagit en framstående position inom t ex digital tvilling-teklnologi.
Klicka ska på rubriken för att läsa mer.

CAD/PLM: TECHNIA signerar stort distributionsavtal gällande SOLIDWORKS med Dassault

I närmast perfekt synkronisering med nästa veckas stor globala event i CAD- och PLM-världen – SOLIDWORKS numera till 3DEXPERIENCE World omdöpta användarkonferens i Nashville, USA – meddelar svenska PLM-konsulten TECHNIA att man tecknat ett distributionsavtal med Dassault gällande denna idag dominerande mainstream CAD-lösning.
Avtalet innebär att TECHNIA, som också är en s k Value Added Solution-partner till DS, får rätten att distribuera SOLIWORKS i den nordeuropeiska regionen inom DS, som går under beteckningen EuroNorth.
- Vi är glada över det värdeskapande detta innebär för både större och mindre SOLIDWORKS-kunder, där vi också kan stödja både den globala och den lokala företagsdistributionen av 3DEXPERIENCE-plattformen (3DX), t ex baserat på det mervärde som introduktionen av simulerings- och tillverkningsfunktioner i 3DX kan skapa, säger Jonas Gejer, VD för och medgrundare av TECHNIA.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CLOSED-LOOP MANUFACTURING: Siemens och ABB i nyckelroller i Northvolts batterifabrik

Veckans stora händelse inom PLM i Sverige och Norden var Siemens Digital Industries’ (SDI) stora event i Stockholm, ”Beyond Industry 4.0”; och det var inget dåligt ”startfält” arrangören fått ihop, med presentationer av stora marknadsspelare som batteriutvecklaren Northvolt, med grundaren Peter Carlsson på scenen, kullagerjätten SKFs koncernchef, Alrik Danielsson, och operative Siemenschefen, Jan Mrosik (COO).
Innehållsligt rörde man sig kring Siemens breda lansering av begreppet ”closed-loop manufacturing” (CLM). Vilket är liktydigt med att man sluter cirkeln inom produktframtagning, med den digitala tvillingen som centralt begrepp och där processerna hålls ihop med hjälp av digitala trådar och tajt integrerade, realtidsbaserade PLM/IT- och OT-system (Operativ Teknik). På sista raden handlar detta om flexibla ”bortom Industri 4.0-lösningar”; från digital produktutveckling till digitalt uppbyggd tillverkningshantering på verkstadsgolvet, som där övergår i de fysiska produktionsprocesserna.
Med den digitala tvillingen i centrum är allt detta simuleringsbart i alla led, för att man ska kunna säkra att allt fungerar som tänkt innan man går över till de fysiska motsvarigheterna, då eventuella förändringar och upptäckta fel blir dyra att åtgärda.
Ett av företagen som nu bygger upp sin produktframtagning enligt ett CLM-koncept är svenska batteriföretaget Northvolt. Grundaren, Peter Carlsson, berättade om utmaningarna kring detta Sveriges hittills kanske största individuella industriprojekt; en 42 miljarderssatsning som ska utmynna i Europas största, världens modernaste och miljömässigt mest hållbara batteriproduktion. När den nya fabriken i Skellefteå, Northvolt 1 är klar, kommer den att konsumera 2 procent av Sveriges samlade energiproduktion!

SIMULATION/New analysis on engineering.com: Why did ANSYS bet on Aras PLM technology?

PLM & ERP News' today publishes a deeper analysis behind the reasons why the market leader in the simulation and analysis area (S&A), ANSYS, has chosen to invest in PLM developer Aras technology. The article is published on our American “sister site”, www.engineering.com. The basic agreement in this deal is that Aras licenses out parts of its lifecycle-based platform technology to ANSYS, which will develop a dedicated Simulation Process and Data Management (SPDM) solution based on Aras’ technology. This new ANSYS solution will be called ANSYS Minerva.
But why would ANSYS want to build a new software solution on Aras' PLM technology?
“There are good reasons,” says Sanjay Angadi, director of product management at ANSYS.
To read the full article - click on the headline above to be linked to Verdi Ogewell's analysis on engineering.com.

CONVERGENT MODELING: Siemens tar Parasolids kärnteknik till högre nivåer i nya version 32

Det är en av världens vanligaste geometrikärnor på CAx-området, Siemensägda Parasolid, som nu kommer i en ny version – V32. Bland användarna av denna klassiska kärnteknologi finns t ex Dassaults SOLIDWORKS, Siemens egna Solid Edge och ca 350 andra mjukvaror inom CAD, CAE (Simulering & Analys), AEC och CAM. Det fungerar så att alla dessa olika lösningar licensierar in Parasolid, vilket förstås är en bra sak i den diversifierade värld där kompatibilitet är av största vikt för att produktutvecklingsarbetet ska fungera smidigt. Ju fler som använder samma kärnteknologi, desto enklare blir det att flytta modeller mellan olika produkter.
I den nya V32-versionen är förbättringar av ”convergent modeling-tekniken” den kanske mest intressanta nyheten.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING: Aras licensierar ut sin PLM-plattform till ANSYS i strategisk OEM-deal

Att integrera simuleringslösningar i PLM-plattformsmiljöerna är inte längre bara en fråga om spetsteknologi för några få specialister. I takt med att simuleringssidan svällt ut åt alla håll och kanter inom produktframtagningsarbetet - och egentligen också som ett allt vanligare inslag när det gäller produkternas drift – växer ett allt intimare samarbete mellan fram mellan plattformsutvecklarna på PLM-sidan och de ledande självständiga CAE-aktörerna. I det senare fallet är ANSYS den stora stjärnan, vars lösningar finns inom de flesta större bolag som sysslar med produktutveckling.
För de spelare inom cPDm/PLM som har ambitioner att tillhandahålla en heltäckande plattform är sålunda ett partnerskap med ANSYS ingen dum idé. Aras PLM är en sådan utvecklare, med starka tillväxtambitioner och en kategori av aktör som idag tagit plats på ”scenen” i en rad av världens större företag. Att bolaget idag annonserar ett fördjupat strategiskt partnerskap med marknadsettan ANSYS kommer därför inte som någon överraskning.
Avtalet går ut på att Aras licensierar ut sin livscykelbaserade plattformsteknologi till ANSYS. Det innebärande att de senare kommer att använda denna för att utveckla dedicerade lösningar inom konfigurationshantering, PDM-/PLM-interoperabilitet, API-integration och man kommer också att lägga till simuleringsspecifika funktioner för att leverera skalbara och konfigurerbara produkter som kopplar simulering och optimering till ingenjörs- och utvecklingsverksamheterna.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens på hugget inom fordonselektronik – samarbete med Arm för vassare IC-design

Utvecklingen av framtidens transportlösningar är inga enkla saker. Snarare är det komplext så det förslår och kräver samarbete över hela ekosystem. Ingen ensam spelare klarar hela biten, inte ens de tre stora inom PLM, Siemens, Dassault och PTC. Man kan i detta se hur hela PLM-programindustrin – de tre stora inkluderade - idag formerar nya samarbeten och bygger på sina ekosystem för att möjligaste mån få ihop heltäckande möjligheter att i obrutna kedjor utveckla fordon som alltmer liknar mjukvarustyrda datorer på fyra hjul.
På automotivesidan ligger Siemens långt framme i spåret att bygga tvärkommersiella team. När Siemens Digital Industries idag meddelar att man kommit överens om ett partnerskap med ett av de ledande företagen på elektronik-, mjukvaru- och IP-sidan (Intellectual Property) inom automotive, Arm, så är det alltså ett av tidens tecken. I det här fallet handlar det om att skapa de designfunktioner som man menar kommer att prägla framtidens allt komplexare elektroniska system:
- Det här partnerskapet går ut på att förena ledande metodik, processer och verktyg för integrerade kretsar (IC) för att lösa fordonsutvecklingsområdets design- och verifieringsutmaningar, säger chefen för Siemens Digital Industries, Tony Hemmelgarn, i en kommentar till dagens annonserade samarbete med Arm.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

A Phased Roll Out with BIG BANG Elements: Opportunities and challenges in SCANIA’s...

REAL LIFE PLM. There are a lot of discussions in the engineering community about PLM and PLM's theoretical possibilities to make life easier for people in product development and realization. But what does it look like in real life in connection with a major change of PLM system in an OEM environment? It is about this Verdi Ogewell, PLM editor at engineering.com, has written an article: what is happening at the truck manufacturer Scania, which is now in the concept phase for the introduction of Dassault Systemes' 3DEXPERIENCE platform (3DX).
We have listened to Volkswagen-owned Scania's PLM manager, Anders Malmberg, who talks about how to attack the problem of rolling out this solution (CATIA V6/ENOVIA) - The Starling Project - and make it work together with the older CATIA V5 version and their proprietary configuration and rules data platform OAS, etc. A challenge of large dimensions given that there are 16,000 employees and partners in the development work involved. How do they get this together at Scania after the 2017 decision to invest in Dassault's 3DX/V6? It’s a challenging journey well worth to take a closer look at.
Don't miss to reed the full article at engineering.com - click on headline below.

CAx och PCB-design: Vart är Autodesk på väg med Fusion 360-plattformen?

Det är framför allt på CAD-området som Autodesk är världens största spelare och leverantör av lösningar. Och givetvis händer det kontinuerligt saker på teknologisidan. På det nyligen avhållna Autodesk University 2019 framkom bl a att man förbättrat Fusion 360-plattformen när det gäller elektronikdesign, bl a när det gäller kretskortsdesign (”Printed Circuit Boards, PCB), editering av elscheman, SPICE-simulering och bibliotekshantering.
Fusion 360 kan allmänt beskrivas som Autodesks molnbaserade CAx-plattform. Den är ur CAD-, CAE-, simulerings-, CAM- och 3D-printingperspektiven också en attraktiv lösning för den som vill kliva in i en modern och välkopplad produktframtagningsvärld.
Framför allt tre saker står ut: Fusion 360 har en vass affärsmodell, den är molnbaserad och har med tiden utvecklat en rikedom på bra funktionaliteter.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing