CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

SIMULERING/Flygmotorer: Altair och Rolls-Royce i samarbete kring ny lösning som förenar AI & teknik

Simulerings- och analysutvecklaren Altair tillhör de marknadsspelare på PLM-området som utvecklat en frenetisk aktivitet de senaste åren. Bolaget tillhandahåller lösningar inom dataanalys, simulering och HPC, högpresterande databehandling (High-Performance Computing). Förutom en tämligen färsk och i det närmaste total renovering och modernisering av hela programportföljen har man också köpt flera bolag. PLM&ERP News rapporterade under andra halvan av fjolåret om bland annat köpen av Univa och Ellexus, båda två med HPC-relaterade kapabiliteter och molnlösningar.
Men det händer också spännande saker på kund- och utvecklingssidan. Idag meddelar man att man undertecknat en MoU, viljeförklaring (Memo of Understanding) med Rolls-Royce tyska rörelse. Denna handlar om att man gemensamt ska jobba fram en CAE-lösning som förenar artificiell intelligens (AI) och teknik för att generera affärsvärde för Rolls-Royce ifråga om konstruktion, testning och utveckling av flygmotorer.
Affärvärdet består i att samarbetet, det första i sitt slag, kommer att korta ner utvecklingstid och minska kostnader, och på sista rade förbättrar det även produktprestanda och -kvalitet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Nye TECHNIA-chefen: ”VÄRLDSBÄST på att skruva in Dassaults PLM-plattformar”

En av de faktorer som är mest utmärkande för framgångsrika aktörer på egentligen alla områden, PLM inkluderat, handlar om kontinuitet. Har man utvecklat teknologi som fungerar, en driftskultur som bygger på nöjda kunder och en affär som ger pengar finns det få skäl att byta spår i ledarskapet. Kontinuitet blir en pelare som bär vidare värdegrunden som utvecklats i rörelsen.
Detta är i högsta grad faktorer som gäller för PLM-konsulten inom Dassault Systemes-sfären, TECHNIA. När det Addnodeägda dotterbolaget nyligen bytte VD blev långvägaren Magnus Falkman utsedd att förvalta arvet efter en av bolagsgrundarna, Jonas Gejer, som suttit på posten i närmare ett decennium. Men Gejers historia i bolaget går betydligt längre tillbaka. Han har funnits med på banan i företaget ända sedan mitten av 1990-talet och är tillsammans med medgrundaren, Staffan Hanstorp, en av dom som betytt mest för TECHNIAs kliv från en mindre lokal aktör i PDM-branschen till en världsspelare i PLM som systempartner och återförsäljare till Dassault. Den senaste rullande 12-månadersperioden omsatte bolaget nära 1,2 miljarder kronor. Faktum är att man därmed är Dassaults största systempartner på PLM-sidan, med verksamhet i 14 länder världen över och närmare 650 anställda.
När Jonas Gejer nu kliver upp i Addnodeledningen som VP för Business Development och lämnar över det exekutiva ansvaret till Magnus Falkman är det inte bara en milstolpe för bolaget, utan också en tuff utmaning för den nytillträdde toppchefen. Å andra sidan kan han rörelsen på djupet och har de senaste åren jobbat i nära samarbete med Gejer. Efter nära 20 år i bolaget är han väl skickad att sköta och utveckla verksamheten.
- Det känns oerhört stimulerande att ta hand om en rörelse som TECHNIA. Framför allt för att vi har medarbetarkompetensen och de egna adderande mjukvarorna som gör att vi kan skruva in PLM-plattformarna mycket snabbare och till betydligt högre kvalitet än någon konkurrent, säger Magnus Falkman i dagens djupintervju.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun.

CAD & CAE i SOLIDWORKS 2021: ”25 procent snabbare prestanda och simulering topparna i...

Vi börjar närma oss ett av årets klassiska evenemang inom CAD- och PLM-världen: DS 3DEXPERIENCE World 2021, alltså det som tidigare hette SOLIDWORKS World. Eventet, numera digitalt förstås, går av stapeln mellan den 8 till 11 februari.
Även om bolagets CAD-lösning SOLIDWORKS som vanligt kommer att stå i fokus, kommer givetvis en hel del att cirkulera kring Dassault Systemes SW-version av 3DEXPERIENCE-plattformen, 3DEXPERIENCE Works, som man nu steg för steg satsar hårt på att fasa in i communityn. Bolagets CEO, Gian Paolo Bassi, har i flera PLM&ERP News-intervjuer, hävdat att det är hög tid för de hittills generellt lite motvilliga användarna att göra slag i saken och möta de behov som både dagens och framtidens konstrukltioner kräver eller kommer att kräva, via denna molnplattform.
Ja, så är det, säger han idag. Sedan september har vi också koncentrerat vårt budskap: ett varumärke - SOLIDWORKS - och en portfölj - 3DEXPERIENCE WORKS - med möjlighet att vara uppkopplad till plattformstjänsterna eller helt i molnet och bara arbeta i en webbläsare. När du väl är online har allt och alla som är på plats där samma datamodell, skalbarhet och kapaciteten är väsentligen oändlig.
Detta sagt är SW-chefen förstås fortsatt angelägen om att vässa kapabiliteterna i bolaget klassiska desktop 3D CAD-lösning.
- Absolut, vi tittar kontinuerligt på prestanda i alla funktioner, till exempel i SOLIDWORKS 2021, där vi har förbättrat nedladdningstiden med 25 procent, vilket innebär att det tar mindre tid att installera en ny version och alla servicepaket. Plus en rad förbättringar vad avser snabbheten i enskilda operationer. Utöver detta har vi helt omformat ”grafikpipen” för att dra nytta av den nya grafikhård- och programvaran.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

EL-DESIGN/PLM: Integrerad värdekedja i fokus i EPLANs nya partnernätverk

Ekosystem och partnernätverk har en växande betydelse för att kunna skapa sammanhållna lösningar som sömlöst täcker så stora delar av produktframtagningens värdekedja som möjligt. Trenden kring detta har blivit tydligare under de senaste åren när integration, kompatibilitet och tillgänglighet hamnat i fokus bland världens tillverkande företag.
Detta har inte undgått världens viktiga PLM-spelare, varav tyska EPLAN är en. Vid årsskiftet startade bolaget, känt som utvecklare av framför allt digitala el-designverktyg, sitt partnernätverk (EPN), som beskrivs som, ”en ram för befintliga och nya partnerskap för att gemensamt utveckla, förbättra, stödja och marknadsföra gränssnitt.” Målen för partnerskapet ska vara bindande.
- Förutom att använda EPLAN-programvara använder våra kunder också en mängd andra program från olika tillverkare i ERP-, PLM-, PLC- och simuleringsmiljöer för att bara nämna några få. Den effektiva interaktionen mellan dessa olika applikationer är särskilt viktig för dem. Som en del av EPN kommer vi därför att fokusera på gemensam utveckling av integrationer samt kvalitetssäkring och support, kommenterar EPLANs CEO, Sebastian Seitz.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE/FoU: Hans modeller ger svar på hur metaller påverkas av nya el-lösningar med väte

När man nu på flera håll kommit igång med utveckling av vätelösningar för att generera el-energi är det läge att ha koll på vilken påverkan vätet eller andra nytillkomna ämnen kan ha på metaller som finns med i konstruktionerna.
Digital simulering är förstås ett utmärkt verktyg i sammanhanget, och ett tillvägagångssätt som forskaren vid Malmö Universitet, Claudio Nigro, använt sig av för att skapa modeller som kan bidra till att kasta ljus över saken. Hur påverkas hållfastheten är exempelvis en fråga som är central när en metall med en svaghet utsätts för belastning och kontakt med väte.
Metaller med sprickor som utsätts för stor belastning kan i värsta fall brista när den kommer i kontakt med detta ämne och Nigro har tagit fram modeller för att beräkna hur snabbt förändringar i en metall kan ske. Detta kan bidra till att räkna ut materialets livslängd under olika förhållanden och påverkan utifrån.
Som exempel nämner Claudio Nigro, som är utbildad flygingenjör, hur detta kan bidra till att minska flygtrafikens miljöpåverkan och minska koldioxidutsläppen.
– Med målet att ha noll utsläpp till 2035 ska Airbus utveckla vätebaserade flygplan. Då är det förstås viktigt att dessa fenomen kan kontrolleras, säger Malmöforskaren.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: Lösning från ESI Group bakom genombrott för industrialisering av kolfiberplast hos...

AUTOMOTIVE. Lätta bilar har flera fördelar, framför allt för att det krävs mindre energi att accelerera dem. Därför är lätta material att föredra i uppbyggnaden av fordonen, i alla fall så länge de har de hållfasthetsegenskaper som krävs.
Nissan är ett av företagen som jobbar hårt på att utveckla den här typen av lösningar. Bolaget har för ändamålet utvecklat bildelar tillverkade av kolfiberförstärkt plast (CFRP). Lätt men ändå extremt starkt, och med detta material menar man sig kunna göra säkrare och mer bränsleeffektiva bilar. Hur får man kontroll över att de material man tänker använda kan leva upp till kraven?
- Detta har verkligen varit en utmaning, säger Hideyuki Sakamoto, EVP för Nissan Motor Co. Kostnaderna är höga och komplexa mönster krävs för att forma CFRP. Problemet var att industrialisera produktionsprocessen för att minska kostnaderna och utvecklingstiden.
Nyckeln till problemlösning visade sig ligga i analys och simulering och i detta tog Nissan hjälp av digitala verktyg från ESI Group som stöd i utvecklingsprocessen.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAM à la INDUSTRI 4.0: Siemens driver in digitala tvillingar i CNC-tillverkningen

I Siemens Digital Industries’ värld finns det flera aspekter på digitala tvillingar. Det är långt ifrån något som bara ska användas i produktutvecklingsarbetet – tvärtom ska digitala tvillingar utnyttjas genom hela kedjan. Dessutom ska ”produktvillingen” omgärdas av andra digitala tvillingar under hela turen genom produktframtagningens värdekedja. Men inte bara där; även på eftermarknadssidan kommer den att hänga med. Allt för att för att på sista raden spara tid, ”time-to-market”, pengar och bidra till vässad produktkvalitet.
Det här ger spännande perspektiv på t ex CAM-arbetet. Tänk dig att du är klar med produktutvecklingen och då bara kan ”skjuta in” den digitala tvillingen av produkten i en annan digital tvilling av inte bara produktionslinan, utan också av de individuella maskiner som bygger upp den; maskinerna som ska effektuera tillverkningsarbetet. Tänk dig att du kan använda den digitala tvilling du skapat som underlag, där den ”själv”, baserat på produktutvecklingsarbetet, kan tala om, låt säga, vilken CNC-maskin som ska användas och hur. Tänk dig vidare att det också finns en digital tvilling av CNC-maskinen. På sin ideala nivå skulle man då via ett par knapptryck kunna styra via en mjukvara, som inte bara planerar verktygsbanor för ett ämne som ska bearbetas till en produkt, utan som också planerar, simulerar och effektuerar verktygbehov, installationer och byten verktygen.
Detta är bakgrunden till uppgraderingen av Siemens nyligen släppta version av Sinumerik One Dynamics-programmet. Detta kapabla CNC-kontrollsystem, inkluderar denna typ av digital tvillingteknologi.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Smart DESIGN & SIMULERING EN BRISTVARA inom eldistribution: Därför köper Schneider Electric in sig...

En förutsättning för effektivare infrastruktur, med låga koldioxidutsläpp, är smartare design. Idag är detta en bristvara och digital teknik används i alldeles för liten utsträckning inom eldistribution. Det menar energi- och automationsföretaget Schneider Electric. Som en följd av detta annonserar man idag köpet av en kontrollpost i ETAP Automation.
Det senare bolaget har utvecklat en ledande mjukvaruplattform för modellering och simulering av elkraftsystem. ETAP används av över 10 000 design- och ingenjörsföretag världen över för att simulera, kontrollera och optimera kunders elsystem utifrån digitala tvillingar.
En viktig poäng med dagens annonserade förvärv är att ETABs plattform kompletterar Schneider Electrics befintliga mjukvaruportfölj för elkraftsystem. Den teknik man genom köpet får tillgång till kommer att integreras i en molnbaserad plattform för design och drift av kritiska kraftsystem. Plattformen använder leverantörsoberoende mjukvarudriven modellering, design och realtidsprognos för simulerings- och driftlösningar. Den hjälper till att leverera end-to-end-digitalisering och öka effektiviteten, hållbarheten och motståndskraften i kritiska kraft- och nätapplikationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE: Siemens tar ett spännande grepp om ADAS med nytillskottet Simcenter SCAPTOR

Det är ingen nyhet att Siemens Digital Industries har en mycket stark position inom den globala automotive-industrin. Bra för Siemens förstås, men det innebär också att det finns ett enormt tryck på bolaget att utveckla kontinuerligt vassare lösningar för att stödja en industri som inte bara genom elektrifieringen håller på att stöpas om i grunden, utan lika mycket för att utvecklingen mot självkörande fordon - även om den är stegvis - ställer tunga krav på PLM-stöd.
En viktig roll i mjukvaru- och PLM-divisionens arbete handlar om att bygga ut kapabiliteterna på simulerings- och analys-plattformen Simcenter, vilket man också gör i ett frustande tempo. Inte minst gäller detta för att stödja utvecklingen av autonoma fordon. En av de mer framgångskritiska faktorerna i detta handlar om insamling av data, rådata. Nyligen har Siemens lanserat en lösning i detta spår kallad SCAPTOR, vilket är en komplett, integrerad modul för ADAS-datainsamling (Advanced Driver Assistance Systems). Vad handlar denna lösning om? Och vilken betydelse kan det ha för utvecklingen av allt mer självkörande bilar?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: Boomen inom CAE bakom Tech Soft 3Ds köp av Visual Kinematics...

Att företagen på CAE-marknaden nu positionerar sig för en framtid som kan vara mycket lovande för den som sitter på nyckelteknologier är en av tidens tydliga trender. Just i detta spår ligger den nyligen annonserade affären där Tech Soft 3D köper Kalifornienbaserade Visual Kinematics (VKI).
De senare har utvecklat en uppsättning mjukvaruutvecklingsverktyg, s k SDKs, (Software Development Kit) som heter DevTools för applikationer inom simulering och analys. Dessa verktyg används t ex av stora spelare på PLM-området som Autodesk, Ansys, Dassault Systèmes, Hexagon, Siemens och andra.
VKI-köpet innebär att Tech Soft 3D genomför sitt andra förvärv på kort tid. Så sent som i oktober köpte Tech Soft norska Ceetron AS, som liksom Visual Kinematics utvecklar SDKer för CAE-marknaden.
De två förvärven visar i högsta grad på trycket som idag råder på simulerings- och analys-marknaden. Tech Soft 3D VD Ron Fritz säger företaget ser en stor tillväxtpotential i CAE.
- Simulering växer så det knakar och förekommer idag överallt, sa han.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing