CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

SIMULERING & ANALYS: Spännande partnerskap mellan Rockwell och Ansys kan ge stora optimeringsvinster

Att digitala tvillingar kommer att spela en allt större roll i alla former av produktframtagningsarbete behöver man inte tvivla över. När Rockwell Automation och Ansys idag berättar att deras nya vässade Studio 5000 Simulation Interface nu kan anslutas med Ansys digitala tvillingar blir det bara ytterligare en bekräftelse på denna trend.
Det som tidigare huvudsakligen tillhörde produktutvecklings-området – simulering och analys – har steg för steg tagit sig in på tillverkningssidan och den digitala tvillingen har en avgörande betydelse. Att kunna simulera, analysera och optimera en tillverkningssekvens, baserat på digitala tvillingar av dels själva produkten/parten, dels enheterna i produktionslinan har en rad fördelar. Framför allt i perspektivet av att det alltid är billigare och säkrare att digitalt kunna simulera, analysera, ändra och optimera en sekvens innan den körs i den fysiska verkligheten. Att göra detta digitalt går fortare och är billigare än att behöva göra förändringarna i den fysiska produktionslinan, med följder som driftsstopp, omställning av inställningar, och liknande.
På sista raden blir effekterna av att använda digitala tvillingar i produktionen – som Rockwells Julie Robinson mycket riktigt konstaterar – att man, ”skapar nya sätt för automations- och processingenjörer att använda simulation för att förbättra designen, grupperingen och prestandan av industriella verksamheter.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nya 2022 SOLIDWORKS går på djupet … med nya genvägar och allt smartare AI-laddade...

Programutvecklarna på Dassaults mainstream CAD-lösning, SOLIDWORKS, har alltid haft örat mot marken när det gäller att vässa programvarans kapabiliteter i enlighet med användarnas önskningar. Den kulturen sitter i generna hos organisationen och när man igår presenterade nya SOLIDWORKS 2022 kändes allt detta igen.
SW-chefen, Gian Paolo Bassi var där, liksom produktansvarige, Craig Therrien, simuleringsspecialisten Stephen Enderby och förstås - i tider när man i organisationen jobbar stenhårt på att utveckla användar-communityns vilja att satsa på molnet, 3DEXPERIENCE-plattformen - fanns Mark Rushton på plats och talade sig varm för det man gjort för att underlätta kopplingarna från SW-miljön till denna plattform, ”bryggan” 3DEXPERIENCE Works.
Vi ska i några kommande artiklar och intervjuer titta närmare på alla de här bitarna, men börjar idag med en mer allmän presentation av nyheterna i SOLIDWORKS 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering & Analys: Därför stärker Etteplan upp sin CAE-satsning och -organisation

Att teknik- och IT-konsulten Etteplan nu i dagarna meddelat att man förstärker sitt erbjudande inom Simulering & Analys (CAE) är både klokt och förutseende. Inte minst med tanke på hur detta sub-PLM-område vuxit de senaste åren. Med ökade investeringar i trakterna av 10 procent från världens företag står CAE för nära 15 procent av totalvärdet för de globala PLM-satsningarna. I detta är Norden, Etteplans hemmamarknad, inget undantag, snarare tvärtom.
Det är inte så att Simulering & Analys idag är något som bara berör produktutvecklingssidan, tvärtom är det sånt som i högsta grad berör både tidigare och senare faser av produktframtagningsprocesserna, tillverkningssidan sålunda också den inkluderad.
För Etteplan är läget dessutom sånt att man är en framstående tjänsteleverantör inom additiv tillverkning (3D-printing) och optimering (AMO), vilket idag är stark kopplat till simulering. Att man till detta nu lägger en förstärkning av sitt erbjudande inom CAE förefaller därför vara ett klokt och framsynt drag.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING och avancerad ANALYS: Dassaultpartnern PLM Group växer på CAE-sidan med köpet av PLM...

EN KLOK SATSNING. Nordens största SOLIDWORKS-partner, PLM Group, satsar på att bredda sitt marknadserbjudande med avancerad simulering. Det är dagens stora nyhet inom den nordiska PLM-världen.
Satsningen är ytterligare en signal till produktutvecklare och tillverkare om simulering och analysens allt viktigare roll inom produktframtagningen. Området har vuxit kontinuerligt och kraftfullt de senaste tio åren och analytiker pekar samstämmigt på att denna trend kommer att fortsätta i takt med digitaliseringen av alla inslag i produktutvecklingsarbetet. När man jobbar med huvudsakligen digitala prototyper, som initialt bara finns som 3D-modeller, blir betydelsen av att testa, validera, funktionalitetsutveckla och se till att det som utvecklas håller sig inom de regel- och lagkrav som finns, avgörande för framgång.
Vad som idag annonseras är att PLM Group, som alltså är Dassault Systèmes mainstream 3DCAx och PLM-mjukvara, SOLIDWORKS´ största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology. Detta bolag har ett stort antal kunder inom olika branscher som arbetar med 3D-produktdesign och avancerad simulering i Norge och innebär att PLM Group förstärker sitt utbud.
- PLM Technology AS kunder och kompetens kommer att påskynda våra ambitioner att bli en ledande partner för avancerad simulering i Norden, säger Jan Lundström, CEO för PLM Group i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TECHNIAs köp av BudSoft: Logisk satsning ger spetsig udd inom analys & simulering

En sak är glasklar – utvecklingen inom PLM-sfären är dramatisk. Inte bara ifråga om teknologiexplosionen de senaste åren, utan också för att denna i sin tur skapar en slags kommersiell turbulens när bolagen som är verksamma på marknaden stärker upp de delar som krävs för att hålla och utveckla spetspositioner.
Svenska PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA är ett talande exempel. Bolaget har sedan några år systematiskt vässat sina klor när det gäller simulering och analys (CAE-området) och när man idag meddelar att detta bolag inom Addnode-gruppen köper det ledande polska simuleringsbolaget BudSoft, är det en logisk utvecklingstrend som förlängs.
BudSoft jobbar med avancerad simulering och har mer än 25 års erfarenhet av industriella simuleringar inom områden som bil-, flyg- och försvarsindustri, industriutrustning, väg- och vattenbyggnad samt energi, bearbetning och allmännyttiga tjänster.
- Dr Witold Kakol har byggt ett imponerande team med världsledande kunskaper inom avancerad simulering baserad på SIMULIAs portfolio. Polen är en snabbväxande europeisk region med mycket framgångsrika företag där TECHNIA kan stödja digitaliserings- och globaliseringsbehoven," säger TECHNIA-chefen, Magnus Falkman, i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer om dagens affär.

SIEMENS om MBSE: ”Lösningarna för modellbaserad systemteknik har inte hängt med i komplexiteten hos...

Hur är det egentligen med de existerande lösningarna för MBSE (Model-Based Systems Engineering, eller ”modellbaserad systemteknik”) – klarar de på ett rationellt sätt komplexiteten hos dagens produkter?
-Nja, både ja och nej, skriver två personer med goda insikter på området i en mycket intressant bloggpost: Dale Tutt, VP för flyg- och försvarsstrategi, och Nand Kochhar, VP för fordons- och transportstrategier, båda på Siemens Digital Industries. Visst kan man få fason på det mesta med dagens lösningar, men tyvärr drabbas många projekt av kostnadsöverdrag och förseningar. Det går absolut att göra det hela både enklare och effektivare, menar skribenterna.
”Siemens har åtagit sig att bygga nästa generations MBSE -lösningar som utnyttjar den omfattande digitala tvillingen inom ett öppet ekosystem. Detta kommer att revolutionera komplex produktutveckling för alla branscher och påskynda nya program i hela värdekedjan. Det kan till exempel hjälpa försvarsdepartementet att utveckla nästa generations flygplan och lika gärna hjälpa en nystartad leverantör av nästa era av innovativa transporter,” skriver de. Så hur bygger vi nästa generations MBSE-lösningar?
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: Altair på ny köprond – förvärvar vassa AEC-lösningar inom strukturanalys

Få bolag inom simulerings- och analys-sektorn (S&A) har investerat lika intensivt i nya lösningar de senaste åren som amerikanska Altair. Bolaget, som levererar lösningar inom CAE, högpresterande databehandling (HPC) och artificiell intelligens (AI), har bl a förvärvat Flow Simulator från GE Aviation, Ellexus, sydkoreanska S & WISE och flera andra spelare inom sina specialområden.
Men det stannar inte där – nu köper man också S-FRAME Software. Det handlar här om kraftfull strukturanalys- och designprogramvara som ska ge Altair - som redan är en av de främsta aktörerna inom industrisegmenten - en starkare position också inom arkitektur, teknik och konstruktion (AEC).
De tekniska kapabiliteterna man förvärvar med detta köp är en sak; en annan minst lika tung faktor är att AEC-segmentet beräknas vara ett av de snabbast växande segmenten på PLM-marknaden med en beräknad nära 15-procentig andel av PLM-investeringarna och ett värde på ca 11 miljarder dollar 2025.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GÄSTKRÖNIKA/CAE – Hexagon MSCs Fredrik Roos: ”Det svenska teknikförsprånget riskeras av anorektiska företag”

Industri 4.0 och teknik för smart tillverkning är mogen idag och företagen är intresserade. De har börjat lyssna, visst, men ändå är det många svenska SMB-företag som fortsätter hålla låg bemanning även när tiderna blir bättre och som avstår från att göra viktiga tekniska satsningar som kan göra att de fortsätter hålla sig i framkant.
- Detta är en riskabel väg att gå, menar dagens gästkrönikör, Fredrik Roos, key accountant manager på Hexagonägda CAE-bolaget MSC, känt för vassa och ofta använda lösningar inom simulering- och analys.
Roos har jobbat med CAD, CAE och PLM i 20 år och hävdar att simulering och analys för att optimera produkter och processer ännu är ”bristvaror” inom många industriföretag. Här finns mycket att göra - hur då?
Klicka på rubriken för att läsa hela Fredrik Roos' krönika.

Analytiker om SIMULERING & ANALYS-investeringarna 2020: Fortsatt snabb tillväxt med ljusa FRAMTIDSUTSIKTER

Simulering och analys (S&A) - också sammanfattat under akronymen CAE (Computer Aided Engineering) - är, har varit och kommer att fortsätta vara ett av PLM-områdets snabbast växande subareor. Det visar flera analytikers sammanställningar för 2020 och prognoser för de närmast kommande åren, bl a CIMdatas och ABI Researchs, för hur investeringarna i dessa sub-PLM-verktyg utvecklas.
Även om tillväxttakten i de globala S&A-investeringarna minskade under pandemi-året 2020, så pekar kurvan fortfarande uppåt och i brantare lutning än PLM-området generellt, som 2020 växte med 3,8 procent till totalt i runda tal ca 53 miljarder dollar, enligt CIMdatas beräkningar för 2020 (motsvarande ca 450 miljarder kronor). För simulering och analys stannade ökningen, enligt samma källa, under 2020 på 4,2 procent till totalt globalt 7,5 miljarder dollar (motsvarande 64 miljarder kronor).
S&A-investeringarna bland världens företag står därmed för nära 15 procent av PLM-totalen, bara slaget av det ännu mer kraftfullt växande området för EDA-verktyg (Electronic Design Automation), som omfattar drygt 20 procent av PLM-investeringarna, motsvarande ett värde på drygt 11 miljarder dollar (ca 93,5 miljarder kronor). EDA inkluderar verktyg för att designa, analysera, simulera och producera elektroniska system som sträcker sig från kretskort (PCB) till integrerade kretsar.
Ledande bolag på området är ANSYS, Siemens Digital Industries, Dassault Systemes, Altair, ESI, MathWorks m fl, men även svenska Hexagon (som bl a äger MSC) och Comsol.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Siemens’ PLM in Pole Position When Northvolt Wins Volvo Cars and Takes the Lead...

Building a state-of-the-art gigafactory for automotive battery production isn’t cheap. Today, investments range between $3.5 and $5.5 billion, depending on the size of the project. But only a small part of this goes to building up the PLM pieces, while the connected automation solutions to achieve a super-rational production are significantly larger than the PLM bets. In terms of total figures for these projects, however, it is still a question of a relatively small percentage. The exact investment sizes are trade secrets, but my qualified guess—based on list prices and expected large customer discounts—is that the PLM investments in Siemens Digital Industries' Closed-Loop Manufacturing concept, and a gigafactory the size of Northvolt One's Skellefteå, Sweden location, have so far been in the range of $1.9 million to $2.3 million, depending on the size and more specific details of the layout.
A project like that needs more than a thousand Teamcenter licenses and around a hundred NX CAD seats. In addition, there are a number of special licenses for things such as battery simulation, and a larger number of MOM (Manufacturing Operation Management) and MES licenses which connect PLM to the production side. For the latter, a couple of hundred licenses for a gigafactory-sized facility is a reasonable estimate.
Click on the headline to be directed to Verdi Ogewell's full article on engineering.com.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing