CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

CAE/AUTOMOTIVE: Subaru vässar ECU-design i elhybrider med ANSYS-lösning

Japanska biltillverkaren Subaru har automatiserat stora delar av utvecklingen av sin nästa generations kontrollsystem för elhybrider. Vi talar här om ECUs, liktydigt med Electronic Control Units.
Genom att använda ANSYS inbyggda simuleringslösningar vid utvecklingen av kontrollsystemen har Subaru lyckats automatisera så mycket som 95 procent av processen.
Med kontrotrollsystem avses i detta fall huvudsakligen att skapa lösningar som effektivt hanterar säkerhet, prestanda och energiutnyttjande för sånt som t ex bromssystem och styrning.

Rekordår för PLM: Fortsatt starka investeringar med elektronikmjukvarustöd i topp

När CIMdata vid halvårsskiftet redovisade sin sedvanliga rapportsvit över marknadsutvecklingen på PLM-området under fjolåret (2018) kan man konstatera att tillväxten för branschen fortsätter att ligga på höga tal.
Totalt växte investeringarna i marknadsaktörernas mjukvaror och tjänster till 47,8 miljarder dollar, vilket i svenska kronor motsvarar nära 460 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 9,4 procent jämfört med 2017.
Bland de stora områdena inom PLM blev mjukvarustöd för design och konstruktion av elektroniska system, EDA, det största enskilda. EDA handlar om allt från mönsterkort (PCB) till integrerad kretsar (IC) och var klart störst före SI/VAR (integration och åf) och cPDm under 2018.

PLM/CAE: ”TECHNIAs satsning på ett nytt simuleringscenter ett bevis på bolagets stora ambitioner”

Att simulering och analys (S&A) är ett av hetaste sub-PLM-områden behöver ingen tvivla på. I takt med att virtuell produktutveckling och digitaliseringen av hela produktframtagningsprocessen slagit igenom blir betydelsen av att kunna testa och validera sína digitala modeller redan innan de finns i fysisk form helt avgörande för effektivt utvecklingsarbete.
Det är i skenet av detta svenska IT-koncernens, Addnode, köp av två CAE-bolag - Strategic Simulation & Analysis (SSA) ochSIMULEON - i slutet av förra året ska ses.
Nyligen meddelade TECHNIA att bolagen integrerats i verksamheten och numera utgör fundamentet i det nyetablerade ”Simulation Centre of Excellence” som den svenska PLM-konsulten dragit igång.

TRONSKIFTE när Siemens PLM kliver om Dassault Systemes i toppen på intäktsligan

Ibland händer det stora saker i det tysta. När respekterade analytikern CIMdata vid halvårsskiftet i sedvanlig ordning släppte sina rapporter över utvecklingen på PLM-marknaden hände det som PLM&ERP News pekat på som en trend när det gäller marknadsandelar och försäljning. Siemens PLM har sedan ett par år haft en intäktskurva som pekat mot att man varit på väg att gå om mångåriga marknadsettan Dassault Systemes, i vart fall när det gäller direkta intäkter.
2018 blev nu året när detta hände. Av CIMdatas sammanställning över 2018 års direktintäkter i 2019 års rapport så toppar nämligen Siemens PLM för första gången listan, före Dassault och Autodesk.
Därmed bryts för första gången Dassaults hegemoni i toppen.

VISUALISERING: Varför enkelhet kan bli ”kung” i komplex produktutveckling

I ett läge där distribuerad produktutveckling och tillverkning ständigt vinner mark, är digitala samarbetsverktyg en av de faktorer som är nyckeln till framgång. Ju bättre verktyg, desto mer effektivt kan marknadsförings-, utvecklings- och produktionsarbete utföras.
De stora PLM-systemen har lösningar för detta, men hur effektiva är dessa samarbetsverktyg när det gäller tredje part, som inte är ingenjörstekniker men ändå djupt involverade i produktframtagningen?
Lägg till detta förekomsten av massiva 3D-modeller som är svåra att hantera, kan ta timmar att ladda upp och kan vara tröga att arbeta med eftersom saker tenderar att bli långsamma i desktopmiljöer. Ett flexibelt, molnbaserat, lättillgängligt samarbetssystem kan bryta ner de här hindren, hävdar nyetablerade amerikanska bolaget Vertexs chef, Dan Murray, som också menar, måhända lite överraskande, att det finns det en brist på denna typ av lösning.

PLM/CAM: Avmattning i Kina får Hexagon att dra ner med 700

En svagare utveckling än förväntat i Kina under juni månad har fått svenska Hexagon att dra i handbromsen. Bolaget som utvecklar lösningar inom PLM, CAM och metrologi har av detta skäl annonserat en neddragning av den globala arbetsstyrkan med 700 personer.

AUTONOM FORDONSUTVECKLING: AVSimulation och ANSYS i strategiskt partnerskap

Nästa generations självkörande bilar kommer att kunna utvecklas snabbare, säkrare och billigare genom ett i dagarna tecknat strategiskt partnerskap mellan AVSimulation och det ledande CAE-boilaget ANSYS.
Samarbetet kombinerar AVSimulations simuleringsteknik med ANSYS immersiva lösningar för simulering av autonom körning, vilket gör att biltillverkare kan få ut fordon på marknaden betydligt snabbare än tidigare, menar Eric Bantegnie, VP och chef för affärsenheten ”Systems” på ANSYS. Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAE: Ola Rolléns Hexagon vässar MSC inom 3D-printing och simulering

När det gäller tillverkningsteknologier - vare sig det handlar om subtraktiva lösningar, som CAM, eller additiva som 3D-printing - är svenska Hexagons satsningar inom PLM målmedvetna och har en heltäckande inriktning. Under Ola Rolléns ledarskap har bolaget i detta hänseende gått från klarhet till klarhet och det är ingen tillfällighet att han kallats ”The New King of CAM” i fackpressen. Bland mjukvarorna man äger finns bl a EdgeCAM,
Nu har den svenske industriimperiebyggaren slagit till igen: Hexagon meddelade igår att man köper den tyska "startupen" inom 3D-printing och simulering, som stöder skapande och optimering vid additiv tillverkning. Det nya bolagets verksamhet skall läggas in inom ramen för Hexagons CAE-bolag MSC och placeras inom Manufacturing Intelligence-divisionen.

DIGITALA TVILLINGAR: Örebro får Sveriges första virtuella campus

Universitetsområdet i Örebro blir landets första campus som får en digital tvilling. Detta möjliggörs genom att Akademiska Hus och Örebro universitet nu digitalt scannar samtliga campusmiljöer utomhus och inomhus, något som också gör satsningen till den största i sitt slag i Sverige.
Det blir nu i sommar som en digital scanning av Örebro universitet genomförs. Det rör sig dels om en invändig scanning av samtliga Akademiska Hus byggnader, vilket totalt omfattar drygt 100 000 m2.

SIMULERING: PLM-företaget Aras och svenska MBSE-utvecklaren Modelon i strategiskt samarbete

PLM-utvecklaren Aras ångar på med en mycket hög aktivitetsnivå på alla fronter, både vad avser plattformsteknikens kapabiliteter och tekniska partnerskap.
Idag meddelar Aras att man ingått ett samarbete på MBSE-området (Model-Based Systems Engineering) med svenska Modelon. Detta kommer att göra det möjligt för användare att införliva och utnyttja det globalt använda och det öppna standardspråket för systemmodellering, Modelica.
Aras utökar med detta både sin vision för simuleringshantering och sina kapabiliteter när det gäller att, inom ramen för Innovatorsviten, kunna använda en systemcentrerad, enhetlig datamodell över alla discipliner.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing