CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Svag marknadstillväxt inom PLM 2020, men ”Coronaraset” uteblev – Dassault har störst marknadsandel

Även om PLM-området drabbades av Coronaeffekter under 2020 så blev det mindre kännbara än befarat för de flesta av aktörerna på PLM-utvecklingsområdet. När respekterade analytikern CIMdata gick igenom investeringsutvecklingen under fjolåret i sitt event CIMdata PLM Market & Industry Forum 2021 under förra veckan stod det klart att det befarade raset uteblev. Istället fick vi se en tillväxt i PLM-investeringarna med 3,46 procent, att jämföra med CIMdatas tidigare prognos på -1,78 procent.
Det mest slående, konstaterade CIMdatas VP och PLM-analytiker, Stan Przybilinsky, var att EDA, Electronik Design Automation-omådet, gick bra, liksom att flera återförsäljare (ÅF), partners (VAR) till de större PLM-utvecklarna och systemintegratörer (SI), som Accenture, också klarade året bra.
CIMdatas version av PLM-investeringspajen visar att just EDA fått en överraskande stor andel av totalen med 21 procent av PLM-totalen. Området får därmed den största ”tårtbiten” av alla, följd av systemintegratörernas/återförsäljarnas och VAR-områdets sammantagna 15 procentiga andel.
CIMdata-analytikern gick också igenom vilka som var störst av PLM-aktörerna räknat på deras respektive marknadsandelar, där Dassault System-chefen, Bernard Charles, tillsammans med bolaget och dess partners drog in störst andel av världens företags PLM-investeringar sett till direktintäkter med drygt 14 procent av marknadskakan. Siemens Digital Industries Software, inklusive partners, är tvåa, följda av Autodesk och PTC.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

DESIGN I VÄRLDSKLASS: Digitala tvillingar och multifysiksimulering bakom ABBs EM-flödesmätare

Hur är det egentligen ställt med de senaste årens ”mode” kring digitala tvillingar – spelar de någon större roll? Både ja och nej – etablering och användning av digitala verktyg tar tid, men är de produktiva kommer genombrott förr eller senare. Samtidigt ska man vara klar över att enskilda digitala lösningar inte står ensamma; de ska integreras i ofta tämligen komplexa sammanhang. Digitala tvillingar är ett typexempel på detta. Man brukar ofta tala om att det allmänt, när det gäller nya teknologier, tar ungefär ett decennium från hajp till omsättning i form av industriella applikationer och i varierande omfattning är det där vi är nu på ”tvillingfronten”.
Men tveklöst så händer det mycket och vi ska i dagens artikel titta på hur det ur innovations- och FoU-synvinkel proaktiva verkstadsindustriföretaget ABB använt sig av ett ”digital tvilling-upplägg” kring sina flödesmätningsprodukter. Det hela är spetsigt, bolaget har varit tidigt ute på området, och den tvillingteknik man använt avspeglas tydligt i de senaste årens utveckling av lösningarna för flödesavkänningsteknik. Med de nya ”tvillingverktygen” kan man virtuellt efterlikna den faktiska mätaren, i en miljö där en viktig poäng är att kunna förutspå den elektromagnetiska (EM) flödesmätarens prestanda. Processen bygger på att den digitala tvillingen simuleras med hjälp av multifysik-modellering. Med simuleringsresultaten som grund kan man sedan vässa flödesmätarens design och förutsägelser av prestanda under fältförhållanden.
Möt ABB-forskarna Subhashish Dasgupta and Vinay Kariwala, som berättar mer om utvecklingsarbetet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Automation/SIMULERING: Siemens nya lösning för tuffa och extrema testförhållanden

Att det händer mycket på CAE- och simuleringsfronten i dessa dagar behöver ingen som följer nyhetsflödet på PLM&ERP News tvivla på. Sånt som digital prototyping, digitala tvillingar, IoT på väg mot ett brett genombrott och elektrifieringstrenderna sätter idag dramatiska spår när det gäller kapabiliteterna för PLM-verktygen och just simulering & analys är ett av de tydligast förändrade områdena. Dels för att digitalt utvecklade, fysiskt icke-existerande produkter måste testas, valideras och tillverkningssimuleras , dels för att produkternas digitala tvillingar börjar få en allt viktigare roll när det gäller funktionsoptimering via simulering när de väl är i drift.
Detta är en viktig bakgrund som speglas i det snabbt expanderade tempot i CAE-marknadsspelarnas produktutveckling av verktygen.
En av de stora aktörerna på detta område är Siemens Digital Industries Software och när man idag lanserar Simcenter SCADAS RS-hårdvara, ett helt nytt datainsamlingssystem för snabb och exakt testning under svåra förhållanden, är det ett tidens typiska tecken. Med denna lösning kan testingenjörer optimera sin datainsamling och mätprestanda i tuffa miljöer som kring tung industriutrustning och transportindustriell verksamhet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE & Covid-19: Sjukhus använder Dassaults SIMULIA för att reducera exponering av virus via...

Mycket cirkulerar i dessa dagar kring hur digitala verktyg, inte minst PLM-relaterade sådana, kan användas för att på olika sätt bidra till effektivare hantering av Covid-19-effekter. Både direkta och indirekta sådana. Till det senare hör hur man på Europas största universitetssjukhus, Pitié-Salpêtrière, i Paris, använt simuleringslösningar inom CFD från Dassault Systemes för att utvärdera och möta riskerna kring spridning av coronavirus genom luftflöden.
Dassaults mjukvara SIMULIA användes för att modellera och analysera luftflödet samt avlagringar av droppar i rummet. Simulering gjorde det möjligt för dem att bestämma att den optimala lösningen kombinerar en dedikerad insugsfläkt ovanför varje infekterad patient, ett luftflödessystem som liknar ett som arkitekten hade skapat för en restaurang i Paris och en partition. På sista raden kom man fram till ett nytt tillvägagångssätt baserat på vetenskaplig förståelse byggd på simuleringsresultaten.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

AUTOMOTIVE/AEROSPACE: VI-grades ägare, Spectris, stärker simulatorsidan med köpet av Concurrent Real-Time

Ett av områdena där amerikanska private equity-företaget Battery Ventures har investerat tungt i är PLM-relaterade eller tangerande verksamheter. Man äger och har ägt flera bolag, bl a Concurrent Real-Time (Concurrent-RT), som utvecklar hård- och mjukvaror för ”hardware-in-the-loop-” (HiL) och ”software-in-the-loop-simulering” (SiL) för automotive- och aerospace & defense-industrier.
Lagom till påskhelgen blev det klart att Battery Ventures sålt det senare företaget, Concurrent-RT, till brittiska konglomeratet inom precisionsmätning, Spectris, som bl a äger VI-grade, ett annat simulatorföretag som bl a utvecklat lösningar för automotive. En av kunderna är Volvo Cars-relaterade produktutvecklingsbolaget inom automotive, CEVT, som köpt en VI-grade-simulator för att vässa produktutvecklingsarbetet.
Det intressanta som nu hänt är att Spectris, har köpt Concurrent Real-Time; ett bolag som man sedan länge gjort affärer med: VI-grade drivs nämligen till stora delar av lösningar från Concurrent-RT. Andra intressanta bitar i denna affär är köpeskillingen: 167 miljoner dollar, alltså motsvarande drygt 1,4 miljarder svenska kronor för ett bolag som drar in ca 42 miljoner dollar om året, ca 360 miljoner kronor.
Med detta köp stärker Spectris alltså rejält sin position inom simulatorer, testutrustning och till dessa områden relaterade mjukvaror.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAE: Ingen överraskning att Hexagonchefen vässar bolaget med köpet av CADLM

CAM-, CAE- och metrologispecialisten Hexagon kan på goda grunder betraktas som en av världsledarna inom sensor-, programvaru- och autonoma lösningar. Detta handlar om områden som befinner sig i explosiva utvecklingsmoment, där framför allt simuleringsteknologier har hamnat i fokus i takt med att digitaliseringen tagit ett fast grepp om design- och utvecklingsarbetet. Digitala tvillingar, trådar och sofistikerade lösningar för sensorstyrning vinner alltmer terräng i detta och den som vill ligga i framkant måste investera där det finns marknads- eller kompetensluckor, eller där existerande teknik måste förstärkas.
Hexagon under ledning av Ola Rollén har kontinuerligt satsat på detta spår och att man för ett par dagar sedan tillkännagav förvärvet av franska CADLM SAS, en pionjär inom simulering- & analys färgar väl in i resans riktning. Köpet kommer heller inte som någon överraskning i skenet av att Hexagondottern inom CAE, MSC Software, fördjupade sitt samarbete med CADLM så sent som 2019.
- Konvergensen av CAE med framsteg inom datahantering, AI, maskininlärning och en alltmer uppkopplad tillverkningslivscykel förändrar branschens förmåga att hantera komplexa designutmaningar med snabb innovation och ökad produktivitet, säger Hexagonchefen i en kommentar till CADLM-köpet.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

119 miljarder i potten: Northvolt tar hem en av de största svenska industribeställningarna någonsin...

Det är inte varje dag ett svenskt industriföretag får en order värd 119 miljarder kronor, motsvarande 14 miljarder dollar, men nu har det hänt. Det är kanske inte så överraskande att det är den svenska batteriutvecklaren Northvolt som plockat hem beställningen relaterat till partneravtalet med fordonsjätten Volkswagen Group.
Ordern kommer som en effekt av att Northvolt dels är strategisk leverantör av premiumbattericeller till Volkswagen Group i Europa och dels baserat på att Volkswagen parallellt med beställningen ökar sitt ägande i Northvolt.
I en pressrelease skriver bolaget att, ”Northvolt Volkswagen-partnerskapet kommer att vara centrerat kring Northvolts gigafabrik i Sverige, som kommer att utökas för att uppnå ytterligare skalfördelar, minskad komplexitet och ett bättre miljöavtryck för produkten.” Samtidigt säljer Northvolt sin joint venture-andel i Salzgitter, Tyskland, till Volkswagen.
- Volkswagen är en viktig investerare, kund och partner på resan framåt och vi kommer att fortsätta att arbeta hårt med målet att förse dem med det grönaste batteriet på planeten när de snabbt utökar sin flotta av elektriska fordon, säger Peter Carlsson, koncernchef för Northvolt och medgrundare.
Klicka på rubriken för att läsa mer om detta och om hur det ser ut i bolagets PLM- och automationssatsningar.

BIG DEAL When PDSVISION Buys German PTC Partner

For a partner to one of the big PLM players such as Dassault or PTC, what is the fastest way to expand the business? Organic growth has its downsides in that it takes a long time before results can be harvested. Buying another established partner can yield faster results. In Europe, TECHNIA makes for an interesting example of this path to success. In 2015, they bought German Dassault partner Transcat—in one fell swoop almost doubled the revenue for the PLM business. Entering the German industrial cluster is a shortcut to success.
Today, PTC partner PDSVISION takes a similar approach buying the German company NET AG System Integration (NET). PDSVISION has been very successful in the Nordics, growing rapidly and expanding by following its local customers out into the world. This has been accomplished by managing deliveries of what customers want: working solutions, integrated with often diversified software portfolios and “salted” with industrial expertise, rather than simply buying software. NET has sales of around $16.5 million meaning that PDSVISION, which has revenues of $36.5 million, increases its turnover by almost 50%—approaching a total of $53 million and becoming Europe’s “number two” PTC focused partner.
Click on the headline to be directed to the full article in English at engineering.com.

SIMULERING/CFD: Nya versionen av Simcenter STAR-CCM + uppnår AWS’ HPC-kompetens status

Siemens Digital Industries Software har släppt en ny version av simulerings- och analys-mjukvaran inom CFD, Simcenter STAR-CCM +. En huvudpoäng i denna är att man har uppnått Amazon Web Services, AWS, HPC-kompetensstatus (High Performance Computing).
Enkelt uttryckt innebär detta att lösningen kan optimera sina HPC-arbetsbelastningar för prestanda och effektivitet med hjälp av AWS molninfrastruktur.
Men det finns mer intressant i den nya versionen av denna multifysik- och CFD-programvara: bl a innehåller den nya funktioner för att vässa modelleringen av dagens alltmer komplexa produkter. En följd av detta är att produktutvecklare kan bredda utforskningen av designmöjligheterna och att den prestandahöjning som följer med den nya versionen innebär att allt detta kan göras snabbare.
- Som en av de första AWS-partnerna som uppnår AWS HPC-kompetensstatus kommer vår nya lösning att kunna hjälpa ingenjörer och produktutvecklare att uppnå sina affärsmässiga transformationsmål genom att utnyttja smidigheten, bredden i tjänsterna och innovationshastigheten som AWS tillhandahåller, säger Deryl Snyder, VP för ”Computational Continuum Mechanics-teamet” i Siemens Digital Industries Software.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NY CTO och CFO: Hon blir ny teknologichef för Autodesk

Autodesk bygger om i den globala toppledningen av bolaget. Ny CTO, teknologichef blir Raji Arasu som per den 19 april över jobbet. CFO, ekonomichef, blir från 8 mars, Debbie Clifford. I det senare fallet tillträder hon faktiskt på internationella kvinnodagen.
Den nya teknologichefen, Raji Arasu kommer från Intuit, där hon fungerat som senior VP för plattformsteknik. Hon har över 25 års erfarenhet från främst e-handel, marknadsplatser, betalningar och fintech-system. Hon specialiserar sig på att leda genom transformativ förändring mellan människor, produkt, plattform och process för att påskynda kundfördelar och intäktsökning.
Clifford, som för närvarande fungerar som ekonomichef på SurveyMonkey, återvänder till Autodesk - där hon tillbringade 13 år i olika ekonomiska ledarskapsroller - och har med sig utökad ekonomisk, strategisk och operativ erfarenhet. Hon kommer att övervaka alla aspekter av Autodesks finans-, redovisnings-, skatt-, finans-, verksamhets- och investerarrelationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing