CAE/Simulering

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

CAE PÅ SPETSNIVÅ: Modelica och FMI i fokus när TECHNIA-ägda Claytex släpper ny lösning...

När PLM-konsulten och Dassault Systemes-partnern TECHNIA i början av året köpte Claytex Services, fick man i sina händer en vass brittisk-amerikansk aktör inom avancerad simulering, med inriktning mot fordons-, motorsport-, flyg- & försvars-, industriell utrustnings-, energi- och processindustriverksamheter.
Idag meddelar Claytex att de har lanserat AVSandbox, vilket är en autonom fordonssimuleringslösning. ”AVSandbox spränger gränser och gör det möjligt för biltillverkare att testa, utveckla och distribuera AV-lösningar i den verkliga världen utan att kompromissa med säkerheten,” skriver man i sin pressanmälan.
Viktigt i en tid när framstegen och antalet autonoma fordon förväntas gå mot en kraftfull ökning under de närmaste åren, hävdar TECHNIA-chefen, Magnus Falkman:
- Precis, och för att förbereda oss för framtiden för säkrare och mer hållbar mobilitet måste vi få en bättre förståelse för de etiska frågor och juridiska regleringar som fortfarande är under utveckling. Det enda gångbara sättet att göra detta är genom avancerad simulering av autonoma fordon, summerar han.
Klicka på rubriken för att läsa mer om AVSandbox.

A Million Dollar Question: Where is BMW Going as its SAP PLM System Grows...

Here’s the million-dollar question in automotive: How should a best-in-class PLM system be configured for a best-in-class car maker? One interesting answer comes from BMW. The iconic German car developer took the diversification path to PLM. By putting together bits and pieces of different commercial software, together with their own solutions, they created a system that is characterized by a variety of software from different vendors.
Generally, this may sound like a path that is far from smooth when it comes to PLM processes, but judging by what they produced with these all these systems—in terms of world leading cars and technology—it’s a success. But today there are challenges, as BMW's SAP-based PLM system ages. In the long term the system will not be supported by SAP, especially in light of SAP's agreement and partnership with Siemens on the latter's PLM/PDM suite Teamcenter.
Add to this the effects and dramatic changes that the electrification trend brings to the entire transportation segment, and it becomes clear that BMW has good reasons to reassess its PLM solution and build a new platform that can meet the demands that come with development lines, such as less mechanics, more software, more electronics and autonomous vehicles. This raises an interesting question: What do BMW's plans look like? It is clear that they are currently working on the matter. This is confirmed by Dieter Falkensteiner, spokesman for the BMW Group, although there is a limit to what he wants to reveal at the moment:
- Right, we are currently reassessing the strategic orientation of PLM, he says. In doing so, we are, of course, examining the entire market and for this reason we are unable to provide any information on this topic at present.
Can BMW's PLM history give any clues as to which direction they are leaning? In today's article, PLM&ERP News' editor, Verdi Ogewell, takes a look at what has happened in PLM and sub-PLM in recent years in an article at our American sister site, engineering.com. Click on the headline to be directed to his full article at engineering.com.

Simulering & Analys: Altair vässar kapabiliteterna inom elektronisk systemdesign med nytt bolagsköp

Strömmen av nyheter från HPC-, AI- och simulerings- & analys-utvecklaren Altair är fortsatt hög. Idag meddelar bolaget att man köpt Concept Engineering, som tar fram mjukvara för visualisering av elektroniska system. Ett förvärv som får sägas ligger väl i linje med behovsutvecklingen inom många industrigrenar som jobbar med utveckling, tillverkning och service av komplexa elektriska och elektroniska system.
Concept Engineerings roll i detta är att tillhandahålla automatiserade verktyg för schematisk generering, plattformar för visualisering av elektroniska kretsar och ledningsnät som tillhandahåller momentan visuell rendering, samt lösningar för felsökning av elektroniska designer.
- Deras avancerade, reaktiva visualiserings-teknik är en förstklassig lösning för att hjälpa organisationer att accelerera sina designer när dessa har specifika krav på sin arkitektur i designen såväl som servicebehov, säger James R. Scapa, Altair-grundaren och CEO.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering & Analys: Modelon i huvudroll i utvecklingen av helelektriska och soldrivna Lightyear

PRODUKTUTVECKLING. Det finns en intressant dynamik som ofta blir resultatet av massiva satsningar uppbyggda kring ny eller vässad teknologi. Detta är en intressant effekt vi ser allt mer av inom automotive. Miljöaspekter med åtföljande nya regler har utlöst en febril utvecklingsaktivitet kring batteri- och ellösningar. Nu drivs detta ett steg längre: en elbilslösning där batterierna laddas med solgenererad el från själva fordonet. Lightyear 0 heter modellen, utvecklad av ett nederländskt företag, i detta hyperspännande projekt, där svenska simulerings- och analysutvecklarens, Modelon, mjuvaror i Impact-sviten spelat en viktig roll.
Bakgrunden till satsningen på detta solbilsfordon är bristen på laddinfrastruktur och energinät. För att göra mobiliteten mer effektiv, hållbar och tillgänglig för alla, har innovatörerna på Lightyear tagit fram ett solelelektriskt fordon som förbrukar två till tre gånger mindre energi än nuvarande elfordonsteknik, samtidigt som det har en batteriräckvidd på 725 kilometer (cirka 450,49 mi) per laddning.
Design i lättviktsmaterial och ett mindre batteri som skulle vara lättare och kräva mindre ström för att fungera, är några pelare i utvecklingsarbetet. Men lika viktigt är att Sapfo Tsoutsou, termisk ingenjör på Lightyear, istället för att som många gör behandla systemteknik och systemsimulering som separata delar av ingenjörsprocessen, mötte hon denna utmaning med en samverkansstrategi.
- Systemsimulering och systemteknik är inte två olika vägar, de kompletterar varandra, hävdar hon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Simulering & Analys: Altair fortsätter expansionen i Norden med att utse Addnodeägda Symetri till...

Simulerings- och analysutvecklaren Altair fortsätter att bygga ut sin satsning på Norden-regionen. Bolagets lösningar på CAE-sidan har under de senaste åren fått sig ordentliga knuffar upp mot världsklass-nivån när det gäller teknologi, plattformsintegration, modernitet, AI- och HPC- kapabiliteter (High Performance Computing); en utveckling som man också matchat med kommersiella satsningar, framför allt på kanalsidan.
Apropå det senare meddelar idag Autodesk-partnern Symetri och Altair att man ingått ett avtal där Symetri blir ytterligare en av Altairs nordiska kanalpartners.
Symetri är en av de större spelarna inom Addnode-koncernen, där bl a också PLM-konsulten TECHNIA ingår. Avtalet innebär att Symetri kommer att erbjuda alla Altairs simuleringslösningar till sina kunder i Norden, vilket inte vill säga lite: Symetri har mer än 200 000 användare och erbjuder lösningar och vägledning inom områden som PLM, 3D-modellering, simulering och BIM (ByggnadsInformationsModellering).
- Vi är mycket glada över att lägga till Symetri till vår kanalpartner i Norden, säger Joakim Lindholm, VD för Altair Nordics. Vi är övertygade om att Symetris erfarenhet, arbetskraft och expertis kommer att hjälpa Altairs lösningar och teknologier att fortsätta växa på dagens snabba marknad.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Aras PLM investerar i XPLM för att säkra sömlösa kopplingar till andra system och...

Att etablera öppna kopplingar till andra PLM- och sub-PLM-system är en framgångsnyckel för ett PLM-system som Aras Innovator-plattform.
- Absolut, öppna kopplingsmöjligheter till digitala tekniska verktyg och tillverkningssystem är avgörande för att möjliggöra tvärfunktionell produktutveckling, oavsett om det gäller löftet om Smart Factory eller digitala tvillingar och digitala trådar som täcker hela livscykeln, kommenterar PLM-analytikern Peter Bilello, CEO för CIMdata, det nyligen lämnade beskedet att Aras PLM investerat i XPLM Solution.
De senare är en branschledande leverantör av öppna, leverantörsoberoende uppkopplingslösningar. Med denna investering menar Aras-chefen, Roque Martin, att man säkerställer att branschen fortsätter att ha en stark, oberoende leverantör för att leverera den innovation, funktioner, kvalitet och expertis som marknaden kräver idag och i framtiden.
- Inte minst viktigt är detta i skenet av att globala ingenjörs- och tillverkningsmiljöer blir allt mer komplicerade med nya verktyg och system, säger Martin, och tillägger: "Vi investerade i XPLM för att främja innovationen inom kopplingslösningar för kunder över hela världen.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Aras PLM/Del 2: Om varför nye CEOn Roque Martin köpte sin största partner Minerva...

AKTUELLT PÅ ENGINEERING.COM: I del 2 av vår intervju med nye chefen för Aras PLM, Roque Martin, och bolagsgrundare Peter Schroer, utforskar vi överlämnandet av bolagets exekutiva toppjobb på djupet, Minerva-affären och framtiden för Aras lågkodsplattform Innovator.
Efter 21 år överlät alltså Aras PLMs grundare Peter Schroer CEO-jobbet för sin skapelse till tidigare PTCs seniora VP, Roque Martin. Detta var i oktober förra året. Ett av Martins första stora initiativ var att köpa företagets största återförsäljare och globala PLM-partner, Minerva. Vad var skälen till detta förvärv? "I rättvisans namn, när jag kom var strategin bakom detta redan utvecklad. Peter Schroer hade skapat grunden, och det blev mitt jobb att ta den här affären den sista milen. Men allt var vettigt: Minerva var en återförsäljare på guldpartnernivå och mycket väl i linje med Aras. De förde med sig en enorm mängd branschkunskap. Intellektet, upplevelsen, kundrelationerna och förståelsen för marknaden var helt enkelt de främsta anledningarna till köpet”, säger Martin och fortsätter: "Från high-end härrörde detta från relationer som Airbus, såväl som branschkunskap från den övre mellanmarknaden och mindre kunder. Uppriktigt sagt, detta hjälper oss mycket när vi sammanför dessa två kulturer. Och … de bidrar också med avancerade branschlösningar relaterade till områden som medicintekniska produkter, högteknologi och elektronik som fullt ut drar nytta av kraften i plattformen.” Denna idé och affär var, säger Martin, "Peter Schroers idé." Fanns det fler skäl bakom hans förvärvsidé?
- Absolut, säger Schroer. Klicka på länken under ingressen för att läsa hela Verdi Ogewells artikel på vår amerikanska systersajt, engineering.com.

Forskare från Chalmers tar fram nytt system som avslöjar fel i självkörande testfordon

FORSKNING TILLSAMMANS MED VOLVO-BOLAGEN. När allt fler fordon blir självkörande krävs nya, säkra metoder för att upptäcka fel på fordonet under provkörningar. Nu har forskare, bland annat på Chalmers, utvecklat system som registrerar avvikande vibrationer. Därmed är det möjligt att tidigt i utvecklingen upptäcka fel även utan en förare ombord. Förhoppningen är att metoderna som tagits fram kan bli en del av en internationell standard vid provbanor.
Testförare har en viktig roll för att upptäcka fel under utvecklingen av olika typer av fordon. Idag är det testförarens syn, hörsel och andra sinnen som används för att se tidiga tecken på att någon väsentlig del i fordonet inte fungerar som det ska. Men hur ska det säkerhetskritiska yrkeskunnandet föras vidare in i en framtid när allt fler fordon blir självkörande? Hur påverkas säkerheten när det inte längre finns någon ombord som kan bromsa eller styra åt sidan för att förhindra en olycka?
Det är några av frågeställningarna i forskningsprojektet ”Enablers for testing autonomous vehicles at existing testing grounds,” ETEVEP, som tittar närmare på de utmaningar inom fordonstestningen som uppstår i takt med att bilarna blir alltmer autonoma.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Digitala tvillingar av historiska underverk från Collosseum till Babylons hängande trädgårdar i Dassaults ”Living...

PLM-utvecklaren Dassault Systemes har arrangerat flera intressanta teman kring mänsklighetens arv och framtid i sin "The Only Progress is Human"-kampanj. I detta är "Living Heritage" ett studentprogram som gör det möjligt för nuvarande och framtida generationer att uppleva sex av UNESCOs världsarv i 3D.
I "Living Heritage" använde 32 elever i sex lag från Tyskland, Indien, Japan, Mexiko, Nederländerna och USA Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform för att återskapa Colosseum, Babylons hängande trädgårdar, Konark Sun Temple, Pompeji, Porta Nigra och Shuri Castle. Guidade av mentorer från Dassault och med stöd av företagets 3DEXPERIENCE Education–program har teamen jobbat med integrerad modellering, simulering, informationsintelligens och samarbetsapplikationer för att skapa vetenskapligt korrekta, databerikade virtuella tvillingar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC släpper ny CAD-version: CREO 9 tar stadigt grepp om generativt, simulering och MBD

När PTC lanserar den nionde upplagan av sin high-end CAD-mjukvara Creo är det allmänt fråga om förbättringar av prestanda och genvägar till snabbare produktdesign, addering av lösningar för innovation byggt på exempelvis teknologier som generativ design, realtidssimulering och additiv tillverkning.
- Creo 9 är en viktig utgåva, och våra kunders feedback har spelat en stor roll för att få det att hända, säger Brian Thompson, VP och chef för Creo-sidan på PTC, och fortsätter: "Vi har genomfört kärnförbättringar som kapaciteten för delad yta och starkare hantering av designavsikter för att gynna våra användare. Annat handlar om fokus på avancerad teknik som transformerar produktdesign – inte minst då sånt som stöder och underlättar simulering, generativ design och additiv tillverkning."
Thomson påpekar också att man stärkt Creos ergonomiska kapacitet och förbättringar när det gäller MBD, Model-Based Definition. Det senare ett område som kommer alltmer.
- Men på sista raden går alla dessa förbättringar ut på att hjälpa ingenjörer att få ut sin bästa design snabbare på marknaden, säger Thompson.
Men vilka är fördelarna med generativ design och MBD? Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing