Molnet

Bråda dagar för Brodin när Jeeves expanderar sitt svenska partnernätverk

FYRA NYA PARTNERS KLARA. Mikael Brodin, partneransvarig hos affärssystemutvecklaren Jeeves har haft bråda dagar den gångna hösten. Detta efter bolagets beslut att göra en satsning på att återigen utveckla framför allt den svenska partnerkedjan under 2023. Hittills verkar det hela utvecklas bra: Med den senaste signade partner, Dizparc, har man i dagsläget under året knutit upp fyra nya partners till bolaget: Systemstöd, ZeeU, Two och, som sagt, Dizparc.
På ytan ser detta ut som en synnerligen rimlig expansionsstrategi för ett företag som vill växa, även om den nya partnersatsningen står i bjärt kontrast till händelserna 2015, då man över kort tid avvecklade alla sina partnersamarbeten. Detta beslut överraskade marknaden ordentligt och sågs av många iakttagare som resultatet av en svårförståelig ordergivning från riskkapitalbolaget Battery Ventures, som klivit in som ägare till Jeeves några år tidigare. Sedan dess har det emellertid runnit en hel del vatten under broarna, bl a har Jeeves blivit en del av nya huvudägarna Partner Groups Forterro-koncern, som i sin tur också äger ett tiotal andra bolag.
Nya bollar alltså, vilket verkar välbetänkt, inte minst i skenet av omstöpningen av marknaden, som har tagit ordentlig fart med digitaliserings-, moln- och SaaS-trendernas explosiva tillväxt. Ju fler aktörer som talar Jeeves språk denna process, desto bättre ser tillväxtmöjligheterna ut, givet att tekniken som saluförs ligger på konkurrenskraftig nivå; vilket den efter sen start nu ser ut att göra för Jeeves. Molnbaserade tjänster är en huvudtrend som gäller och i detta håller Jeeves konkurrenter ett högt tryck på att renodla sina verksamheter mot att bli SaaS-leverantörer (Software-as-a-Service) och där dessutom konsultarbetet, t ex när det gäller implementationerna, systemanpassningarna och supporten, tenderar att läggas ut på partners. Med Jeeves som framför allt system- och teknikplattforms-leverantör ser marknadsläget betydligt ljusare ut för bolaget.
Att denna övergripande bild av läget är relevant håller också Mikael Brodin med om:
- Anledningen till att vi vill knyta ett antal partners till oss är för att vi ser en fortsatt hög efterfrågan från våra befintliga kunder och vår nyförsäljning går bra. Dessutom vill allt fler av våra kunder flytta sitt affärssystem till molnet, vilket blir ett stort fokus, och här har partners en roll att spela, säger han.
Från Jeeves nytecknade partners är tonläget också positivt. Här finns en hel del att göra på vägen framåt, när Jeeves-kunderna tar klivet upp i molnet och till SaaS-affärsmodellen. Några röster:
- Vi jobbar redan nära många gemensamma kunder som använder Jeeves ERP och stöttar kunderna i allt från implementationer, verksamhetsutveckling, integrationer, anpassningar, support och uppgraderingar, säger Fredrik Jansson, VD hos Systemstöd, som har ett 40-tal konsulter involverade i Jeeves affärssystem.
Även Dizparc Jönköpings Håkan Jonsson, pekar på att flera kunder jobbar i Jeeves.
- Vi har i dagsläget 17 konsulter, med placeringsorter i Jönköping och Värnamo, som helt eller till delar jobbar med Jeeves ERP. Vi ser framför allt fram emot att skapa ytterligare trygghet och ännu bättre leveranser till våra kunder.
Klicka på rubriken föär att läsa mer på PLM&ERP News.

KONSULTERNA: CGI och Google tar grepp om innovation och branschanpassad AI

Som en av världens större IT-konsulter – man har drygt 91 500 anställda - är det inte överraskande att CGI tar grepp om AI- och innovationsfrågorna. Området är superhett och när bolaget idag meddelar att man utökar sitt partnerskap med Google för att driva innovation inom ansvarsfull användning av AI-teknik (artificiell intelligens), så är det affärsmässigt rätt och synnerligen "ideologiskt" välmotiverat.
Tanken är att partnerskapet ska hjälpa kunder att bättre utnyttja generativ AI, specifikt branschanpassad. Avtalet innefattar också att CGI kommer att utnyttja Google Cloud Platform (Google Cloud) för att förbättra kapaciteten i företagets lösning CGI PulseAI, en hyperautomations- och beslutsmotorplattform, som använder AI och maskininlärningsmodeller för att leverera intelligent processautomation med hög prestanda.
- AI ligger högst upp på agendan i de diskussioner CGI har med kunder runt om i världen som söker rådgivning kring hur de på ett ansvarsfullt sätt kan gå från AI-experiment till implementation och samtidigt öka avkastningen på sina investeringar, säger George D. Schindler, CGIs CEO och koncernchef. Det utökade partnerskapet med Google är en av våra viktigaste globala allianser. Samarbetet kommer att bidra till att vi kan utveckla och leverera nya AI-baserade tjänster och lösningar och även ge våra konsulter fler möjligheter till kompetensutveckling.
Chefen för Google Cloud, CEO Thomas Kurian, är inne på samma spår och säger i en kommentar att generativ AI förändrar i grunden hur många företag verkar, vilket främjar en ny typ av moln som kan gynna så gott som alla delar i en verksamhet:
- Genom att använda Google Clouds ledande GenAI-funktioner kan CGI hjälpa sina kunder att få tillgång till helt nya insikter som hjälper dem att förbättra både sin verksamhet och sin produktivitet, summerar han samarbetet.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAP tar nytt grepp om AI: ”Vi vill göra alla utvecklare till generativa AI-specialister”

Som marknadsledande affärsystemutvecklare är det inte överraskande att SAP tar kraftfulla initiativ på AI-områden. Kampen är tuff just nu med en närmast exponentiell utvecklingsfas och SAP tänker inte missa tåget. Detta står helt klart efrter morgonens event, SAP TechEd 2023 i Bangalore, Indien. Bolaget har lanserat ett stort antal nya generativa AI-funktioner och innovationer som man menar innebär att utvecklare på alla nivåer kan använda AI i sina verksamheter. Bland annat nya SAP Build Code-lösningar som underlättar lågkodsutveckling och stöds av Joule, det generativa AI-verktyg som SAP lanserade nyligen.
– Dagens dynamiska teknik- och affärslandskap innebär att varje utvecklare också måste behärska AI. Med de nyheter vi lanserar på TechEd hamnar utvecklarna nu i centrum av AI-revolutionen. Med allt från avancerade AI-kodverktyg till en heltäckande lösning för att skapa generativa AI-tillägg och applikationer på SAP Business Technology Platform får utvecklarna det som behövs för att förändra hur företagen bedriver sin verksamhet, konstaterade Juergen Mueller, CTO och medlem av SAPs styrelse.
En speciellt intressant bit handlade om lågkods-lösningarnas allt större betydelse i affärs- och företagsvärlden. För att kunna se ett tydligt affärsvärde av att använda generativ AI, hävdar SAP att det är det avgörande att ha ett effektivt samarbete mellan professionella och lekmannautvecklare. Bolaget lanserar därför nya SAP Build Code-lösningar som effektiviserar samarbetet mellan utvecklare som använder de lågkodslösningar som lanserades på TechEd 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AI från Sandvik kring prediktivt underhåll kan öka maskintiden med 15 procent och minska...

Prediktivt, eller förebyggande, underhåll är ett av de kanske intressantaste och mest näraliggande områdena där AI, artificiell intelligens, kan spela oerhört viktiga, effektivitets-ökande roller. Det vet man inom verkstadskoncernen Sandvik och satsningarna på detta är rejäla. I artikeln diskuterar Rahul Kedia kring detta; han är chef för Sandvik Artificial Intelligence and Automation Center for Enablement (CFE).
- Vi investerar betydande resurser i utveckling och implementering av AI-baserade system. Dels har vi förvärvat många branschspecifika mjukvaruföretag som är pionjärer inom AI, dels investerar vi organiskt betydande resurser i utveckling och implementering av AI-baserade system, säger han i en artikel på Sandviks sajt.
Ett bra exempel på prediktiv AI är Sandviks tjänst ”Remote Monitoring Service”.
- Vi använder i detta AI för att identifiera när en maskin är på väg att misslyckas, säger Esa Mattila, ansvarig för Global Productivity and Reliability Center inom Sandvik Mining and Rock Solutions.
Mer specifikt pekar han på ”Remote Monitoring Service”, som var de första betydande AI-aktiverade tjänsterna som Sandvik etablerade. Tjänsten används för prediktivt underhåll och utnyttjar ett upplägg med avancerade analytiska AI-modeller för att identifiera problem i gruvutrustning innan de uppstår, vilket gör det möjligt för gruvoperatörer att förhindra fel.
- Vi alertar användarna på det som upptäckts och dem sedan att utföra vissa inspektioner för att fixa till problemet redan det innan det uppstår. Förutom att förutsäga vad som kommer att misslyckas beskriver vi sålunda också vad som ska göras.
I grunden handlar detta AI-exempel på att koppla upp maskiner och skicka data till molnet. Detta är i sig inget ovanligt. Men poängen med Sandviks modell är förmågan att förstå data genom AI-modeller i stor skala och ge kunden exakt och snabb insyn om vad som kommer att hända och vad som behöver göras: ”Det är revolutionerande," säger Mattila.
- Precis, när maskinerna går sönder sällan kan de användas mer och de förbrukar färre reservdelar. Genom att analysera de förbättringar som tjänsten innebar för en kund ökade utnyttjandet av maskiner med 15 procent och kostnaderna för att använda utrustningen minskade med 20 procent. Det är en enorm förbättring, tillägger han.
- Kundupptaget av Remote Monitoring Service ökade med 50 procent förra året. Och vi ser nu att det ökar ytterligare, tillägger Mattila. Över 700 maskiner övervakas i dagsläget i över 50 gruvor.
Men hur ser Sandvik allmänt på sina AI-satsningar?
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

SAPs Sverige-chef: ”Visst kan många känna stress över generativ AI – men det finns...

Om man generaliserar kan följande bitar pekas ut som de stora fördelarna med generativ AI, artificiell intelligens:
Generativ AI kan producera kreativt och nytt innehåll genom att lära sig mönster från data. Detta gör den lämplig för uppgifter som bildgenerering, språköversättning och innehållsrekommendationer.
Generativ AI kan anpassa sig till förändrade data och miljöer utan behov av manuella regeluppdateringar. Den kan ständigt förbättra sin prestanda med mer data.
Generativ AI har potential att generalisera sin inlärda kunskap för att hantera ett brett spektrum av uppgifter inom en given domän.
Fördelarna ser bra ut och de har redan satt igång en våg av innovation, menar SAPs chef för den svenska rörelsen, Antti Soini i dagens gästkrönika. Detta har skapat stress hos en del, men Soini manar till lugn:
”Visst, många företagare jag pratar med känner en viss stress över den snabba utvecklingen på AI-området. Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar är själva grunden för att kunna skapa nya affärsprocesser. Men det finns lösningar och det är långt ifrån för sent att hoppa på tåget och ta del av de fantastiska möjligheter som öppnar sig med generativ AI,” skriver SAP-chefen för den svenska rörelsen i dagens gästkrönika.
Han noterar också att AI idag diskuteras allt mer i skenet av vad man kan komma att utnyttja den artificiella intelligensen till. SAP har också kommit långt i detta tillägger SAPs sverigebas; mer än 24 000 kunder har implementerat 130 AI-projekt.
”Nyligen hade jag nöjet att vara med på ett event med 300 kunder från hela EMEA-regionen. Olika branscher och företag av alla storlekar var representerade. Många intressanta diskussioner på både scen och i korridorer handlade om affärstransformation, standardisering av affärsprocesser, datahantering och hur vi ska klara av alla förändringar. Och inte helt förvånande – hur AI kan hjälpa företag att bli ännu mer effektiva och bättre på att fatta affärsbeslut.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

AWS lanserar nytt moln för Europa: ”Bidrar till demokratiseringen av molntekniken,” hävdar Telia

Dagens stora nyhet när det gäller tekniska molnplattformar är Amazon Web Services, AWS, lansering av European Soverign Cloud, som är ett nytt och fristående moln för Europa. En finess är att all data, infrastruktur och behörig personal kommer att vara EU-medborgare och baserade inom EU. Kort sagt ett nytt, oberoende moln för Europa som, ”ger kunder inom starkt reglerade branscher och den offentliga sektorn fler valmöjligheter och flexibilitet för att hantera förändrade krav på datauppehållstillstånd och motståndskraft i Europeiska unionen (EU).”
AWS European Sovereign Cloud kommer vidare att tillåta kunder att behålla all metadata som de skapar i EU. -
- AWS European Sovereign Cloud förstärker vårt åtagande att erbjuda AWS-kunder den mest avancerade uppsättningen suveränitetskontroller, integritetsskydd och säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga i molnet, säger Max Peterson, VP för Sovereign Cloud på AWS. Han fortsätter: "I mer än ett decennium har vi arbetat med regeringar och tillsynsorgan över hela Europa för att förstå och möta föränderliga behov inom cybersäkerhet, datasekretess och lokalisering, och på senare tid, digital suveränitet. Med detta nya erbjudande kommer kunder och partners över hela Europa att ha fler valmöjligheter för att uppnå det operativa oberoende de kräver, utan att kompromissa med de bredaste och djupaste molntjänsterna som miljontals kunder redan känner till och använder idag.”
Hos AWS-kunden Telia är tongångarna entusiastiska: "Absolut, det här steget belyser AWS engagemang för demokratisering av molnteknik för företag och organisationer över hela Europa. Telia är glada över att se AWS engagemang för att ge högt reglerade affärssegment mer flexibilitet och valmöjligheter i en miljö av förändrade digitala suveränitetskrav,” kommenterar koncernchefen på Telia Company, Rainer Deutschmann.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

RPA: Sista pusselbiten på plats när Infor lanserar en ny enklare väg till automatisering...

För många företag har implementeringen av end-to-end automation varit utmanande då olika automationsverktyg inte har fungerat bra tillsammans. Att skapa automatiseringsflöden har därför ofta visat sig bli för svårt. Företag har dessutom kämpat för att välja rätt processer som ska automatiseras. Befintliga lösningar har varit bräckliga och ofta misslyckade. De har också varit för dyra för att motivera investeringen och har inte heller genererat kvantifierbar ROI.
Detta menar sig nu affärssystem- och PLM-utvecklaren Infor uynderlättat i och med lanseringen av en komplett automatiseringslösning, baserad på AWS. Lösningen gör det snabbare och enklare för företag att skala upp automationsarbetet, vilket ligger väl i linje med Infors molnbaserade upplägg: att utveckla vassa branschspecifika, molnbaserade lösningar för automatisering och effektivisering av affärsprocesser.
Den nya lösningen, kallad Infor Robotic Process Automation, är den sista pusselbiten som gör att Infors automatiseringsplattform, Infor Enterprise Automation (IEA) nu kan automatisera genom front-end, beslutsstöd och back-end systemen och koppla dataintegration, artificiell intelligens (AI)/maskininlärning (ML) och Robotprocess-automatisering (RPA) – allt utifrån en och samma plattform.
IEA-plattformen är särskilt intressant i detta och enligt ett kundcase som finns beskrivet i pressmaterialet finns det en god potential att hämta hem stora effektivitetsvinster. Amerikanska Midwest Wheel Company, som är en av de största distributörerna av lastbilsdelar i USA, är en av plattformens tidiga användare talar om, ”en produktivitetsförbättring på 95 procent,” vilket fört med sig att medarbetarna i bolaget kan fokusera på att hjälpa kunder istället för att söka information i mejl eller andra applikationer.
Som vanligt när det gäller Infor noterar man att lösningen har goda möjligheter att minimera integrationskostnader och risker i samverkan med någon av Infors CloudSuites.
- Vi har en differentierad lösning eftersom vi började med att ta itu med den mer komplexa back-end-automatiseringen. Med RPA tillhandahåller vi nu front-end-automatiseringen, vilket gör att vi kan leverera ett komplett paket för företagsautomation. Detta ger oss en fördel jämfört med fristående leverantörer, summerar Massimo Capoccia (bilden), Infors innovationschef.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Siemens i samarbete med forskningsinstitutet CEA för att vässa digitala tvillingar inom industrin

Konceptet med digitala tvillingar börjar få ett ordentligt bett på marknaden. Men det finns fortfarande en del att göra för att vässa området än mer. Framför allt då när det gäller sånt som har med produktinnehållet att göra, som elektronik eller mjukvara. Särskilt det förra, elektronik, med integrerade kretsar (IC) och PCB (Printed Circuit Boards, ”kretskort”) och liknande har varit ett områden där Siemens Digital Industries Software visat ett starkt utvecklingsintresse. Bolaget har många kunder som är elektroniktunga i sina produktupplägg.
Samtidigt utvecklas i dagsläget relaterade områden som AI explosivt. Att detta påverkar elektroniksidan behöver ingen tvivla över. Frågan är nu hur man ska kunna fånga denna snabbt växande bit, som har stor betydelse för nyttan med digitala tvillingar.
Från Siemens sida påpekar man ofta att simulering och analys är en av grundpelarna för kompetenta digitala tvillingar, vilket ytterligare skärper behoven av kapabla lösningar. Forskningssatsningarna inom AI gör också att utvecklingen är extremt snabbt just nu. Pressen ökar därmed på simuleringsbitarna för att via digitala tvillingar, som har försetts med de spetsigaste nya kapabiliteterna, kunna säkra produkters kapacitet, funktionalitet och designvalidering. För att möta detta har Siemens sedan ett par år tillbaka investerat tungt i Xcelerator-portföljen.
Här kommer en av veckans nyheter på området in i handlingen. Siemens Digital Industries Software och CEA-List, ett tekniskt forskningsinstitut fokuserat på smarta digitala system, har nämligen signerat ett samförståndsavtal för forskningssamarbete för att ytterligare utöka och förbättra digital tvillingkapacitet med artificiell intelligens (AI) och utforska större integration av inbyggd programvara på både virtuella och hybrida plattformar.
- Med den kraftiga ökningen av elektronik- och mjukvaruinnehåll i produkter och system finns det ett tydligt behov av simuleringslösningar för flera domäner, multi-fidelity-system för att lindra flera konstruktions- och verifieringsutmaningar säger Jean-Marie Brunet, VP och GM för Hardware Assisted Verification Division, inom Siemens Digital Industries Software. Han tillägger att, ”vi delar en vision med CEA om en ännu mer omfattande digital tvilling och tror att vi kan implementera denna vision genom kraften i Siemens Xcelerator-portföljen eftersom den täcker allt från EDA-mjukvara (Electronic Design Automation) och hårdvaruverktyg till system, sensorer och simuleringsmjukvara för multifysik.”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP: Accentureägda Avanade plockar hem mångmiljon kontrakt med global svensk plasttillverkare

Konsulten Accentures majoritetsägda bolag, Avanade, har plockat hem en stororder från den globala plasttillverkaren Trioworld. Avanade är duktigt och fokuserat på Microsoft-mjukvarorna och ska utveckla en ny affärssystemslösning som ska att stärka och effektivisera Trioworlds tillväxtresa. Avtalet är värt ett tvåsiffrigt miljonbelopp, alltså minst tio miljoner.
Trioworld är följaktligen ingen liten spelare utan en av världens ledande tillverkare av plastförpackningslösningar. Tjänste- och systemintegratören Avanade ska enligt det nytecknade avtalet under de kommande tre åren utveckla och implementera ett nytt framtidssäkert IT-system som samordnar Trioworlds många arbetsprocesser – från lager och produktion till rapportering och dokumentation av hållbarhetssatsningar.
- Redan från start letade vi efter en Microsoft-baserad lösning för att samordna vårt ERP-landskap och fortsätta använda våra befintliga processer. Avanades partnerskap med Microsoft (IT-jätten är en av delägarna) och djupa kunskaper om industriella applikationer i Microsofts ekosystem var en avgörande fördel. Vi ser fram emot att arbeta med Avanade och att dra fördel av det nya systemet, säger Andrew Lord, CFO för Trioworld.
Lösningen är baserad på Microsoft D365 F&SCM-plattform. Avanade räknar med att utvecklingen av det nya affärssystemet inleds i början av 2024.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

ERP: IFS-partnern Addovation tar ett kliv uppåt och blir bolagets nordiska systemintegratör

Affärssystemutvecklaren IFS har, som PLM&ERP News tidigare rapporterat, gått mycket bra i Norden, inte minst de senaste fem åren, enligt bolagets Norden-chef, Ann Kristin Sander. I en tidigare PLM&ERP News-intervju konstaterade hon att, ”under de senaste fem åren har vi hållit en tvåsiffrig tillväxttakt varje år.” Ett av de viktiga skälen till denna kontinuerligt uthålliga tillväxttakt är bolagets systematiska satsning på att bygga upp ett kompetent partnernätverk. En av de mer framgångrika aktörerna i detta partnernätverk är Addovation.
Idag meddelader bolaget att man avancerat vidare på kompetensskalan och av IFS blivit utsedd till tjänsten som regional systemintegratör.
- Detta framsteg kommer att medföra många fördelar för kunder i de nordiska länderna, säger Addovation-chefen, Joakim Hugosson i en kommentar. Partnerskapet tillför stora lokala möjligheter till kunderna, vilket förbättrar och kompletterar IFS’ tjänsteutbud. Det nya partnerskapet mellan IFS och Addovation handlar om att addera värde till varandras styrkor: IFS tillhandahåller en "state-of-the-art-affärslösning”, och Addovation lägger till sin omfattande erfarenhet av att hjälpa företag att dra nytta av digital teknik för att driva tillväxt och effektivitet.
Notabelt är att Addovation har redan en vass meritlista i när det gäller IFS Cloud-implementeringar och uppgraderingar; IFS molnplattform, som har en hög prioritet i den svenska affärssystemutvecklarens framtidsplaner. Här har Addovation nyligen framgångsrikt uppgraderat företag som Ulefos, Prevex och Servi till IFS Cloud.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title