Molnet

Aktuellt på Engineering.com från PLM&ERP News: ”Dassault’s long and winding road to the cloud…”

The Long and Winding Road to the Cloud: On Dassault’s 3DEXPERIENCE and Why Model-Based Design is Gaining Ground.
In today’s article PLM&ERP News editor-in-chief, Verdi Ogewell, has looked at Dassault’s journey to the cloud, which he discussed with Johannes Storvik, CTO and PLM specialist at TECHNIA, one of DS’ leading global partners. The discussion covered a couple of interesting facts: · Earlier this year Dassault launched the Cloud version of 3DEXPERIENCE 2021X before the on-premise version, which is a good signal for where developments are heading. · 3DEXPERIENCE will have six upgrades a year starting from the 2021X version. · Model-based design capabilities are one of key aspects in the 2021X version, leading to “3D to all.”
Click on the headline to read more and to be directed to the full article at engineering.com.

ERP: ”Multi-tenant” i fokus när Infor rekordökar i molnet

Molnet som teknisk plattform ökar nu närmast exponentiellt bland företagen. Det är det gemensamma draget när framför allt ERP-utvecklarna under det senaste året presenterat sina resultatrapporter. Allt ifrån aktörer som IFS och Visma till Microsoft och SAP. Detta parallellt med att även branschanalytiker som IDC och Radar noterat samma kraftfulla tillväxt i antalet molnsatsningar. Idag kommer ännu ett bevis till på molntrenden:
Det är affärssystemutvecklaren Infor som berättar om betydande globala framgångar för sina CloudSuite-lösningar. 112 procent plus blev det i antalet nya molnavtal under maj och juni; tveklöst en imponerande siffra. Man pekar i detta på flera värden som bibringas användarna, sånt som allmänt ökad smidighet, motståndskraft och ökad konkurrenskraft.
”Branschspecifika tillämpningar utvecklade för branscher som tillverkning, hälso- och sjukvård, distribution, offentlig sektor, detaljhandel och besöksnäring har bidragit till att Infor nu har mer än 14 000 kunder i Infor Cloud. Några av de nya kunderna är Cloetta, Saarioinen och Burton Snowboards,” konstaterar CEO Kevin Samuelson.
Ett begrepp som är centralt i sammanhanget är ”multi-tenant”, som man hör allt mer om i debatten om framtidens system och molnet. Men vad står det egentligen för?
PLM&ERP News’ Verdi Ogewell har tittat på saken och hur denna kapabilitet manifesteras i Infors molnsviter.

PLM/ERP Analys: Om ”multi-tenant-lösningar” och hur PTC hanterar utmaningen i Atlassviten

”Multi-tenant-begreppet” är något som allt oftare poppat upp bland analytiker och företag som utvecklar molnlösningar inom ERP, men också på PLM-sidan. I och med att molnet som teknisk plattform ökar, och har ökat, som det gjort under de senaste två åren, blir frågan aktuell om hur man som systemleverantör bäst ska kunna serva och möta kundernas behov inom ramen för ett system. Att driva 100-tals eller flera individuella system och databaser med en mjukvarulösning kräver en struktur som kan bära mångfalden hos kunder och användare, utan att kompromissa ifråga om sånt som dataintegritet, konfigurationsmöjligheter och säkerhet.
Inom PLM, där moln-satsningarna ännu är tämligen begränsade i ett bredare perspektiv, diskuteras det nu mycket kring detta. Inte minst i form av SaaS och PLM-lösningar i molnet och de krav som utvecklas i samband med dessa, men problembilderna har stora likheter med det som händer på ERP-området. Även om man ofta på ERP-sidan hunnit längre på molnresorna inom företagen.
Man talar i sammanhanget om ”multi-tenant-kapabiliteter” kontra ”single-tenant”, vilket ofta präglar dagens on-premise installationer (lokala installationer). Men vad står nu de här bitarna och begreppen för?
Vi har tittat på den saken i dagens artikel; intervjuat CIMdata-analkytikern Peter Bilello, liksom talat med PLM-utvecklaren PTC om hur man konkret möter dessa utmaningar från deras sida. Bolaget är tidigt ute bland PLM-spelarna när det gäller SaaS-lösningar och man bygger nu upp en "moln-nativ" designplattform – PTC Atlas-sviten – där en pelare är SOLIDWORKS-grundarens, Jon Hirschtick, senaste satsning webb-CAD-programmet Onshape.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS/HPC: Köpet som vässar Altair på arbetsbelastning och optimering

Simuleringsföretaget Altair köper HPC-bolaget Univa. Det är dagens stora nyhet på CAE-området. Univa är mest känt som en utvecklare av lösningar för hantering av arbetsbelastning, schemaläggning och optimering av högpresterande datorer (HPC, High Performance-computing), både lokalt och i molnet.
- Altair har investerat signifikant och kraftfullt i HPC och molnteknologi under flera år. När vi nu kan lägga Univas teknik och deras mycket erfarna team till vår organisation cementerar detta ytterligare vår ledande ställning på detta snabbt rörliga område, säger Altairs CEO, Jim Scapa, i en kommentar.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

Conscia expanderar på molnsidan och köper svenska SECOA

En av huvudpoängerna i Conscia verksamhet handlar om Cisco, där man har en ledande kompetens. Men i dagens explosiva utveckliung på det digitala området påverkas bolaget av hur marknadsstrukturen utvecklas och vad som nu är hyperaktuellt är att verksamheter flyttas till molnet. Så, vad gör man för att stärka sin kompetens kring detta? Ett svar är att man kan köpa det som behövs i form av ett lämpligt förvärv.
Detta är också precis vad Conscia gjort. Idag meddelar denna framstående leverantör av säkerhets- och IT-infrastrukturlösningar att man förvärvar det svenska molntjänstföretaget SECOA. Storleksmässigt räknar man inom det nyköpta bolaget att omsätta ca 45 miljoner kronor och man har 15 anställda.
– Våra två Cisco-expertföretag som samarbetat ett tag och vi är som gjorda för varandra. När företagens infrastruktur flyttar till molnen ställs nya krav. SECOA har här en unik förmåga inom nästa generations molnbaserade tjänster med automation och AI-stöd. Tillsammans med Conscias ledande kompetens inom Cisco, CNS-portal och marknadsaccess kommer bolagen gemensamt nu att nå många flera och större kunder, säger Conscia Sveriges VD, Robert Gustafsson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Marknadsandelar Sverige 2019, enligt IDC: Visma i topp på ERP – Salesforce på CRM...

Analytikern IDC har tittat på och summerat utvecklingen på den svenska affärssystemmarknaden när det gäller CRM (Customer Relation Management, ”kundhanteringssystem”) och ERP. De trender man pekar på i sammanhanget är att molnet fått en allt starkare tillväxt under fjolåret och att vi 2019 fick se en fortsatt tillväxt i affärssystem-investeringarna.
Enligt IDC växte CRM-satsningarna med 15 procent, medan ERP-sidan stannade på 9 procent. Precis som sin analytikerkollega Radar, förutspår man att 2020 av förklarliga skäl blir ett mellanår. Men emedan Radar tror på något sjunkande investeringar, menar IDC att nivåerna från 2019 kommer att bibehållas. 2021 tror IDC att tillväxten är tillbaka igen med plus 7 respektive 4 procent. Detta medan Radar förutspår att vi först under tredje kvartalet nästa år är tillbaka på pre-Coronanivå när det gäller mjukvaruinvesteringarna.
Tittar vi på marknadsandelarna på CRM-sidan är Salesforce etta, medan Visma – alltid stora i kraft av sin överlägsna kundstock när det gäller små- och medelstora företag - toppar på ERP-sidan. Det blir onekligen en tuff utmaning för nye Vismachefen, Merete Hverven (bilden), som tillträdde topposten i bolaget efter mångårige CEOn Øystein Moan mitt under värsta Coronanedstängningen i mars i år. SAP har störst marknadsandel på SCM.
Klicka på rubriken för att kolla in 5-i-topp-listorna inom ERP, CRM och SCM i Sverige under 2019.

Efter partnerskapet med Amazon tar Nutanix nästa steg med Microsoft

Talar vi i dagens läge om moln-teknologi och -plattformar hamnar man nära nog oundvikligen i famnen på antingen Amazon eller Microsoft, eller båda två. Fråga till exempel Tarkan Maner, CCO på Nutanix, som är ett företag vars lösningar är något av spindeln i nätet när det gäller hybridmiljöer.
Mindre än en månad efter nyheten om ett nära samarbete med molnjätten Amazon lanseras samma typ av partnerskap med den främsta molnutmanaren, Microsoft.
Det här är intressant av flera skäl, men framför allt för att det innebär att Nutanix är i position för att bli ett sammanhållande kitt mellan Amazons moln, Microsofts moln och kundernas privata moln och datacenter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Infors molnsvit i nyckelroll när SAR Gruppen implementerar EAM med Prevas hjälp

EAM-området, Enterprise Asset Management är ett av Infors starka områden, där man sedan länge satsar på att få upp användarna på molnet som teknikplattform. I Infors CloudSuite finns också underhållslösningen Infor EAM som en viktig beståndsdel. Det är en portfölj av lösningar från Infor, som utvecklats för molnet och som underlättar samverkan inom organisationer.
Idag meddelar Infor-partnern Prevas att SAR Gruppen, som hanterar farligt avfall, befinner sig i startfasen av införande av Infor CloudSuite på sina anläggningar i Norge. Från Stavanger i söder till Hammerfest i norr.
– Systemet blir en viktig del av vår digitaliseringsprocess, summerar Frode Steinsland, förbättringsansvarig hos SAR.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Dassault’s 3DEXPERIENCE 2021X: TECHNIA’S CTO – Johannes Storvik – om varför modellbaserat konstruktionsarbete...

Detta med PLM har, precis som alla begreppets sub-områden, som CAD, simulering, IoT, digital manufacturing, m fl, på många sätt förändrat karaktär när det gäller programuppgraderingar. Där vi tidigare talade om en eller på sin höjd två nya versioner och årliga uppgraderingar av mjukvaran, är det idag fråga om en ”scrum-liknande”, inkrementell metodik. Denna innebär att uppgraderingsarbetet mer eller mindre förvandlats till en kontinuerlig process, med betydligt fler ”stationer” med funktionsuppgraderingar.
När det gäller Dassault Systemes och deras PLM-plattform 3DEXPERIENCE, vars senaste version och viktiga uppgraderingar vi ska titta på i dagens artikel, handlar det om nya funktionstillägg varannan månad.
- Precis, säger Dassaultpartnern TECHNIAs CTO och PLM-specialist, Johannes Storvik, när vi under längre intervju diskuterar kring de senaste versionerna och de framsteg de för med sig. Sex gånger om året kommer denna typ av funktionsuppgraderingar och när vi nu släppt version 2021X, så finns det ett antal speciella faktorer med i spelet: Dels är det första gången Dassault releasar först på molnet. Tidigare har man alltid släppt huvudversionen som on-premise (lokala installationer). Dels ser vi en trend i riktning mot modellbaserad design, MBD. Det är framför allt kring det senare dagens intervju med Storvik rör sig.
Klicka på rubriken för att läsa mer om 3XEXPERIENCE nya 2021x-version och intervjun med Johannes Storvik.

KONSULTERNA: TCS tar hem storavtal kring molninfrastruktur inom ABB-koncernen

ABB Information Systems har valt att satsa på  Tata Consultancy Services (TCS), när man tagit sikte på att omvandla sin infrastruktu för drift och hantering av molntjänster. ABB valde TCS som partner som en del av organisationens strävan att rationalisera företagets IT-drift (arbetsnamn: Program RIO) och har som mål att öka flexibilitet, skalbarhet och uthållighet hos de drifttjänster som levereras till företaget.
- När vi går mot en modern modell för hanterade tjänster behövde vi en pålitlig IT-partner med stor erfarenhet av att tillhandahålla denna tjänst. Vi valde TCS på grund av deras expertis inom hanterade tjänster, deras förmåga att skala globalt och att arbeta med mycket komplexa organisationer, säger Alec Joannou, som är ”Group CIO”, ABB.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing