CAM

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Mer om Sandviks ambitioner att bli ledande inom CAM: Köpet av Cimatron och Gibbs...

Att det händer stora saker inom branscher som PLM och IT-stöd för automation och tillverkning under semestertider och större helgperioder är knappast överraskande. Affärer som görs upp handlar ofta om känsliga marknadsrörelser där man vill att så lite som möjligt ska läcka ut innan allt är klart.
Ett exempel på en sådan affär var Sandviks köp av investmentbolaget Battery Ventures CAM-innehav, sedan början av året organiserat inom ramen för Cambrio, nu under julisemestrarna. Därmed kontrollerar Sandvik nu också Cimatrons CAM-lösningar liksom den kända mainstream-mjukvaran, Gibbs CAM.
Med dessa stora affärsuppgörelser - inkluderat förra veckans annonserade köp av CNC Software och världens till antalet användare största CAM-mjukvara, Mastercam med ca 270 000 användare/licenser - behöver ingen tvivla på Sandvikchefens, Stefan Widings, satsning på att skapa en CAM-jätte, som inte bara tagit sikte på att bli kommersiellt ledande, utan också har stora ambitioner när det gäller den dramatiska teknologiutveckling som kommer i spåren av PLM-kopplade Industri 4.0-koncept.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AKTUELLT på engineering.com: CAM in the PLM Market – Why Sandvik Bought the World’s...

When Dassault Systèmes’ CEO, Bernard Charles—known both for his visionary thinking and for being one of the first to develop a PLM concept—bought the robot programming software Deneb in 1997, engineering.com's Verdi Ogewell asked him a question: "Why would you, someone who works with CAx and product development solutions such as CATIA (CAD), PDM, simulation programs and similar, buy a robotics software solution?" “I do not primarily buy a robot management program,” Charles replied. “I am buying an important component for a broad platform for product development.” "I recalled this interesting answer in connection with last week's announcement that global tool manufacturer Sandvik is buying CNC Software and its CAM solution, Mastercam. Mastercam has about 270,000 users, mainly among small and medium-sized enterprises (SMEs). This makes Mastercam the world's largest CAM software, PLM suite-bundled software such as Siemens Xcelerator (NX CAM) and Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE (DELMIA CAM) included," writes Ogewell in today's article. But why would Sandvik want to have its own CAM software? The company, which mainly develops and manufactures metal-cutting tools, materials technology and related services, delivers its products and services to everyone who needs it, regardless of what program they have.
Click on the headline to be directed to the article on engineering.com.

CAM-MARKNADEN & FRAMTIDEN: Varför köper Sandvik världens största CAM-mjukvara, Mastercam?

Gårdagens överraskande nyhet - att den globalt verksamma svenska giganten inom framför allt verktyg till sånt som skärande bearbetning, svarvning, borrning, relaterade tjänster och annat, Sandvik, köper världens sett till antalet användare största CAM-mjukvara, Mastercam - sätter fingret på de spännande utvecklingslinjer som idag präglar all industriellt tillverkande verksamhet.
Vad vi ser hända i ett historiskt sett rasande tempo är inte alls en fråga om ytliga förändringar, utan kan närmast liknas vid det ofta missbrukade begreppet, ”revolution”. Hur då?
Tänk dig att utvecklingsteamet är klart med produktutvecklingen och då bara kan ”skjuta in” en digitala tvilling av den i 3D-utvecklade produkten i en annan digital tvilling av inte bara produktionslinan, utan också av de individuella maskiner som bygger upp den; maskinerna som ska effektuera tillverkningsarbetet. Tänk dig att du kan använda den digitala tvillingen av produkten som skapats som underlag, där den ”själv”, baserat på produktutvecklingsarbetet, kan tala om, låt säga, vilken CNC-maskin som ska användas, hur och med vilket material.
Det är denna framtidsbild som Sandvik och andra aktörer har i siktet och som underlag till vilka verktyg och modulära funktions- och tjänstepaket man vill erbjuda industrimarknaden. CAM- och CNC-områdena är inga undantag.
Men hur ser marknadsläget för CAM ut idag? Ja, det är en tuff resa som Sandvik ger sig på. Under pandemiåret 2020 mötte de icke-plattforms-paketerade (typ Siemens Xcelerator eller Dassaults 3DEXPERIENCE) aktörerna hårda nedgångar i intäkterna. CAM-marknaden minskade med strax över 7 procent enligt analytiker, som också noterar att CAM drabbas ofta hårdast i konjunkturnedgångar.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

DAGENS SKRÄLL INOM PLM: Svenska Sandvik köper världens största CAM- och CNC-lösning Mastercam

Onekligen är dagens besked om att Sandvik köper CAM-företaget CNC Software - med den ledande fristående CAM-mjukvaran Mastercam, som den stora ”stjärnan” i sammanhanget – en överraskande händelse. Mastercam har under många år varit den globalt största lösningen på CAM-området med en installaerad bas på över 270 000 användare.
Parterna i denna affär har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen, men gissningsvis kostar det Sandvik-chefen, Stefan Widing, en hel del när bolaget nu tar upp konkurrensen med Ola Rolléns Hexagon i slaget om CAM-marknadens marknadsandelar och denna teknologis roll i intelligenta tillverkningskoncept.
Mastercam är som sagt den största av spelarna på CAM-sidan, framför allt med små- och medelstora bolag på kundlistan. Denna ledande position gäller även om man räknar in de PLM-paketbundna lösningarna som t ex finns inom ramen för Siemens Digital Industries Xceleratorplattform eller Dassault Systemes 3DEXPERIENCE.
För Sandviks del kommer CNC-programvarans prestationer på marknaden att rapporteras i Design & Planning Automation-divisionen inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.
- Förvärvet av CNC Software och Mastercam -portföljen, i kombination med våra befintliga erbjudanden och omfattande tillverkningsmöjligheter, kommer att göra Sandvik till ledande på den övergripande CAM-marknaden mätt i installerad bas. CAM spelar en viktig roll i den digitala tillverkningsprocessen, vilket möjliggör nya och innovativa lösningar inom automatiserad design för tillverkning, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

MES: Hexagon blir partners med Plex Systems i jakten på tillverkning à la Industri...

Hexagon under Ola Rolléns ledarskap har gjort en magnifik utvecklingsresa och skapat en stark ställning på marknaden med ett brett utbud av programlösningar och tjänster, dels relaterat till PLM - framför allt på sub-PLM-områdena CAM/NC-/CNC-styrning och simulering – dels när det gäller smarta tillverkningslösningar, automation och metrologi. Satsningarna har lyft bolaget upp till världsklassnivå.
En sån här resa låter sig knappast göras utan att man ägnar tid och finansiella resurser åt teknologiinköp, långtgående integrationstänkande och byggen av partnerskap; alla dessa faktorer har också varit pelare i expansionsstrategin. Men målen blir dynamiska i en sådan miljö, där siktet är inställt på Industri 4.0. Utvecklingsdrivet tar aldrig slut utan siktet förflyttas kontinuerligt framåt.
Ett intressant exempel på detta är det nyligen lanserade partnerskapet med Plex Systems, ett bolag som betecknas som, ”ledande inom molnlevererade smarta tillverkningslösningar”. Poängen är att detta globala partnerskap kommer att göra det möjligt för Hexagons division ”Manufacturing Intelligence” och Plex att tillsammans sälja Plex MES till Hexagons tillverkningskunder:
- De kan därmed få stöd i att ta kontroll över fabriksgolvet och tillverkningsprocesser genom transparens och uppkoppling och förverkliga löftet om Industri 4.0, , hävdar Paolo Guglielmini, president för divisionen Manufacturing Intelligence på Hexagon.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: Svag tillväxt 2020, men ”Coronaras” uteblev – Dassault har störst marknadsandel

Även om PLM-området drabbades av Coronaeffekter under 2020 så blev det mindre kännbara än befarat för de flesta av aktörerna på PLM-utvecklingsområdet. När respekterade analytikern CIMdata gick igenom investeringsutvecklingen under fjolåret i sitt event CIMdata PLM Market & Industry Forum 2021 under förra veckan stod det klart att det befarade raset uteblev. Istället fick vi se en tillväxt i PLM-investeringarna med 3,46 procent, att jämföra med CIMdatas tidigare prognos på -1,78 procent.
Det mest slående, konstaterade CIMdatas VP och PLM-analytiker, Stan Przybilinsky, var att EDA, Electronik Design Automation-omådet, gick bra, liksom att flera återförsäljare (ÅF), partners (VAR) till de större PLM-utvecklarna och systemintegratörer (SI), som Accenture, också klarade året bra.
CIMdatas version av PLM-investeringspajen visar att just EDA fått en överraskande stor andel av totalen med 21 procent av PLM-totalen. Området får därmed den största ”tårtbiten” av alla, följd av systemintegratörernas/återförsäljarnas och VAR-områdets sammantagna 15 procentiga andel.
CIMdata-analytikern gick också igenom vilka som var störst av PLM-aktörerna räknat på deras respektive marknadsandelar, där Dassault System-chefen, Bernard Charles, tillsammans med bolaget och dess partners drog in störst andel av världens företags PLM-investeringar sett till direktintäkter med drygt 14 procent av marknadskakan. Siemens Digital Industries Software, inklusive partners, är tvåa, följda av Autodesk och PTC.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

CAM: ”Kraftfullt och budgetvänligt” – BobCAM lanserar nytt plug-in för Rhino

BobCAM for RHINO heter en lösning som nu annonseras som en ny plug-in från BobCAD-CAM. Det handlar alltså om teknik för generering av verktygsbanor och CAM-funktionalitet till Rhinoceros-designmiljön.
Rhino - närmast en standard inom NURBS-modellering – och BobCAD-CAM, med mer än 150 000 användare världen över i produktion, innebär, menar de båda bolagen, ”en stark kombination som omdefinierar pris/prestandaklassen för produktion inom bearbetning av metallmaterial”. NURBS är en förkortning av engelskans ”Non-Uniform Rational B-Spline” och handlar om kurvor och ytor som används inom datorgrafiken för att skapa mjuka övergångar och banor mellan ett antal fasta punkter.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

NY CTO och CFO: Hon blir ny teknologichef för Autodesk

Autodesk bygger om i den globala toppledningen av bolaget. Ny CTO, teknologichef blir Raji Arasu som per den 19 april över jobbet. CFO, ekonomichef, blir från 8 mars, Debbie Clifford. I det senare fallet tillträder hon faktiskt på internationella kvinnodagen.
Den nya teknologichefen, Raji Arasu kommer från Intuit, där hon fungerat som senior VP för plattformsteknik. Hon har över 25 års erfarenhet från främst e-handel, marknadsplatser, betalningar och fintech-system. Hon specialiserar sig på att leda genom transformativ förändring mellan människor, produkt, plattform och process för att påskynda kundfördelar och intäktsökning.
Clifford, som för närvarande fungerar som ekonomichef på SurveyMonkey, återvänder till Autodesk - där hon tillbringade 13 år i olika ekonomiska ledarskapsroller - och har med sig utökad ekonomisk, strategisk och operativ erfarenhet. Hon kommer att övervaka alla aspekter av Autodesks finans-, redovisnings-, skatt-, finans-, verksamhets- och investerarrelationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CAM-ledaren Hexagons nya affärssatsning: ”R-evolution för en hållbar framtid,” säger Rollén

Det latinska ordet ”revoltere” har kommit att bli ett av de oftast använda när man vill beteckna ett jättekliv framåt. Förvisso inte bara inom tekniken, utan allmänt också för att beteckna häftiga omvälvningar. Men för den som jobbar inom CAM-världen har ordet en verkligt kul koppling till vad man huvudsakligen sysslar med; ”revoltere” betyder nämligen återgång, i bemärkelsen att snurra ett helt varv. Kopplingarna till svarvning, borrning och annan bearbetande teknik är glasklar. Men det finns flera… Hexagon har under Ola Rolléns ledning tagit en väg in i framtiden som säkert överraskat många. Att han skulle kunna stoltsera som världens CAM-kung var det nog få som trodde ända tills jätteköpet av Vero Software 2014. Men det har snurrat på bra, om uttrycket tillåts, och Hexagon är en av världsledarna inom sensor-, CAM-, metrologi- och industriella autonomi lösningar.
Men Rollén och hans medarbetare tänker inte stanna där: Idag lanserar Hexagon en ny affärssatsning med fokus på att, ”återuppfinna hur industrin hanterar komplexa miljöutmaningar”: R-evolution.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

FoU: Optimerad bearbetnings-teknik för FLYGMOTORER

Högskolan Väst fortsätter att leverera intressanta forskningsresultat. Idag annonserar man industridoktoranden Jonas Holmbergs forskning, som visar hur traditionella bearbetningstekniker kan effektiviseras och hur nya alternativa metoder kan öka produktiviteten ytterligare.
Inom flygmotorindustrin finns ett stort intresse för nya alternativa tillverkningstekniker. En stark drivkraft är att kunna producera komponenter i superlegeringen 718 så effektivt som möjligt.
I början av december försvarade Jonas Holmberg sin avhandling om tillverkningsstrategier för bearbetning av flygmotorkomponenter. Hans forskningsresultat baseras på fördjupade studier och jämförelser av konventionella och alternativa bearbetningstekniker. Resultaten är också applicerbara för additiv tillverkning.
Studierna har Holmberg genomfört i nära samarbete med GKN Aerospace i Trollhättan.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing