Ett industriellt perspektiv på den DIGITALA TRÅDEN från CIMdata: ”Omogen konceptuell förståelse”

En av de branscher som alltid stuckit som proaktiva med tidigt upptag av nya teknologikoncept är aerospace- och defense-området (flyg och försvar). En intressant aspekt på detta handlar om hur man använder och utvecklar digitala tvillingar och trådar.
Klart är att detta industrisegment allmänt tagit till sig löftet som kommer med digitala tvilling- och tråd-koncept. Till skillnad från många industrisegment som bara implementerat mindre och då oftast isolerade testförsök, använder flygindustrin tekniken numera betydligt mer, från design och tillverkning till drift och underhåll. Men det finns en hel del mer att hämta, enligt en studie som gjorts av PLM-analytikern CIMdata.
Analytikerns James Roche har i ett par bloggposter tittat närmare på det industriella perspektivet gällande framför allt den digitala tråden. Roche är CIMdatas expert på PLM-praktik inom Aerospace & Defense-segmentet och en välkänd profil inom detta. Vidare är han också medlem i CIMdatas Aerospace & Defense PLM Action Group (AD PAG)-initiativ. Denna grupp, som i ett PLM-perspektiv har som målsättning att påverka utvecklingen inom IT-stödet för flygindustrin, består bl a av storheter som Airbus, Boeing, GE Aerospace, Gulfstream, Pratt & Whitney, Rolls-Royce och Safran.
I den undersökning som CIMdata gjort, med en rad intervjuer av representanter från lösningsleverantörer, nyckelkunder till dessa och AD PAG-medlemmar, framkommer en hel intressant. Totalt mottogs 90 fullständiga och validerade enkätsvar, som också har analyserats. ”Undersökningen var öppen för alla branscher, men den var inriktad på och främjades mest inom flyg- och försvarsindustrin, och nästan 60 % av svaren kom från den branschen,” skriver Roche i en bloggpost.
Två av de mest intressanta konklusionerna från svaren var att, ”digitala tråd-investeringar inom ekosystemet för industriella användare är redo för snabb tillväxt.” Samtidigt var dock ”den konceptuella förståelsen av digital tråd inom industrin mycket omogen”.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

CIMdata: ”SOLIDWORKS på 3DEXPERIENCE-plattformen demokratiserar tillgången på effektiv modern mjukvara”

PLM-analytikern CIMdata har i en kommentar i spåren av det nyligen genomförda 3DEXPERIENCE World i Nashville tittat lite närmare på behov och möjligheter för SOLIDWORKS (SW)-communityn att kliva upp på Dassaults molnplattform 3DEXPERIENCE (3DX). Klart är att analytikern tycker att skälen att kliva upp på plattformen är mycket goda. Precis som förre SOLIDWORK-chefen och numera exekutive VPn med ansvar för 3DEXPERIENCE Works inom Dassault Systemes, Gian Paolo Bassi, advokerat intensivt för.
Men trögheten i att få till en mer eruptiv vandring mot plattformen har varit påtaglig. Det som 1995 var en revolution med 3D CAD för alla på desktopen är idag en mer vardaglig företeelse som många matchar. Den som vill fortsätta att vara konkurrenskraftig behöver kort sagt mer, som de moderna livscykel-kapabiliteter på 3DX-plattformen; med bl a kraftfulla verktyg för distribuerad samverkan i realtid, kapabla simuleringslösningar och digitalt tillverkningsstöd. Att vara uppkopplad till plattformstjänsterna här, befinna sig helt i molnet och bara arbeta i en enda webbläsare är en framtid som man redan nu på många ställen tagit sikte på att realisera. När allt har samma datamodell, skalbarheten är oändlig och den tekniska kapacitet är betydligt mer omfattande än vad som bara desktop CAD kan erbjuda, är mycket vunnet.
CIMdata konstaterar i sin kommentar att visst har SW-portföljen i sig vuxit kapacitetsmässigt de senaste åren, både organiskt och genom förvärv. Men den har också vuxit genom att man gjort vassa mjukvaror (IP) från andra delar av Dassault Systèmes verksamhet tillgängliga för SOLIDWORKS-användare, 3DEXPERIENCE Works, som Bassi meddelade i Nashville kommer med SOLIDWORKS-licensen från och med juli i år.
”Detta är vettigt,” skriver analytikern. ”Många SOLIDWORKS-användande företag har lösningsbehov som går över hela livscykeln. De kan dra stor nytta av Dassault Systèmes IP och expertis.” Här har också DS SOLIDWORKS gjort en hel del för att stödja utvecklingen och gjort teknikerna, tillgängligheten och verktygen mer användbara för SWs genomsnittsanvändare. ”Detta demokratiserar i själva verket åtkomst och effektiv användning genom att de levereras på 3DEXPERIENCE-plattformen. Men det är ändå fortfarande en utmaning eftersom den genomsnittliga SOLIDWORKS-installationen bara har en handfull användare och endast 10-15 procent av dessa har antagit datahanteringslösningar. Ett sätt att uppmuntra adoption är att lyfta fram det ytterligare affärsvärde som plattformen kan ge.”
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Stark Autodesk-rapport 2023 och beröm till svenska storkonsulten Swecos sylvassa molnlösningar

PLM-, CAD- och AEC-giganten inom produktutveckling, Autodesk, har presenterat ett mycket starkt finansiellt resultat för sitt fiskala helår (FY) 2023.
De totala intäkterna var 5,01 miljarder dollar, motsvarande nära 53 miljarder svenska kronor. Detta innebar en valutajusterad ökning med 14 procent. Intressant är att de återkommande intäkterna utgjorde 98 procent av totalen, vilket förstås är en god indikation på en lyckad övergång till SaaS-modellen, som bolaget var tidigt ute med bland PLM-aktörerna. Under året fick bolaget vidare ihop över 700 000 nya abonnemang och totalen landar därmed på drygt 6,7 miljoner.
Tittar man på bolagets olika produktgrupper så är AEC det största området för bolagets produkter. Under fiskala 2023 drog AEC-biten in ca 2,3 miljarder dollar, motsvarande runt 24 miljarder kronor. En tillväxt med 16 procent jämfört med FY 2022. För svenskt vidkommande kan här noteras att Autodesk-chefen, Andrew Anagnost, under en på rapporten uppföljande frågestund tog upp konsulten Sweco som ett exempel på sylvasst utnyttjande av Autodesks mjukvaror:
- Vi ser en stark tillväxt inom AEC, som drivs av att kunder konsoliderade sig på våra lösningar för att koppla ihop tidigare slutna arbetsflöden i molnet. Sweco, Europas ledande arkitektur- och ingenjörskonsult, kopplar samman vår portfölj av produkter, från Spacemaker och Revit till Autodesk Construction Cloud och Innovyze, för att effektivisera allt från transport och energianvändning till belysning och vattenflöden. Sweco har en blomstrande hållbarhetspraxis. Deras nya digitala tjänst, Carbon Cost Compass, som är byggd på Autodesk Platform Services, hjälper kunder att modellera och beräkna koldioxidavtrycket och kostnaderna för olika typer av byggnader, sa Anagnost.
Näst största intäktsmässiga programgrupp var flaggskeppet på CAD-sidan, AutoCAD och AutoCAD LT, som stod för nära 1,4 miljarder dollar, motsvarande nära 15 miljarder kronor. Upp 11 procent jämfört med FY 2022.
Detta emedan det för PLM-, CAx- och tillverkning mest intressanta mjukvaruområdet, MANUFACTURING, drog in ca 978 miljoner dollar (drygt 10 miljarder kronor), en ökning med 12 procent jämfört med FY 2022.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

The Gian Paolo Bassi Show: “3DEXPERIENCE Works som eDrawings på steroider”

3DEXPERIENCE WORLD 2023-RAPPORT. Han har en synnerligen intagande personlighet, Dassault Systemes, förre chef för SOLIDWORKS, och mannen som fått det tuffa uppdraget att leda communityns styrkor uppför berget som leder till molnet och PLM-plattformen 3DEXPERIENCE Works. Gian Paolo Bassi heter han och själv uttrycker han det som att man är på väg mot ett läge ”där vulkanen av användare går över till denna plattform snart ska få ett magnifikt utbrott”.
Bassi är numera är senior VP för 3DEXPERIENCE Works, och menar att de senaste tre åren har fått oss alla att inse vikten av att kunna arbeta var som helst, hålla kontakten när som helst och alltid vara uppdaterade på vilken digital enhet som helst. Vilket bara är en aspekt på 3DX Works. Andra handlar om tillgänglighet på en rad andra avancerade verktyg kring simulering och analys, model-based design, e t c.
Under det nu pågående 3DEXPERIENCE WORLD 2023 i amerikanska Nashville och dess Music Center tillkännagav han sålunda under första dagens övningar på scenen att från och med den 1 juli i år kommer varje säte av 3D CAD-lösningen SOLIDWORKS att inkludera 3DEXPERIENCE molnlösningar. Detta är ett bra steg framåt och kommer med en stor potential när det gäller att få igång massvandringen till denna Dassault-plattform, som i de flesta perspektiv tillhandahåller denna världens största professionella CAD-community de praktiska lösningar de behöver för att möta digitaliseringens krav på produktframntagnings-verktyg och kommunikativa miljöer för distribuerad produktutveckling.
Beskedet är välkommet och innebär bland annat att alla SW-användare kommer att ha möjlighet att dela och markera en modells 3D-vy, i vilken webbläsare som helst. Och som grädde på moset sa Bassi att ingen separat licens behövs för detta och man behöver inte heller installera något tungt program – allt finns tillgängligt via webbrowsern.
- Som eDrawings på steroider, summerade han kapabiliteterna i lösningen till dånande applåder från en publik som var uppenbart nöjd och entusiastisk över detta besked.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

En av Nordens mest kända CAD- och PLM-chefer avgår efter tio år – SOLIDWORKS-partnern...

BOLAGET SPLITTRAS I TVÅ DELAR. En av den nordiska PLM-branschens mest erfarna och framgångsrika chefer, Jan Lundström, CEO och sedan tio år bas för CAD, PLM och 3D-printing-återförsäljaren PLM Group, berättar idag att han avgår och i framtiden istället ska jobba med styrelsearbetet.
Avgången sker i samband med att bolaget PLM Group, delas upp i två enheter, varav en ska hantera mjukvarusidan med PLM- och CAD-bitarna, huvudsakligen uppbyggt kring Dassault Systemes SOLIDWORKS – medan den andra delen ska fokusera på additiv manufacturing och 3D-printing-bitarna.
- Efter att ha lett PLM Group i tio år drar jag mig från det operativa ansvaret till ett styrelseengagemang och bolaget är uppdelat i två autonoma affärsenheter. Lars Green kommer att leda mjukvaruorganisationen och Gøran Jenssen 3D-utskriftsorganisationen, säger Jan Lundström i en kommentar.
Varför delas bolaget upp i två enheter? Klick på rubriken för att läsa Jan Lundströms svar på detta.

CAD/CAM & 3DP: Om Autodesks tuffa resa mot integration av tillverkningslösningar på sin Fusion...

Ett av företagen inom PLM-området som satsat hårt på breda integrerade PLM-plattformar är CAD-ledaren på mainstream-sidan, Autodesk. Framför allt tänker man i industriella sammanhang på Fusion 360 och moln-plattformen. Bolaget har jobbat länge med att få till den breda integrerade PLM-funktionalitet man strävat efter. Inte minst då arbetet med att skapa starka, sömlösa kopplingar mellan CAD-designområdet och den tillverkningsrelaterade CAM-sidan och även om man hört talas om integrationslösningar under åtminstone två decennier, så har det hela, precis som bloggaren och den seniora PLM-redaktören på Desktop Engineering.com noterar, "blivit en sammanslagning som har skett i slow motion under två decennier, precis framför våra ögon. Integrationen av design och tillverkning, eller CAD och CAM, har blivit både stramare och djupare med tiden och idag är tillverkningskapabiliteter och simulering en standarddel av designprogrammen, för Autodesk." Men man är långt ifrån ensamma i detta utvecklingsspår. Också andra spelare på midmarket-sidan som PTCs Onshape och Dassault Systemes’ SOLIDWORKS har fått till integrationer här.
Men det har som sagt varit en dynamisk och ständigt utmanande resa, där det som ursprungligen bara handlade om subtraktiva tekniker som CAM, med tiden utmanats av additiva teknologier, 3D-printing, som i allmänhet blivit ett alternativ för framför allt mer komplexa lösningar i korta serier.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Mer om CAM-lösningar i Sandviks ägo: Mastercam Mill vässar bearbetningsflexibilitet och ökar betoningen på...

När Sandvik under fjolåret köpte världens största CAM-lösning sett till antalet användare, MasterCAM med globalt 270 000 användare, var det en viktig pusselbit i de senaste årens stora strukturella ombyggnad i ägandet av de globala programutvecklarna på området. Företagen som stod för detta var förutom Sandvik också svenska Hexagon. Båda har starka kopplingar till verkstadsindustriell produktion. På bara 6-7 år har dessa två svenska bolag investerat tungt i CAM och står nu som ägare av i princip alla de större och viktigare CAM- och CNC-programmeringsutvecklarna.
Detta sagt om bakgrunden kunde vi tidigare i veckan rapportera om vad som händer på den tekniska sidan i en av Sandviks CAM-mjukvaror – mainstreamlösningen GibbsCAM’s 2023-version. Men utvecklingsarbetet går förstås vidare på flera fronter och när det gäller Mastercams 2023-version, så kom den redan i juni tidigare i år och idag annonserar bolaget nya förbättringar i sin arsenal. Nu handlar det om Mill Solutions.
Allmänt ligger inriktningen på att utveckla lösningar för en mer strömlinjeformad tillverkningsprocess. Något som också avspeglas i Mastercam Mill med bl a utökad bearbetningsflexibilitet och en ökad betoning på hastighet och automation.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

GibbsCAM tar stort produktivitetskliv med ny svarvningsteknologi från Sandvik Coromant i 2023-versionen

När Sandvik för ett drygt år sedan köpte på sig en rad CAM-lösningar innebar det att Sverige numera kan stoltsera med att vara världens ledande nation på detta så viktiga sub-PLM-område. Inte minst för att även Hexagon genom en rad köp skaffat sig en ledande position på just denna typ av mjukvaror för metallbearbetning. I Sandvik-fallet hette en av aktörerna man köpte Cambrio, i vilket investmentbolaget Battery Ventures organiserat sitt CAM-innehav. I och med detta kontrollerar Sandvik det välkända Cimatrons CAM-lösningar - däribland mainstream-mjukvaran, GibbsCAM.
Lägger man till detta Sandviks köp av CNC Software och världens till antalet användare största CAM-mjukvara, Mastercam med ca 270 000 användare/licenser - behöver ingen tvivla på Sandvikchefens, Stefan Widings, satsning på att skapa en CAM-jätte, som inte bara tagit sikte på att bli kommersiellt ledande, utan också har stora ambitioner när det gäller den dramatiska teknologiutveckling som kommer i spåren av PLM-kopplade Industri 4.0-koncept.
Så vad händer med t ex CAMBRIO och GibbsCAM-innehavet? En hel del som bär Sandviks märke visar det sig när nu den nya releasen, GibbsCAM 2023, släppts.
Man fortsätter att fokusera på att vässa kärnkapaciteten, det är givet, men lanserar samtidigt ny spännande teknologi som introduceras i samarbete med Sandvik Coromant. GibbsCAM 2023 innehåller således bl a ett antal betydande förbättringar när det gäller svarvning (”turning”), inklusive den mycket effektiva implementeringen av Sandvik Coromants PrimeTurning-strategier.
Klicka på rubriken för att läsa mer om den nya versionen av GibbsCAM.

CAx: Nya Solid Edge 2023 – bred mainstream-plattform med ny SaaS-modell, molnet och kopplingar...

Det kanske mest spännande med 3D CAD-mjukvaran Solid Edge är dels att få lösningar har lika breda och väl sammankopplade kapabiliteter och dels att den detta till trots aldrig fått lika mycket uppmärksamhet som konkurrerande lösningar, typ DS SOLIDWORKS eller Autodesk Inventor. Ändå är detta program från Siemens Digital Industries både funktionalitets- och domän-mässigt mycket innehållsrikt och högst konkurrenskraftigt på mainstreamsidan. Här finns det mesta som gör att den generellt kan sorteras in under plattformsbegreppet med sånt som inbyggt PDM och därmed ingen databas att underhålla, liksom simulerings- och CAM-lösningar och när man nu lanserar 2023-versionen av Solid Edge tar man ytterligare utvecklingskliv.
Med denna version kommer ett nytt utseende och känsla, vilket totalt ger ett toppmodernt intryck. Generellt talar vi om effekter som mer intuitiva sätt att arbeta, större anpassningsmöjligheter och förbättrade arbetsflöden för modellering.
Uppdateringar av geometridefinitionsverktygen i Solid Edge inkluderar bl a synkron teknologi, som tillämpas på traditionella historik-baserade delar och delar skapade med konvergent modellering (t ex generativ design eller från 3D-skanningar) kan användas i simuleringar utan behov av ytterligare konvertering.
Bland toppnyheterna är vidare en SaaS-modell, starka molnkopplingar och kapaciteter att interagera med Xcelerator-portföljen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PLM: ”Fusion 360-plattformen vinner användare från SOLIDWORKS,” hävdar Autodeskbasen på Autodesk University 2022

Under denna vecka har ett av PLM- och CAD-branschens absolut största fysiska event gått av stapeln i amerikanska New Orleans. Det är Autodesk University 2022, som i år för första gången avhållits i denna stad, som de flesta minns från orkanen Katrina, som ödelade delar av den 2005.
Men med Autodesk kommer en annan slags storm till den amerikanska sydstatpärlan. I alla fall enligt Autodeskbasen, Andrew Anagnost, Fusion 360-plattformen. Vid en mediasession säger han att denna molnbaserade PLM-lösning - Fusion 360 – nu plockar hem en rad kunder och användare, framför allt från tuffa konkurrenterna SOLIDWORKS.
- Absolut, vi ersätter SOLIDWORKS på en rad ställen, sa Anagnost.
Exakt hur detta ser ut i siffror avslöjar han inte, men det finns uppgifter, aktuella från mitten av 2021, där mjukvaruanalytikern Griffin Securities ger några indikationer om läget när det gäller aktiva licenser för Fusion 360 och hur det ser ut kontra SOLIDWORKS. Enligt dessa har Fusion 360-plattformen ca 165 000 licensierade användare. Detta emedan SOLIDWORKS ligger på drygt 600 000 professionella användare globalt. Stor skillnad ännu alltså, men dels är siffrorna ett år gamla och dels ska de kanske hellre jämföras med hur det går för SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-relaterade lösningar, som också dessa handlar om PLM i molnet. De har dock haft vissa svårigheter att etablera sig i SW-communityn och uppgifterna om hur migrationen till 3DX ser ut mer konkret har varit knapphändiga från DS SOLIDWORKS..
Till saken hör också att Autodesks Inventor enligt samma källa som ovan ligger på ca 400 000 proffsanvändare globalt.
Hur som helst händer det en hel del i Autodesks molnbaserade Fusion 360-plattform för CAD, CAM, CAE (simulering och analys) och EDA/PCB (Electronic Design Automation/”kretskortsdesign”). PLM&ERP News’ amerikanska systersajts reporter, engineering.coms Roopinder Tara, rapporterar om att man nu har adderat ett Ansys-tillägg (CAE) och med nya ModuleWorks för tillverkning närmar man sig alltmer att bli en ”one-stop-shop” för hela produktdesign- och tillverkningsprocessen. Liksom att hållbarhetsaspekterna var i fokus under University-eventet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title