CAM

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

SIMULERING & ANALYS: MSC Software har från årsskiftet blivit Hexagon Design & Engineering

MSC Software med historik tillbaks till NASA på 1960-talet och välkända inom CAE & Simulerings-området med ledande programvaror såsom MSC/Nastran och Adams för flerkroppsanalys och fordonsdynamik kommer från årsskiftet att marknadsföras under Hexagons varumärke.
- Vi har varit en del av Hexagon sedan 2017 och sedan 2020 har MSC Softwares f d CEO, Paolo Guglielmini, varit chef över Hexagon division Manufacturing Intelligence (HMI), där vi nu är över 8.000 personer som utvecklar och levererar lösningar inom Smart Industri. Detta inkluderar förutom MSC också Hexagon Metrology som är den gamla kärnan i Hexagon-portföljen samt PS som står för kompetens och lösningar inom CAM med flera framstående varumärken som ni kunnat läsa om på PLM&ERP News, säger Fredrik Roos från det svenska bolaget i Göteborg.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Första BATTERICELLEN från Northvolts gigafabrik i Skellefteå – ”ett nytt kapitel i europeisk industrihistoria”

”Ett nytt kapitel i europeisk industrihistoria,” skriver svenska batteritillverkaren Northvol om veckans besked att man monterat ihop den första battericellen vid bolagets gigafabrik i Skellefteå. Detta epitet är det inte svårt att hålla med gällande Peter Carlssons gigantiska industriprojekt kring Northvolt. Monteringen av denna första litiumjonbatteri-cell är tveklöst ett spännande steg som också markerar att fordonsvärldens elektrifiering är på väg att ta klivet från att vara en mindre del av det europeiska automotive-området till en inom de närmaste åren dominerande roll.
Battericellen på bilden i artikeln är det första som har designats, utvecklats och monterats fullt ut på en gigafabrik av ett ”hemmaodlat” europeiskt batteriföretag.
- Idag talar vi om en milstolpe för Northvolt som teamet har arbetat mycket hårt för att uppnå. Naturligtvis är denna första cell bara början. Under de kommande åren ser vi fram emot att Northvolt Ett kommer att utöka sin produktionskapacitet kraftigt för att möjliggöra den europeiska omställningen till ren energi, säger Peter Carlsson, som inte bara är bolagets VD utan också bolagets medgrundare.
På PLM- och automationssidan har hård- och mjukvaror från Siemens och ABB spelat viktiga roller.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Prisade av Sandvik Coromant för vassa insatser kring skärande bearbetning

Sandvik Coromant meddelade nyligen att man utsett Edströms Verktyg till ”Årets Distributör” i Norden 2021. Priset lägger sin tyngdpunkt på den distributör som levererar den högsta servicenivån och effektivaste lösningarna till sina kunder, men väger också in hur det ser ut när det gäller stora framsteg inom digitala lösningar och, förstås, betydande försäljningstillväxt.
Sandvik noterar i sammanhanget också att Edströms Verktyg, ”under året har ökat sin försäljning genom flera investeringar med syfte att stärka sin affär och närvaro inom skärande bearbetning. De har med sitt innovativa arbetssätt förstärkt sin tekniska kompetens och utvecklat sitt tjänsteerbjudande. Genom sitt uppdaterade showroom och samarbetet med Sandvik Coromant har Edströms Verktyg skapat en unik mötesplats för kundmöten, maskin- och produktdemonstrationer.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Köpet av Lighthouse Systems vässar Infor på tillverknings- och MES-området

Det händer mycket kring affärssystem-utvecklaren Infor. Bara under senaste halvåret har man bl a på det globala sålt av hela sin EAM-division till Hexagon och på det regionala nordiska planet fördjupat samarbetet med storkonsulten CGI som strategisk allianspartner.
Men det stannar inte där; bolagets senaste drag är att man köper brittiska Lighthouse Systems, som är en ledande leverantör av MES-mjukvara (Manufacturing Execution System) för smart tillverkning. Företagets flaggskeppsprodukt, Shopfloor-Online, hjälper tillverkningsföretag att hantera och förbättra tillverkningsoperationer från produktion till kvalitet, lager och underhåll.
- MES-lösningar är avgörande för tillverkande företag som vill säkerställa sin data insyn i realtid över all anläggningsverksamhet, säger Infors CEO, Kevin Samuelson.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Nu har Esprit CAM även formellt klivit in under Hexagons Manufacturing Intelligence-paraply

Hexagon fortsätter i rask takt integrationsarbetet med att sammanföra sin rika flora av CAM-, CNC- och bearbetningslösningar under det gemensamma paraplyet i Manufacturing Intelligence-divisionen. Sedan den 2 oktober sorterar sålunda DP Technologies med CAM-mjukvaran Esprit även formellt under denna division.
Det var för ganska precis ett år sedan som Hexagon-basen, Ola Rollén, köpte DP Technologies och dess flaggskeppslösning Esprit. Denna mjukvara stöder alla typer av CNC-maskiner via ett gemensamt gränssnitt och arbetsflöde och ger högpresterande CNC-maskinprogrammering, optimering och simulering för ett brett utbud av precisionstillverkningstillämpningar.
En annan viktig poäng är att Esprit med redigeringsfri G-kod (verktygsbana) använder en simuleringsplattform för digitala tvillingar för att modellera den färdiga delen, verktygen och CNC-maskinen. AI-baserade algoritmer eliminerar manuell datainmatning och ger maskinoperatörer större säkerhet om vad som kommer att hända på verkstadsgolvet. Resultatet – förenklad programmering, ökad livslängd och användning, minskade cykeltider och förbättrad produktivitet.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Om fördelarna med att jobba med MBD, modellbaserad definition, jämfört med traditionell metodik

En 3D-modell som innehåller både produkt- och tillverkningsinformation (PMI), ger tillverkare en enda, rik och tillgänglig källa, ”sanning”, för all mekanisk hårdvara i en produkt. Det är vad MBD, modellbaserad definition, handlar om för att dokumentera den information som krävs för att tillverka och inspektera delar och assemblies när man jobbar med 3D-modeller. Detta i motsats till den mer traditionella metodiken med 3D-modeller i kombination med 2D-ritningar för tillverkningsinformation. På sista raden kan MBD ge stora tidsvinster.
Fördelarna med MBD i produktutvecklingsarbetet är många, bl a har en studie från amerikanska NIST, National Institute of Standards and Technology, visat att MBD kan minska tidsåtgången i ”design-till-tillverkning-” och ”-till-inspektion-processerna” med 78,4 procent. Det är förstås fantastiska siffror och de flesta som gått över till PMI-annoterade 3D-modeller kan nog skriva under på att det betytt enormt mycket ifråga om ledtidskapning i processerna.
Men varför är MBD effektivare än den traditionella ”2D-ritmetoden”? Skälen är flera, men på en principiell nivå är det faktum att 3D-annoteringarna i CAD-modellen är semantiska betydelsefullt. Det innebär att annan programvara kan förstå dem. Istället för att dela en PDF eller en utskrift av en ritning i leveranskedjan delar man antingen den ursprungliga inbyggda del-filen eller en CAD-neutral STEP-fil. När dessa filer öppnas i programvara för CAM, eller inspektionsprogram för koordinatmätmaskiner (CMM), känner programvaran igen 3D-annoteringarna och deras geometriska referenser. Detta eliminerar inte bara arbetet med att översätta informationen från en ritning till nedströms programvaran; det går också både snabbare och minskar risken för misstag.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SIMULERING & ANALYS: MSCs mjukvaror kuggas ihop med HEXAGONs metrologi- och CAM

Det vore en överdrift att säga att det som hänt inom sub-PLM-området CAM – alltså mjukvaror för generering av NC/CNC-kod och simulering av metallbearbetning – de senaste åren fått den uppmärksamhet det förtjänar i media. Lite i skymundan är det nämligen så att denna för global verkstadsindustriell verksamhet så viktiga arena i det närmaste totalt tagits över av två svenska bolag: Hexagon och Sandvik. De har båda tagit sikte på att med marknadens bredaste kompetens, mjukvaror och sömlöst kopplade kapabiliteter spela ledande roller i framtidens globala Industri 4.0-värld.
Vi talar i detta bl a om en vindkantring inom CAM-industrin – där dessa verkstadsjättar, med rötterna djupt förankrade inom industriell produktion, köpt upp det mesta och det bästa av spelarna på detta område. Klart är att framför allt Hexagons Ola Rollén var tidigt ute att se potentialen i detta. Men då inte bara på CAM-sidan, utan även inom andra viktiga och tangerande verksamheter inom de industriella produktframtagningsprocesserna, t ex simulering och analys. Hur då och vilka är de tunga skälen?
Det finns naturligvis flera, men i grunden handlar det om en sak: att etablera integrerade lösningar som färgar in i vad som är framtidens stora industriella koncept, Industri 4.0. I dagens och i framför allt framtidens industriproduktion kommer det mesta att hänga ihop; det kommer att vara automatiserat och präglat av designlösningar som styrs av mjukvaror med artificiell intelligens; smart tillverkning helt enkelt, där mycket av vad som ska göras för att en effektiv produktionsprocess ska komma till stånd bestäms redan i produktutvecklingsskedet.
Även här finns Hexagon med i spelet och i samband med förra veckans HxGN Live Design & Engineering 2021 kom också ett symboliskt viktigt drag i utvecklingen av Hexagons Manufacturing Intelligence-division (MI) och integrationen av de olika domänernas program: PLM- och CAE-bolaget MSC Software, köpt 2017, integreras med MI-divisionen. MSC Software, med alla underavdelningar, Romax Technology, FFT, FTI, etc, blir ett samlat erbjudande under Hexagons varumärke.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

”CADens bäst bevarade hemlighet”: Vassare stöd för designautomation, tillverkning och samverkan i Solid Edge...

Siemens Digital Industries Software har släppt 2022-versionen av Solid Edge-mjukvaran. Det handlar alltså om bolagets 3D CAD-lösning för mainstreammarknaden, där man bl a konkurrerar med Dassaults SOLIDWORKS och Autodesks Inventor. Klart är att Solid Edge har utvecklats till en riktigt skarp och bred lösning och i detta blir en tuff och kapabel konkurrent till de andra två, dock utan att i dagsläget ha nått samma stora globala spridning. Det ligger kort sagt fortfarande en hel del i beskrivningen av Solid Edge som en av branschen bäst bevarade hemligheter.
För visst är det så att vi talar om en kapabel mjukvara, som är så mycket mer än bara ett mainstream CAD-program. Det som slår en i detta sammanhang är att Siemens på ett sätt som påminner om Dassaults med 3DEXPERIENCE-plattformen jobbat hårt på att skapa kopplingarna till sin ”stora” PLM-portfölj Xcelerator. Dock utan att slå på stora trumman för allt vad detta innebär i form av tillgänglighet till en rad kapabla appar, som translations-fritt kan kan ”tala” med varandra och – vilket ofta gäller i Siemens-miljöerna – präglas av en öppenhet som gör att man mer än i andra programmiljöer enklare kommunicerar med externa lösningar. Detta ger snabba och lättillgängliga möjligheter till samverkan, ”kollaboration”, i produktframtagnings-arbetet därför att kompatibiliteten - baserad på Parasolid-kärnan som man äger och licensierar ut till nära nog alla andra spelare – är ett ”geometri-språk” som alla kan förstå, utan bryggor.
Detta sagt är tunga nya poänger i Solid Edge 2022 inbäddade lösningar för regelbaserad designautomation, större möjligheter att arbeta med punktmoln, nät och importerade data utan translation. Men även på simulerings- och CAM-sidan har det hänt intressanta saker: här finns en extremt effektiv lösning för simulering av vätskeflöden och på CAM-sidan nya verktyg för 2,5-axlig bearbetning.
Klicka på rubriken för att läsa mer om den nya Solid Edge-versionen.

Mer om Sandviks ambitioner att bli ledande inom CAM: Köpet av Cimatron och Gibbs...

Att det händer stora saker inom branscher som PLM och IT-stöd för automation och tillverkning under semestertider och större helgperioder är knappast överraskande. Affärer som görs upp handlar ofta om känsliga marknadsrörelser där man vill att så lite som möjligt ska läcka ut innan allt är klart.
Ett exempel på en sådan affär var Sandviks köp av investmentbolaget Battery Ventures CAM-innehav, sedan början av året organiserat inom ramen för Cambrio, nu under julisemestrarna. Därmed kontrollerar Sandvik nu också Cimatrons CAM-lösningar liksom den kända mainstream-mjukvaran, Gibbs CAM.
Med dessa stora affärsuppgörelser - inkluderat förra veckans annonserade köp av CNC Software och världens till antalet användare största CAM-mjukvara, Mastercam med ca 270 000 användare/licenser - behöver ingen tvivla på Sandvikchefens, Stefan Widings, satsning på att skapa en CAM-jätte, som inte bara tagit sikte på att bli kommersiellt ledande, utan också har stora ambitioner när det gäller den dramatiska teknologiutveckling som kommer i spåren av PLM-kopplade Industri 4.0-koncept.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

AKTUELLT på engineering.com: CAM in the PLM Market – Why Sandvik Bought the World’s...

When Dassault Systèmes’ CEO, Bernard Charles—known both for his visionary thinking and for being one of the first to develop a PLM concept—bought the robot programming software Deneb in 1997, engineering.com's Verdi Ogewell asked him a question: "Why would you, someone who works with CAx and product development solutions such as CATIA (CAD), PDM, simulation programs and similar, buy a robotics software solution?" “I do not primarily buy a robot management program,” Charles replied. “I am buying an important component for a broad platform for product development.” "I recalled this interesting answer in connection with last week's announcement that global tool manufacturer Sandvik is buying CNC Software and its CAM solution, Mastercam. Mastercam has about 270,000 users, mainly among small and medium-sized enterprises (SMEs). This makes Mastercam the world's largest CAM software, PLM suite-bundled software such as Siemens Xcelerator (NX CAM) and Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE (DELMIA CAM) included," writes Ogewell in today's article. But why would Sandvik want to have its own CAM software? The company, which mainly develops and manufactures metal-cutting tools, materials technology and related services, delivers its products and services to everyone who needs it, regardless of what program they have.
Click on the headline to be directed to the article on engineering.com.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing