CAM

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

Hexagon vässar CAM-sidan med ännu ett köp

Det är i högsta grad en intressant utveckling vi sett på det globala CAM- och CNC-området, där vi inom ramen av bara ett drygt halvdecennium fått uppleva en ur svenska synvinkel mycket spännande omstöpning. Idag är de svenska koncernerna Hexagon och Sandvik världsledande på området efter en rad köp.
I detta race tog Hexagon under Ola Rolléns ledning en väg in i framtiden som ser mycket lovande ut; en resa som inleddes med jätteköpet av Vero Software 2014 och senare med andra förvärv, bl a så sent som ifjol med köpet av Esprit CAM. Men det har snurrat på bra efter det också, om uttrycket tillåts, och Hexagon är idag en världsledare inom sensor-, CAM-, metrologi- och industriella autonomilösningar.
Men bolaget fortsätter på den inslagna vägen med att stärka upp sin position inom CAM, denna gång gäller saken köpet av distributören Vero Solutions; ett förvärv som man menar inte bara stärker företaget i Italien utan också i Centraleuropa.
- Vero Solutions-teamet tillför en mängd CAD CAM-mjukvaruexpertis och djup kunskap om den italienska marknaden för form- och formdesign och tillverkning, och de har arbetat som en del av det utökade Hexagon-teamet i ett antal år, kommenterar Stephen Chadwick, EMEA-chef för Hexagons Manufacturing Intelligence-division, saken.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Sandvik, CAM, IoT och sensorer: ”Därför är bättre övervaknings- och styrsystem avgörande för framtiden...

Att bättre övervaknings- och styrsystem i tillverkning är en förutsättning för att klara de ökade kraven på kvalitet inom fordonsindustrins framtid behöver ingen tvivla över. Idag agerar också flera av automotivemarknadens viktiga spelare på området, inte minst då de tyska tillverkarna av premiumbilar, BMW till Volkswagen.
De implementerar nu digitaliserade processer för att förbättra sin produktion. Enligt IBM-rapporten ”Automotive 2030 – Racing toward a digital future,” konstaterar hälften av cheferna inom fordonsindustrin att deras organisationer måste genomgå en digital omvandling för att fortsätta vara framgångsrika. Det råder heller ingen tvekan om att biltillverkarna kan uppnå högre produktivitet och flexibilitet med hjälp av digitalisering. Men hur gör man med kvalitetssäkringen?
Svenska verktygsjätten Sandvik Coromant har flera viktiga svar på de utmaningar automotiveföretagen ställs inför. Ett sätt är att använda mer avancerade övervakningssystem, menar bolagets Jens Nannen, Digital Machining Sales Technology Manager i Europa ho Sandvik Coromant. De lösningar man kan ställa upp på banan ger bättre kontroll och styrning, som t ex att kunna dra fördel av IoT-system som stöder operatörernas manuella uppgifter i produktionslinjen.
- Det är inte bara en fråga om att vässa kvaliteten, det handlar t o m om att säkra en framgångsrik överlevnad på marknaden, säger Nannen.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

PTC släpper ny CAD-version: CREO 9 tar stadigt grepp om generativt, simulering och MBD

När PTC lanserar den nionde upplagan av sin high-end CAD-mjukvara Creo är det allmänt fråga om förbättringar av prestanda och genvägar till snabbare produktdesign, addering av lösningar för innovation byggt på exempelvis teknologier som generativ design, realtidssimulering och additiv tillverkning.
- Creo 9 är en viktig utgåva, och våra kunders feedback har spelat en stor roll för att få det att hända, säger Brian Thompson, VP och chef för Creo-sidan på PTC, och fortsätter: "Vi har genomfört kärnförbättringar som kapaciteten för delad yta och starkare hantering av designavsikter för att gynna våra användare. Annat handlar om fokus på avancerad teknik som transformerar produktdesign – inte minst då sånt som stöder och underlättar simulering, generativ design och additiv tillverkning."
Thomson påpekar också att man stärkt Creos ergonomiska kapacitet och förbättringar när det gäller MBD, Model-Based Definition. Det senare ett område som kommer alltmer.
- Men på sista raden går alla dessa förbättringar ut på att hjälpa ingenjörer att få ut sin bästa design snabbare på marknaden, säger Thompson.
Men vilka är fördelarna med generativ design och MBD? Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kan lågkod-plattformar göra någon nytta inom PLM? Om Mendix och värdet av de nya...

Vad kan en lågkod-lösning göra för nytta i en PLM-miljö? Frågan är intressant, inte minst i perspektivet av att flera PLM-utvecklare satsat på att köpa, integrera och utveckla denna typ av lösningar. Siemens Digital Industries Software är ett av de tydligaste exemplen i PLM-världen med sitt köp 2018 av lågkodplattformen Mendix; men det finns andra på arenan, exempelvis Aras PLM, medan t ex Salesforce, Microsoft och SAP är andra exempel utanför den renodlade PLM-sfären. Men enligt Gartners Magiska Quadrant och deras senaste plattformsutvärdering 2021 är Mendix emellertid positionerat som ledande när man väger samman vision och förmåga att exekutera.
Hur viktigt är detta för Siemens? Mer än man skulle kunna tro. Mendix har sedan köpet t o m vuxit i betydelse på ett sätt som få kunde föreställa sig 2018, även om CEO Tony Hemmelgarn, redan 2018 var övertygad om saken:
- Mendix har ursprungligen använts inom banking och logistik för att koppla ihop ”programstackar” och bygga appar, sa han i en intervju med PLM&ERP News. Men vad vi snabbt har visat är att grundkapabiliteterna kan dras ut till i stort sett vilken bransch som helst. Men det är framför allt enkelheten att utföra sånt som tidigare varit väldigt komplext som får folk att haja till när vi demonstrerar saken.
Med detta i minnet är det knappast överraskande att Mendix idag håller på att bli en motor i Siemens digitala landskap med PLM-portföljen Xcelerator som viktigaste uttryck.
Vi ska i dagens artikel titta lite närmare på Mendix som en av pelarna i Siemens-miljön. Detta inte minst i skenet av dagens nyhet; att man gjort Mendix Workflow för processautomation allmänt tillgängligt för globala företag som bygger ”end-to-end” digitala lösningar på lågkodsplattformen.
– Betydelsen av den här utgåvan är att områdena lågkod och arbetsflöde/BPM (Business Process Management) nu går ihop, säger Mendix CTO och R&D-chef, Johan den Haan, till PLM&ERP News.
Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

SOLIDWORKS slår ett slag för Modell Baserad Definition: ”Sömlöst från design till tillverkning i...

I dagsläget har alla de större utvecklarna av PLM-mjukvara lösningar för mer helhetliga flöden i processerna från produktutveckling till tillverkning. Bland de volymmässigt stora aktörerna i detta finns förstås ledande mainstream-utvecklaren, Dassault Systemes-ägda SOLIDWORKS.
Bolaget har de senaste åren legat på hårt för att få ett genomslag för en mer bred plattform än att som tidigare huvudsakligen tillhandahålla bra CAD- och simuleringslösningar till sina användare. Molnet är i detta en av faktorerna som förändrar förutsättningarna att gå vidare till att täcka in hela produktframtagnings-processen. Frågan har varit hur man ska aktivera sin världsledande mainstream-community för detta. Här har det dock hänt en hel del. Den primära plattformen som saluförts och dessutom steg för steg utvecklats till en bra nivå är SOLIDWORKS’ 3DEXPERIENCE Works-plattform. Men det finns mera.
En viktig poäng i sammanhanget är att modern produktframtagning innefattar en rad intressenter i allt från säljavdelningar till produktutvecklare som designar och tillverkande enheter. Idag ska allt kopplas ihop.
Specifikt när det gäller gapet mellan produktutveckling och tillverkning kommer idag allt mer också det som kallas MBD (Model-Based Definition); alltså att skippa 2D, rakt av övergå till 3D och kanske t o m börja bygga upp utvecklingskoncepten kring digitala tvillingar. Hur får man ihop detta?
Här är DS SOLIDWORKS förslag kring 3DEXPERIENCE Works-portföljen en klart intressant option, liksom bolagets Smart Manufacturing Eco system. Hur då? Vi har talat med förre CEOn för SOLIDWORKS, Gian Paolo Bassi, idag ansvarig för den nya division som ska utveckla och kommersialisera Works-portföljen. Dessutom har vi tittat på hur nordiska SOLIDWORKS-partnerns, PLM Group, Silva Lill, ser på saken.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

När misslyckande inte är ett alternativ: Om SANDVIK och digital tillverkning för flygindustrin

Sandvik-koncernen är ju numera en storaktör inte bara på verktygsfronten när det gäller t ex skärande bearbetning. Efter fjolårsköpen av dels Cambrio, med Cimatron och Gibbs CAM, och förvärvet av CNC Software, med Mastercam, har bolaget klivit direkt in på ett av PLM-sidans hetaste områden och etablerat en viktig position på CAM-marknaden, vilken inkluderar både specifik verktygstillverkning och mer generell maskinbearbetning.
Man har därmed en utmärkt grund för att skapa optimala kombinationslösningar, som inte bara rör verktyg, utan också kombinerade fysiska hårdvaru- och mjukvarulösningar. Detta är nu också i högsta grad ett tidens tecken inom toppmodern tillverkning, där ett ökande antal branscher inför digitala tekniker i sina tillverkningsprocesser.
Vi ska i dagens artikel titta närmare på ett sånt exempel: flygindustrin. Originaldelstillverkare inom detta segment (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart på både korta och långa sträckor och klara nollutsläppsmål. Alla komponenter måste vara av hög kvalitet, med snäva toleranser i svårbearbetade material som varmhållfasta superlegeringar, samtidigt som produktionen ska vara kostnadseffektiv och felfri – men hur?
Här kommer digitalisering och big data in i bilden. Francis Richt, ”Digital Machining Business Manager” hos Sandvik Coromant, berättar i dagens artikel om hur kombinerade digitala lösningar och verktygslösningar kommer att vara avgörande för felfri produktion i morgondagens flygplanstillverkning. Här ingår Sandviks egna CoroPlus Machining Insights, CoroPlus-verktygsbiblioteket och Silent Tools Plus-processtyrningslösningarna, med vilka användarna kan övervaka sina bearbetningsprocesser och säkerställa en lyckad produktion.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Autodesks partnerskap med ModuleWorks vässar CAM-prestandan på Fusion 360

När CAD- och PLM-utvecklaren Autodesk och ModuleWorks för ett par veckor sedan tillkännagav att man ingått ett strategiskt partnerskap var en av de mest spännande aspekterna möjligheterna man därmed fått att vässa sin Fusion 360-plattform.
ModuleWorks är en CAD/CAM-specialisten som gör det möjligt för Autodesk att kontinuerligt förbättra och utöka Fusion 360 med ModuleWorks kraftfulla beräkningsteknik för verktygsvägar.
Stephen Hooper, VP för Design & Manufacturing på Autodesk pekade i sammanhanget på just detta:
- Med Fusion 360 sexveckors releasecykel och den snabba utvecklingen av ModuleWorks teknologi, kommer detta strategiska partnerskap att hjälpa oss att leverera ett kontinuerligt flöde av ny funktionalitet och prestandaförbättringar till vår globala community av Fusion 360-användare, sa han.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Kalassiffror för Addnode under fjärde kvartalet bakom gruppens bästa helårs-resultat någonsin

Addnode-koncernen, med bl a dotterbolagen TECHNIA inom PLM och Symetri inom Design Management, avslutade helåret 2021 med ett strålande fjärdekvartal. Nettoförsäljningen gick upp med 21 procent och landade på drygt 1,1 miljard. Medan vinsten för samma period ökade från 55 till 80 miljoner.
För helåret ser det också bra ut: Addnode passerade när det gäller intäktssidan milstenen 4 miljarder - knappt ca 4,1 miljarder blev det, vilket också det var en ökning jämfört med tuffa pandemiårssiffrorna för 2020, som var 3,8 miljarder. Totalt en ökning med 7 procent.
För PLM-konsulten och dotterbolaget TECHNIA innebar helåret 2021 en liten ökning av intäkterna från 2020 års 1,1 miljard till drygt 1,2; medan Design management-benet, med Symetri i spetsen, nådde nära nog jämnt skägg, med en marginell intäktsminskning från 1,86 miljard till 1,85. Den stora ökningen för året kom istället inom Process management-området där intäkterna gick upp från 827 miljoner till strax över 1 miljard.
- Under 2021 levererade Addnode Group det bästa resultatet någonsin. Vi har blivit än starkare inom våra fokusområden; digitala lösningar för design- och ingenjörsverksamheter, bygg och fastighetsförvaltning och offentlig förvaltning. Viktiga delar som gjort detta möjligt är expansion av produkt- och tjänsteerbjudanden, kompletterande förvärv och expansion till nya geografiska marknader, säger koncernchefen Johan Andersson i en kommentar.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

SIMULERING & ANALYS: MSC Software har från årsskiftet blivit Hexagon Design & Engineering

MSC Software med historik tillbaks till NASA på 1960-talet och välkända inom CAE & Simulerings-området med ledande programvaror såsom MSC/Nastran och Adams för flerkroppsanalys och fordonsdynamik kommer från årsskiftet att marknadsföras under Hexagons varumärke.
- Vi har varit en del av Hexagon sedan 2017 och sedan 2020 har MSC Softwares f d CEO, Paolo Guglielmini, varit chef över Hexagon division Manufacturing Intelligence (HMI), där vi nu är över 8.000 personer som utvecklar och levererar lösningar inom Smart Industri. Detta inkluderar förutom MSC också Hexagon Metrology som är den gamla kärnan i Hexagon-portföljen samt PS som står för kompetens och lösningar inom CAM med flera framstående varumärken som ni kunnat läsa om på PLM&ERP News, säger Fredrik Roos från det svenska bolaget i Göteborg.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Första BATTERICELLEN från Northvolts gigafabrik i Skellefteå – ”ett nytt kapitel i europeisk industrihistoria”

”Ett nytt kapitel i europeisk industrihistoria,” skriver svenska batteritillverkaren Northvol om veckans besked att man monterat ihop den första battericellen vid bolagets gigafabrik i Skellefteå. Detta epitet är det inte svårt att hålla med gällande Peter Carlssons gigantiska industriprojekt kring Northvolt. Monteringen av denna första litiumjonbatteri-cell är tveklöst ett spännande steg som också markerar att fordonsvärldens elektrifiering är på väg att ta klivet från att vara en mindre del av det europeiska automotive-området till en inom de närmaste åren dominerande roll.
Battericellen på bilden i artikeln är det första som har designats, utvecklats och monterats fullt ut på en gigafabrik av ett ”hemmaodlat” europeiskt batteriföretag.
- Idag talar vi om en milstolpe för Northvolt som teamet har arbetat mycket hårt för att uppnå. Naturligtvis är denna första cell bara början. Under de kommande åren ser vi fram emot att Northvolt Ett kommer att utöka sin produktionskapacitet kraftigt för att möjliggöra den europeiska omställningen till ren energi, säger Peter Carlsson, som inte bara är bolagets VD utan också bolagets medgrundare.
På PLM- och automationssidan har hård- och mjukvaror från Siemens och ABB spelat viktiga roller.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing