Annons

3D CAD: Nya SOLID EDGE 2024 – AI-stödd design och moln-samverkan som river ner silos

AI-stöd i arbetet är tveklöst det som dominerar dagens agenda på i stort sett alla områden. Design-sidan är förstås inte något undantag. Snarare tvärtom och när Siemens Digital Industries Software nu lanserar den nya 2024-versionen av sin mainstream 3D CAD-mjukvara Solid Edge är just stödet för artificiell intelligens (AI) en av de centrala förbättringarna. Liksom ett ordentligt vässat stöd för molnbaserat samarbete.
Allmänt innebär de senaste uppdateringarna att det bli möjligt för tillverkare av alla storlekar att börja, eller utöka, sin digitala transformationsstrategi. Man kan göra detta genom systemets kapacitet att återanvända data mer effektivt och att driva innovation i fronten av mekanisk och elektrisk design. Detta är viktigt, liksom att det som presenteras inom tillverkning och samverkan med partners och försörjningskedjans intressenter är sånt som ger mer omfattande möjligheter till molnbaserad datadelning och samarbete som kan bidra till att montera ner silos mellan produktutvecklingssidan, produktionen och partners i produktframtagnings-arbetet.
Intressant är också Solid Edges utveckling mot att bli en komplett CAD/CAE/CAM-mjukvara och med allt starkare kopplingar till Siemens stora PLM-portfölj, Xcelerator. För den som prenumerar på Solid Edge SaaS (Software-as-a-Service, mjukvaran som tjänst) inkluderar den nya versionen tillgång till molnbaserad datadelning och samarbete via Teamcenter Share-appen. Den senare är en rik uppsättning med molnbaserade funktioner som möjliggör samarbete med kollegor, partners och kunder, var som helst, på vilken enhet som helst. Moln-SaaS i sitt prydno helt enkelt.
När det gäller Solid Edge 2024 och AI-stödd design händer som sagt också mycket. Ett exempel är att när man nu byter ut delar i en assembly, finns en funktion kring monterings-förhållanden som förutsäger och erbjuder intelligenta alternativ. Med det förbättrade kommandot "Replace Part" kan Solid Edge nu intelligent föreslå monteringsrelationer och förutsäga giltiga alternativa lösningar.
På andra håll lär sig ett AI-drivet användargränssnitt användningsmönster för att presentera relevanta kommandon, i rätt sammanhang, vid markören, medan en ny AI-assisterad operationsredigerings-funktion i Solid Edge CAM Pro kan vägleda användare genom redigeringsprocessen för bearbetningsoperationer och ge förslag baserat på bearbetningsapplikationen och inlärd delprogrammeringsstil.

Under ett digitalt lanseringsevent sa Dan Staples, VP R&D på Siemens, att digital transformation handlar om integrationen av digital teknik i alla aspekter av ingenjörsverksamheten. Enligt en undersökning från IDC, som han citerade, anser 72 % av små och medelstora företag att digital teknik utjämnar konkurrensvillkoren för småföretag kontra större företag. Vikten av satsningen bekräftas också av att 80 procent av de undersökta företagen vidmakthöll eller ökade sina investeringsbudgetar i digital teknologi under pandemin.

Dan Staples, VP R&D på Siemens, hövdade vid lanseringen av Solid Edge 2024 att digital transformation handlar om integrationen av digital teknik i alla aspekter av ingenjörsverksamheten.

– Det visar hur viktiga dessa bitar är, konstaterade Staples, och tillade att, ”det som stod ut var att molnet som teknikplattform och SaaS-modellen var de högst prioriterade områdena. IDC påpekar i sammanhanget att Cloud är en möjliggörare för samarbete och analys. Alla de här bitarna är nu också sånt som kännetecknar den nya 2024-versionen av Solid Edge (2024).”

Siemens tar nu sålunda in AI-stödd design på mainstream-marknaden.
I pressmaterialet citerar Siemens en pilotanvändare som prövat på de AI-stödda funktionerna. Och David Iverson, på Ariel Corporation, är entusiastisk över kapabiliteterna:
– Solid Edge 2024 hjälper oss att arbeta smartare och vara mer produktiva, säger han och fortsätter: ”Att införliva AI i våra designprocesser kommer att minska tiden som ägnas åt tråkiga uppgifter, vilket låter oss göra mer av det roliga.”

En ny AI-assisterad operationsredigerings-funktion i Solid Edge CAM Pro kan vägleda användare genom redigeringsprocessen för bearbetningsoperationer.

Intelligent modellering
Detta sagt, så bygger uppdateringarna i Solid Edge 2024 – både i detta med alternativa förslag vid utbyte av delar i assemblies (se illustrationen av detta längst ner i artikeln) och det AI-drivna användargränssnittet, som baseras på upptäckta användningsmönster för relevanta kommandon – på vässningar av intelligenta modelleringsmöjligheter som redan finns i systemet. Här talar vi om lösningens synkronteknologi och förmågan att känna igen och underhålla designavsikter i realtid, faktiskt även på modeller som kommer från andra system. En teknologi-approach som nu alltså vässats. När de här bitarna används kan de ta bort en hel del av repetitivt arbete från vanliga aktiviteter, snabba upp designen och göra det möjligt för designers och ingenjörer att fokusera på verklig utforskning och innovation.

I sammanhanget ska också påpekas – när det gäller AI – att Solid Edge redan sedan tidigare också kan lägga upp bra lösningar på bordet när det gäller generativa design och möjligheterna att automatiskt designa koncept, baserat på definierade geometriska och funktionella begränsningar.

Solid Edge SaaS – samverkan mellan olika intressenter i produktframtagningsarbetet stöds i 2024-versionen av att Teamcenter Share helt inbäddad i SE. Några andra fördelar är:
* Lösningen är fortfarande tillgänglig när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst
* Utnyttjar inbyggd datahantering
* Synkronisera designdata på skrivbordet och i molnet med Siemens Connector

Ger ny kraft till molnbaserat samarbete
Prenumerationer på Solid Edge SaaS inkluderar, som noterades i ingressen, också tillgång till molnbaserad datadelning och samarbete med Teamcenter Share-appen. Denna levereras som en förmån till alla som har Siemens Xcelerator SaaS-prenumeration.
I 2024:an och med den senaste uppdateringen får man strömlinjeformad integration över Siemens breda utbud av branschprogramvara, förbättrad direktintegration, som kopplar Solid Edge till Teamcenter Share. Bland fördelarna här kan nämnas interaktiva förhandsvisningar av både Office-dokument och 3D-data, förbättringar av kanban-kortskärmen, förbättrad tilldelning/statussynlighet, ökad lagring och utökat filstöd hjälper användare att förbättra kommunikationen och föra projekt framåt i den takt som branschen kräver.

Solid Edge Design Configurator ger möjlighet till omedelbar online-produktkonfiguration, några high-lights:
* Förkonfigurerade dataset för stegar, transportörer och kapslingar
* Förkonfigurerade, intelligenta datauppsättningar med fördefinierade regler
* Fullständiga underenheter kan placeras och konfigureras omedelbart
* Laddas ner direkt från Siemens Support Center utan extra kostnad

Produktkonfigurationen i realtid – direkt i försäljningsprocessen
Mer då? Man kan inte gå förbi den nya Solid Edge Design Configurator Connect-mjukvaran. Den ger vad som kan beskrivas som omedelbar online-produktkonfiguration, vilket möjliggör snabb konfiguration av en produkt som uppfyller användarens specifika krav. Det här lägger upp intressanta möjligheter på bordet även för försäljningssidan hos ett Solid Edge-användande företag: Byggd på befintlig Solid Edge Design Configurator-mjukvara gör denna lösning att försäljningsingenjörer och slutkunder kan konfigurera produkter för offert via en webbaserad portal, utan att behöva en lokal Solid Edge-installation. Inte alls dumt och ytterligare ett bevis på bredden i SE-plattformen.

Bäst i klassen stora sammansättningar på stora assemblies. Några fakta i 2024-versionen är att du kan:
* Visualisera design med verklig bakgrund som panorerar och roterar
* Ta fram effekter som reflektioner, skuggor och blixtuppdateringar i realtid
* välja framställningen som både panoramabild- och med reflektionsbox-typer.

Ökad produktivitet i hela Solid Edge-produktfamiljen
Utöver de hittills diskuterade uppdateringarna i den senaste SE-mjukvaran, hävdar Siemens, ”ger 2024-versionen också produktivitetsförbättringar tillsammans med utökad funktionalitet över hela produktsviten.” Här pekar man t ex på det som man alltid förväntar sig i nya programversioner på CAx-området: ökad prestanda. I 2024:an sägs stora sammansättningar ha blivit 9 gånger snabbare när man först öppnar komplexa produktmodeller till nya verkliga miljöer, som automatiskt uppdateras med modellrörelser för mer fördjupning.

Den nya funktionen för AI i samband med assembly-relationer:
* Intelligenta förslag gällande relationer och förutsäger giltiga alternativ
* Förutspådda lösningar kan enkelt väljas i en popup-dialog
* Stöder delar från standardparts- och 3DfindIT-delsbibliotek

 Men det finns mer och den som vill lära sig mer om Siemens Solid Edge-mjukvara och hur den kan ge kraften i digital transformation och toppmodern produktutvecklingsteknik till organisationer av alla storlekar, besök:

siemens.com/solid-edge-2024

Grafik från Siemens Digital Industries Software som sammanfattar förbättringarna i den nya 2024-versionen.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title